Byla II-249-480/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Neringai Burakienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui D. M. , nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos –Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros atstovei Irmai Jestremskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal D. M. skundą,

Nustatė

2Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyresniojo specialisto 2009 m. vasario 12 d. nutarimu Nr.AM037740 D. M. paskirta administracinė nuobauda – 4000 litų bauda, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d. padarymą. Pasiūlyta pažeidimu laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai padarytai žalai atlyginti 348,99 litus.

3Administracinė nuobauda D. M. buvo paskirta 2009-02-06 gavus pranešimą ir nustačius, kad jis Prienų šilo miške, ties Naravų kaimu, Prienų rajone, neteisėtai – be galiojančio leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius, be galiojančios licencijos, uždraustu laiku, draudžiamais medžioklės įrankiais „kilpomis“, neturėdamas medžioklės lapo ir galiojančio medžiotojo bilieto, sumedžiojo stirną, apie trijų metų amžiaus. Kartu su pažeidėju neteisėtai medžiojo pil. R. S. .

4D. M. prašė panaikinti Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyresn. inspektoriaus 2009 m. vasario 12 d. nutarimą ir administracinę bylą nutraukti.

5D. M. paaiškino, kad 2009-02-12 nutarimu jam paskirta 4000,00 litų bauda neteisėtai, kadangi neteisėtoje stirnos medžioklėje jis nedalyvavo ir negalėjo dalyvauti dėl užimtumo. R. S. prisipažino, pats viską padarė.

6Nuobaudą paskyrusios institucijos atstovė prašė ginčijamą nutarimą palikti galioti ir skundą atmesti, nes įrodyta, kad D. M. kartu su R. S. neteisėtai sumedžiojo stirną.

7Skundas netenkintinas.

8Administracinio teisės pažeidimo padarymas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu, Prienų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2009-02-11 raštu Nr. R2-25, video medžiaga, kurie, sutinkamai su ATPK 256 str., pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą ir jo padarymu kaltinamo asmens kaltei nustatyti. Administracinėje byloje ginčas kyla dėl pažeidimo subjekto. Atstovo T. B. paaiškinimu bei liudytojo G. K. parodymais nustatyta, kad 2009-02-06 jie pagal miške rastą nubrozdintą medelį, išmintą žemę (t.y. nustačius vietą, kurioje su kilpa buvo sugauta stirna), kraujo balą, dviejų žmonių batų pėdsakais, kraujo dėmėmis, atsekė iki D. M. sodybos. Ant sniego matėsi šviežias kraujas. Žvėris buvo neštas iki sodybos ribos, o po to karučiu nuvežtas iki lupyklos (supynės). Minėti asmenys bei liudytojas S. P. parodė, jog sodyboje prie savadarbės lupyklos (supynės) rado daug kraujo, stirnos šerių. S. P. teigimu, jis medžiotojas, ir todėl įsitikinęs, kad tai buvo stirnos, o ne ožio šeriai. Tai paneigia D. M. teiginį, kad sodyboje jis lupo ožį, du užmuštus triušius. R. S. namuose kibire buvo rasti stirnos vidaus organai. Minėtų liudytojų parodymai nuoseklūs, tarpusavyje sutampantys, juose išdėstytos aplinkybės sutampa su nurodytomis 2009-02-06 protokole, todėl jais netikėti teismas neturi pagrindo. Teismas nesivadovauja prieštaraujantiems virš paminėtoms byloje nustatytoms aplinkybėms liudytojo R. S. , teigiančio, kad stirną kilpa neteisėtai sumedžiojo vienas, parodymais. Kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių skunde išdėstytas aplinkybes, teismui nepateikta (ABTĮ 57 str.). D. M. motyvas, kad dėl užimtumo vasario 3-6 dienomis jis negalėjo būti neteisėtos medžioklės dalyvis, laikytinas nepagrįstu, nes, kaip aiškino nuobaudą paskyrusios institucijos atstovai, tokie pažeidimai daromi tamsiu paros metu. Paties pareiškėjo paaiškinimai vertintini kaip siekimas išvengti administracinės atsakomybės.

9Teismui nekyla abejonių, kad D. M. pareikštas kaltinimas atitinka faktines bylos aplinkybes, jo veiksmai pagal ATPK 85 str. 4 d. yra kvalifikuoti teisingai.

10Atsižvelgus į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, veikos kaltės formą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais darytina išvada, kad D. M. skirta administracinė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę įtakojančioms aplinkybėms bei ATPK 20 str. numatytus administracinės nuobaudos tikslus. D. M. 2008-08-26 yra baustas už pažeidimą pagal LR ATPK 61 str. 4 d. ir 2008-08-19 pagal LR ATPK 771 str. 1 d. Paskirtoji nuobauda savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai per griežta.

11Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

12Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

13Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyresniojo specialisto 2009 m. vasario 12 d. nutarimą Nr.AM037740, kuriuo D. M. paskirta administracinė nuobauda – 4000 litų bauda, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 4 d. padarymą, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

14Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai