Byla e2S-1300-912/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ 2017 m. gruodžio 31 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės biudžetinės įstaigos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovei visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“ dėl netinkamai panaudotų valstybės biudžeto lėšų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

41.

5Teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovės turtą už 13 529,41 Eur. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovė neįrodė vienos iš būtinųjų sąlygų – to, kad ieškinio reikalavimas pagrįstas. Teismas skundžiama nutartimi atmetė atsakovės prašymą, nes atsakovė nepaneigė ieškovės prašymo pagrįstumo, nepateikė duomenų, pagrindžiančių gerą atsakovės finansinę būklę.

6II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

72.

8Atsakovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį, kurią ieškovė gavo 2017 m. gruodžio 28 d., ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei.

93.

10Atskirajame skunde nurodyta, kad teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau nepagrindė ieškinio reikalavimų, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad valstybės biudžeto lėšos panaudotos netinkamai. Ieškovė siekia sužlugdyti atsakovės veiklą. Iki 2017 m. liepos mėn. atsakovė neturėjo skolų. Atsakovės biudžetas 2016 metais viršijo 160 000 Eur, 2017 m. – 130 000 Eur. Ieškovė, iš anksto nepranešusi, sustabdė finansavimą 2017 m. liepos 1 d., atsakovei kartu su vaikais būnant Prancūzijoje. Atsakovė grįžusi gavo patikrinimo medžiagą ir sužinojo, kad jų pateiktos ataskaitos nepatiko tikrintojams, yra netinkamos. Grįžusi iš stovyklų, atsakovė kreipėsi į ieškovę, prašydama leisti patikslinti ataskaitas, nes išleista 24 000 Eur daugiau. Nors atsakovė turėjo išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jai neleista pataisyti ataskaitų. Ieškovė nevertino tikrosios būklės, bet gąsdino atsakovės darbuotojus, siekė perduoti vaikus kitiems centrams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje paskelbta apie tai, kad atsakovė netinkamai vykdo programas. Maisto bankas nutraukė bendradarbiavimą su atsakove. Ieškovė vienašališkai nutraukė sutartis, todėl atsakovės darbuotojai negavo atlygio už darbą. Netinkamai atliktas vidinis auditas patvirtino klaidingas ankstesnes audito išvadas. Ieškovės kreipimąsis į teismą negali suteikti pranašumo prieš kitą šalį, deklaratyvūs teiginiai negali būti pagrindu suvaržyti kito asmens teises.

114.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

134.1.

14Ieškovė pateikė duomenų apie atsakovės vykdytų projektų („Bartkuškio vaikų dienos centras“, „Ateik ir dalyvauk“, „Radviliškio vaikų dienos centras“, „Sedos vaikų dienos centras“, „Pirmojo Alytaus vaikų dienos centras“) atliktus aštuonis patikrinimus ir išvadas, kad atsakovė nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, aplaidžiai vedė buhalterinę apskaitą, netinkamai tvarkė projektinius dokumentus, neužtikrino, kad paslaugos ir veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius. Ieškovė pateikė tai patvirtinančių įrodymų.

154.2.

16Atsakovė nepateikė duomenų, paneigiančių, kad teismo sprendimas bus neįvykdytas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Projektų ribotos apimties neplaninio veiklos vidaus audito ataskaitoje nustatyta, kad atsakovė netinkamai naudojo projektų lėšas, iš jų sumokėjo ankstesnes skolas. Patikrinimų metu nustatytos aplinkybės paneigia atsakovės teiginį, kad ji neturėjo skolų iki 2017 m. liepos mėn. Atsakovės sąskaitose nėra lėšų, todėl kyla rizika, kad teismo sprendimas bus neįvykdytas.

17II. Apeliacinės instancijos teismo motyvai

185.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikra (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

206.

21Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

227.

23Skundas atmestinas dėl tokių priežasčių. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikintos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi (CPK 149 straipsnio 1 dalis). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, negali būti apeliacijos dalykas, nes ši nutartis CPK nustatyta tvarka neapskųsta ir įsiteisėjo. Dėl to apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atmestas prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikra.

248.

25CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, jei asmuo tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

269.

27Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus šių priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti nėra pagrindas varžyti kito asmens teises (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-152-178/2016).

2810.

29Atsakovė ginčija vieną iš sąlygų, kurioms esant taikomos laikinosios apsaugos priemonės – tikėtiną ieškinio pagrindimą. Ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais (patikrinimų, auditų išvadomis), kuriuose nustatyta, kad atsakovė nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, aplaidžiai vedė buhalterinę apskaitą, netinkamai tvarkė projektų dokumentus. Dėl to atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vadovavosi tik deklaratyviais ieškovės teiginiais. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinė byla, kurioje atsakovė prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, išnagrinėta – ieškinys patenkintas visiškai (civilinė byla Nr. e2-4393-905/2018). Taigi ieškovė tinkamai pagrindė ieškinio reikalavimą.

3011.

31Atsakovė nepateikė duomenų apie gerą jos finansinę būklę. Priešingai – iki 2017 m. liepos mėn., kai sustabdytas projektų finansavimas, šias lėšas atsakovė naudojo ne pagal paskirtį, bet ankstesnėms skolos sumokėti. Atsakovė nepateikė kitų duomenų ir įrodymų, dėl kurių būtų galima spręsti, kad nėra grėsmės, jog teismo sprendimas gali būti neįvykdytas.

3212.

33Kiti šalių argumentai yra išvestiniai iš pirmiau šioje nutartyje aptartųjų arba vertintini bylą nagrinėjant iš esmės, bet ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, todėl dėl jų teismas išsamiau nepasisako.

3413.

35Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista, o atsakovės atskirasis skundas atmestinas.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

37Atmesti atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės dalis“ 2017 m. gruodžio 31 d. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties.

38Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį.

39Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus,... 2. Teismas... 3. I. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 4. 1.... 5. Teismas 2017 m. spalio 26 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti... 6. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 7. 2.... 8. Atsakovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m.... 9. 3.... 10. Atskirajame skunde nurodyta, kad teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti... 11. 4.... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirojo skundo netenkinti... 13. 4.1.... 14. Ieškovė pateikė duomenų apie atsakovės vykdytų projektų („Bartkuškio... 15. 4.2.... 16. Atsakovė nepateikė duomenų, paneigiančių, kad teismo sprendimas bus... 17. II. Apeliacinės instancijos teismo motyvai... 18. 5.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo... 20. 6.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo... 22. 7.... 23. Skundas atmestinas dėl tokių priežasčių. Laikinosios apsaugos priemonės... 24. 8.... 25. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 26. 9.... 27. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos... 28. 10.... 29. Atsakovė ginčija vieną iš sąlygų, kurioms esant taikomos laikinosios... 30. 11.... 31. Atsakovė nepateikė duomenų apie gerą jos finansinę būklę. Priešingai... 32. 12.... 33. Kiti šalių argumentai yra išvestiniai iš pirmiau šioje nutartyje... 34. 13.... 35. Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina,... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 37. Atmesti atsakovės visuomeninės organizacijos „Vaikai – visuomenės... 38. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d.... 39. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....