Byla 2-67-450/2011
Dėl skolos, delspinigiu ir palukanu priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, Dovilei Masiliauskytei dalyvaujant ieškovo UAB „SEB Lizingas“ atstovui adv. Justui Sakaviciui, atsakovo UAB „VKK Investicija“ atstovei Daliai Bakšytei,

2viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB SEB Lizingas ieškini atsakovui UAB „VKK Investicija“ del skolos, delspinigiu ir palukanu priteisimo,

3Teismas, išnagrinejes byla,

4 n u s t a t e:

52007-03-28 UAB „SEB lizingas“ ir UAB „VKK Investicija“ sudare Išperkamosios nuomos sutarti Nr. 2007-030438, prie jos buvo sudaryti mokejimu grafikai-saskaitos, kuriose detalizuotos nuomininko pinigines prievoles ir ju vykdymo terminai. Šios sutarties dalykas - žemes sklypas (unikalus Nr. 2101-0039-0460), žemes sklypas (unikalus Nr. 4400-0181-9372), žemes sklypas (unikalus Nr. 2101-0039-0562), žemes sklypas (unikalus Nr. 2101-0039-0371), žemes sklypas (unikalus Nr. 2101-0039-0372), žemes sklypas (unikalus Nr. 2101-0039-0528). Nuo 2008 m. spalio men. atsakovas pradejo nevykdyti savo piniginiu prievoliu sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis mokejimo grafiku. 2009-03-06 UAB „SEB lizingas“ raštu Nr. 02-932 informavo, jog UAB „VKK Investicija“ iki 2009-03-13 nepadengus savo isiskolinimu, Išperkamosiso nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2009-03-14. UAB „VKK Investicija“ isipareigojimu neivykde ir Išperkamosios nuomos sutartis nuo aukšciau nurodytos datos buvo nutraukta. Pagal Išperkamosios nuomos sutarti atsakovas isipareigojo laiku moketi visus pagal šias sutartis tenkancius mokejimus, o laiku nesumokejus, atsakovas privalo už kiekviena pradelsta diena moketi 0.1 % laiku nesumoketos sumos dydžio delspinigius, kurie pradedami skaiciuoti kita diena pasibaigus atitinkamo mokescio mokejimo terminui ir baigiami skaiciuoti sumokejus skola [Bendrosios dalies 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 8.1.2. punktai]. Atsakovo isiskolinima sudaro 129 154,76 Lt pradelstu neapmoketu privalomuju mokejimu pagal Mokejimo grafikus-saskaitas, t.y. skola del nesumoketu palukanu ir patikslinus reikalavima prašo priteisti 23 247,86 Lt delspinigiu, prašo priteisti už laikotarpi nuo kreipimosi i teisma iki visiško teismo sprendimo ivykdymo 6 procentu procesiniu palukanu bei bylinejimosi išlaidas. Ieškovas nurode, kad jei teismas tenkintu atsakovo prašyma del sprendimo vykdymo išdestymo, praše ši sprendima išdestyti nustatant mokejimus lygiomis dalimis.

6Atsakovas su ieškiniu pilnai sutiko. Pripažino tiek pagrindine skola, tiek ir paskaiciuotu delspinigiu dydi. Atsakovo atstove praše išdestyti sprendimo vykdyma, sudarant galimybe atsakovui 129 154,76 Lt palukanu [skola] ir 23 247,86 Lt delspinigiu gražinti ieškovui dalimis, nustatant mokejimo grafika. Nurode, kad visos sumos gražinti iš karto atsakovas neturi galimybiu del sudetingos bendroves finansines padeties. Pagrindine atsakovo veikla yra susijusi su nekilnojamojo turto, priklausancio nuosavybes teise, operacijomis. Ekonominio nuosmukio metu del sustojusios nekilnojamojo turto rinkos veiklos ir beveik nevykstanciu investiciniu projektu igyvendinimo, atsakovas neteko pajamu iš investiciniu projektu realizavimo, o bendroves pajamos buvo gaunamos tik iš dalies patalpu, esanciu adresu Savanoriu pr. 375, Kaunas, nuomos. Nekilnojamojo turto sektorius šiuo metu tik pradeda atsigauti, pardavimai ir projektu igyvendinimas vyksta kur kas leciau nei buvo galima tiketis, todel atsakovas iki šiol negauna jokiu pajamu iš investiciniu projektu susijusiu su žemes sklypu vystymu. Atsakovui UAB „VKK Investicija“ nuosavybes teise priklauso 4 490,89 kv. m patalpos prekybos centre „Kalnieciai“, adresu Savanoriu pr. 375 Kaune, kurios nuo 2007 m. lapkricio men. yra dalimis remontuojamos. Atsakovas UAB „VKK Investicija“ šias patalpas isigijo pirkdamas UAB „Vekšis“ paprastasias vardines akcijas. 2007 m. lapkricio men. 05 d. tarp UAB „VKK Investicija“ ir UAB „Vekšis“ buvo sudaryta nuomos sutartis, pagal kuria UAB „Vekšis“ administruoja atsakovui priklausancias patalpas prekybos centre „Kalnieciai“ kaip operatorius, kadangi ši bendrove nuo 1994 m. birželio men. turi isigijusi visus butinus leidimus, licencijas, darbuotojus bei reikiamus dokumentus turgaus ir viešojo maitinimo veiklai vykdyti. UAB „VKK Investicija“ ekonominio sunkmecio laikotarpiu galejo testi veikla tik iš patalpu nuomos pajamu, todel bendroves ir akcininku pajamos buvo skiriamos dalimis suremontuoti prekybos patalpas ir jas išnuomoti. Šiu patalpu nuomininku paklausa buvo ir tebera didele. Pagal 2009 m. gruodžio men. 31 d. balansine ataskaita atsakovas vidutiniškai per menesi gaudavo virš 60 000 Lt pajamu iš turgaus veiklos ir apie 45 000 Lt pajamu iš suremontuotu patalu nuomos. 2010 m. birželio men. 26 d. prekybos centre „Kalnieciai“ ivyko gaisras, kurio metu visiškai sudege atsakovui priklausantis ukininku turgus bei nukentejo ir kitos bendrovei priklausancios patalpos. Pagal nepriklausomo eksperto žalos dydžio ivertinimo ataskaita atsakovas patyre 420 290 Lt dydžio nuostolius bei neteko 60 000 Lt menesiniu turgaus veiklos pajamu, kadangi sudegusiose patalpose ukininku turgus veikti nebegalejo. Ivykes gaisras sugadino ne tik turgaus patalpas, bet padare žalos ir kitoms atsakovui priklausancios patalpoms, todel nuo 2010 m. liepos men. atsakovo gaunamos pajamos iš patalpu, esanciu prekybos centre „Kalnieciai“, nuomos sumažejo iki 30 000 Lt per menesi. Vykdant turgaus patalpu remonta nuspresta didinti turgaus plota nuo 720 kv. m. iki 1 200 kv. m, tuo paciu padides turgaus vietu skaicius nuo 58 iki 100. Yra paskaiciuota, kad del turgaus veiklos išpletimo, atsakovo gaunamos turgaus nuomos pajamos padides nuo buvusiu prieš gaisras 60 000 Lt per viena menesi iki 95 000 Lt per menesi. 2011 m. birželio men. 01 d. bus suremontuota ir parengta nuomai 4 000 kv. m ploto patalpu. Jau yra sudarytos 7 preliminarios patalpu nuomos sutarys, pagal kurias busimi nuomininkai yra imokeje vieno menesio dydžio avansus. Nuo 2011 m. birželio men. 01 d. pagal preliminarias nuomos sutartis atsakovas gaus papildomai apie 84 000 Lt nuomos pajamu per menesi. Visos busimu nuomininku imoketos avansu lešos buvo skirtos remonto darbams. Atsakovas bei jo akcininkai iš viso per 2010 metus investavo i patalpu remonta virš 2 500 000 Lt. Nors atsakovas yra jau daug investaves i patalpu remonta ir šios investicijos akivaizdžiai atsispindi pridedamoje medžiagoje, taciau tam, kad butu gaunamos planuotos nuomos pajamos, dar reikalinga užbaigti pradetus ir butinus remonto užbaigimo darbus. Be to, atsigaunant nekilnojamojo turto rinkai, atsakovas planuoja testi bei vystyti pradetus nekilnojamojo turto investicinius projektus, susijusius su žemes sklypais Klaipedos mieste. Iki 2011 m. gruodžio men. yra numatyta užbaigti ir patvirtinti detaluji plana bei pagal rinkos kaina parduoti dali atsakovui priklausanciu žemes sklypu projekto vystytojams. Pagal atsakovo paskaiciavimus UAB „VKK Investicija“ galetu laiku moketi skolos dalis ieškovui neblogindama bendroves finansines padeties, jeigu teismo sprendimo vykdymas butu išdestytas tokia tvarka: per 3 (tris dienas) nuo teismo sprendimo isiteisejimo momento atsakovas isipareigoja sumoketi 8 000 Lt; po pradides imokos sumokejimo sekancius 5 menesius atsakovas isipareigoja moketi ieškovui po 8 000 Lt kas menesi; septinta, aštunta, devinta ir dešimta menesius po teismo isiteisejimo dienos atsakovas isipareigoja moketi po 15 000 Lt kas menesi; vienuolikta menesi po teismo isiteisejimo dienos atsakovas isipareigoja sumoketi ieškovui likusia skolos dali 21 154,76 Lt už palukanas; dvylikta menesi po teismo isiteisejimo dienos atsakovas isipareigoja sumoketi ieškovui delspinigius, kurie sudaro 23 247,86 Lt.

7Ieškinys tenkintinas pilnai.

8LR CPK 268 str. 5 d. numato, jei atsakocas pripažista ieškini visiškai ar iš dalies, teisejas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Šiuo atveju atsakovas pilnai pripažista ieškini, todel surašytini sutrumpinti motyvai.

92007-03-28 UAB „SEB lizingas“ ir UAB „VKK Investicija“ sudare Išperkamosios nuomos sutarti Nr. 2007-030438, prie jos buvo sudaryti mokejimu grafikai-saskaitos, kuriose detalizuotos pinigines prievoles ir ju vykdymo terminai. Nuo 2008 m. spalio men. atsakovas pradejo nevykdyti savo piniginiu prievoliu sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis mokejimo grafiku. 2009-03-06 UAB „SEB lizingas“ raštu Nr. 02-932 informavo, jog UAB „VKK Investicija“ iki 2009-03-13 nepadengus isiskolinimu, Išperkamosiso nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2009-03-14. UAB „VKK Investicija“ isipareigojimu neivykde ir Išperkamosios nuomos sutartis nuo aukšciau nurodytos datos buvo nutraukta. 2009-06-17 ieškovas atsieme išperkamosios nuomos sutartyje nurodyta turta. Ieškovas pateike buhalterines apskaitos duomenis apie atsakovo isiakolinimo dydi 129 154,76 Lt, kuri sudaro privalomos palukanos pagal Išperkamosios nuomos sutarti. Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas ir nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas neivykde savo, kaip lizingo gavejo, sutartiniu prievoliu, o butent neatliko isipareigojimo atsiskaityti su ieškovu pagal sudarytus grafikus, del ko buvo nutraukta Sutartis ir paimti iš atsakovo sutarties objektai. Pagal Sutarti ir šaliu sudarytus grafikus atsakovas privalejo moketi nustatyto dydžio palukanas. LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus, o kai tokiu nera - vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.256 str. 1 d. taip pat numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. LR CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievole, jeigu neivykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos salygos, skolininkas praleidžia prievoles ivykdymo termina. Kadangi nagrinejamu atveju atsakovas netinkami vykde Sutartyje nustatytas pareigas, tuo pažeisdamas sutartine prievole, t.y. laiku nemokejo imoku ir palukanu, šiuo atveju ieškovui atsiemus lizingo objetus, atsakovo pareiga sumoketi likusias palukanas 129 154,75 Lt, kuriu dydžio atsakovas negincija [CK 6.567 str., 6. 574 str.], nesumoketa palukanu ieškovui suma 129 154,75 Lt, vadovaujantis aukšciau nurodytomis teises normomis, priteistina iš atsakovo.

10Išperkamosios nuomos sutarties 3.1., 3.3., 8.1.2. punktuose nurodyta, kad UAB „VKK Investicija“ privalo laikantis sutarties salygu moketi nuomos bei lizingo mokejimus pagal sutarties mokejimu grafikus - saskaitas. Sutartyje taip pat nurodyta (3.5. punktas), kad Klientas už kiekviena pradelsta diena isipareigoja moketi SEB lizingui 0,1 proc. delspinigiu, skaiciuojamu nuo neapmoketos sumos. Atsižvelgiant i tai, kad UAB „VKK Investicija“ pažeide mokejimu grafikuose-saskaitose nurodytus mokejimo terminus, palukanu nemokejo, priteistini delspinigiai 23 247,86 Lt, kurie skaiciuojami nuo 2009-09-08 iki 2010-03-05 [b.l. 82, t. 1].

11Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo LR CK 6.37 str. 4 d. numatytas procesines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 6 procentu dydžio metines palukanos [CK 6.210 str.].

12LR CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todel iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4048,05 Lt žyminio mokescio skaiciuojant nuo priteistos sumos, iš atsakovo i valstybes biudžeta priteistina 25,60 Lt bylinejimosi išlaidu už procesiniu dokumentu išsiuntima CPK 88 str.

13Prašymas del sprendimo vykdymo išdestymo tenkintinas.

14LR CPK 284 str. numato galimybe, atsižvelgiant i turtine abieju šaliu padeti ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdyma išdestyti. Šiuo gi konkreciu atveju, atsakovas prašyme nuosekliai argumentavo savo prašyma del sprendimo vykdymo išdestymo, nurode esama finansine padeti, bei jos gerejimo perspektyvas ir finansines galimybes ateityje. Argumentus pagrinde pateiktais rašytiniais irodymais [CPK 178 str.]. Esant nurodytai situacijai del nekilnojamojo turto sastingio rinkloje ir atsižvelgiant i atsakovo veiklos pobudi, teismas mano esant pagristas aplinkybes del šiuo metu negalejimo tinkamai veikti ir gauti pajamas iš nekilnojamojo turto veiklos ir nevykstanciu investiciniu projektu igyvendinimo. Atsakovo nurodytos aplinkybes del veiklos susijusios su patalpomis [ju nuoma] prekybos centre „Kalnieciai“ visiškai pagristos pridetais rašytiniais irodymais, bei atsižvelgiant i byloje pateikta pažyma del 2010-06-26 kilusi gaisra [b.l. 91,t.1], visiškai pagristos aplinkybes del butinu statybiniu [remonto] darbu ir su tuo susijusiu piniginiu lešu investicijomis i remonta bei patalpu pletra, bei kitas prašyme nurodytas ir pagristas dokumentais aplinkybes. Teismas, remiantis pateiktais rašytiniais irodymais pagrindžianciais atsakovo finansine padeti, ju tendecijas dideti ateityje, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, laiko esant pagristu tenkinti atsakovo prašyma ir išdestyti sprendimo vykdyma atsakovo nurodyta tvarka. Teismas atkreipia demesi ir i tai, kad isiskolinimas yra susidares iš nesumoketu palukanu ir delspinigiu, kai tuo tarpu ieškovas lizingo objektus, ieškinyje išvardintus žemes sklypus, pereme ir gali juos valdyti nuosavybes teise.

15Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 260 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškovo UAB „SEB lizingas“, im kodas 123051535, buveine Saltoniškiu g. 12, Vilniuje, ieškini atsakovui UAB „VKK Investicija“, im. kodas 300625859, buveine Igno Šimulionio g. 5, Vilniuje patekinti.

17Priteisti ieškovui UAB „SEB lizingas“ iš atsakovo UAB „VKK Investicija“ 152 402,62 Lt [šimta penkiasdešimt du tukstancius keturis šimtus du litus 62 centus] isiskolinimo [palukanu ir delspinigiu] ir 6 procentus dydžio metiniu palukanu nuo priteistos sumos 152 402,62 Lt nuo bylos iškelimo teisme (2010-03-18) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 4048,05 Lt [keturis tukstancius keturiasdešimt aštuonis litus 05 centus] bylinejimosi išlaidu.

18Išdestyti atsakovui UAB „VKK Investicija“ sprendimo ivykdyma dalimis, ipareigojant atsakova vykdyti mokejimus ieškovui UAB „SEB lizingas“ sekancia tvarka:

LaikotarpisGražinama suma
Pradine imoka per tris dienas po sprendimo isiteisejimo8 000 Lt
Antras menuo8 000 Lt
Trecias menuo8 000 Lt
Ketvirtas menuo8 000 Lt
Penktas menuo8 000 Lt
Šeštas menuo8 000 Lt
Septintas menuo15 000 Lt
Aštuntas menuo15 000 Lt
Devintas menuo15 000Lt
Dešimtas menuo15 000 Lt
Vienuoliktas menuo21 154,76 Lt
Dvyliktas menuo23 247,86 Lt
Viso:152 402,62 Lt

19Priteisti iš atsakovo UAB „VKK Investicija“ 25,60 Lt [dvidešimt penkis litus 60 centu] bylinejimosi išlaidu valstybes biudžetui.

20Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai