Byla 2-1447/2013
Dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Ūkio subjektų grupės Advokatų S., G., K. ir A. profesinės bendrijos SGKA Legal, advokato L. B., advokatų padėjėjų E. S., I. I., K. M. ir E. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3683-160/2013 pagal minėto ieškovo ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje sprendžiama, ar teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje.

4Ieškovas dalyvauja atsakovo organizuojamame supaprastintame atvirame konkurse teisinėms paslaugoms pirkti. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013-02-15 sprendimą Nr. 6S-70 dalyje, kurioje nuspręsta ieškovo pasiūlymą atmesti, kadangi ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, taip pat panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013-02-21 sprendimą Nr. 6S-77 („Dėl pirkimo pabaigos“) ir 2013-03-07 sprendimą Nr. 6S-96, kuriuo UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymas yra laikomas laimėjusiu supaprastintą neskelbiamą pirkimą.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas sustabdyti atsakovo vykdomo pirkimo procedūrą ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Paaiškino, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ginčo pirkimas būtų baigtas, kadangi atsakovas 2013-03-07 sprendimo Nr. 6S-96 pagrindu galimai nepagrįstai ir neteisėtai sudarytų pirkimo sutartį su UAB „Teisė ir komunikacija“. Todėl tenkinus ieškovo ieškinį ir pripažinus ieškovą ginčo pirkimo laimėtoju, pirkimo sutartis su juo galimai nebūtų sudaroma, nes perkančiajai organizacijai, jau sudariusiai sutartį su UAB „Teisė ir komunikacija“, nebūtų poreikio sudaryti dar vieną antrinių teisinių paslaugų teikimo sutartį. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones taip pat būtų išvengta nepagrįsto ir neracionalaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo – nereikėtų vykdyti naujo pirkimo procedūrų, o ieškovui nereikėtų reikalauti žalos atlyginimo. Teisinių paslaugų pirkimo sutarties sudarymas ir įgyvendinimas yra svarbus atstovaujant prieglobsčio prašytojams, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jų interesų nepažeis, kadangi jų interesų atstovavimas yra užtikrintas galiojančiomis sutartimis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

8Teismas nurodė, kad iš ieškinio turinio ir jo priedų matyti, kad ieškovas ieškiniu iš esmės kelia ginčą dėl to, jog atsakovas netinkamai ir nepagrįstai vertino ieškovo bei konkurso laimėtojo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Ginčas kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių ir susijęs su viešuoju interesu, siekiant užtikrinti prieglobsčio prašytojų interesų atstovavimą. Todėl, teismo vertinimu, pirkimo procedūrų sustabdymas, jeigu paaiškėtų, kad ieškinys nepagrįstas, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, atsakovas ir prieglobsčio prašytojai patirtų neigiamas pasekmes. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra. Be to, teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo normos yra nustatę tvarką, kokiu būdu ginamos ieškovo teisės, jei teismo sprendimas būtų priimtas ieškovo naudai ir, teismo nuomone, šioje byloje įstatymo nustatytų priemonių pilnai pakanka ieškovo teisėtiems interesams užtikrinti (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas Ūkio subjektų grupė Advokatų S., G., K. ir A. profesinė bendrija SGKA Legal, advokatas L. B., advokatų padėjėjai E. S., I. I., K. M. ir E. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo procedūrą ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas ir prieglobsčio prašytojai patirtų neigiamas pasekmes, yra nepagrįsta. Teismas neįvertino ieškovo nurodytų aplinkybių, kad šiuo metu analogiška sutartis yra sudaryta ir bus įgyvendinama iki 2013 m. birželio 30 d. be to, atsakovas taip pat vykdo analogiškų teisinių paslaugų pirkimą, kurio pasekoje sudarys naują sutartį, todėl viešasis interesas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus pažeistas.
  2. Nors teismas nurodė, kad jei teismo sprendimas būtų priimtas ieškovo naudai, jis galėtų ginti savo teises alternatyviomis priemonėmis, reikalaudamas žalos atlyginimo, teismas neįvertino, kad šių priemonių taikymas sukeltų didesnes neigiamas pasekmes, nes būtų inicijuojamas dar vienas teisminis procesas. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso ir būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų racionalus panaudojimas ir taupymas.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apelianto nurodytos šiuo metu įgyvendinamos teisinių paslaugų pirkimo sutarties terminas siejamas ne tik su konkrečia data (2013 m. birželio 30 d.), bet ir paslaugų teikimo sutarties kaina, numačius, kad ši sutartis bus įgyvendinama iki suteiktų paslaugų vertė pasieks sutarties kainą (51 183 Lt), bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. birželio 30 d. Taigi, realus sutarties įgyvendinimo terminas priklausys nuo subjektyvių ir neprognozuojamų veiksnių, tokių kaip prieglobsčio prašytojų skaičius ir kt. Kita sutartis pagal vykdomą šiuo metu pirkimą dar nesudaryta. Be to, jos terminas taip pat bus susietas ne tik su konkrečia data, bet ir su paslaugų teikimo verte. Kita vertus, šios sutarties pasirašymo data neaiški ir nėra pagrindo teigti, kad paslaugų teikimas pagal nepasirašytą sutartį bus pradėtas teikti artimiausiu metu ir užtikrins būtinų teisinių paslaugų teikimo nepertraukiamumą. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, nes nebūtų įgyvendinti Migracijos departamento įsipareigojimai suteikti prieglobsčio prašytojams valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.
  2. Teismui priėmus sprendimą ieškovo naudai, jo teisės gali būti apgintos, reiškiant reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

14Byloje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo viešųjų pirkimų byloje klausimas. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo - atsakovo organizuojamo konkurso dalyvio prašymas sustabdyti atsakovo vykdomo pirkimo procedūrą ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas turi įvertinti jų poveikį viešajam interesui ir gali šių priemonių netaikyti, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

16Apelianto teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu šiuo atveju nebus pažeistas viešasis interesas, nes šiuo metu galiojančiomis ir įgyvendinamomis atsakovo sudarytomis sutartimis užtikrinamas prieglobsčio prašytojų teisių ir teisėtų interesų gynimas, todėl pirkimo procedūrų stabdymas nesąlygos neigiamų pasekmių – nepertraukiamos teisinės pagalbos prieglobsčio prašytojams teikimo. Analizuojant šį apelianto argumentą, atkreiptinas dėmesys į atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytas aplinkybes. Atsakovas neneigia, kad šiuo metu, vykdant sudarytą sutartį su teisinių paslaugų tiekėju, teikiamos teisinės paslaugos prieglobsčio prašytojams, tačiau nurodo, jog šios sutarties terminas apibrėžtas ne tik konkrečia data (2013 m. birželio 30 d.), bet ir suteiktų paslaugų verte (51 183 Lt), kurią pasiekus, sutarties terminas bus laikomas pasibaigusiu, nepaisant, kad dar bus nesuėjusi sutartyje numatyta paslaugų teikimo pabaigos data. Taigi, nėra pagrindo išvadai, jog pagal galiojančią sutartį yra garantuojamas nepertraukiamas teisinių paslaugų teikimas iki 2013 m. birželio 30 d. Kita apelianto nurodoma sutartis, dėl kurios sudarymo šiuo metu vykdomos pirkimo procedūros, yra nesudaryta ir, kaip nurodo atsakovas, atsižvelgiant į analogiškų sutarčių sudarymo ankstesnę praktiką, negalima teigti, kad ji bus sudaryta artimiausiu metu. Kita vertus, bet kuriuo atveju nesudaryta sutartimi nesiremtina, argumentuojant teisinių paslaugų teikimo nepertraukiamumą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones - sustabdžius atsakovo vykdomo pirkimo procedūrą ir uždraudus atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, bus garantuotai užtikrintas nepertraukiamas teisinių paslaugų tiekimas prieglobsčio prašytojams.

17Prieglobsčio prašytojo teisė naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (71 str. 3 p.). Taigi, šios paslaugos nepertraukiamas tiekimas neabejotinai pripažintinas viešuoju interesu. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Darytina išvada, kad šiuo atveju vyrauja valstybės funkcijų tinkamam įgyvendinimui reikalingų paslaugų įsigijimo viešasis interesas, reikalaujantis tęsti viešųjų pirkimų procedūras. Todėl konstatuotina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas.

18Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išaiškinimu, kad tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų priimtas ieškovo naudai, o sutartis būtų sudaryta su kitu teisinių paslaugų teikėju, ieškovas galėtų ginti savo teises alternatyviomis priemonėmis, reikalaudamas žalos atlyginimo (VPĮ 96 str.). Apelianto argumentai, kad toks naujas teisminis procesas sukeltų didesnes neigiamas pasekmes, teismo nuomone, nesudaro pagrindo tenkinti apelianto prašymo, ypač atsižvelgiant į jau minėtus argumentus, jog pirkimo procedūrų sustabdymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą nei jų tęsimas. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismas, išsprendęs ginčą iš esmės ir ieškinį atmetęs, 2013 m. gegužės 3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-3683-160/2013 nurodė, kad, „kaip matyti iš pateiktų pasiūlymų kainos, ieškovo siūloma paslaugos kaina buvo didesnė, todėl, jei būtų pripažinta, kad ieškovo pasiūlymas atitinka kvalifikacijos reikalavimus dėl per menko nusižengimo Socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkoje, ieškovo pasiūlymo pripažinti nugalėjus konkursą, pagrindo nėra“. Nors šis pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs, visgi jame nurodytos aplinkybės, susijusios su galimybe apelianto pasiūlymą pripažinti laimėjus konkursą, yra svarbios, sprendžiant ir dėl apelianto argumentų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir, apeliacinės instancijos teismo nuomone, papildomai pagrindžia pirmosios instancijos teismo nutarties netaikyti byloje laikinųjų pasaugos priemonių teisėtumą bei pagrįstumą.

19Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje sprendžiama, ar teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė taikyti... 4. Ieškovas dalyvauja atsakovo organizuojamame supaprastintame atvirame konkurse... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi nutarė ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad iš ieškinio turinio ir jo priedų matyti, kad ieškovas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas Ūkio subjektų grupė Advokatų S., G., K. ir A.... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Turto valdymo ir ūkio... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo viešųjų... 15. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų... 16. Apelianto teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu šiuo atveju nebus... 17. Prieglobsčio prašytojo teisė naudotis valstybės garantuojama teisine... 18. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išaiškinimu, kad tuo atveju,... 19. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, atskirasis skundas atmestinas, o... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....