Byla e2-5730-894/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „GELVORA“ ieškinį atsakovei L. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė 2016 m. vasario 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 205,66 Eur skolą, 7,40 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą suma nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, jog 2007 m. liepos 28 d. UAB „Omnitel“ ir atsakovė sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM677220 (toliau Sutartis), pagal kurią UAB „Omnitel“ atsakovei atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Omnitel“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras tačiau atsakovė jų neapmokėjo. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir UAB „Omnitel“ pasirašė Skolų portfelio prikimo-pardavimo sutartį Nr. TR3700-12218/12-20-78, pagal kurią UAB „Omnitel“ atlygintinai perleido ieškovės naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas faktūras atsakovės atžvilgiu. Ieškovė Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė pastarųjų nėra įvykdžiusi ieškinio parengimo dienai (b. l. 1-3).

42016 m. balandžio 20 d. teisme gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Atsakovė pažymėjo, jog 2007 m. liepos 28 d. sutartį sudarytą su UAB „Omnitel“ vykdė tinkamai. Atsakovė nurodė, kad 2010 m. birželio mėnesį, atsakovei telefonu susisiekus su UAB „Omnitel“ klientų aptarnavimo specialiste dėl naujų tarifų už telefoninius pokalbius ir SMS žinutes taikymo, atsakovė nurodė, jog sutartinius santykius pagal pasirašytą Sutartį norinti nutraukti dėl nepriimtinų, kaip vartotojui, naujų sąlygų taikymo. Atsakovė laiko, kad Sutartis yra nutraukta ir paslaugos neturėjo būti teikiamos nuo 2010 m. liepos mėnesio, bei nurodo, jog faktiškai UAB „Omnitel“ paslaugomis nesinaudojo. Atsakovė pažymėjo, kad pranešė telefoninio pokalbio metu UAB „Omnitel“ klientų aptarnavimo specialistei, jog Sutarties atsisako ir ją nutraukia. Tokį pranešimą apie sutarties nutraukimą atsakovė laiko tinkama forma sutarčiai nutraukti. Tačiau UAB „Omnitel“ po 2010 m. birželio mėn. toliau teikė sąskaitas faktūras apmokėjimui už kitus kalendorinius laikotarpius. Atsakovė mano, jog šalių pasirašytą Sutartį nutraukė 2010 m. birželio mėn. ir už faktiškai suteiktas paslaugas UAB „Omnitel“ yra atsiskaičiusi, nes papildomai suteiktų paslaugų fakto, apskaičiavimo ir apimties paslaugų teikėjas nepateikė (b. l. 30-31).

52016 m. gegužės 25 d. atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovės pateiktuose dokumentuose ir ieškinio rezoliucinėje dalyje nesutampa nurodytos sumos, t. y. ieškovė pateikia sąskaitas faktūras, kurių bendra suma yra 226,97 Eur, prašoma priteisti suma yra 205,66 Eur. Taip pat pažymėjo, kad pagal byloje pateiktą priedą prie skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutarties priedo matyti, jog skola susidarė iki 2010 m. spalio 1 d., nors ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė ieškovės paslaugomis naudojosi iki 2010 m. gruodžio 29 d.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Nustatyta, jog atsakovė 2007 m. liepos 28 d. pateikė UAB „Omnitel“ GSM abonento prašymą (b. l. 17). 2007 m. liepos 28 d. atsakovė ir UAB „Omnitel“ sudarė sutartį dėl viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugų teikimo (b. l. 14-16). Atsakovei laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, jog UAB „Omnitel“ atsakovei suteikė viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugas (b. l. 18-21, 50). 2012 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir UAB „Omnitel“ pasirašė Skolų portfelio prikimo-pardavimo sutartį Nr. TR3700-12218/12-20-78, pagal kurią UAB „Omnitel“ atlygintinai perleido ieškovės naudai visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu (b. l. 4-7).

8Byloje ginčas kilo dėl sutarties nutraukimo datos ir susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas dydžio.

9Dėl sutarties nutraukimo datos

10Atsakovė nurodo, jog 2007 m. liepos 28 d. sutartį sudarytą su UAB „Omnitel“ nutraukė 2010 m. birželio mėnesį žodiniu pareiškimu telefonu susisiekusi su UAB „Omnitel“ klientų aptarnavimo specialiste, todėl paslaugos neturėjo būti teikiamos nuo 2010 m. liepos mėnesio, bei nurodo, jog nuo 2010 m. liepos mėnesio faktiškai UAB „Omnitel“ paslaugomis nesinaudojo.

11Sutarčių laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra nusistatyti tarpusavio teises ir pareigas, tačiau tik tokias, kurios neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei.

122007 m. liepos 28 d. sutarties 4.8. punkte numatyta, jog klientas turi teisę nutraukti šią sutartį nesant OMNITEL kaltės informavęs OMNITEL raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki nutraukimo, jei KLIENTUI nėra nustatytas minimalus naudojimosi OMNITEL paslaugomis terminas (b. l. 15). Atsižvelgiant į minėtą sutarties nuostatą, spręstina, kad atsakovė, norėdama nutraukti sutartį su UAB „Omnitel“, privalėjo į UAB „Omnitel“ kreiptis raštu. Pareiškime turėjo nurodyti, jog pageidauja nutraukti sutartį, sutarties nutraukimo datą nurodydama ne ankstesnę, kaip po penkių darbo dienų nuo pareiškimo nutraukti sutartį pateikimo UAB „Omnitel“ dienos. Atsakovė į bylą pateikė laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. kovo 9 d. vykusį susirašinėjimą tarp atsakovės ir UAB „Omnitel“ dėl 2010 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesiais suteiktų paslaugų išklotinių pateikimo (b. l. 32-35). Iš minėto susirašinėjimo matyti, kad atsakovė reikalauja pateikti paslaugų, suteiktų 2010 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesiais išklotines. Ši aplinkybė patvirtina, jog atsakovė naudojosi ieškovės suteiktomis paslaugomis ir po 2010 m. birželio mėnesį, jos teigimu pateikto žodinio pareiškimo apie sutarties nutraukimą.

13Sutarties nutraukimas tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais išreikštu šalių susitarimu yra galimas ir išplaukia iš sutarties laisvės principo, todėl kiekvienu atveju rašytinis sutarties nutraukimo įforminimas nėra būtinas. Tačiau vien tik vienos šalies pareiškimas dėl sutarties nutraukimo nėra pakankamas faktas konstatuoti sutartinių santykių pabaigą, būtina nustatyti ir tokią šalių valią patvirtinančius jų veiksmus. Sutarties nutraukimui šalių susitarimu taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir sutarties sudarymui (CK 1.63 straipsnis, 6.157 straipsnio 1 dalis, 6.162 straipsnio 1 dalis, 6.167 straipsnis, 6.173 straipsnis). Iš į bylą pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, jog atsakovė naudojosi UAB „Omnitel“ paslaugomis ir po 2010 m. birželio mėnesio, t. y. siuntė SMS žinutes bei naudojosi kitomis mobiliojo ryšio paslaugomis (b. l. 18-21, 50). Atsakovės konkliudentiniai veiksmai, t.y., faktinis naudojimasis paslaugomis, paneigia atsakovės atsiliepime nurodytus argumentus, jog ginčo sutartį savo žodiniu pareiškimu ji nutraukė 2010 m. birželio mėnesį.

14Ieškovė 2016 m. gegužės 4 d. teismui pateiktame pranešime nurodo, kad tarp atsakovės ir UAB „Omnitel“ 2007 m. liepos 28 d. sudaryta sutartis buvo nutraukta 2010 m. gruodžio 29 d. dėl susidariusio įsiskolinimo už atsakovei suteiktas paslaugas.

15Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (CK 6.217 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, visų pirma vertintini du prievolės vykdymai: pažadėtasis ir faktiškai atliktas. Kuo didesnis atotrūkis tarp šių įvykdymų, tuo didesnė esminio sutarties pažeidimo tikimybė.

16Teismas pažymi, jog UAB „Omnitel“ 2007 m. liepos 28 d. sudarydama sutartį su atsakove tikėjosi gauti atlygį už suteiktas paslaugas, tačiau atsakovei nemokant mokesčio už mobiliojo ryšio paslaugas, UAB „Omnitel“ negavo pajamų, kurių tikėjosi. Teismo nuomone, ilgalaikis mokėjimo terminų praleidimas yra esminis paslaugų sutarties pažeidimas, kuris ginčo atveju sudarė pagrindą ieškovei vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6.217 straipsnio 1 dalis). Teismas sprendžia, jog 2007 m. liepos 28 d. tarp UAB „Omnitel“ ir atsakovės sudaryta viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugų teikimo sutartis nutraukta 2010 m. gruodžio 29 d.

17Dėl mokesčio už suteiktas paslaugas

18Skolų portfelio prikimo-pardavimo sutartis Nr. TR3700-12218/12-20-78 sudaryta 2012 m. t. y. praėjus dviems metams po skolos susidarymo. Darytina išvada, jog ieškovei reikalavimas atsakovės atžvilgiu buvo perduotas už visą skolos susidarymo laikotarpį, t. y. nuo 2010 m. liepos mėnesio iki 2010 m. gruodžio mėnesio. 2012 m. gruodžio 28 d. ieškovės ir UAB „Omnitel“ pasirašyta Skolų portfelio prikimo-pardavimo sutartimi Nr. TR3700-12218/12-20-78 perleistas reikalavimas sudarė 710,09 Lt (205,66 Eur), būtent tiek, kiek ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės.

19Į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, kad laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. atsakovei už UAB „Omnitel“ suteiktas paslaugas priskaičiuota 30,69 Lt (b. l. 50); nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. - 82,58 Lt (PVM sąskaitos faktūros apačioje 2014 m. spalio 8 d. ranka atliktas įrašas, jog minėtos sąskaitos neapmokėtas likutis yra 9,10 Lt) (b. l. 18); nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. – 58,72 Lt (b. l. 18); nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. - 206,49 Lt; nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. – 260,46 Lt (b. l. 19); nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 30 d. – 175,32 Lt (b. l. 21). Spręstina, jog pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovei UAB „Omnitel“ laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. suteikė paslaugų už 214,54 Eur (30,69 Lt + 9,10 Lt + 58,72 Lt + 206,49 Lt + 260,46 Lt + 175,32 Lt = 740,78 Lt : 3,45280).

20Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

21Nors atsakovė ginčija aplinkybes, kad UAB „Omnitel“ teikiamomis viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugomis nesinaudojo nuo 2010 m. liepos mėnesio, tačiau jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad UAB „Omnitel“ atsakovei teikė viešojo judriojo telefoninio ryšio paslaugas laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., todėl atsakovei kyla įstatyminė pareiga prievolę atsiskaityti už jai suteiktas paslaugas vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas dėl 205,66 Eur skolos yra pagrįstas ir įrodytas, todėl yra tenkintinas.

22 Dėl delspinigių

23CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Atsakovė netinkamai vykdė 2007 m. liepos 28 d. sutartį sudarytą tarp atsakovės ir UAB „Omnitel“, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistini 7,40 Eur delspinigių.

24Dėl procesinių palūkanų

25CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 213,16 Eur (205,66 Eur skola + 7,40 Eur delspinigių) nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2016 m. vasario 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

26Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako, kaip dėl nereikšmingų ginčo išsprendimui.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28Byloje pateiktas 2015 m. lapkričio 30 vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 1130169 patvirtina, kad ieškovė sumokėjo 15,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 93 str.).

29Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 270 str., 279 str. 2 d., teismas,

Nutarė

31Ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „GELVORA“, į. k. 125164834, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniaus, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, bankas AB SEB bankas, naudai iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 205,66 Eur (dviejų šimtų penkių eurų 66 ct) skolą, 7,40 Eur (septynis eurus 40 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (213,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

33Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė 2016 m. vasario 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog 2007 m. liepos 28 d. UAB „Omnitel“ ir... 4. 2016 m. balandžio 20 d. teisme gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame... 5. 2016 m. gegužės 25 d. atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Nustatyta, jog atsakovė 2007 m. liepos 28 d. pateikė UAB „Omnitel“ GSM... 8. Byloje ginčas kilo dėl sutarties nutraukimo datos ir susidariusio... 9. Dėl sutarties nutraukimo datos... 10. Atsakovė nurodo, jog 2007 m. liepos 28 d. sutartį sudarytą su UAB... 11. Sutarčių laisvės principas suteikia šalims teisę savo nuožiūra... 12. 2007 m. liepos 28 d. sutarties 4.8. punkte numatyta, jog klientas turi teisę... 13. Sutarties nutraukimas tiek žodžiu, tiek ir konkliudentiniais veiksmais... 14. Ieškovė 2016 m. gegužės 4 d. teismui pateiktame pranešime nurodo, kad tarp... 15. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 16. Teismas pažymi, jog UAB „Omnitel“ 2007 m. liepos 28 d. sudarydama sutartį... 17. Dėl mokesčio už suteiktas paslaugas... 18. Skolų portfelio prikimo-pardavimo sutartis Nr. TR3700-12218/12-20-78 sudaryta... 19. Į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, kad laikotarpiu... 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 21. Nors atsakovė ginčija aplinkybes, kad UAB „Omnitel“ teikiamomis viešojo... 22. Dėl delspinigių ... 23. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 24. Dėl procesinių palūkanų... 25. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo,... 26. Dėl kitų šalių argumentų teismas nepasisako, kaip dėl nereikšmingų... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. Byloje pateiktas 2015 m. lapkričio 30 vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 1130169... 29. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 31. Ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „GELVORA“, į. k.... 33. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...