Byla 2-6885-793/2018
Dėl notaro vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovui G. P., ieškovo atstovui advokatui Ariui Damušiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. P. ieškinį atsakovui notarui Gintarui Bastakiui, tretieji asmenys akcinė bendrovė „SEB“ bankas, antstolė Sonata Vaicekauskienė dėl notaro vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro Gintaro Bastakio 2016 m. gruodžio 21 d. vykdomąjį įrašą Nr. GB-8554. Nurodo, kad 2004 m. vasario 26 d. tarp AB „SEB“ banko ir ieškovo sudaryta Kredito sutartis Nr. 1860418030131-1 (kuri 18 kartų buvo pakeista vėlesniais susitarimais) (toliau – Kredito sutartis), kurios įvykdymas buvo užtikrintas G. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įkeitimu Nr. 02120070010965 (2007 m. liepos 9 d. sutartinė hipotekos sutartis su vėlesniais pakeitimais). 2016 m. kovo 24 d. tarp AB „SEB“ banko ir ieškovo sudarytas susitarimas dėl 2004 m. vasario 26 d. Kredito sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo buvo pakeista kredito grąžinimo data – 2016 m. gruodžio 26 d. Teigia, jog šiai dienai Kredito sutartis nėra nutraukta, nepaisant to, bankas 2016 m. lapkričio 23 d. kreipėsi į Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notarą Gintarą Bastakį su prašymu atlikti vykdomąjį įrašą priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą. Atsižvelgiant į tai, atsakovas 2016 m. gruodžio 21 d. atliko vykdomąjį įrašą Nr. GB-8554, kuriuo nutarta vykdyti išieškojimą pagal hipotekos sutartį. Ieškovo teigimu, nei bankas, nei atsakovas neinformavo jo apie atliktą vykdomąjį įrašą, todėl pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai. Mano, kad neatsirado nė vienas įstatyme įtvirtintas pagrindas, suteikiantis bankui teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą, kadangi Kredito sutartis nėra nutraukta, ir ieškovas nėra gavęs jokio AB „SEB“ banko pranešimo apie tai, jog bankas vienašališkai nutraukia Kredito sutartį, ar informuoja, kad reikalauja patenkinti hipotekos sutartimi apsaugotą reikalavimą prieš terminą. Atsakovas, atlikdamas vykdomąjį įrašą, rėmėsi išskirtinai banko prašyme nurodytomis aplinkybėmis, kurios ieškovui nėra žinomos. Pažymi, jo atsakovas neatliko jam teisės aktuose numatytos pareigos – neišsiuntė ieškovui nei pranešimo prieš atliekant vykdomąjį įrašą, nei vykdomojo įrašo kopijos po jo atlikimo (1 t., b. l. 2-8).

62.

7Atsakovas notaras Gintaras Bastakys atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Teigia, jog gavęs AB „SEB“ banko prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nustatė, kad jame yra nurodyti visi vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos kreditoriaus prašymo atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 (toliau – Aprašas), 6 punkte išvardinti duomenys, ir pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai, bei kad šie duomenys atitinka Aprašo 7 punkto reikalavimus. 2016 m. lapkričio 30 d. buvo išsiųstas 2016 m. lapkričio 30 d. pranešimas skolininkui Nr. S-276, o 2016 m. gruodžio 21 d. atliktas vykdomasis įrašas Nr. GB-8554, kurio kopija, taip pat 2016 m. gruodžio 21 d. išsiųsta skolininkui. Kopijų ieškovui išsiuntimą patvirtinta korespondencijos įteikimo pašto kurjeriui UAB „Jūros paštas“ sąrašai (1 t., b. l. 137-138).

83.

9Trečiasis asmuo AB „SEB“ bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Teigia, kad ieškovui tinkamai nevykdant prievolių pagal Kredito sutartį, 2016 m. liepos 21 d. G. P. išsiųstas įspėjimas dėl kredito sutarties galimo nutraukimo, kuris įteiktas ieškovui asmeniškai 2016 m. liepos 26 d. Ieškovui toliau nevykdant savo prievolių pagal Kredito sutartį ir įsiskolinimui tik didėjant, jam išsiųstas 2016 m. rugpjūčio 30 d. įspėjimas dėl kredito sutarties galimo nutraukimo, kuris įteiktas ieškovo dėdei 2016 m. rugsėjo 2 d. G. P. nereaguojant į banko siųstus pranešimus buvo išsiųstas 2016 m. spalio 5 d. įspėjimas, kad nepadengus iki 2016 m. lapkričio 7 d. pradelstos sumokėti 6 235,16 Eur sumos Kredito sutartis bus vienašališkai nutraukta 2016 m. lapkričio 8 d. 2016 m. lapkričio 14 d. pranešimu ieškovas informuotas, kad Kredito sutartis nuo 2016 m. lapkričio 8 d. vienašališkai nutraukta. Atsižvelgiant į tai, bankas pateikė 2016 m. lapkričio 22 d. prašymą notarui dėl vykdomojo įrašo atlikimo, kuris atliktas 2016 m. gruodžio 21 d. Teigia, jog nagrinėjamu atveju notaras pagrįstai atliko išimtinai formalų kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų vertinimą (patikrą) dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims ir rėmėsi nenuginčytais registro duomenimis, kurie laikomi teisingais ir išsamiais. Notarui patikrinus prašymą ir jame esančius duomenis bei jų atitikti Hipotekos registro duomenims, nenustačius pagrindų atsisakyti atlikti vykdomąjį įrašą, pastarasis atliktas teisėtai ir pagrįstai. Nesutinka su ieškovo teiginiais, jog jis nebuvo informuotas apie ketinimą nutraukti Kredito sutartį, kadangi įspėjimo raštai registruotais laiškais buvo ieškovui išsiųsti bankui žinomu kontaktiniu adresu, kurį jis nurodo ir ieškinyje (1 t., b. l. 108-112).

104.

11Ieškovas G. P. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Patvirtino, kad negavo jokio registruoto pranešimo apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą. Teigia, jog Kredito sutartis nėra nutraukta. Notaras, gavęs trečiojo asmens prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, iš pateiktų duomenų negalėjo spręsti, kad Kredito sutartis yra nutraukta.

125.

13Ieškovo atstovas advokatas Aris Damušis prašė ieškinį tenkinti. Teigia, jog byloje nėra duomenų, akivaizdžiai pagrindžiančių, kad notaras išsiuntė ieškovui pranešimą apie ketinimą atlikti vykdomąjį įrašą ir pranešimą apie vykdomojo įrašo atlikimą. Pažymi, jog yra banko 2016 m. liepos 21 d., 2017 m. rugpjūčio 30 d., ir 2016 m. spalio 5 d. įspėjimai apie galimą Kredito sutarties nutraukimą, tuo tarpu nėra jokio banko sprendimo apie tai, kad Kredito sutartis buvo nutraukta. Nesant tokios sprendimo, notaras negalėjo atlikti vykdomojo įrašo. Atkreipia dėmesį, jog byloje esantis lydraštis apie notaro dokumentų ieškovui siuntimą neatitinka standartinės lydraščio formos, jame nėra pašto darbuotojo, priėmusio siuntą vardo, pavardės, siuntos registracijos numerio ir kitų reikšmingų duomenų, kas sudaro pagrindą abejoti, ar pranešimas apie ketinimą atlikti vykdomąjį įrašą ir apie vykdomojo įrašo atlikimą, G. P. buvo išsiųsti.

146.

15Teismo posėdžio metu atsakovas notaras Gintaras Bastakys su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Patvirtino, kad 2016 m. lapkričio 30 d. skolininkui buvo išsiųstas pranešimas su visa reikiama informacija dėl skolos sumokėjimo. Negavus iš G. P. jokių prieštaravimų ar duomenų apie skolos sumokėjimą 2016 m. gruodžio 21 d. buvo atliktas ginčijamas vykdomasis įrašas, kurio kopija išsiųsta skolininkui. Minėti dokumentai išsiųsti ieškovui registruotu laišku, kaip numatyta Apraše. Apraše nėra numatyta pareigos procesinius dokumentus siųsti su įteikimo pranešimu.

167.

17Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

18Teismas konstatuoja:

19ieškinys atmestinas.

208.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004 m. vasario 26 d. tarp AB „SEB“ banko ir ieškovo G. P. sudaryta Kredito sutartis Nr. 1860418030131-1 (kuri buvo pakeista 18 kartų vėlesniais susitarimais). 2016 m. kovo 24 d. tarp AB „SEB“ banko ir ieškovo sudarytas susitarimas (paskutinis) dėl 2004 m. vasario 26 d. Kredito sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuo buvo pakeista kredito grąžinimo data – 2016 m. gruodžio 26 d. (1 t., b. l. 11-70). Kredito sutarties įvykdymas buvo užtikrintas G. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įkeitimu Nr. ( - ) (2007 m. liepos 9 d. sutartinė hipotekos sutartis su vėlesniais pakeitimais) (1 t., b. l. 71-90). Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras Gintaras Bastakys 2016 m. gruodžio 21 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. GB-8554 dėl priverstinio išieškojimo hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo suma su priklausančiomis palūkanomis, delspinigiais ir nuostoliais iš skolininko G. P. hipotekos kreditoriaus AB „SEB“ naudai (1 t. b. l. 91).

229.

23Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro Gintaro Bastakio 2016 m. gruodžio 21 d. vykdomąjį įrašą Nr. GB-8554, argumentuodamas, jog notaras neinformavo ieškovo ne tik apie ketinimą atlikti vykdomąjį įrašą, bet ir apie atliktą vykdomąjį įrašą, kadangi šią informaciją jis sužinojo tik gavęs antstolio patvarkymą. Ieškovo teigimu, notaras priėmęs trečiojo asmens AB „SEB“ banko prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo ir jį išduodamas netinkamai įvertino prašymo pagrįstumą, nes notarui nebuvo pateikta informacija apie Kredito sutarties nutraukimą (banko priimto sprendimo). Nesant Kredito sutarčiai nutrauktai, negalėjo būti išduotas vykdomasis įrašas. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, teigdamas, jog atliko visus privalomus ir Apraše numatytus veiksmus, sprendžiant trečiojo asmens AB „SEB“ banko prašymo dėl vykdomojo įrašo išdavimo pagrįstumą. Be to, ieškovui registruotu laišku išsiuntė ne tik pranešimą apie gautą banko prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet ir pranešimą apie atliktą vykdomąjį įrašą.

2410.

25Nagrinėjamu atveju sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą būtina nustatyti, ar notaras pagrįstai priėmė trečiojo asmens AB „SEB“ banko prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, bei, ar tinkamai informavo ieškovą apie gautą banko prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo ir apie vykdomojo įrašo atlikimą.

2611.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2014 yra išaiškinęs, jog remiantis nauju teisiniu reglamentavimu, notaras vykdomuosius įrašus išduoda vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.192 straipsniu, Notariato įstatymo 491 straipsniu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 patvirtintu Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašu. Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, notaras perėmė hipotekos teisėjo, kaip teisinį tyrimą atliekančio subjekto, funkcijas. Notaras nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisena (kaip to nedarė ir hipotekos teisėjas), tačiau pažymėtina, kad notaro funkcijos yra siauresnės apimties nei hipotekos teisėjo, nes notaras privalo atlikti tik ribotą teisinį tyrimą ir neturi tikrinti kitų nei teisės aktuose nurodytų duomenų, jų atitikties (išskyrus atitiktį Hipotekos registro duomenims) ir už juos neatsako.

2812.

29Hipotekos kreditorius prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo privalo nurodyti (CK 4.192 straipsnio 3 dalis, Aprašo 5–6 punktai) šiuos duomenis: kreditorių, skolininką ir įkaito davėją; hipotekos (įkeitimo) kodą Hipotekos registre; negrąžintos skolos dydį (kai išieškoma pagal maksimaliąją hipoteką (įkeitimą), gali būti ir nenurodytas, tačiau privalo būti nurodyta maksimali įkeičiamu daiktu užtikrinamų įsipareigojimų apsaugojimo suma) ir palūkanų dydį, sandorio šalims susitarus, kad maksimaliąja hipoteka užtikrinamos netesybos ir (arba) bauda kreditoriaus nuostoliai, – netesybų ir (arba) nuostolių dydį; tais atvejais, kai reikalaujama prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, privalo nurodyti tokį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. Taip pat kartu su prašymu turi būti pateikiamas hipotekos (įkeitimo) sandoris, jame nurodomi tikslūs ir teisingi duomenys, nes būtent hipotekos kreditorius atsako už savo prašyme nurodytų duomenų teisingumą (CK 4.193 straipsnio 3 dalis).

3013.

31Notaras, gavęs hipotekos kreditoriaus prašymą išduoti vykdomąjį įrašą, turi patikrinti šiuos duomenis (CK 4.192 straipsnio 4 dalis, Notariato įstatymo 491 straipsnis, Aprašo 7 punktas): ar prašymą pateikia asmuo, kuris yra hipotekos kreditorius; ar šiame prašyme nurodyti duomenys atitinka nurodytus Hipotekos registre; ar pasibaigęs hipoteka užtikrintos prievolės įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą, kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos sandoryje. Notaras tik nustatęs, kad prašyme yra visi Aprašo 6 punkte išvardyti duomenys, pateikti visi nurodyti dokumentai, duomenys atitinka Aprašo 7 punkto reikalavimus, ir prieš tai išsiuntęs skolininkui ir įkaito davėjui Apraše nurodyto turinio pranešimą, atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti (CK 4.192 straipsnio 4 dalis).

3214.

33Esminis aspektas, kurį reikia išanalizuoti, sprendžiant klausimą, ar notaras pagrįstai priėmė trečiojo asmens AB „SEB“ banko prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo yra tai, kaip bankas turėjo įforminti Kredito sutarties nutraukimą, t. y. ar AB „SEB“ bankas turėjo priimti atitinkamą sprendimą dėl Kredito sutarties nutraukimo.

3415.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 23 d. Klaipėdos miesto 2-ajame notarų biure gautas trečiojo asmens AB „SEB“ banko prašymas dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Hipotekos kreditorius vadovaudamasis Kredito sutarties bendrosios dalies 5.2. punktu ir Hipotekos sutarties bendrosios dalies 6 punktu prašė notaro atlikti vykdomąjį įrašą. Pažymėtina, jog Kredito sutarties bendrosios dalies (2010 m. lapkričio 22 d. Susitarimas dėl 2004 m. vasario 26 d. Kredito sutarties Nr. 1860418030131-1 sąlygų (bendrosios dalies) pakeitimo Nr. 10) 5.2. punktas nustatė, kad bankas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sutarties nutraukimo dieną grąžinti visą kreditą ir kitas mokėtinas sumas, jeigu kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų ar paaiškėja, kad kredito gavėjas pateikė klaidingą informaciją ar informaciją nuslėpė. Bankas prieš penkiolika kalendorinių dienų raštu įspėja kredito gavėją apie sutarties nutraukimą. Kredito sutarties bendrosios dalies 5.2.1.-5.2.3. punktuose išdėstyta, kas laikoma esminiais sutarties pažeidimais (1 t., b. l. 37-48). 2007 m. liepos 9 d. Hipotekos sutarties bendrosios dalies 6.1. punktas nustatė, jog užtikrinamoje sutartyje ir/ar sutartyje numatytais atvejais ir/ar įstatymo pagrindu kreditoriui įgijus teisę reikalauti skolininko prieš terminą įvykdyti užtikrintą prievolę, kreditorius turi teisę šį savo reikalavimą patenkinti, ir kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, nepaisant to, ar yra suėjęs šios sutarties punkte „Užtikrintos prievolės įvykdymo terminas“ nurodytas terminas ir neatsižvelgiant į tai, ar yra/nėra nutraukta užtikrinama sutartis (1 t., b. l. 164). Pabrėžtina, jog ginčo, kad ieškovas netinkamai vykdė Kredito sutartį, byloje nėra. Šią aplinkybę taip pat patvirtina byloje esantys duomenys – trečiojo asmens AB „SEB“ banko ieškovui siųsti pranešimai. Pažymėtina, kad nei Kredito sutartyje, nei Aprašo 6.5 punkte, kuris nustato, jog tais atvejais, kai reikalaujama prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, hipotekos kreditorius turi nurodyti tokio reikalavimo teisinius pagrindus ir pateikti notarui tokį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, nei Aprašo 7.3. punkte, reglamentuojančiame, ką notaras turi atlikti prieš priimdamas prašymą (ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos (įkeitimo) sandoryje) nenustatyta, kad bankas turi priimti atskirą sprendimą dėl Kredito sutarties nutraukimo. Minėta, jog Kredito sutarties bendroji dalis tiesiog numato, jog bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Kredito sutartį, jei kredito gavėjas padaro esminių sutarties pažeidimų prieš tai įspėjęs asmenį prieš penkiolika kalendorinių dienų. Nagrinėjamu atveju bankas prašė hipoteka užtikrintą reikalavimą patenkinti prieš terminą, nurodydamas, kad skolininkui nepadengus skolos per įspėjime nustatytą terminą, AB „SEB“ bankas nutraukė Kredito sutartį 2016 m lapkričio 8 d. Skolininkas apie kredito sutarties nutraukią informuotas 2016 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. 01.10.03-161350. AB „SEB“ bankas kartu su prašymu notarui pateikė ir jį pagrindžiančius dokumentus – Kredito sutartį su visais pakeitimais; 2016 m. rugpjūčio 30 d., 2016 m. spalio 5 d., ir 2016 m. lapkričio 14 d. raštų skolininkui siuntimą patvirtinančius dokumentus; hipotekos lakšto originalą ir 2016 m. lapkričio 9 d. pažymą dėl skolos AB „SEB“ bankui (1 t., e. b. l. 142-143).

3616.

37Byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad AB „SEB“ bankas, iš tiesų, kreipėsi į ieškovą su įspėjimais padengti esamą įsiskolinimą, priešingai, bus svarstomas Kredito sutarties nutraukimas, t. y. tie priedai, kurie buvo pateikti notarui kartu su prašymu dėl vykdomojo įrašo atlikimo. 2016 m. liepos 21 d. įspėjimu dėl galimo Kredito sutarties nutraukimo kreipėsi į ieškovą G. P., informuodamas, jeigu iki 2016 m. rugpjūčio 21 d. nebus padengti visi pradelsti mokėjimai, gali būti svarstomas Kredito sutarties nutraukimas, kuris ieškovui įteiktas asmeniškai 2016 m. liepos 26 d. (1 t., b. l. 114, 132). 2016 m. rugpjūčio 30 d. įspėjimu dėl galimo Kredito sutarties nutraukimo trečiasis asmuo pakartotinai kreipėsi į G. P., ragindamas jį iki 2016 m. rugsėjo 30 d. padengti pradelstus mokėjimus, kitu atveju, bus svarstomas klausimas dėl Kredito sutarties nutraukimo, kuris 2016 m. rugsėjo 2 d. įteiktas ieškovo dėdei R. S. (1 t., b. l. 122, 133). 2016 m. spalio 5 d. įspėjimu AB „SEB“ bankas kreipėsi į G. P. dar kartą ragindamas jį padengti susidariusį įsiskolinimą iki 2016 m. lapkričio 7 d., kadangi to nepadarius 2016 m. lapkričio 8 d. Kredito sutartį bankas laikys nutraukta, ir skolos išieškojimas bus vykdomas įstatymų nustatyta tvarka (1 t., b. l. 121, 126), o 2016 m. lapkričio 14 d. pranešimu apie kredito sutarties nutraukimą AB „SEB“ bankas G. P. pranešė, jog iki nustatyto termino skolininkui neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų, 2016 m. lapkričio 8 d. Kredito sutartis buvo nutraukta (1 t., b. l. 120, 124). Nors 2016 m. spalio 5 d. ir 2016 m. lapkričio 14 d. ieškovui siųsti įspėjimai grįžo neįteikti, o grįžusiame pašto pranešime nurodyta „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ (2 t., b. l. 121, 122), tačiau tai nesudaro pagrindo daryti išvados, jog bankas ieškovo tinkamai neinformavo apie Kredito sutarties nutraukimą. Priešingai, bankas, laikydamasis Kredito sutarties sąlygų, įspėjo ieškovą apie Kredito sutarties nutraukimą 2016 m. lapkričio 8 d., jeigu G. P. neįvykdys prisiimtų įsipareigojimų. Pabrėžtina, jog tiek 2016 m. spalio 5 d., tiek 2016 lapkričio 14 d. dokumentai G. P. išsiųsti jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ) (1 t., b. l. 157-157). Minėtas ieškovo gyvenamosios vietos adresas nurodytas ne tik pateiktame ieškinyje, bet ir Kredito sutartyje (Susitarimuose dėl Kredito sutarties pakeitimo) (1 t., b. l. 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 48, 51, 53, 55, 58, 61, 65, 68). Be kita ko, pabrėžtina, jog Kredito sutarties bendrosios dalies 15 punktas nustatė, jeigu keičiasi kredito gavėjo bankui nurodyti adresai, darbovietė, banko sąskaitos, jų numeriai ir/ar kiti kredito gavėjo duomenys, kredito gavėjas privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas raštu apie tai informuoti banką. Šalis neįvykdžiusi 15 punkto reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Kredito sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus (Kredito sutarties bendrosios dalies 17 punktas) (1 t., b. l. 46).

3817.

39Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, jog bankas, siekdamas nutraukti Kredito sutartį, turėjo priimti atskirai įformintą sprendimą ir kreipdamasis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo jį pateikti notarui. Sprendimo 15-16 punktuose nustatytos faktinės bylos aplinkybės bei nurodytas reglamentavimas šiuos G. P. argumentus paneigia. Teismas taip pat nesutinka su ieškovo teiginiais, kad notaras netinkamai įgyvendino pareigą patikrinti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo ir prie jo pridėtų priedų vertinimą. Nagrinėjamoje byloje notaras, gavęs hipotekos kreditoriaus prašymą, pagal jam įstatymų (Notariato įstatymo 491 straipsnis) priskirtą kompetenciją ir CK 4.192 straipsnyje nurodyta apimtimi patikrino visus vykdomojo įrašo atlikimui teisiškai reikšmingus duomenis ir, vykdydamas teisės aktų reikalavimus, teisėtai atliko vykdomąjį įrašą. Pažymėtina, jog notaras netikrina (ir nevertina) jokių kitų duomenų atitikties ir neatsako už juos (Notariato įstatymo 491 straipsnio 2 dalis), nes įstatyme nustatyta, kad už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako hipotekos kreditorius (CK 4.192 straipsnio 3, 4 dalys), o notaras šiame procese atlieka išimtinai formalų kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų vertinimą (patikrą) dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims ir nesprendžia hipotekos šalių ginčų.

4018.

41Atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti ieškovo argumentai, kad jam nebuvo pranešta apie ketinimą atlikti vykdomąjį įrašą, bei, jog nėra akivaizdžių duomenų, pagrindžiančių pranešimo G. P. išsiuntimą apie vykdomojo įrašo atlikimą. Ieškovo teigimu, notaras turi įsitikinti, kad siunčiami procesiniai dokumentai asmeniui yra įteikiami.

4219.

43Pagal Aprašo 10 punktą patikrinęs šio aprašo 7 punkte nustatytus duomenis, notaras, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui ir įkaito davėjui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Pranešimas skolininkui siunčiamas registruotu laišku hipotekos (įkeitimo) sandoryje nurodytu skolininko gyvenamosios vietos (buveinės) adresu. Apie vykdomojo įrašo atlikimo faktą notaras nedelsdamas praneša Hipotekos registrui ir vykdomojo įrašo kopiją išsiunčia skolininkui ir įkaito davėjui (Aprašo 10 punktas).

4420.

45Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2016 m. lapkričio 30 d. notaras Gintaras Bastakys prašymą atlikti vykdomąjį įrašą patvirtino (1 t., b. l. 143). Tą pačią dieną (2016 m. lapkričio 30 d.) notaras parengė pranešimą skolininkui, kuriame nurodė, kad gautas hipotekos kreditoriaus AB „SEB“ banko prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo, nurodytas negrąžintos skolos dydis. G. P. taip pat išaiškinta teisė sumokėti kreditoriui skolą ar pateikti duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Minėtas pranešimas G. P. adresuotas jo gyvenamosios vietos adresu ( - ) (1 t., b. l. 141). Iš 2016 m. lapkričio 30 d. lydraščio matyti, kad notaras Gintaras Bastakys 2016 m. lapkričio 30 d. pateikė UAB „Jūros paštas“ korespondenciją išsiuntimui, t. y. ieškovui G. P. adresuotą registruotą laišką adresu ( - ) (1 t., 142). Per notaro pranešime nustatytą terminą negavus duomenų apie skolos sumokėjimą ar nesutikimo su hipotekos kreditoriaus pareikštu reikalavimu, 2016 m. gruodžio 21 d. atsakovas notaras Gintaras Bastakys atliko vykdomąjį įrašą Nr. GB-8554 (1 t., b. l. 139). 2016 m. gruodžio 21 d. lydraščiu notaras pateikė UAB „Jūros paštas“ korespondenciją, adresuotą (registruotu laišku) G. P. tuo pačiu ieškovo gyvenamosios vietos adresu ( - ) (1 t., b. l. 140). Vadovaujantis šiomis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis konstatuotina, kad notaras pagal Aprašo reikalavimus tiek pranešimą apie gautą hipotekos kreditoriaus prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, tiek patį ginčijamą vykdomąjį įrašą išsiuntė ieškovo G. P. nurodytu gyvenamosios vietos adresu (registruotu laišku), kuris, kaip minėta sprendimo 16 punkte, sutampa su ieškovo deklaruota gyvenamąja vieta, taip pat ieškinyje nurodytu ieškovo adresu bei G. P. adresu esančiu Kredito sutartyje (Susitarimuose dėl Kredito sutarties pakeitimo). Aplinkybė, kad byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, jog minėti dokumentai ieškovui buvo realiai įteikti, nepaneigia fakto, jog notaras tinkamai informavo ieškovą apie pradėtus ir atliktus veiksmus, susijusius su vykdomojo įrašo atlikimu. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, neturi pagrindo abejoti ir sutikti su ieškovo argumentais, jog atsakovo notaro Gintaro Bastakio į bylą pateiktas lydraštis apie korespondencijos UAB „Jūros paštas“ perdavimą ir jos išsiuntimą ieškovui, nepatvirtina aplinkybės, jog tiek pranešimas apie gautą AB „SEB“ banko prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimą, tiek pranešimas apie atliktą vykdomąjį įrašą G. P. nebuvo išsiųsti. Tai, jog, anot ieškovo, notaro pateiktas lydraštis UAB „Jūros paštas“ neatitinka lydraščio formos reikalavimų, ir jame nėra pašto darbuotojo vardo bei pavardės (tačiau yra pašto darbuotojo parašas) nepagrindžia G. P. teiginių, kad aptariami dokumentai nebuvo perduoti išsiuntimui ir išsiųsti ieškovui.

4621.

47Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, į kitus ieškovo argumentus detaliau nepasisakytina.

4822.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-219/2015) (CPK 178 straipsnis).

5023.

51Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo, jo atstovo ir atsakovo paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, bei vadovaujantis nuodytu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad ieškovas neįrodė ieškinio pagrįstumo, tuo tarpu bylos medžiaga patvirtina notaro atliktų veiksmų, atliekant 2016 m. gruodžio 21 d. vykdomąjį įrašą Nr. GB-8554 teisėtumą, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

5324.

54Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, todėl jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Tuo tarpu atsakovas ir tretieji asmenys nepateikė teismui duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

55Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo.

5625.

57Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. liepos 31 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

59ieškinį atmesti.

60Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. liepos 31 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

61Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu... 6. 2.... 7. Atsakovas notaras Gintaras Bastakys atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo AB „SEB“ bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 10. 4.... 11. Ieškovas G. P. teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Patvirtino,... 12. 5.... 13. Ieškovo atstovas advokatas Aris Damušis prašė ieškinį tenkinti. Teigia,... 14. 6.... 15. Teismo posėdžio metu atsakovas notaras Gintaras Bastakys su ieškiniu... 16. 7.... 17. Tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą,... 18. Teismas konstatuoja:... 19. ieškinys atmestinas.... 20. 8.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004 m. vasario 26 d. tarp AB „SEB“ banko... 22. 9.... 23. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto 2-ojo notaro... 24. 10.... 25. Nagrinėjamu atveju sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą būtina... 26. 11.... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartyje civilinėje... 28. 12.... 29. Hipotekos kreditorius prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo privalo nurodyti... 30. 13.... 31. Notaras, gavęs hipotekos kreditoriaus prašymą išduoti vykdomąjį įrašą,... 32. 14.... 33. Esminis aspektas, kurį reikia išanalizuoti, sprendžiant klausimą, ar... 34. 15.... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 23 d. Klaipėdos miesto... 36. 16.... 37. Byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad AB „SEB“ bankas, iš tiesų,... 38. 17.... 39. Teismo nustatytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu atmestini kaip... 40. 18.... 41. Atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti ieškovo argumentai, kad jam nebuvo... 42. 19.... 43. Pagal Aprašo 10 punktą patikrinęs šio aprašo 7 punkte nustatytus duomenis,... 44. 20.... 45. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2016 m. lapkričio 30 d. notaras... 46. 21.... 47. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 48. 22.... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse vyraujantis rungimosi principas... 50. 23.... 51. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo, jo atstovo ir... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 53. 24.... 54. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 55. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo. ... 56. 25.... 57. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2... 59. ieškinį atmesti.... 60. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...