Byla 2A-172/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Saugus namas“ atstovei advokatei Irenai Maksimovai, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui Gintarui Žičkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Saugus namas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. spalio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-339-712007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Saugus namas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Nota Bene“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Balza“ dėl konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjo civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Saugus namas“ prašė teismą panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2007 m. balandžio 6 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymus dėl I pirkimo dalies (Apranga) ir IV pirkimo dalies (Kvėpavimo organų apsaugos įranga) bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimą dėl preliminariosios pasiūlymų eilės nustatymo ir nugalėtojų pripažinimo dėl I pirkimo dalies (Apranga) ir IV pirkimo dalies (Kvėpavimo organų apsaugos įranga). Ieškovas nurodė, kad 2007m. sausio 26 d. atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl būtinos gelbėjimo įrangos Jelgavos ir Šiaulių miestams pirkimo. Ieškovas konkursui pateikė pasiūlymus dėl dviejų pirkimo objektų: aprangos ir kvėpavimo organų apsaugos įrangos. 2007 m. balandžio 6 d. pranešimu ieškovas buvo informuotas, kad jo (ieškovo) pasiūlymai atmesti, nes neatitiko konkurso 3.1.6 punkto sąlygų. 2007 m. balandžio 18 d. atsakyme į pretenziją buvo paaiškinta, kad pasiūlyti ugniagesių kostiumai neatitiko techninių reikalavimų 12 punkto, nes siūlomas kostiumo modelis US 1/2 neturi kelnėse įsiūtų diržų, skirtų savęs gelbėjimo darbams vykdyti, o kompresorius MCH-13 turi tik po 2 ,,A“ ir 2 ,,B“ jungtis ir vienu slėgiu gali pildyti tik du balionus, o techninės specifikacijos 6.3 punktas reikalauja šešių jungčių, o 6.4 punktas reikalauja, kad kompresorius vienu slėgiu pildytu tris balionus. Nesutikdamas su šias motyvais, jis (ieškovas) pateikė atsakovui pretenziją, nurodydamas, kad konkurso reikalavimus dėl aprangos gali įvykdyti, nes pasiūlytas kostiumas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, o diržus prie kostiumo įsipareigoja pateikti atskirai. Ieškovas teigė, kad atsakovo iškeltas papildomas reikalavimas dėl įsiūtų diržų kostiumų kelnėse, neatitinka Lietuvos standarto LST EN 469+AC:2006LT ,,Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos reikalavimai ir jos bandymo metodai“. Ieškovo įsitikinimu, nepagrįstai atmestas ir pasiūlymas dėl kvėpavimo organų apsaugos įrangos. Ieškovas atsakovui pasiūlė MCH-13 aukšto slėgio kompresorių, ir šis modelis numato galimybę pateikti į rinką tokius įvairių modifikacijų kompresorius. Ieškovas teigė, kad įvykdė visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl atsakovas neturėjo pagrindo visiškai atmesti ieškovo pasiūlymo.

4Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovo pateikti pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų. Pirma: ieškovo pasiūlyti aukšto slėgio kompresoriai neatitiko Aukšto slėgio kompresoriaus techninių estetinių, funkcinių bei kokybės reikalavimų, apibrėžtų 6.3 ir 6.4 p., t.y. nenumatė galimybės užpildyti vienu metu 3 balionus 200 barų slėgių (A tipo jungtis) ir 3 balionus 300 barų slėgių (B tipo jungtis). Ieškovas siūlė kompresorius, galinčius užpildyti tik po du balionus. Antra: ieškovo pasiūlyti ugniagesių kostiumai US ½ neatitiko techninių reikalavimų, apibrėžtų 12 p., t.y. pasiūlytų kostiumų kelnėse nebuvo numatyta įsiūtų diržų, skirtų savęs gelbėjimo darbams vykdyti. Dėl šių reikalavimų neatitikimų ieškovo pasiūlymai buvo atmesti.

5Šiaulių apygardos teismas ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Saugus namas“ Šiaulių miesto savivaldybei 1 888 Lt atstovavimo išlaidų ir 75,98 Lt valstybei. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad konkurso dalyvis, pageidaujantis dalyvauti atsakovo paskelbtame konkurse, turėjo pateikti prekę, atitinkančią techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. ,,Ugniagesių apsauginės aprangos, funkciniai, kokybės bei estetiniai reikalavimai“ 2 punkte buvo nurodyta, kad apranga turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 469+AC:2006LT „Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos reikalavimai ir jos bandymo metodai“, o sąlygų 12 punkte buvo nurodyta papildoma sąlyga, kad aprangos kelnėse turi būti įsiūti diržai, skirti savęs gelbėjimo darbams vykdyti. Ieškovo pasiūlymas, nors ir atitiko techninės specifikacijos 2 punkto reikalavimus, tačiau techninės specifikacijos 12 punkte papildomos sąlygos (,,aprangos kelnės turi būti įsiūti diržai“) neatitiko.

6Vertindamas ieškovo pasiūlymo atitikimą konkurso IV dalies sąlygoms, teismas konstatavo, kad atsakovas pirko kvėpavimo organų apsaugos įrangą, kurios viena iš sudėtinių dalių buvo du aukšto slėgio kompresoriai. Reikalavimai tokiems kompresoriams išvardinti sąlygų 6.3 ir 6.4 punktuose, t.y. kompresorius naudojamas pripildyti ne mažiau kaip 3 balionus 200 bar (A tipo jungtis) ir ne mažiau kaip 3 balionus 300 bar (B tipo jungtis) slėgiu (iš viso ne mažiau kaip 6 jungtys), o taip pat vienu metu vienu slėgiu turi pildyti ne mažiau kaip 3 balionus. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad ieškovo pasiūlytas „MCH-13“ kompresorius turi tik po 2 „A“ ir 2 „B“ jungtis (iš viso 4 jungtis) ir vienu metu vienu slėgiu gali pildyti tik 2 balionus, todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos būtinos gelbėjimo įrangos pirkimo Jelgavos ir Šiaulių miestams viešojo pirkimo komisija teisingai įvertino ieškovo pasiūlymą dėl ugniagesių kostiumų ir aukšto slėgio kompresorinių agregatų pirkimo ir šį pasiūlymą pagrįstai atmetė, nes ieškovo siūlomos prekės neatitiko perkančios organizacijos konkurso sąlygų techninių reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 str. 6 d.). Teismas taip pat konstatavo, kad Viešojo pirkimo komisija 2007 m. balandžio 6 d. priėmė sprendimą kiekvienai pirkimo daliai sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir informavo ieškovą, kad jo pasiūlymai dėl ugniagesių aprangos ir kvėpavimo organų apsaugos įrangos pirkimo yra atmesti. Ieškovas ginčijo atsakovo sprendimus tuo pagrindu, kad atsakovas nepagrįstai įtraukė į konkursą sąlygas, dėl kurių buvo atmestas ieškovo pasiūlymas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas šias sąlygas gavo, su jomis susipažino ir dėl jų pretenzijų atsakovui VPĮ nustatyta tvarka nepareiškė. Kadangi konkurso sąlygos nėra nuginčytos, teismas sprendė, kad tuo pagrindu (dėl netinkamų konkurso sąlygų) ginčijami viešojo pirkimo komisijos sprendimai negali būti panaikinti. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad dalyviai pirkimo dokumentuose pateiktų nurodytus dokumentus. Tai, kad ieškovas neatitiko šių reikalavimų, įrodo jo (ieškovo) pateikta atsakovui pasiūlymo medžiaga. Teismas konstatavo, kad ieškovo teiginys apie jo (ieškovo) galimybę įvykdyti atsakovo reikalavimus (galimybė atskirai pateikti diržus aprangai, bei tinkamus kompresorius), nėra pakankamas minimalių kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimas, nes, teigia teismas, konkurso sąlygose keliami detalesni reikalavimai, o atsakovas konkurso būdu perka paslaugą, kurią šalys turi būti pasiruošusios įvykdyti, t. y. pirkėjas turi būti įsitikinęs dalyvių techniniu ir profesiniu pajėgumu vykdyti perkamą paslaugą (VPĮ 36 str. 1 d.).

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Saugus namas“ prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

8Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas neatskleidė ginčo esmės, netinkamai taikė materialinės teisės normas ir dėl to padarė nepagrįstas išvadas.
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas ginčija atsakovo sprendimus tuo pagrindu, kad atsakovas nepagrįstai įtraukė į konkursą sąlygas, dėl kurių buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, nes ieškovas neginčijo konkurso sąlygų. Šis klausimas buvo išspręstas VPĮ nustatyta tvarka iki pateikiant pasiūlymą komisijai. Tai nustatyta byloje.
  3. Ieškovas pateikė ieškinį, ginčydamas perkančios organizacijos komisijos sprendimų atmesti pateiktus pasiūlymus motyvus, t.y., kad pateiktas pasisiūlymas dėl aprangos neatitiko 12 punkto techninių reikalavimų sąlygos, o pasiūlymas dėl kvėpavimo organų apsaugos įrangos neatitiko techninės specifikacijos 6.3 ir 6,4 punktų reikalavimų. Teismas, nustatydamas, kad ieškovo pasiūlymai neatitinka minėtų, nepagrįstai taikė VPĮ 32 straipsnio normą, reglamentuojančią tiekėjo kvalifikaciją, nors turėjo taikyti VPĮ 25 straipsnį, kuriame reglamentuoti techninės specifikacijos reikalavimų klausimai.
  4. Teismas nepasisakė dėl ieškovo pateiktos įvykdytos sutarties dėl analogiškų kompresorių pateikimo, sudarytos su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų prie VRM. Šis įrodymas patvirtina ieškovo techninius pajėgumus (VPĮ 32 str. 1 d., 36 str. 1 d.). Teismas taip pat nevertino ir ieškovo pateiktos gamintojo pažymos apie tai, kad atsakovo konkurso sąlygose nurodyta kompresorių modifikacija yra gaminama, ir tokios modifikacijos kompresorius bus pateiktas (VPĮ 25 str. 5 d.).
  5. Vertinant ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl apsauginės ugniagesių aprangos (I pirkimo dalis), teismas privalėjo atsižvelgti į tai, kad atsakovo nurodyta sąlyga, kad kostiumai turi atitikti LST EN 469+AC:2006LT ir turėti kelnėse įsiūtus diržus kaip gamybinis procesas reglamentuojama visiškai kita norma, t. y. LST EN 813:2002 „Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Sėdimieji diržai“. Kadangi diržų buvimą konkurso sąlygose atsakovas pateikė ne kaip reikalavimą gamybai, atitinkančiai LST EN 813:2002, o kaip papildomą sąlygą prie gamybos proceso pagal LST EN 469+AC:2006LT, nurodančia funkcinį reikalavimą, toks reikalavimas vertintinas kaip konkurenciją neribojanti sąlyga, privalančia užtikrinti funkcinę paskirti, t. y. saugoti nuo kritimo iš aukščio. Pateikdamas pasiūlymą ieškovas numatė tokios kostiumo funkcijos užtikrinimą pateikdamas diržus saugančius nuo kritimo iš aukščio prie kostiumo kaip papildomą kostiumo detalę.
  6. Konkurso laimėtojas UAB „Nota Bene“ pateikė pasiūlymą dėl kostiumo FIREMAN III, kuris nenumato gamybos procese diržų įsiuvimą į kelnes. Teismas nevertino byloje nustatytos aplinkybės, kad UAB „Nota Bene“, atsakydama į perkančiosios organizacijos 2007 m. kovo 15 d. paklausimą patikslinti pateikto pasiūlymo duomenis, pateikė visiškai kitą pasiūlymą, kuris negalėjo būti vertinamas, nes kito pakeisto pasiūlymo pateikimas draudžiamas (VPĮ 39 str, 1 d.).
  7. Tiek ieškovo pasiūlymas, tiek nugalėtoju pripažinto UAB „Nota Bene“ pasiūlymas atitiko techninių sąlygų 12 punkto reikalavimus, nes pasiūlymais buvo užtikrinta funkcinė diržų paskirtis apsaugoti nuo kritimo iš aukščio ir toks pasiūlymas atitiko VPĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatą, kurioje keliamas reikalavimas, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
  8. Teismo argumentas, kad ieškovo pasiūlymo neatitikimas konkurso sąlygoms patvirtintas pasiūlymo medžiaga, kuri net nėra išversta į lietuvių kalbą, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams, nes taip mūsų pasiūlymo ištrauką į bylą pateikė atsakovas kaip priedą prie atsiliepimo, taigi teismas vertino tik pasiūlymo ištrauką, o ne visa pasiūlymo medžiagą.
  9. Teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojo I. V. paaiškinimais apie tai, kad komisijai įtarimus kėlė labai maža kaina ir tuo, kad ieškovo pasiūlymo medžiaga buvo labai skurdi, o kiti pateikė išsamią informacija. Tokią išvadą galima padaryti tik įvertinus visą pasiūlymą ir jį pailginant su kitais pasiūlymais, tačiau visų dalyvių išskyrus UAB „Nota Bene“ pasiūlymo byloje nėra, o liudytojo paaiškinimai yra subjektyvus suinteresuoto bylos baigtimi asmens (I. V. komisijos narys) vertinimas, tuo labiau, kad „pasižiūrėti internete“ ieškovas nesiūlė, nes byloje yra rašytinis įrodymas – atsakovo 2007 m. kovo 15 d. raštas, kuriame prašoma nurodyti gamintojų internetines svetaines.

9Atsileipimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas ieškiniu nustatė gana siauras bylos nagrinėjimo ribas, t. y. įrodinėjo, kad jo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų techninius reikalavimus ir tuo pagrindu prašė panaikinti atsakovo sprendimus, todėl aplinkybės, kurios nebuvo nurodytos ieškinyje, apeliacinės instancijos teisme nenagrinėtinos. Skundžiamas teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Ieškovas neįrodė, kad jo pasiūlymas atitiko perkančios organizacijos konkurso sąlygas ir techninius reikalavimus. Papildomas reikalavimas dėl diržų aprangos gelbėjimo darbams vykdyti kelnėse nediskriminuoja tiekėjų ir užtikrina konkurenciją. Perkančios organizacijos pirkimo dokumentų priedo ,,Techninė specifikacija“ 2 ir 12 punktas išreiškia techninės specifikacijos būdų derinį-standartą ir funkcinį reikalavimą ir tai leidžia VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 4 punktas. Tai, kad teismas bylos teisiniams santykiams pritaikė netinkamą teisės normą, bet išsprendė bylą iš esmės teisingai, sprendimo esmės nekeičia. Ieškovo pateikta įrangos gamintojo pažyma apie siūlomų įrenginių modifikacijas neįrodo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas. Tai, kad ieškovo nurodytas gamintojas tiekia į rinką ir tokius kompresorius, kurie atitinka konkurso dokumentų reikalavimus, nėra pagrindas pripažinti, kad ieškovas pasiūlė atsakovui tokius kompresorius. Ieškovas nepateikė komisijai jokių duomenų, kurie įrodytų, kad siūlomas kompresorius MCH-13 atitinka konkurso sąlygas.

10Apeliacinis skundas nepatenkinamas.

11Kadangi bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 320 str. 1 d.), tai apeliacinės instancijos teismas patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 263 str.), o taip pat, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, patikrina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

12Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto atviro konkurso rezultatus – atmesti ieškovo pasiūlymus dėl I pirkimo dalies (Apranga) ir IV pirkimo dalies (Kvėpavimo organų apsaugos įranga) ir dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo negaliojančiais. Atsakovo veiksmai ginčijami tuo pagrindu, kad konkurso dalyvio (ieškovo) pasiūlymai nepagrįstai pripažinti neatitinkančiais konkurso Būtinos gelbėjimo įrangos pirkimo Jelgavos ir Šiaulių miestams nustatytų supaprastinto atviro konkurso sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-1445, t. y. ,,Aukšto slėgio kompresoriaus techniniai, estetiniai, funkciniai bei kokybės reikalavimai“ 6.3 ir 6.4 punktų reikalavimų ir Techninės specifikacijos ,,Ugniagesių apsauginės aprangos techniniai, funkciniai, kokybiniai bei estetiniai reikalavimai 12 punkto reikalavimo.

13Ginčui taikytinas 1996 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų įstatymas (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. I-1491 redakcija, įsigaliojusi nuo 2006 m. sausio 1 d.), reglamentuojantis viešųjų pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką. Šio įstatymo paskirtis – vadovaujantis jo (šio įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.).Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.).

14Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose turi būti pateikta visa, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras, o patys pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (24 str. 1,2 ir 7 d.).

15Sprendžiant šį ginčą svarbu nustatyti, ar ieškovo pasiūlymas atitiko perkančios organizacijos dokumentus, ar atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, laikėsi Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatų (VPĮ 24, 25, 91, 39, 98, 100 str.).

16Iš byloje esančio rašytinio įrodymo – Būtinos gelbėjimo įrangos pirkimo Jelgavos ir Šiaulių miestams supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – Sąlygos) matyti, kad perkančios organizacijos (atsakovo) pirkimo objektas – gelbėjimo įranga, paskirstyta į keturias dalis (apranga: ugniagesių kostiumai, apsauginiai šalmai, speciali avalynė, pirštinės – 2.11 p., kvėpavimo organų apsaugos įranga: suspausto oro kvėpavimo aparatai, aukšto slėgio kompresoriniai agregatai – 2.1.4 p., radijo stotys ir matavimo prietaisai-2.1.2-2.1.3 p.), sudarant kiekvienai iš jų (dalių) atskirą pirkimo sutartį (Sąlygų 2.1 p., 1 t., b. l. 6-7). Sąlygų techninėje specifikacijoje dėl ugniagesių apsauginės aprangos techninių, funkcinių, kokybinių bei estetinių reikalavimų 2 punktas reikalavo, kad siūloma apranga atitiktų Lietuvos standartą LST EN 469 + AC:2006 LT ,,Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos reikalavimai ir jos bandymo metodai”, o 12 punktas papildomai reikalavo, kad aprangos kelnėse turi būti įsiūti diržai, skirti savęs gelbėjimo darbams vykdyti, kurių kabinimo taškas lengvai, spynakablių pagalba (įeinančių į kovinių rūbų komplekto sudėtį), tvirtinamas prie gelbėjimo virvės ar konstrukcijos (1 t., b. l. 16). Sąlygų Aukšto slėgio kompresoriaus techninių, estetinių, funkcinių bei kokybinių reikalavimų 6.3 ir 6.4 punktai (1 t. b. l. 14-15) nustatė, kad atsakovo perkami aukšto slėgio kompresoriai turi pildyti ne mažiau kaip 3 balionus 200 bar (A tipo jungtis) ir ne mažiau kaip 3 balionus 300 bar (B tipo jungtis) slėgiu (iš viso šešios jungtys), o taip pat vienu metu vienu slėgiu turi pildyti ne mažiau kaip 3 balionus. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirkimo dokumentuose nurodytos konkurso sąlygos ir reikalavimai pakankamai aiškūs ir tikslūs ir dviprasmybių juose neįžvelgiama. Tai teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, o ir ieškovas nepareiškė pretenzijų dėl Sąlygų neaiškumo. VPĮ nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, pateikiant pretenziją perkančiajai organizacijai, o ją (pretenziją) nepatenkinus, nustatyta teisė kreipti į teismą` su ieškiniu (120-122 str.). Nors apeliantas (ieškovas) apeliaciniame skunde teigia, kad konkurso sąlygų neginčijo ir neginčija, tačiau šis teiginys prieštarauja ieškinio ir apeliacinio skundo teiginiams: nesutikdamas su atsakovo sprendimu atmesti ieškovų pasiūlymą dėl pirkimo objekto – aprangos (US ½ ugniagesių kostiumų), ieškovas įrodinėjo, kad jo (ieškovo) pasiūlymas atitinka Sąlygų techninėje specifikacijoje dėl ugniagesių apsauginės aprangos techninių, funkcinių, kokybinių bei estetinių reikalavimų 2 punkto reikalavimą, t. y. atitinka Lietuvos standartą LST EN 469 + AC:2006 LT ,,Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos reikalavimai ir jos bandymo metodai”, o Sąlygų techninės specifikacijos 12 punkte nurodytas papildomas reikalavimas dėl diržų įsiūvimo kostiumų kelnėse šio standarto neatitinka, todėl apeliantas įsitikinęs, kad visas konkurso Sąlygas įvykdė, nes jo pasiūlyti kostiumai be įsiūtų diržų kelnėse atitinka minėtą standartą. Taigi akivaizdu, kad atsakovo sprendimo atmesti apelianto pasiūlymą dėl aprangos grindžiamas netinkamomis konkurso Sąlygomis. Tačiau, kaip jau minėta, Sąlygos neginčytos ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, pretenzija dėl to nepareikšta. Todėl apeliantas neįgijo teisės ginčyti atsakovo sprendimą tuo pagrindu (dėl Sąlygų). Kadangi Sąlygos nenuginčytos, jos galioja ir privalomos visiems Viešųjų pirkimų dalyviams, taip pat ir apeliantui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas atsakovui pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose (3 t., b. l. 43, 44 [dokumentų paketai]) patvirtino sutinkąs su visomis supaprastinto atviro konkurso pirkimo sąlygomis.

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad neginčijus konkurso sąlygų atitikimo VPĮ ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, šios Sąlygos nėra ir negali būti šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pirmosios instancijos teismas atkreipė į tai dėmesį ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas ginčijo atsakovo sprendimus, jo (ieškovo) įsitikinimu, netinkamų konkurso Sąlygų pagrindu, o jų (Sąlygų) nenuginčijus įstatymu nustatyta tvarka, tenkinti ieškinio nebuvo pagrindo. Kitais pagrindais atsakovo sprendimai ,,atmesti ieškovo pasiūlymą dėl aprangos pirkimo“ – neginčyti. Taigi apelianto teiginys dėl šios teismo išvados nepagrįstumo – nepagrįstas.

18Apeliantas pripažino, kad atsakovui pasiūlyti ugniagesio kostiumai buvo be įsiūtų kelnėse diržų, o apelianto pasiūlymas pateikti diržus atskirai, t.y. neprisiūtus, neatitinka jau minėtų pirkimo dokumentuose nustatytų konkurso sąlygų (VPĮ 24 str., 39 str. 2 d. 2 p.).

19Analogiška situacija nustatyta ir dėl kitos prekės – aukšto slėgio kompresorių neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Byloje esantys rašytiniai įrodymai ir atsakovo atstovo paaiškinimai įrodo, kad apelianto pasiūlyti kompresoriai MCH-13 turi tik po 2 A ir 2 B jungtis ir vienu slėgiu gali pildyti tik du balionus (1 t., 73-74, 2 t., b. l;.44, 3 t., b. l. 70, 72 ).

20Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo pateiktos gamintojo pažymos apie tai, kad atsakovo konkurso sąlygose nurodyta kompresorių modifikacija yra gaminama ir tokios modifikacijos kompresorius bus pateiktas. Apeliantas šią aplinkybę grindžia pažyma ir VPĮ 25 straipsnio 5 dalimi. Šioje teisės normoje įtvirtintas draudimas perkančiai organizacijai atmesti pasiūlymą dėl to, kad perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.

21Kaip jau minėta, apeliantas teigia įrodęs, kad siūlomi kompresoriai atitinka Sąlygų 6.3 ir 6.4 punktų reikalavimus gamintojo pažyma (1 t., b. l. 132-133). Tačiau šioje UAB ,,Saugus namas“ adresuotoje 2007 m. vasario 5 d. pažymoje, išduotoje gamintojo ,,Coltri Sub“ įgalioto atstovo bendrovės ,,Fenzy Polska“, teigiama, kad ši bendrovė turi gamintojo įgalinimus modifikuoti gamintojo siūlomus kompresorius ir ,,kompresorius MCH 13 modelis yra galimas 3x300 bar ir 3x 225 bar“. Jokių duomenų, kad bendrovė esamu laiku gamina tokios modifikacijos kompresorius, ir juos teikia į rinką, pažymoje nėra. Iš pažymos turinio akivaizdu, kad joje išreikšti bendrovės planai tik ateityje modifikuoti kompresorius MCH 13. Taigi šie faktiniai duomenys prieštarauja apelianto teiginiui apie gamintojo jau gaminamus atsakovui būtinos modifikacijos kompresorius. Kitokių savo teiginius patvirtinančių įrodymų apeliantas nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netenkino ieškinio pagrįstai: visos teismo konstatuotos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas, vertindamas tiekėjų prekes, nepažeidė VPĮ nuostatų ir turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymus (VPĮ 98, 39 str. 2 d. 2 p.,).

22Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 259, 263 str.). Ieškinyje suformuluoti reikalavimai ir argumentai apibrėžia teismo veiklos ribas, todėl teismas, turi priimti sprendimą dėl visų byloje pareikštų reikalavimų (ginčo dalyko ir pagrindų), neperžengdamas pareikštų reikalavimų ribų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir teisingai išnagrinėjo bylą, nepažeidė civilinį procesą reglamentuojančių teisės normų ir teisingai įvertino bylos įrodymus.

23Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ginčui materialinės teisės normas. Šį teisės pažeidimą teisėjų kolegija pripažįsta formaliu pažeidimu, nekeičiančiu teismo padarytų išvadų pagrįstumo. Kaip jau minėta, ginčas vyko dėl apelianto teiktų atsakovui prekių atitikimo Sąlygų techninei specifikacijai, ir teismas šį ginčą išnagrinėjo, įvertindamas visas su šiuo ginču susijusias reikšmingas faktines aplinkybes ieškinio ribose. Pasiūlymų vertinimą ir palyginimą reglamentuoja VPI 39 straipsnis, kuriuo ir turėjo vadovautis teismas. Tačiau teismas, nors, kaip jau minėta, teisingai išnagrinėjo bylą, ginčui taikė VPĮ 32 straipsnio, reglamentuojančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą, ir 36 straipsnio, reglamentuojančio kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą, nuostatas. Teisėjų kolegija laiko šias teisės normas teismo sprendime perteklinėmis, tačiau dėl to naikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą nėra pagrindo. Apelianto nurodytas VPĮ 25 straipsnis būtų reikšmingas bylai tik tuo atveju, jei būtų ginčijama konkurso sąlygose nustatyta perkamų prekių techninė specifikacija. Tačiau šioje byloje sprendžiamas kitokio pobūdžio ginčas.

24Apeliantas teigia, kad teismas turėjo pasisakyti dėl ieškovo pateiktos ir įvykdytos sutarties, sudarytos su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų prie VRM dėl analogiškų kompresorių pateikimo, nes šis įrodymas patvirtina ieškovo techninius pajėgumus.

25Byloje yra pirmosios instancijos teismui pateikta 2005 m. balandžio 29 d. sutartis (1 t., b. l. 22-26), iš kurios matyti, kad ieškovas buvo sudaręs sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų prie VRM ne dėl analogiškų (atsakovui pasiūlyti MCH-13) aukšto slėgio kompresorių, o dėl MCH 16/ET ir MCH 6/ET, todėl šios faktinės aplinkybės šiam ginčui nereikšmingos.

26Apeliaciniame skunde keliamas reikalavimas dėl konkurso laimėtojo trečiojo asmens UAB „Nota Bene“ pateikto pasiūlymo (ugniagesio kostiumai) vertinimo, t.y. pasiūlymo neatitikimo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinėje instancijoje keliamas reikalavimas yra naujas, nepareikštas pirmosios instancijos teisme. Ieškinio ribos apibrėžtos ieškinyje, kuris nebuvo tikslintas. CPK 321 straipsnis draudžia apeliaciniam skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme. Todėl teisėjų kolegija šios faktinės aplinkybės nevertina, tačiau pažymi, kad spręsti dėl trečiojo asmens (laimėtojo) pasiūlymo ir jo paskelbimo laimėtoju pagrįstumo galima būtų tik tuo atveju, jei ieškovo pasiūlymai būtų pripažinti tinkamais, t.y. konstatavus atsakovo 2007 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. S-983 neteisėtumą (nepagrįstumą).

27Kiti apelianto argumentai dėl teismo sprendime paminėtų faktinių aplinkybių apie ieškovo pateiktus atsakovui neišverstus į lietuvių kalbą pasiūlymo dokumentus; dėl sprendime paminėto liudytojo I. V. parodymų apie tai, kad komisijai įtarimus kėlė labai maža kaina ir, kad ieškovo pasiūlymo medžiaga buvo labai skurdi, o kiti pateikė išsamią informaciją, nėra reikšmingi šiam ginčui, nes, kaip nustatyta byloje, atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymus visiškai kitais pagrindais, kurie pirmosios instancijos teismo sprendime ištirti ir įvertinti.

28Išnagrinėjusi bylą ir įvertinusi visas bylos faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, nepažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų ir padarė pagrįstą išvadą apie ginčijamų atsakovo sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 183, 185 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.),

29Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas ir jį keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 263 str.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

31Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 79, 88, 93, 98 str.). Apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovas prašė priteisti iš ieškovo atstovavimo šios instancijos teisme išlaidas – 1770 Lt . Teisėjų kolegija patenkina prašymą, įvertinusi bylos apimtį, sudėtingumą taikant teisę, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme laiką, o taip pat atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 1, 2, 7, 8 punktus. Prašoma priteisti suma pagrįsta rašytiniais įrodymais (3 t., b. l. 32, 35-36).

32Iš apelianto (ieškovo) taip pat priteistinos valstybės naudai išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme – 32,20 Lt. (3 t., l. 21, CPK 92 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

34Šiaulių apygardos teismo 2007 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,Saugus namas” atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 1770 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt Lt) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų ir valstybei – 32,20 Lt (trisdešimt du Lt dvidešimt ct) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjo civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Saugus namas“ prašė teismą panaikinti Šiaulių miesto... 4. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko... 5. Šiaulių apygardos teismas ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB... 6. Vertindamas ieškovo pasiūlymo atitikimą konkurso IV dalies sąlygoms,... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Saugus namas“ prašo šį teismo... 8. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:
  1. Teismas... 9. Atsileipimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės... 10. Apeliacinis skundas nepatenkinamas.... 11. Kadangi bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 12. Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto atviro konkurso... 13. Ginčui taikytinas 1996 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų įstatymas... 14. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija... 15. Sprendžiant šį ginčą svarbu nustatyti, ar ieškovo pasiūlymas atitiko... 16. Iš byloje esančio rašytinio įrodymo – Būtinos gelbėjimo įrangos... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad neginčijus konkurso sąlygų atitikimo VPĮ... 18. Apeliantas pripažino, kad atsakovui pasiūlyti ugniagesio kostiumai buvo be... 19. Analogiška situacija nustatyta ir dėl kitos prekės – aukšto slėgio... 20. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas nevertino... 21. Kaip jau minėta, apeliantas teigia įrodęs, kad siūlomi kompresoriai... 22. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė... 23. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos... 24. Apeliantas teigia, kad teismas turėjo pasisakyti dėl ieškovo pateiktos ir... 25. Byloje yra pirmosios instancijos teismui pateikta 2005 m. balandžio 29 d.... 26. Apeliaciniame skunde keliamas reikalavimas dėl konkurso laimėtojo trečiojo... 27. Kiti apelianto argumentai dėl teismo sprendime paminėtų faktinių... 28. Išnagrinėjusi bylą ir įvertinusi visas bylos faktines aplinkybes, teisėjų... 29. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas ir jį keisti... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 31. Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios... 32. Iš apelianto (ieškovo) taip pat priteistinos valstybės naudai išlaidos,... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Šiaulių apygardos teismo 2007 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 35. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,Saugus namas”...