Byla e2-124-464/2016
Dėl akcijų įsigijimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Š. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Grand Cru Airlines“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-5040-258/2015 pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovams Brenalan Investments Limited, Grand Go Group Limited ir uždarajai akcinei bendrovei „Grand Cru Airlines“ dėl akcijų įsigijimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Brenalan Investments Limited, Grang Go Group Limited, UAB „Grand Cru Airlines“ ir prašė pripažinti negaliojančiais akcijų pirkimo–pardavimo sandorius bei taikyti restituciją – priteisti 3000 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų atsakovui Grand Go Group Limited.

5Vilniaus apygardos teismas 2014-09-11 nutartimi ieškovo R. Š. ieškinį paliko nenagrinėtą. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-11-13 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1958/2014, Vilniaus apygardos teismo 2014-09-11 nutartį panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-06-26 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-406-378/2015, panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-13 nutartį ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2014-09-11 nutartį.

6Atsakovė UAB „Grand Cru Airlines“ Vilniaus apygardos teismui 2015-09-02 pateikė prašymą dėl 38 309,49 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuris buvo parengtas susisteminus du anksčiau jos pateikus prašymus, t. y. advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ 2014-12-23 prašymą bei advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ 2014-12-19 prašymą. Atsakovė nurodė, kad patyrė trejopo pobūdžio bylinėjimosi išlaidas: 1) teisines išlaidas, skirtas apmokėti advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai, kurias sudaro išlaidos, tiesiogiai susijusios su procesinių dokumentų ruošimo išlaidomis, bendravimu su klientu dėl nagrinėjamos bylos ir kitos panašios išlaidos; 2) kitas išlaidas, neatsiejamai susijusias su procesinių dokumentų ruošimu, kurias iš esmės sudaro įvairios telekomunikacinės, kopijavimo, informacijos paieškos išlaidos; 3) PVM mokestis, kurį atsakovė sumokėjo už teisininkų suteiktas paslaugas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015-09-02 nutartimi priteisė iš ieškovo R. Š. atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“ naudai 10 000 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovė byloje teikė atsiliepimus, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-07-07 nutarties, kuris apeliacinės instancijos teismo buvo atmestas, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-14 nutarties, su kuriuo pirmosios instancijos teismas sutiko, kasacinį skundą, kuris buvo patenkintas. Taip pat atsakovė teikė teismui paaiškinimus, teisines konsultacijas klientui, siuntė užklausas, rinko informaciją, prašė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo ir kt. Atsižvelgęs į patvirtintas Rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalaus dydžio, į bylos sudėtingumą, į teisinių paslaugų teikimo pastovumą, taip pat vadovaudamasis teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas sprendė, kad atsakovės prašoma priteisti 38 309,49 Eur bylinėjimosi išlaidų suma yra pernelyg didelė, todėl sumažino ją iki 10 000 Eur dydžio (CPK 98 str.).

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Ieškovas R. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-09-02 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

111. Vadovaujantis Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) redakcijos, galiojusios iki 2015-03-30, 8.15 punktu už 2014-07-15 atskirąjį skundą dėl 2014-07-07 Vilniaus apygardos teismo nutarties ir 2014-08-22 atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-14 nutarties bei už 2014-09-19 atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-27 nutarties atsakovei galėjo būti priteista ne daugiau kaip po 517,5 Lt. Tuo tarpu 2014-08-04 ir 2014-08-07 rašytinių paaiškinimų dėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimas nebuvo būtinas, todėl pripažintina, kad tai perteklinis procesinis veiksmas. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių 2014-09-23 atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-09-11 nutarties, rengimo išlaidas.

122. Atsakovė neteikė atsiliepimo į ieškovo ieškinį, prašytos priteisti 38 309,49 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas atsakovė patyrė pasirengimo stadijoje, teikdama prieštaravimus dėl ieškovo prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ginčo šalys nedalyvavo nei viename teismo posėdyje, byla nebuvo nagrinėjama iš esmės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reglamentavimas ir teismų praktika yra aiški, taigi nėra pagrindo teigti, kad byloje buvo sprendžiami nauji, sudėtingi teisiniai klausimai. Todėl teismas neturėjo pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių.

133. Teismas nurodė, kad atsakovė teikė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-13 nutarties, taip pat prašė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, tačiau atsakovė nepateikė jokių šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl šios išlaidos negalėjo ir negali būti atlyginamos.

144. Atsakovę atstovavo dvi advokatų kontoros, kurių teikiamos paslaugos buvo dubliuojamos: abi kontoros rengė 2014-08-04 ir 2014-08-07 rašytinius paaiškinimus, skundą dėl 2014-08-14 Vilniaus apygardos teismo nutarties; komunikavo su administratoriumi ir antstoliu, analizavo tuos pačius procesinius dokumentus. Be to, didelė suma sumokėta už šių kontorų tarpusavio komunikaciją. Šios išlaidos yra perteklinės ir negalėjo būti priteisiamos iš ieškovo, tačiau teismas šių aplinkybių neįvertimo.

155. Teismo sprendimas priteisti iš ieškovo 10 000 Eur bylinėjimosi išlaidų neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, kadangi byloje nebuvo nagrinėjami sudėtingi teisiniai klausimai, paslaugos buvo teikiamos tik kelis mėnesius. Todėl 10 000 Eur suma turi būti mažinama tiek, kad atitiktų Rekomendacijų 2 dalyje įtvirtintus kriterijus ir 8 punkte nustatytus dydžius.

16Atsakovė UAB „Grand Cru Airlines“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015-09-02 nutartį ir iš ieškovo priteisti atsakovės naudai 38 309,49 Eur teisinių išlaidų. Skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

171. Ieškovas pateikė ieškinį, patikslintą ieškinį bei kartu su jais du prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl atsakovė turėjo pasisakyti dėl laikinųjų apsaugos priemonių du kartus.

182. Vilniaus apygardos teismui 2014-08-14 pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu, t. y. areštavus bendrovės akcijas ir paskyrus bendrovės turto administratorių, atsakovė patyrė daug teisinių išlaidų, kadangi teikė atskirąjį skundą dėl šios nutarties, turėjo konsultuotis su teisininkais dėl laikinojo turto administratoriaus įgaliojimų apimties. Šios išlaidos buvo išimtinai susiję su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, paskirtomis ieškovo iniciatyva.

193. Byloje buvo keliami sudėtingi jurisdikcijos klausimai, įskaitant Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo, kurie nulėmė didelės apimties teisinės analizės būtinumą bei patirtų išlaidų pagrįstumą.

20Ieškovas R. Š. atsiliepime prašo atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą atmesti kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą; Vilniaus apygardos teismo 2015-09-02 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Ieškovas nurodo iš esmės tapačius argumentus, kurie buvo pateikti jo atskirajame skunde, pažymėdamas, kad bylos teismingumo pagal 2000-12-22 Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo klausimas iš esmės buvo nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme.

21Atsakovė UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepime prašo ieškovo R. Š. atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Civilinė byla buvo iškelta pagal ieškovo ieškinį ir palikta nenagrinėta teismui po bylos iškėlimo konstatavus, jog byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Nepaisant to, kad dviejų atsakovų, t. y. Brenelan Investments Limited ir Grand Go Group Limited registruota buveinės vieta yra Kipro Respublikoje, ieškovas ieškinį pareiškė Lietuvos Respublikos teisme, todėl pripažintina, kad ieškovas veikė išimtinai savo rizika ir privalo priimti dėl to jam iškilusias procesines pasekmes.

232. Nors civilinė byla nebuvo nagrinėjama iš esmės, tačiau įvertinus teiktų procesinių dokumentų apimtį ir juose keliamus klausimus, akivaizdu, jog buvo nagrinėjami kur kas sudėtingesni klausimai, nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Vien aplinkybė, kad skirtingų instancijų teismų nuomonės dėl ieškinio teismingumo išsiskyrė bei buvo teiktas ir priimtas kasacinis skundas, patvirtina, kad byloje sprendžiami klausimai nebuvo elementarūs.

243. Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis, galiojusiomis iki 2015-03-20, bei atsižvelgdamas į teisinių paslaugų teikimo pastovumą, taip pat vadovaudamasis teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, pagrįstai iš ieškovo atsakovės naudai priteisė 10 000 Eur bylinėjimosi išlaidas.

254. Ieškovas inicijavo procesą, o atsakovė, būdama viena iš proceso šalių, turėjo teisę savo poziciją dėl pareikštų reikalavimų išreikšti bet kokiame procesiniame dokumente - tiek atsiliepime į ieškinį, tiek teikdama paaiškinimus žodžiu ar raštu. Ieškovas turi pareigą atlyginti bylinėjimosi išlaidas nepaisant to, koks procesinis dokumentas buvo teikiamas. Be to, Rekomendacijų 10 punktas nustatė, jog už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose Rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas Rekomendacijose.

26Atsakovas Grand Go Group Limited atsiliepime į ieškovo R. Š. ir atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“ atskiruosius skundus prašė klausimą dėl atskirųjų skundų pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra, kadangi skundžiama 2015-09-02 Vilniaus apygardos teismo nutartis neturėjo įtakos atsakovės Grand Go Group Timited teisėms ir interesams.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Ieškovo R. Š. atskirasis skundas tenkintinas.

29Atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“ atskirasis skundas atmestinas.

30Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismui palikus ieškinį nenagrinėtu, nustačius, kad ginčas Lietuvos Respublikos teismams yra neteismingas.

31CPK 93 straipsnyje nustatyta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka ir proporcijos tarp byloje dalyvaujančių asmenų tuo atveju, kai ginčas yra išnagrinėjamas iš esmės, priimant byloje galutinį teismo sprendimą. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka, kuomet teismas bylą baigia ne teismo sprendimu dėl ginčo esmės, įtvirtinta CPK 94 straipsnyje. Šioje teisės normoje nurodoma, kad bylą užbaigus nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas bei įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, tai yra vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, įskaitytinai ir inicijuojant patį bylos procesą, t. y. paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartis c. b. Nr. 3K-3-360/2010).

32Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas sprendė, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, todėl 2014-09-11 nutartimi ieškovo R. Š. ieškinį paliko nenagrinėtą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-06-26 nutartimi tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritarė. Vilniaus apygardos teismas, aukštesniųjų instancijų teismams neišsprendus bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, skundžiama 2015-09-02 nutartimi, kuri savo esme yra papildomas procesinis sprendimas (CPK 277 str.), priteisė iš ieškovo R. Š. atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“ naudai 10 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, jų sumažinimo klausimą grįsdamas vieninteliu argumentu – neprotingai didele šių išlaidų suma. Nors pirmosios instancijos teismas nenurodė CPK 94 straipsnio taikymo, tačiau, kaip matyti iš priimto procesinio sprendimo turinio, pripažino, jog bylinėjimosi išlaidų našta šiuo atveju tenka ieškovui, kuris bylą Vilniaus apygardos teisme inicijavo nesilaikydamas teismingumo taisyklių. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, tačiau pažymi, kad ir paskirstant bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 94 bei 98 straipsnių nuostatas taip pat yra privalu vertinti konkrečių suteiktų teisinių paslaugų rekomenduojamus maksimalius dydžius bei pateiktų prašymų jas kompensuoti pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirųjų skundų argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimus bei Rekomendacijų, galiojusių iki 2015-03-20, nuostatas.

33Visų pirma, nors Rekomendacijų 11 punkte įtvirtinta teismo teisė, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, išimtiniais atvejais nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrindė būtinumo taikyti šią išimtį ir kompensuoti atsakovei didesnes, nei Rekomendacijose nustatyti dydžiai už konkrečias paslaugas, išlaidas. Tik išimtiniais atvejais, kai teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais, galimas nukrypimas nuo rekomenduojamų dydžių. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų dydžių, kadangi atsakovė prašomas priteisti jai išlaidas patyrė bylos pasirengimo stadijoje, teikdama prieštaravimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, byla nebuvo nagrinėjama iš esmės, nevyko nei vienas teismo posėdis, nebuvo teikiamas atsiliepimas į ieškinį, pripažįsta teisingais. Atsižvelgdamas taip pat ir į tai, jog procesiniai laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo ir / ar šio individualaus ginčo teismingumo aspektai patys savaime negali būti priskirti prie itin sudėtingų ar naujų teisinių klausimų, nes buvo susiję tik su konkrečių bylos duomenų (aplinkybių) vertinimu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisinių prielaidų Rekomendacijų 11 punkte numatytos išimties taikymui, nukrypstant nuo maksimalių rekomenduojamų išlaidų dydžių, šiuo atveju nebuvo.

34Antra vertus, pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas atsakovės prašymą bei priteisdamas 10 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, visiškai neanalizavo atsakovės pateiktuose prašymuose nurodytų išlaidų dydžių bei jų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų ir nepasisakė dėl šių prašymų faktinio pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas nenurodė už kokių konkrečių procesinių dokumentų parengimą ar kitų procesinių veiksmų atlikimą ir kokio dydžio išlaidos priteistinos. Vien aplinkybė, jog taikomas Rekomendacijų 11 punktas, kurio, kaip minėta pirmiau, net nebuvo galima taikyti, nepaneigia teismo pareigos analizuoti bei nurodyti konkrečius priteistinus dydžius, savo išvadas atitinkami motyvuoti. Dar daugiau, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovė teikė kasacinį skundą bei prašė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, kas leidžia spręsti, jog tokie atsakovės veiksmai, šio teismo vertinimu, didino kompensuojamąją išlaidų dalį. Tačiau pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į aplinkybę, kad atsakovė, teikdama prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, išlaidų, susijusių su kasacinio skundo rengimu bei prašymu kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo teismą, net neįvardijo bei nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, juo labiau kad ir toks prašymas turėjo būti adresuotas būtent kasacinės instancijos teismui bei pateiktas šiam teismui dar iki bylos kasaciniame teisme išnagrinėjimo iš esmės. Todėl akivaizdu, jog dėl šių atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teismas sprendė nepagrįstai.

35Ir trečia, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų pateikė dvi atsakovę atstovavusios advokatų kontoros, ir netyrė, ar prašymuose nurodytos išlaidos nėra susidariusios už tapačius civilinėje byloje atliktus veiksmus. Rekomendacijų 4 punkte nustatyta, jog neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja (teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas. Vadinasi, nors šalies teisė pasitelkti konkrečioje byloje tiek atstovų, kiek ji laiko tinkamu, ir nėra ribojama, nepateisinamo šalies išlaidavimo kaštai negali tekti antrajai šaliai. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, nebuvo teisinių prielaidų pripažinti, jog byloje buvo sprendžiami itin sudėtingi teisiniai klausimai bei nenustatyta kitų aplinkybių, lėmusių būtinumą naudotis daugiau nei vieno atstovo paslaugomis. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovui 2014-07-30 pateikus patikslintą ieškinį, atsakovė, atstovaujama advokato K. R., 2014-08-04 teikė paaiškinimus ir 2014-08-07 papildomus paaiškinimus. Be to, 2014-08-08 atsakovė, atstovaujama advokato A. P., pateikė papildomus paaiškinimus dėl patikslinto ieškinio priėmimo bei prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių. Šios išlaidos yra nurodytos tiek 2014-12-19 prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pateiktame advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“, tiek 2014-12-23 prašyme, pateiktame advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“. Abiejuose prašymuose taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-14 nutarties rengimu bei konsultavimu dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, todėl akivaizdu, jog sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir tokias aplinkybes buvo būtina įvertinti.

36Aptartų aplinkybių visuma leidžia apeliacinės instancijos teismui konstatuoti, kad apygardos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas bei nepagrįstai atsakovės naudai priteisė daugiau, nei leidžiama pagal Rekomendacijas (10 000 Eur) bylinėjimosi išlaidų, kartu pažeisdamas procesinę pareigą motyvuoti tokį savo sprendimą. Todėl skundžiama 2015-09-02 nutartis pakeistina, atitinkamai suskaičiuojant išlaidas, kurios galėtų būti atsakovei kompensuotos (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

37Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“, kartu su 2014-12-19 prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pateikė 2014-08-14, 2014-09-18, 2014-10-25 ir 2014-11-25 sąskaitas faktūras bei jų specifikacijas, taip pat teisinių paslaugų apmokėjimą patvirtinančius banko mokėjimo nurodymus. Specifikacijose nurodytos paslaugos, teiktos nuo 2014-07-11 iki 2014-10-16, paslaugų suteikta už 75 889,05 Lt, o mokėjimų nurodymai patvirtina gerokai didesnės - 94 995,19 Lt sumos apmokėjimą. 2014-11-25 sąskaitoje-faktūroje Nr. 100145 bei jos specifikacijoje nurodytos paslaugos, nesusijusios su nagrinėjamu ginču, t. y. teismų praktikos bei literatūros dėl garbę ir orumą įžeidžiančio straipsnio rinkimas ir analizė, todėl apeliacinės instancijos teismas šių išlaidų nevertina ir dėl jų nepasisako. Kartu su 2014-12-23 prašymu dėl 56 385,98 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikta 2014-09-18 sąskaita faktūra Nr. 27419, kurios suma 61 639,88 Lt bei mokėjimų nurodymai, patvirtinantys, kad atsakovas avansu pagal 2014-07-09 atstovavimo sutartį yra sumokėjęs 65 000 Lt. Šios aplinkybės taip pat leidžia spręsti, jog nurodytais mokėjimo dokumentais buvo apmokėtos ir kitos, su nagrinėjama byla nesusijusios, atstovavimo išlaidos.

38Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 93, 94, 98 straipsniais ir Rekomendacijomis, bei spręsdamas dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžių, pažymi, kad kompensuojamų išlaidų pagrįstumo klausimas visuomet yra vertinamoji aplinkybė, priskirta teismo kompetencijai. Taigi atsakovė pateikė įrodymus, pagrindžiančius išlaidas už šių procesinių dokumentų rengimą:

  1. 2014-07-15 prašymas dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu;
  2. 2014-07-15 atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-07-07 nutarties bei 2014-07-16 patikslintas atskirasis skundas;
  3. 2014-08-07 prašymas dėl galimybės pateikti paaiškinimus / atsikirtimus dėl ieškovo prašomų papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;
  4. 2014-08-04 paaiškinimai dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių ir 2014-08-07 papildomi paaiškinimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių bei 2014-08-08 papildomi paaiškinimai dėl patikslinto ieškinio priėmimo bei prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių;
  5. 2014-08-22 atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-14 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių;
  6. 2014-09-19 atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-27 nutarties;
  7. 2014-09-23 atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-09-11 nutarties.

39Nurodytuose prašymuose dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra iškirtos ir tokios paslaugos, kaip dokumentų analizė, strategijos kūrimas, susitikimai su klientu dėl bylos eigos, bylos apžvalgos rengimas ir pan. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, analizė, strategijos rengimas, jos pristatymas klientui ir panašūs parengiamieji darbai yra sudėtinė procesinio dokumento rengimo dalis, kurių kaštai, priteisiant išlaidas už advokato pagalbą, patenka į procesinio dokumento parengimo išlaidas. Nenustačius pagrindų nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių bei atsižvelgiant į tai, kad 2014-07-15 – 2014-09-23, t. y. procesinių dokumentų pateikimo metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-19 nutarimu Nr. 1543 buvo patvirtinta 1000 Lt minimali alga (Rekomendacijų 7 p.), spręstina, kad už 2014-07-15 prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu parengimą priteistina 120 Lt (Rekomendacijų 8.16 p., 1000 Lt *0,12); už 2014-07-15 atskirąjį bei patikslintą skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-07-07 nutarties, atsižvelgus į nedidelę jų apimtį bei sumažinus Rekomendacijų 8.15 punkte nustatytą koeficientą iki 0,3, priteistina 300 Lt (Rekomendacijų 8.15 p., 1000 Lt *0,3). Už 2014-08-04 paaiškinimus ir papildomus paaiškinimus dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių bei 2014-08-08 papildomus paaiškinimus dėl patikslinto ieškinio priėmimo bei prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių, įvertinus tai, kad šie procesiniai dokumentai buvo pateikti dėl to paties klausimo, t. y. dėl ieškovo patikslintame ieškinyje pareikšto prašymo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, bei atsižvelgus į tai, kad atstovų skaičius nelemia priteistino užmokesčio dydžio, priteistina 500 Lt (Rekomendacijų 8.15 p., 1000 Lt * 0,5). Už 2014-08-07 prašymą – 120 Lt (Rekomendacijų 8.16 p., 1000 Lt * 0,12). Už 2014-08-22 atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-08-14 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, priteistina 500 Lt (Rekomendacijų 8.15 p., 1000 Lt * 0,5). Nors ieškovas atskirajame skunde akcentavo, jog atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių 2014-09-23 atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-09-11 nutarties, rengimo išlaidų, tačiau įvertinus advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ pateiktas specifikacijas, pripažintina, kad atskirojo skundo dėl 2014-09-11 nutarties išlaidos yra nurodytos (sąskaitos GCAN-394 specifikacija) bei, kaip minėta, pateikti įrodymai apie mokėjimų už suteiktas paslaugas atlikimą. Todėl toks ieškovo skundo teiginys atmetamas kaip faktiškai nepagrįstas, o už 2014-09-19 ir 2014-09-23 atsiliepimus į atskiruosius skundus priteisiama po 500 Lt, iš viso 1000 Lt (Rekomendacijų 8.15 p., 1000 * 0,5). Taigi, už procesinių dokumentų parengimą iš viso priteistina 2 540 Lt.

40Atsakovė taip pat prašo priteisti ir bylinėjimosi išlaidas, susidariusias vykdant nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, iš esmės tai konsultacijos, susijusios su laikinojo administratoriaus paskyrimu ir jo veikla, bei dėl sąskaitų arešto kilusiais klausimais. 2014-12-23 prašyme nurodyta, jog už tokio pobūdžio paslaugas priskaičiuota suma yra 8 803,96 Lt, o 2014-12-19 prašyme šių paslaugų kaina siekia beveik 10 000 Lt. Šios išlaidos, teismo vertinimu, vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu, gali būti priskirtos prie kitų būtinųjų ir pagrįstų išlaidų. Tačiau įvertinus atliktų darbų apimtį bei tai, kad atsakovei atstovavimo paslaugas teikė dvi advokatų kontoros, apeliacinės instancijos teismas už tokias paslaugas priteisia 3 000 Lt suma. Prie kitų būtinųjų išlaidų priskirtinos ir išlaidos už dokumentų vertimą, viešųjų registrų paslaugas, kelionės išlaidas ir pan., atsakovės prašymuose nurodyta jų suma siekia 2 990,14 Lt. Tačiau 2014-12-23 prašyme 1 810,14 Lt suma nėra tinkamai pagrįsta, t. y. abstrakčiai nurodyta, kad tai administracinės išlaidos, informacijos paieška ir kt., todėl apeliacinės instancijos teismas prašymo šioje dalyje netenkina. Tuo tarpu 2014-12-19 prašyme nėra nurodyta dėl kokios priežasties susidarė net 700 Lt išlaidos, kurios apibrėžtos kaip Ekskomisarų biuro išlaidos. Tokiu atveju ir ši suma taip pat negali būti pripažinta kaip tinkamai pagrįsta ir ji atsakovei nekompensuotina. Atsižvelgus į tai, kas nurodyta, spręstina, jog už kitas būtinąsias išlaidas priteistina 480 Lt.

41Kaip šioje nutartyje buvo nurodyta, nors Rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo dydžio ar dėl atstovų skaičiaus, šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai (ar tai šaliai, kurios naudai išspręstas konkretus procesinis klausimas) priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose. Nagrinėjamu atveju, įvertinus atliktus procesinius veiksmus bei pateiktus procesinius dokumentus, pirmosios instancijos teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma, vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi bei Rekomendacijomis, sumažintina iki 1 743,51 Eur (2 540 Lt + 3 000 Lt + 480 Lt = 6 020 Lt)

42Apeliacinės instancijos teismui patenkinus ieškovo atskirąjį skundą ir sumažinus teismo iš jo priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą, priešingi atsakovės atskirojo skundo argumentai, kuriais ši motyvuoja savo prašymą priteistą sumą padidinti, priteisiant visas be išimties turėtas bylinėjimosi išlaidas, atmestini kaip nepagrįsti ir neturintys įtakos skundžiamos 2015-09-02 nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį pakeisti.

45Priteisti iš R. Š. (a. k. ( - ) 1 743 (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt tris) eurus 51 centus bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Grand Cru Airlines“ (j. a. k. 302944752).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Brenalan... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014-09-11 nutartimi ieškovo R. Š. ieškinį... 6. Atsakovė UAB „Grand Cru Airlines“ Vilniaus apygardos teismui 2015-09-02... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015-09-02 nutartimi priteisė iš ieškovo R. Š.... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Ieškovas R. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Vadovaujantis Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų... 12. 2. Atsakovė neteikė atsiliepimo į ieškovo ieškinį, prašytos priteisti 38... 13. 3. Teismas nurodė, kad atsakovė teikė kasacinį skundą dėl Lietuvos... 14. 4. Atsakovę atstovavo dvi advokatų kontoros, kurių teikiamos paslaugos buvo... 15. 5. Teismo sprendimas priteisti iš ieškovo 10 000 Eur bylinėjimosi išlaidų... 16. Atsakovė UAB „Grand Cru Airlines“ atskirajame skunde prašo pakeisti... 17. 1. Ieškovas pateikė ieškinį, patikslintą ieškinį bei kartu su jais du... 18. 2. Vilniaus apygardos teismui 2014-08-14 pritaikius laikinąsias apsaugos... 19. 3. Byloje buvo keliami sudėtingi jurisdikcijos klausimai, įskaitant Tarybos... 20. Ieškovas R. Š. atsiliepime prašo atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“... 21. Atsakovė UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepime prašo ieškovo R. Š.... 22. 1. Civilinė byla buvo iškelta pagal ieškovo ieškinį ir palikta... 23. 2. Nors civilinė byla nebuvo nagrinėjama iš esmės, tačiau įvertinus... 24. 3. Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis, galiojusiomis iki... 25. 4. Ieškovas inicijavo procesą, o atsakovė, būdama viena iš proceso... 26. Atsakovas Grand Go Group Limited atsiliepime į ieškovo R. Š. ir atsakovės... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Ieškovo R. Š. atskirasis skundas tenkintinas.... 29. Atsakovės UAB „Grand Cru Airlines“ atskirasis skundas atmestinas.... 30. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismui palikus... 31. CPK 93 straipsnyje nustatyta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarka ir... 32. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas sprendė, kad byla nėra... 33. Visų pirma, nors Rekomendacijų 11 punkte įtvirtinta teismo teisė,... 34. Antra vertus, pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas atsakovės... 35. Ir trečia, pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog... 36. Aptartų aplinkybių visuma leidžia apeliacinės instancijos teismui... 37. Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“, kartu su 2014-12-19 prašymu... 38. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 93, 94, 98 straipsniais ir... 39. Nurodytuose prašymuose dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra iškirtos... 40. Atsakovė taip pat prašo priteisti ir bylinėjimosi išlaidas, susidariusias... 41. Kaip šioje nutartyje buvo nurodyta, nors Rekomendacijų nuostatose neribojama... 42. Apeliacinės instancijos teismui patenkinus ieškovo atskirąjį skundą ir... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 44. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį pakeisti.... 45. Priteisti iš R. Š. (a. k. ( - ) 1 743 (vieną tūkstantį septynis šimtus...