Byla L2-12230-772/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo bei bylos nutraukimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas Stubrys,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo kreditorės UAB ,,Šiaulių lyra“ ir skolininkės UAB ,,Edmuna“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei bylos nutraukimo, ir

Nustatė

3Šiaulių apylinkės teisme 2019-09-18 priimtas kreditorės UAB ,,Šiaulių lyra“ pareiškimas skolininkei UAB ,,Edmuna“ dėl skolos, 8 proc. metinio dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Bylą išnagrinėjus supaprastinto civilinio proceso tvarka 2019-09-18 buvo priimtas teismo įsakymas. Skolininkė per teismo nurodytą terminą pareiškė prieštaravimą dėl byloje priimto teismo įsakymo. Teismas 2019-10-14 nutartimi priėmė skolininkės prieštaravimą ir pasiūlė kreditorei pateikti teismui ieškinį arba su skolininke sudarytą taikos sutartį. Šalys 2019-11-11 įteikė teismui jų 2019-11-07 sudarytą bei pasirašytą taikos sutartį, kurią prašė teismo patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti ir šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodė, kad šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės. Taip pat prašė teismo panaikinti ir byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

4Šalių prašymas tenkintinas.

5Šalys, bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir iki teismo įsakymo įsiteisėjimo, gali bylą baigti taikos sutartimi (LR CPK 140 str. 3 d., 439 str. 8 d.). Atsižvelgiant į tai, kad kreditorės ir skolininkės sudaryta taikos sutartis atitinka šalių interesus, imperatyvias įstatymo nuostatas ir viešąjį interesą, taikos sutartis tvirtinama, o civilinė byla nutraukiama. Teismui patvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį, išspręstinas tik dalies žyminio mokesčio grąžinimas kreditorei, o kitų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas valstybei nespręstinas. Atskirai pastebėtina, kad teismas spręsdamas byloje bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą valstybei, gali taikyti civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstama priežasties teoriją, pagal kurią bylinėjimosi išlaidų (tame tarpe ir valstybei) atlyginimas atsiranda tik vykstant teisminiam nagrinėjimui ir teismui priimant galutinį sprendimą.

6Papildomai išaiškinama šalims, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.). Taip pat byloje išspręstinas ir teismo 2019-09-18 priimto teismo įsakymo ir tos pačios datos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės atžvilgiu, galiojimo klausimas juos panaikinant (CPK 149 str. 1d., 439 str. 8 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d., 149 str. 1 d., 293-295 str., 439 str. 8 d.,

Nutarė

81. Patvirtinti kreditorės UAB ,,Šiaulių lyra“ (į. k. 144609363, buv. Šiauliai, Vytauto g. 122) ir skolininkės UAB ,,Edmuna“ (į. k. 300847436, buv. Telšiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12-42) 2019 m. lapkričio 7 d., sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

9,, TAIKOS SUTARTIS

10Šiauliai, du tūkstančiai devynioliktųjų metų lapkričio septintoji diena.

11UAB „Šiaulių lyra“, juridinio asmens kodas 144609363, registruota bendrovės adresu Šiaulių m. sav., Šiaulių m. Vytauto g. 122, atstovaujama generalinio direktoriaus Š. R., veikianti pagal bendrovės įstatus (toliau tekste - Kreditorius) ir

12UAB „Edmuna“, juridinio asmens kodas 300847436, registruota buveinės adresu Telšiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12-43, atstovaujama direktoriaus E. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau tekste - Skolininkė), toliau sutartyje kartu vadinami „Šalimis“,

13siekdamos išsaugoti gerus tarpusavio santykius, demonstruodamos gerą valią, tarpusavio nuolaidų būdu bei siekdamos taikiai išspręsti tarpusavio nesutarimus, susijusius su UAB „Šiaulių lyra“ civilinėje byloje Nr. L2- 12230-772/2019 (toliau - Civilinė byla) UAB ‘ei „Edmuna“ pareikštais reikalavimais dėl 11 482,39 € žalos priteisimo už sugadintas stogo įrengimo objekte Šiauliai, ( - ), medžiagas ir su ieškinyje galimais reikšti kreditoriaus papildomais reikalavimais susijusiais dėl sugadintų medžiagų demontavimo, išvežimo ir kitomis išlaidomis, taip pat dėl procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, sudarė šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) ir susitarė dėl šių taikos sutarties sąlygų:

141. Šia Taikos sutartimi UAB „Edmuna“ sutinka ir įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutarties, priimtos šioje civilinėje byloje Nr. L2-12230-772/2019, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, sumokėti UAB 'ei „Šiaulių lyra“ 7 300,00 € (septynių tūkstančių trijų šimtų eurų) sumą, pinigus pervedant į kreditoriaus atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Luminor Bank“, banko kodas 40100. Šį terminą pažeidus, UAB „Edmuna“ įsipareigoja ir šia Taikos sutartimi patvirtina, kad sutinka mokėti kreditoriui po 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) netesybų sumą už kiekvieną dieną, kuria vėluojama atlikti mokėjimą iki savo įsipareigojimų pagal taikos sutartį visiško įvykdymo. Skolininkei pažeidus šį Taikos sutarties punktą, kreditorė įgyja teisę nedelsiant po pažeidimo fakto, kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal šią Taikos sutarties sąlygą nesumokėtų visų (pagrindinės žalos sumos arba jos dalies (jeigu dalis punkte Nr. 1 nurodytos sumos tuo metu skolininkės UAB „Edmuna“ bus sumokėta) ir netesybų) piniginių lėšų išieškojimui.

152. Šalys sutinka ir prašo, kad šioje civilinėje byloje Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019-09-18 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės visa apimtimi panaikinamos po to, kai įsiteisės nutartis dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo ir skolininkas sumokės kreditoriui UAB „Šiaulių lyra“ Taikos sutarties punkte Nr. 1 nurodytą sumą.

163. UAB „Šiaulių lyra“ šia Taikos sutartimi patvirtina, kad UAB „Šiaulių lyra“ atsisako bet kokių Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų civilinėje byloje Nr. L2-12230-772-2019 reiškiamų finansinių ar kitokių pretenzijų UAB 'ei „Edmuna“ ir įsipareigoja UAB 'ei „Edmuna“ jų nebereikšti ateityje, jeigu skolininkas UAB „Edmuna“ įvykdys Taikos sutarties punkte Nr. 1 nurodytus įsipareigojimus.

174. Patvirtinus Taikos sutartį, UAB „Šiaulių lyra“ prašo, o UAB „Edmuna“ sutinka civilinę bylą Nr. L2-12230- 772/2019 nutraukti.

185. Teikdamos tvirtinti šią Taikos sutartį teismui Šalys susitaria ir patvirtina, kad nereikalaus jokių civilinėje byloje Nr. L2-12230-772/2019 patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo viena iš kitos ir Šalys lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų (bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos) ir UAB „Šiaulių lyra“ taip pat atsisako reikalavimo dėl procesinių palūkanų iš UAB „Edmuna“ priteisimo.

196. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus tarpusavio nesutarimus civilinėje byloje Nr. L2-12230-772/2019 ir UAB „Šiaulių lyra“ jokių pretenzijų UAB 'ei „Edmuna“ dėl objekte Šiauliai, Tilžės g. 57A, sugadintų stogo įrengimo medžiagų ir šių medžiagų demontavimo bei susijusių išlaidų atlyginimo (išlaidos dėl medžiagų demontavimo darbų atlikimo, statybinių atliekų išvežimo, mechanizmų nuomos, faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidų) - neturi. Šalys supranta ir žino, kad pagal LR CK 6.983 ir 6.985 str. nuostatas taikos sutartimi Šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą ir kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Taip pat Šalims žinomos ieškinio (pareiškimo) atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3 ir 5 p., o UAB „Edmuna“ sutinka su ieškinio (pareiškimo) atsisakymu.

207. Šalys susitaria, kad teismo patirtas pašto ir/ar kitas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu padengs UAB „Edmuna“, jeigu teismas nuspręs, kad tokios išlaidos buvo patirtos ir yra atlygintinos.

218. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Edmuna“ ir Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams, kurio prašoma Taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą dėl pareikštų reikalavimų kreditoriui UAB „Edmuna“ nutraukti.

229. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

2310. Kadangi UAB „Edmuna“ direktorius E. V. šiuo metu yra išvykęs iš Lietuvos Respublikos ir šiuo metu yra Rusijos Federacijoje bei ilgą laiką nėra numatomas jo grįžimas, tai šis prašymas ir Taikos sutartis iš skolininko UAB „Edmuna“ pusės pasirašoma nuotoliniu būdu, t. y. persiunčiant skenuoto dokumento egzempliorių, kurį originaliai pasirašo ir pateikia teismui kreditorius UAB „Šiaulių lyra“.

2411. Šalys Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią jų valią ir ketinimus.

2512. Šalys prašo Teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.“

262. Šalims yra aiškios, žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 140 str., 293 str. 5p.

273. Civilinę bylą Nr. L2-12230-772-2019 nutraukti.

284. Iki nutarties patvirtinančios šalių sudarytą taikos sutartį įsigaliojimo, palikti galioti byloje priimtą Šiaulių apylinkės teismo 2019-09-18 įsakymą, o jai įsigaliojus jį panaikinti. Teismo 2019-09-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Skolininkės atžvilgiu palikti galioti iki reikalavimų (įsipareigojimų) kylančių iš šios sutarties įvykdymo, o juos įvykdžius, nutartį panaikinti.

295. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti iš valstybės biudžeto Kreditorei UAB ,,Šiaulių lyra“ (į. k. 144609363) 75 procentus, tai yra 102,00 Eur (vieną šimtą du eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2019-09-17 lėšų pervedimo nurodymu Nr. L100000023294 per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių.

30Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas Stubrys,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo kreditorės... 3. Šiaulių apylinkės teisme 2019-09-18 priimtas kreditorės UAB ,,Šiaulių... 4. Šalių prašymas tenkintinas.... 5. Šalys, bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir iki teismo įsakymo... 6. Papildomai išaiškinama šalims, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp... 7. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str.... 8. 1. Patvirtinti kreditorės UAB ,,Šiaulių lyra“ (į. k. 144609363, buv.... 9. ,, TAIKOS SUTARTIS... 10. Šiauliai, du tūkstančiai devynioliktųjų metų lapkričio septintoji diena.... 11. UAB „Šiaulių lyra“, juridinio asmens kodas 144609363, registruota... 12. UAB „Edmuna“, juridinio asmens kodas 300847436, registruota buveinės... 13. siekdamos išsaugoti gerus tarpusavio santykius, demonstruodamos gerą valią,... 14. 1. Šia Taikos sutartimi UAB „Edmuna“ sutinka ir įsipareigoja ne vėliau... 15. 2. Šalys sutinka ir prašo, kad šioje civilinėje byloje Šiaulių apylinkės... 16. 3. UAB „Šiaulių lyra“ šia Taikos sutartimi patvirtina, kad UAB... 17. 4. Patvirtinus Taikos sutartį, UAB „Šiaulių lyra“ prašo, o UAB... 18. 5. Teikdamos tvirtinti šią Taikos sutartį teismui Šalys susitaria ir... 19. 6. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus... 20. 7. Šalys susitaria, kad teismo patirtas pašto ir/ar kitas teismo išlaidas,... 21. 8. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą... 22. 9. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.... 23. 10. Kadangi UAB „Edmuna“ direktorius E. V. šiuo metu yra išvykęs iš... 24. 11. Šalys Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei... 25. 12. Šalys prašo Teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso... 26. 2. Šalims yra aiškios, žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir... 27. 3. Civilinę bylą Nr. L2-12230-772-2019 nutraukti.... 28. 4. Iki nutarties patvirtinančios šalių sudarytą taikos sutartį... 29. 5. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti iš valstybės... 30. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...