Byla AS-822-758-11
Dėl akto panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus pataisos namų, Vilniaus pataisos namams, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl akto panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4V. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių“ 57 ir 173 punktus ir dėl šių punktų kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus pataisos namų, 185 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą; 3) įpareigoti Vilniaus pataisos namus grąžinti pareiškėjui atimtus daiktus ir leisti disponuoti kompiuterio priedais; 4) patraukti apkaltos procesui Vilniaus pataisos namų pareigūnus G. L., Č. J., G. S., A. I. dėl priimtų individualių teisės aktų, ir Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos pareigūną G. Z., dėl pareiškėjo skundų persiuntimo į skundžiamą įstaigą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo patraukti apkaltos procesui skunde nurodytus Vilniaus pataisos namų ir Kalėjimų departamento pareigūnus, kaip nenagrinėtiną teismų bei nustatė pareiškėjui terminą iki 2011 m. rugpjūčio 26 d. pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti teismui 3 patikslinto skundo egzempliorius su tinkamai suformuluotais skundo reikalavimais.

6II.

7Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo patraukti apkaltos procesui skunde nurodytus pareigūnus ir priimti pareiškėjo skundą nagrinėti visa apimtimi.

8Pareiškėjas nurodo, kad teismas skundžiama nutartimi atsisako priimti jo skundą dalyje tokiu būdu leisdamas pareigūnams ir toliau veikti neteisėtai bei sudarant sąlygas už padarytas veikas išvengti atsakomybės. Į pirmosios instancijos teismą kreipėsi prašydamas apginti jo teises dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų ir užkirsti ateityje galimas atlikti pareigūnų nusikalstamas veikas. Nepriimant skundo šioje dalyje teismas negalės įvertinti visų svarbių aplinkybių ir priimti teisingą sprendimą.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija skundžiamos nutarties dalį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo patraukti apkaltos procesui Vilniaus pataisos namų pareigūnus: G. L., Č. J., G. S., A. I., dėl priimtų individualių teisės aktų, ir Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos pareigūną G. Z. dėl pareiškėjo skundų persiuntimo į skundžiamą įstaigą.

13Šiuo atveju turi būti nustatyta, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundas šioje dalyje nenagrinėtinas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

15Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnis numato, kad apkaltos procesas gali būti taikomas apibrėžtam asmenų ratui (Respublikos Prezidentui, Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo teismo, Apeliacinio teismo pirmininkams ir šių teismų teisėjams, Seimo nariams), šiems asmenims pažeidus Konstituciją, sulaužius priesaiką, ar paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, išvardytos ABTĮ 15 straipsnyje. ABTĮ 109 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša prokurorui. Tačiau pareiškėjo atskirojo skundo reikalavimas dėl pareigūnų galimų atlikti nusikalstamų veikų užkirtimo ar patraukti apkaltos procesui negali būti savarankiškas administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, nes nepatenka į ABTĮ 15 straipsnyje apibrėžtą administracinių teismų kompetenciją. Pareiškimai dėl galimai nusikalstamų veikų ištyrimo gali būti paduodami tik kompetentingoms institucijoms (prokuratūrai, policijai, specialiųjų tyrimų tarnybai), o ne administraciniam teismui.

17Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo nurodyti reikalavimai (patraukti apkaltos procesui skunde nurodytus Vilniaus pataisos namų ir Kalėjimų departamento pareigūnus) nelaikytini reikalavimais dėl administracinio ginčo ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies prasme ir jų nagrinėjimas nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundą šioje dalyje atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

18Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais pagrindo nėra, todėl pareiškėjo atskirasis skundas netenkintinas.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo V. K. atskirojo skundo netenkinti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai