Byla 2-1232/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties dalies, kuria pritaikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. B2-1178-260/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vitrolab“, uždarosios akcinės bendrovės „Primerus Vestus‘, uždarosios akcinės bendrovės „Naftos grupė“, uždarosios akcinės bendrovės „Eilika“, N. Ž. ir P. P. pareiškimus dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d., 2013 m. sausio 2 d. ir 2013 m. sausio 4 d. nutartimis pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei lėšas, leidžiant naudotis areštuotu turtu ir atsiskaityti su darbuotojais, valstybės biudžetu, Valstybine ligonių kasa ir UAB „AG Life“, sustabdė atsakovui priklausančio turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus. Ieškovas UAB „Primerus Vestus“ 2013 m. vasario 8 d. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti atsakovo direktoriaus A. J. V. visus įgalinimus ir nušalinti jį nuo įmonės valdymo, paskirti bankroto administratorių UAB „Valnetas“ laikinuoju atsakovo administratoriumi, kuriam būtų suteiktos visiško atsakovo turto administravimo teisės, ir išduoti bankroto administratoriui vykdomąjį raštą priverstiniam Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties vykdymui, leisti nutartį vykdyti skubiai, paskirti atsakovo vadovui baudą. Prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“, įpareigojo atsakovo vadovą per 3 dienas nuo nutarties paskelbimo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus, nustatė kitus draudimus ir įpareigojimus. Ieškovo teigimu, atsakovo vadovas nevykdo teismo nustatytų įpareigojimų ir nuo 2013 m. vasario 5 d. nepasirodo darbo vietoje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. nutartimi laikinai, iki įsiteisės Kauno apygardos teismo 2013m. vasario 4 d. nutartis, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, nušalino A. J. V. nuo atsakovo direktoriaus pareigų, išdavė vykdomąjį raštą dėl priverstinio atsakovo turto ir dokumentų perdavimo teismo paskirtam bankroto administratoriui, nutartį leido vykdyti skubiai. Teismas nurodė, kad turto ir dokumentų nustatytu laiku neperdavimas teismo paskirtam bankroto administratoriui leidžia daryti išvadą, jog ir toliau eidamas atsakovo vadovo pareigas A. J. V. gali atlikti veiksmus, kuriais būtų išslapstytas, iššvaistytas ar sunaikintas įmonės turtas ir dokumentai, ir taip būtų pažeisti visų atsakovo kreditorių interesai. Teismas taikė šią laikinąją apsaugos priemonę, kad būtų užkirstas kelias dar didesnei žalai atsirasti. Nušalinęs atsakovo vadovą nuo pareigų, teismas laikinojo turto administratoriaus nepaskyrė, nes iki Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Valnetas“ ir kurią leista vykdyti skubiai, įsiteisėjimo atsakovo turtu disponuoja bankroto administratorius.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria laikinai, iki įsiteisės Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, A. J. V. nušalintas nuo atsakovo direktoriaus pareigų, ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Nušalindamas nuo pareigų atsakovo vadovą, teismas nepaskyrė jokio asmens nušalinimo laikotarpiu vykdyti įstatymuose numatytas įmonės vadovo funkcijas. 2013 m. vasario 4 d. nutartimi taip pat jokiam asmeniui nepavesta, išskyrus turto administravimą, vykdyti kasdieninės įmonės veiklos organizavimo ir priežiūros funkcijas. Dėl to skundžiama nutartimi buvo nepagrįstai suvaržyta įmonės veikla, tuo neproporcingai pažeidžiant atsakovo teises.

102. Teismas, nušalindamas atsakovo vadovą nuo pareigų, nesiaiškino priežasčių, sąlygojusių, kodėl teismo nustatytu terminu bankroto administratoriui neperduotas atsakovo turtas ir dokumentai. A. J. V. nuo 2013 m. vasario 5 d. iki 2013 m. vasario 18 d. dėl ligos buvo laikinas nedarbingas, jis laikėsi gydytojo rekomenduojamo namų režimo. Ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovo vadovas teismo įpareigojimų neįvykdė dėl objektyvių priežasčių, o ne siekdamas atlikti veiksmus, kurių tikslas išslapstyti, iššvaistyti ar sunaikinti įmonės turtą ir dokumentus. Be to, byloje nėra duomenų, kad atsakovo vadovas būtų ėmęsis kokių nors priemonių minėtiems veiksmams atlikti, todėl teismas priėmė skundžiamą nutartį remdamasis spėjimais ir prielaidomis, o ne konkrečiais faktais.

113. Galiojant kitoms atsakovui 2013 m. vasario 4 d. nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms ir atsižvelgiant į aplinkybę, kad paskirtajam bankroto administratoriui buvo perduotas atsakovo įmonės antspaudas, papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nuo pareigų nušalinant atsakovo vadovą, laikytinas pertekliniu. Visas atsakovo turtas jau yra apsaugotas jį areštavus ir iš įmonės vadovo atėmus teisę juo disponuoti, sudaryti/nutraukti/keisti sandorius bei turto administravimą pavedus bankroto administratoriui. Atsakovo vadovo nušalinimas nuo pareigų objektyviai niekaip neužkerta kelio teismo nurodytų nepageidaujamų pasekmių atsiradimui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vitrolab“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131 Apelianto nurodyta aplinkybė, jog teismas nušalindamas atsakovo vadovą nuo pareigų nepaskyrė jokio asmens nušalinimo laikotarpiui vykdyti įstatymuose numatytas įmonės vadovo funkcijas, yra nepagrįsta ir atmestina. Šias funkcijas vykdo teismo paskirtas bankroto administratorius.

142. Iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad atsakovo vadovas A. J. V. iš tikrųjų neserga, o simuliuoja ligą ir taip naudojasi neteisėtai išduotu nedarbingumo pažymėjimu. Kreditorius UAB „Eilika“ yra pateikęs įrodymus, kad A. J. V. yra pažeidęs nedarbingo pažymėjime nurodytas elgesio taisykles. Antstoliui nė karto nepavyko rasti atsakovo vadovo namuose nė vienu žinomu jo gyvenamosios vietos adresu, nors atsakovo vadovas per nedarbingumo pažymėjimo nurodytą ligos laikotarpį atliko kai kuriuos veiksmus atsakovo vardu (buvo nuvykęs į UAB „Swedbank lizingas“ ir išsiuntė pranešimus atsakovo akcininkams dėl neeilinio akcininkų susirinkimo). Šios aplinkybės paneigia apelianto argumentus, kad pastarasis dėl ligos turėjo laikytis gydytojo rekomenduojamo namų režimo.

153. Iš į bylą pateiktų įrodymų akivaizdu, kad skundžiamos nutarties priėmimas buvo sąlygotas išskirtinai atsakovo vadovo pareigų, kylančių iš 2013 m. vasario 4 d. nutarties, nevykdymo. Jau pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių aiškiai nepakanka.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Primerus Vestus“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

171. Būtent bankroto administratorius dar iki skundžiamos nutarties priėmimo dienos turėjo ir turi visus įgalinimus administruoti atsakovo turtą bei veiklą. Atsakovo vadovo veikimas įmonės viduje ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis iki įsiteisęs 2013 m. vasario 4 d. nutartis yra nesuderinamas su šia nutartimi ir teismo nurodymu šią nutartį vykdyti skubiai.

182. Byloje esančių įrodymų visuma pagrindžia galimą atsakovo vadovo piktnaudžiavimą dėl laikino nedarbingumo, siekiant išvengti 2013 m. vasario 4 d. nutarties vykdymo. Sodros duomenimis, atsakovas yra pažeidęs nedarbingumo pažymėjime nurodytas elgesio taisykles. Atsakovo vadovas nedarbingumo laikotarpiu yra atlikęs eilę veiksmų (veikė atsakovo vardu UAB „Swedbank lizingas“ ir įgaliojo kitus asmenis atstovauti jį atsakovo akcininkų susirinkime, pasirašinėjo pranešimus dėl akcininkų susirinkime priimtų sprendimų ir pan.). Atsakovo vadovas nedarbingumo laikotarpiu galėjo įgalioti vieną iš atsakovo darbuotojų ar kitą asmenų atlikti visus veiksmus, susijusius su 2013 m. vasario 4 d. nutarties tinkamu vykdymu, tačiau to nepadarė.

193. Būtinybę taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones sąlygoja dar iki 2013 m. vasario 4 d. nutarties priėmimo ir jos galiojimo metu atsakovo vadovo atlikti veiksmai, susiję su žalos atsakovo kreditoriams didinimu ir bankroto proceso vilkinimu.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Eilika“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Atsakovas gali funkcionuoti, vykdyti kasdieninę veiklą, būti atstovaujamas teisme teismo paskirto bankroto administratoriaus.

222. Atsakovo vadovas galimai piktnaudžiauja nedarbingumo pažymėjimu, siekdamas išvengti teismo įpareigojimų įvykdymo, nes ligos laikotarpiu atlieka veiksmus kaip atsakovo akcininkas. Byloje yra įrodymų, kad atsakovo vadovas, net ir būdamas „nedarbingu“, veikė priešingai įmonės interesams (siekė parduoti įmonės turtą – automobilį Audi Q7). Be to, atsakovo turtą ir dokumentus galėjo perduoti ir kiti atsakovo darbuotojai.

233. Byloje jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra skirtingos nuo atsakovo vadovo nušalinimo nuo pareigų, todėl ši papildoma laikinoji apsaugos priemonė nėra perteklinė.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“, įpareigojo atsakovo vadovą per 3 dienas nuo nutarties paskelbimo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus, uždraudė atsakovo vadovui, taip pat kitiems tokias teises turintiems pagal pareigas ar įmonės vadovo įgaliojimus asmenims iki įmonės turto ir dokumentų perdavimo teismo paskirtam administratoriui disponuoti įmonės turtu, sudaryti, nutraukti ir keisti bet kokius įmonės sandorius, įpareigojo atsakovo vadovą ir kitus darbuotojus teismo paskirtam administratoriui pagal apyrašą ar kitokį faktą fiksuojantį dokumentą perduoti nedelsiant (iškart po pareikalavimo) visus jų turimus ir iki 2013 m. vasario 4 d. neperduotus įmonės finansinę apskaitą tvarkiusiai UAB „Eilika“ su įmonės turtine padėtimi ir finansinėmis operacijomis susijusius dokumentus bei įmonės antspaudus. Šią nutartį teismas leido vykdyti skubiai.

26Skundžiama nutartimi, priimta 2013 m. vasario 11 d., pirmosios instancijos teismas ieškovo UAB „Primerus Vestus“ prašymu laikinai, iki įsiteisės Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis, pritaikė papildomas laikinąsias apsaugos priemones – nušalino atsakovo vadovą A. J. V. nuo atsakovo direktoriaus pareigų ir leido šią nutartį vykdyti skubiai.

27Sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina pažymėti nagrinėjamam klausimui reikšmingą aplinkybę, paaiškėjusią po atskirojo skundo padavimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartį, kuria atsakovui iškelta bankroto byla ir atsakovo vadovui nustatyti jau minėti įpareigojimai bei draudimai, kurių nevykdymas sudarė pirmosios instancijos teismui pagrindą skundžiama nutartimi pritaikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

28Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turėjo galioti iki Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties įsiteisėjimo. Aukštesnės instancijos teismui panaikinus 2013 m. vasario 4 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perdavus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, skundžiama nutartimi pritaikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės nebegalioja, nes teismo nutartis, iki kurios įsiteisėjimo jos buvo pritaikytos, yra panaikinta.

29Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šis apeliacinis procesas tapo nebetikslingas, nes skundžiama nutarties dalimi pritaikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės nebegalioja, t. y. nebeliko apeliacijos objekto. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo pradėjus apeliacinį procesą, šis procesas nutrauktinas.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

31Apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. nutarties dalies, kuria laikinai, iki įsiteisės Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis, atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas A. J. V. nušalintas nuo atsakovo direktoriaus pareigų, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „Kraujo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. nutartimi laikinai, iki... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ prašo... 9. 1. Nušalindamas nuo pareigų atsakovo vadovą, teismas nepaskyrė jokio asmens... 10. 2. Teismas, nušalindamas atsakovo vadovą nuo pareigų, nesiaiškino... 11. 3. Galiojant kitoms atsakovui 2013 m. vasario 4 d. nutartimi pritaikytoms... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vitrolab“ prašo... 13. 1 Apelianto nurodyta aplinkybė, jog teismas nušalindamas atsakovo vadovą nuo... 14. 2. Iš byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad atsakovo vadovas A. 15. 3. Iš į bylą pateiktų įrodymų akivaizdu, kad skundžiamos nutarties... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Primerus Vestus“ prašo... 17. 1. Būtent bankroto administratorius dar iki skundžiamos nutarties priėmimo... 18. 2. Byloje esančių įrodymų visuma pagrindžia galimą atsakovo vadovo... 19. 3. Būtinybę taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones sąlygoja dar... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Eilika“ prašo... 21. 1. Atsakovas gali funkcionuoti, vykdyti kasdieninę veiklą, būti... 22. 2. Atsakovo vadovas galimai piktnaudžiauja nedarbingumo pažymėjimu,... 23. 3. Byloje jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra skirtingos nuo... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 26. Skundžiama nutartimi, priimta 2013 m. vasario 11 d., pirmosios instancijos... 27. Sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą,... 28. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turėjo... 29. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315... 31. Apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo...