Byla 2-956-538/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, Rasai Jenkutei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui S. P. (S. P.),

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ administratorės L. B. prašymus patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

5

  1. Klaipėdos apygardos teismo 2017-05-23 nutartimi UAB „Grimeda“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizuojamos įmonės administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirta UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“. Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-05 nutartimi atstatydinta restruktūrizavimo administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ iš RUAB „Grimeda“ administratorės pareigų ir administratore paskirta L. B..
  2. Pareiškėja pateikė prašymą patvirtinti 2 197 396,04 Eur finansinį reikalavimą UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje. Nurodė, kad pareiškėja nuolat tiekė produkciją atsakovei, tačiau atsakovė neapmokėjo visų pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, todėl susidarė nurodyto dydžio įsiskolinimas. Skolos dydį patvirtina skolų suderinimo aktai ir PVM sąskaitų faktūrų suvestinė.
  3. 2017-05-23 nutartimi paskirta restruktūrizuojamos įmonės administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ pateikė teismui prašymą patvirtinti UAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinį reikalavimą.
  4. 2018-02-05 nutartimi paskirta restruktūrizuojamos įmonės administratorė L. B. prašo patvirtinti UAB „Agrovet“ kreditinį reikalavimą visa apimtimi. Nurodė, kad kreditorės pareikšto reikalavimo dydis atitinka RUAB „Grimeda“ buhalterinės apskaitos duomenis, o į bylą yra pateikti dokumentai pagrindžiantys kreditorės pareikštą kreditinį reikalavimą, todėl mano, kad yra pagrindas patvirtinti UAB „Agrovet“ pareikštą kreditinį reikalavimą.
  5. Kreditorė AB Šiaulių bankas prašo UAB „Agrovet“ kreditinio reikalavimo netvirtinti. Nurodė, kad skolų suderinimo aktas, kurio duomenys negali būti pagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais, kuris sudarytas tarp susijusių įmonių, kuriame neatsispindi nei reikalavimo pagrindas, nei kilmė, nei vykdymo sąlygos, nei terminai - negali būti pripažintas tinkamu įrodymu, nes jis neįrodo nei reikalavimo dydžio, nei pagrindo, nei atsiradimo momento (iki ar po restruktūrizavimo bylos iškėlimo), nei vykdymo terminų ir sąlygų, nepaaiškina, kodėl reikalavimą siekiama pasitvirtinti kaip pirmos eilės kreditoriaus reikalavimą.

6Prašymai dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintini.

  1. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Restruktūrizavimo administratorius, sutikrinęs teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalis).
  2. Iš bylos medžiagos ir prašymuose nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja tiekė žemės ūkio produkciją atsakovei UAB „Grimeda“ ir šalys neginčija, kad atsakovė neapmokėjo už dalį pateiktos produkcijos už laikotarpį nuo 2015-10-29 iki 2017-08-07 pagal pareiškėjos pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir atsakovės įsiskolinimas pareiškėjai sudaro 2 197 396,04 Eur. Tačiau pareiškėjos UAB „Agrovet“ prašymą patvirtinti tokio dydžio finansinį reikalavimą UAB „Grimeda“ restruktūrizavimo byloje ginčija kreditorė AB Šiaulių bankas, nurodydama, kad skolų suderinimo aktas, kurio duomenys negali būti pagrįsti buhalterinės apskaitos dokumentais, negali būti pripažintas tinkamu įrodymu pagrįsti nurodytą įsiskolinimo sumą.
  3. Pareiškėja, siekdama pagristi reikalaujamą finansinį reikalavimą, pateikė teismui 2017-09-21 ir 2017-11-02 skolų suderinimo aktus, taip pat pateikė neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų suvestinę, kurioje nurodyti PVM sąskaitų faktūrų numeriai, jų išrašymo data, mokėjimo data, vėlavimo dienos, susidariusi skola – 2 197 396,04 Eur ir ši suma sutampa su skolų suderinimo aktuose nurodyta atsakovės įsiskolinimo suma. Iš pateiktos PVM sąskaitų faktūrų suvestinės matyti, kad iš viso buvo išrašyta 797 PVM sąskaitos faktūros, todėl teismas daro išvadą, kad jų pateikimas į bylą apsunkintų bylos medžiagą ir tai prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Teismas daro išvadą, kad pateikti įrodymai – skolų suderinimo aktai, PVM sąskaitų faktūrų suvestinė – pakankamai patvirtina pareiškėjos reikalavimo pagrįstumą. Šių duomenų tikrumą patvirtina abiejų įmonių direktoriai ir buhalterės bei pažymėtina, kad RUAB „Grimeda“ restruktūrizavimo administratorė pripažįsta, kad pareiškėjos reikalavimo dydis atitinka RUAB „Grimeda“ buhalterinės apskaitos duomenis. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjos UAB „Agrovet“ finansinį reikalavimą pripažino ir neginčijo tiek buvusi įmonės restruktūrizavimo administratorė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“, tiek naujai paskirta įmonės restruktūrizavimo administratorė L. B.. Netikėti tiek pateiktais įrodymais, tiek įmonės restruktūrizavimo administratorėmis, kurios už įmonei ir (ar) kreditoriams padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 4 dalis), teismas neturi pagrindo.
  4. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos UAB „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinis reikalavimas yra pagrįstas, todėl prašymas tenkintinas ir pareikštas finansinis reikalavimas tvirtintinas, kaip tenkintinas pirmąja eile, nes reiškiamas už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją (CPK 185 straipsnis, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnis, 13 straipsnio 3 dalis, CK 6.305 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais teismas

Nutarė

8prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinti.

9Patvirtinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ pirmosios eilės kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“ 2 197 396,04 Eur finansinį reikalavimą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai