Byla B2-1011-173/2013
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, sekretoriaujant Rasai Juronienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Difat“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje.

Nustatė

2UAB „Difat“ RUAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo administratoriui pateikė prašymą ją įtraukti į restruktūrizuojamos UAB ,,Skirnuva" kreditorių sąrašą ir patvirtinti UAB „Difat" 8968 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą restruktūrizuojamai UAB „Skirnuva".

3Nurodė, kad 2011-11-07 paslaugų teikimo sutarties pagrindu UAB „DIFAT" suteikė krano ir vagonėlių pajungimo paslaugas UAB „SKIRNUVA" ir išrašė sąskaitą - faktūrą DIF001 5 900,00 Lt sumai. Pagal sutartį paslaugos mokestis turėjo būti sumokėtas per 3 d. nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos, tačiau apmokėjimas įvykdytas nebuvo. Remiantis 2011-11-07 sutartimi, laiku neatsiskaitęs su Paslaugos teikėju (UAB „DIFAT"), Klientas (UAB „SKIRNUVA") papildomai moka 0.2% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Mano, kad delspinigiai turi būti pradėti skaičiuoti nuo 2011-11-24 iki 2012-08-09 ir sudaro (260 d. x 11,80 Lt = 3 068,00 Lt), skola iš viso 8 968,00 Lt.

4RUAB „Skirnuva“ pateikė prieštaravimą dėl 2855,60 Lt dydžio UAB „Difat“ reikalavimo dalies.

5Nurodė, kad su kreditorės reikalavimu sutinka iš dalies, nes yra skolingi 5900,00 Lt už suteiktas paslaugas, taip pat sutinka, kad būtų paskaičiuoti 212,40 Lt dydžio delspinigiai, iš viso sutinka su 6112,40 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. Ginčijamas 2855,60 Lt skirtumas susidaro dėl to, kad kreditorė nuo 5900,00 Lt įsiskolinimo priskaičiavo 3068,00 Lt delspinigių, skaičiuodama po 0,2 proc. už pradelstą dieną. Mano, kad tokia suma yra akivaizdžiai per didelė ir neprotinga. Delspinigiai turėtų būti skaičiuojami ne daugiau kaip už 180 dienų, skaičiuojant po 0,02 proc. už dieną, kas sudarytų 212,40 Lt. Tokia suma būtų protinga ir pakankama kreditorės nuostoliams kompensuoti.

6UAB „Difat" pateikė atsiliepimą į pareikštus prieštaravimus ir nurodė, kad nesutinka su prieštaravimų dalimi dėl 0,02 proc. delspinigių.

7Nurodė, kad sutinka, kad pagal sąskaitą faktūrą DIF Nr. 0001 UAB "Skirnuva" skaičiuojami delspinigiai būtų nustatyti taikant sutrumpintą ieškinio senaties terminą netesyboms. Nesutinka su UAB „Skirnuva" prieštaravimais dalyje dėl netesybų procentinio dydžio sumažinimo ir šią poziciją grindžia tuo, kad netesybų dydis (0,2 proc.) buvo nustatytas 2011-11-07 paslaugų teikimo sutartyje, kuria buvo išreikšta abiejų sutarties šalių valia dėl nurodyto dydžio netesybų.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos 2011-11-07 paslaugų teikimo sutarties pagrindu UAB „DIFAT" suteikė krano ir vagonėlių pajungimo paslaugas UAB „SKIRNUVA" ir išrašė sąskaitą - faktūrą DIF001 5 900,00 Lt sumai (6-8 b. l.). RUAB „Skirnuva“ nurodė, kad sutinka, jog yra skolinga 5900,00 Lt už suteiktas paslaugas, todėl ginčo byloje dėl šios sumos nėra. Pagal paslaugų teikimo sutarties 6 punktą UAB „Skirnuva“ įsipareigojo laiku neatsiskaičiusi mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (6 b. l.). Šios sutarties 4 punktas nustato, kad paslaugos mokestis privalo būti apmokėtas per 3 d. nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Kaip matyti iš bylos medžiagos sąskaitą faktūrą DIF Nr. 0001 buvo pasirašyta UAB „Skirnuva“ 2011-11-18 (7 b. l.). Taigi, delspinigiai skaičiuojami nuo 2011-11-21 iki 2012-07-01 (nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjo 2012-07-01). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad kreditorius, apskaičiuodamas maksimalų delspinigių dydį, gali reikalauti iš skolininko delspinigių ne daugiau kaip už 6 mėnesius arba 180 dienų, laikant, kad kiekvienas mėnuo turi 30 dienų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2A-375/2012). Todėl delspinigius sudaro 2124 Lt (180 d. x 5900 Lt x 0,2 proc./100). Teismas atmeta RUAB „Skirnuva“ argumentus, kad 0,2 proc. delspinigiai yra per dideli ir neprotingi. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju delspinigai buvo sutarti tarp dviejų verslo subjektų, sutartis sudaryta laisva šalių valia, todėl nėra pagrindo juos laikyti neprotingais ir mažinti.

9Įvertinęs tai, kas aukščiau išdėstyta, teismas patvirtina 8024 Lt (5900+2124) dydžio UAB „Difat“ kreditorinį reikalavimą restruktūrizuojamai UAB „Skirnuva".

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restrūkturizavimo įstatymo 13, 23 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., teismas,

Nutarė

11patvirtinti UAB „Difat“ kreditorinį reikalavimą 8024 Lt sumai UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai