Byla I-526-243/2016
Dėl 2015-11-09 sprendimo Nr. 11(1.15)S-1238 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Eglės Kiaurakytės, Dalios Gumuliauskienės, dalyvaujant posėdžių sekretorei Vaidai Damašienei, pareiškėjos UAB „Halsas“ atstovui V. M., atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovams Linui Kasparavičiui ir Tomui Gėdrimui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Halsas“ patikslintą skundą atsakovei Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl 2015-11-09 sprendimo Nr. 11(1.15)S-1238 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Halsas“ patikslintu skundu prašo panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijai 2015-11-09 sprendimą Nr. 11(1.15)S-1238, kuriuo atsisakyta atkurti buvusią vidaus vandenų transporto priemonių paskirtį bei įpareigoti Lietuvos saugios laivybos administraciją tenkinti 2015-10-16 prašymą dalyje dėl paskirties atkūrimo ir atkurti UAB „Halsas“ priklausančios vidaus vandenų transporto priemonės ( - ) ir naujai įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės ( - ) paskirtį į buvusią iki 2013-06-11, t.y. plaukiojanti prieplauka - laivų priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti.

4Nurodo, jog pagrindinė bendrovės veikla yra pramoginė, pažintinė, keleivinė laivyba Nemuno upe Druskininkų teritorijoje. Veiklai vykdyti turi 2009-06-04 galiojančią licenciją Nr. 00036 verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjos teigimu, 2008-09-19 išduotu vidaus vandenų transporto priemonės bilietu Nr. 102 patvirtinama, kad „Halso uostas“ yra plūduriuojanti priemonė, kuri 2008-09-19 įregistruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Biliete buvo nurodyta, kad „Halso uostas“ yra plaukiojanti prieplauka, skirta laivų priplaukimui, stovėjimui, išplaukimui, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, jam suteiktas registro numeris ( - ). Nurodo, jog atlikus priemonės rekonstrukciją jos pačios 2013-05-09 prašymu perregistruoti UAB „Halsas“ eksploatuojamą sublokuotą plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi atskiras plūduriuojančias priemones (ilgis L - 6,0 m, plotis B - 3,80 m; įlipimo-išlipimo lieptas - ilgis L - 4,94 m, plotis B - 0,80 m), kurių paskirtis - mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo Cap Camarat 545 WA priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti plūduriuojančios priemonės registro numeris 2013-06-11 pakeistas į Plūduriuojanti priemonė ( - ) (identifikavimo (registro) kodas ( - )). Teigia, jog ši aplinkybė įrodo, kad tai yra ta pati vidaus vandenų transporto priemonė – plūduriuojanti priemonė. Nurodo, jog 2013-05-09 prašymą dėl perregistravimo pateikė pagal Druskininkų miesto savivaldybės administracijos reikalavimą, kad steigiamų vidaus vandenų prieplaukų paviršinis plotas neviršytų 30 m2 ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-15 įsakymu Nr. D1-187 patvirtinto Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas arba ribojamas, sąrašo 15 punkto nuostatas. Pažymi, jog pertvarkius plūduriuojančią priemonę ( - )į dvi atskiras plūduriuojančias priemones ( - )ir ( - ), nepasikeitė plūduriuojančių priemonių konstrukcija, plūdrumas ir paskirtis, tik sumažintas paviršiaus plotas, tačiau 2013-06-11 išduotose vidaus vandenų transporto priemonių bilietuose priemonių paskirtis buvo iš dalies pakeista, t.y. dalis buvusios paskirties panaikinta, paliekant tik paskirtį – mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, nors įmonė paskirties pakeisti neprašė. Teigia, jog 2015-08-24, 2015-09-18 ir 2015-10-16 prašymais prašė atkurti buvusią plūduriuojančių priemonių paskirtį, tačiau Lietuvos saugios laivybos administracija 2015-09-18 sprendimu Nr. 11(1.15)S-1054, 2015-10-06 sprendimu Nr. 11(1.15)S-1095 ir ginčijamu 2015-11-09 sprendimu Nr. 11(1.15)S-1238 prašymų dėl ( - ) ir ( - )pavadinimo ir paskirties atkūrimo netenkino. Argumentuoja, jog pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymu Nr. 3-13 patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių 13 punktą, pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui), pavadinimui, tipui ar paskirčiai, taip pat techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto arba statybos, registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių reikalavimus. Padarius įrašus registre, savininkui (valdytojui) išduodami nauji šių Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodyti dokumentai. Teigia, jog Lietuvos saugios laivybos administracija su 2015-10-16 sprendimu Nr. 11(1.15)S-1095 pateikė galimai suklastotus 2013-06-04 Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės pirminės techninės apžiūros aktus, kurių bendrovė neturi, aktai nėra pasirašyti UAB „Halsas“ direktoriaus, nors juose nurodoma, kad apžiūroje direktorius dalyvavo. Pažymi, jog Druskininkuose, Nemuno upės akvatorijoje atliktos Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės kasmetinės techninės apžiūros ir surašyti 2013-05-21 techninės apžiūros aktai vidaus vandenų transporto priemonėms - registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ); registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ); registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ). Nurodytos transporto priemonės kasmetinės techninės apžiūros akte nurodytas kitas tipas ir paskirtis - pontonas-katamaranas, plaukiojanti prieplauka -laivų priplaukimo, išplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Argumentuoja, jog tos pačios priemonės paskirtis negali būti skirtinga. Teigia, jog nepagrįstas atsakovės teiginys, kad 2013-06-11 išduotuose bilietuose Nr. 254 ir Nr. 255 pakeista paskirtis atitinka Vidaus vandenų kodekso 15 straipsnio 8 punktą, nes paskutinį kartą nurodyta teisės norma keista 2008-11-06 įstatymu Nr. X-1790 ir ji nėra susijusi su iki 2013-06-11 buvusios paskirties susiaurinimu. Argumentuoja, jog nuo 2008 metų UAB „Halsas“ priklauso ir yra eksploatuojama plūduriuojanti priemonė, savo požymiais prilyginama debarkaderiui, t.y. plaukiojančiai prieplaukai. Taip pat nurodo, jog 2013-06-11 išduotuose vidaus vandenų transporto priemonių bilietuose Nr. 254 ir Nr. 255 nurodoma, kad plūduriuojančios priemonės registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ), įregistravimo data yra 2008-029-19, o naujai įregistruotos plūduriuojančios priemonės registro (identifikavimo) Nr. ( - ), identifikavimo kodas ( - ), įregistravimo data yra 2013-06-11, ir panaikintas plūduriuojančios priemonės ( - ) pavadinimas „Halso uostas“. Pažymi, jog prašė ne pakeisti plūduriuojančių priemonių paskirtį, o ją atkurti į iki 2013-06-11 buvusią, nes priemonių paskirtis nesikeitė nuo 2008 metų. Argumentuoja, jog jai priklausančios plūduriuojančios priemonės yra skirtos ne tik laivų stovėjimui, bet ir keleiviams įlipti/ išlipti, nes nuo 2008 metų vykdo keleivių vežimo vidaus vandenimis veiklą, tačiau šiuo metu, atsakovei nepagrįstai atsisakant atkurti transporto priemonių paskirtį, veiklos vykdyti nebegali, nes keleiviai plūduriuojančiomis priemonėmis, pagal 2013-06-11 atsakovės išduotus bilietus, negali įlipti į teisėtai eksploatuojamas vidaus vandenų transporto priemones. Pareiškėjos teigimu, pažeisti jos teisėti lūkesčiai, nes negalėjo ir neturėjo numatyti, kad 2008 metais išduotose bilietuose nurodyta paskirtis gali būti susiaurinta, paliekant tik teisę prie plūduriuojančių priemonių statyti mažuosius pramoginius laivus.

5Pareiškėjos atstovas patikslinto skundo argumentais prašo skundą patenkinti.

6Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu su patikslintu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Argumentuoja, jog V. M. 2008-09-19 išduotas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas Nr. 102, kuriuo plūduriuojanti priemonė pavadinimu „Halso uostas” (registro (identifikavimo) numeris ( - )) įregistruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Vadovaujantis Vidaus vandenų transporto kodeksu, plūduriuojanti priemonė yra priskiriama vidaus vandenų transporto priemonėms. Vidaus vandenų transporto priemonės yra registruojamos registre, registravimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymu Nr. 3-313. Pagal Taisyklių 7 punktą vienas iš dokumentų, kuris yra pateikiamas norint vidaus vandenų transporto priemonę (plūduriuojantį įrenginį, plūduriuojančią priemonę) įregistruoti registre yra vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas. Vidaus vandenų transporto priemonių techninė apžiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-07-09 įsakymu Nr. 3-245. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą Administracija, gavusi asmens prašymą įregistruoti naują vidaus vandenų transporto priemonę, turi atlikti vidaus vandenų transporto priemonės pirminę techninę apžiūrą. Nurodo, kad 2013-05-09 gavusi pareiškėjos prašymą perregistruoti įregistruotą plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi atskiras plūduriuojančias priemones ir atlikti plūduriuojančių priemonių techninę apžiūrą ir mažųjų laivų kasmetinę techninę apžiūrą, 2013-05-21 Druskininkuose atliko plūduriuojančios priemonės „Halso uostas“, registro (identifikavimo) numeris ( - ), kasmetinę techninę apžiūrą, kurioje dalyvavo ir UAB „Halsas“ direktorius V. M. Buvo atlikta ir plūduriuojančių priemonių pirminė techninė apžiūra, nes UAB „Halsas“ prašė perregistruoti plūduriuojančią priemonę į dvi atskiras plūduriuojančias priemones, sutapo su kasmetine technine apžiūra. Nurodo, kad pirminės techninės apžiūros metu Administracijos inspektorius išmatavo plūduriuojančias priemones, surašė jų parametrus, t. y. duomenys pirminei techninei apžiūrai buvo surinkti per kasmetinę plūduriuojančios priemonės techninę apžiūrą. Argumentuoja, jog UAB „Halsas“ direktorius dalyvavo apžiūroje, visi plūduriuojančių priemonių duomenys ir parametrai užrašyti jam matant, tai patvirtina ir jo parašas 2013-05-21 techninės apžiūros akte. Nurodo, jog pirminės techninės apžiūros akto pildymas užima daugiau laiko surašant tikslius vidaus vandenų transporto priemonės duomenis, todėl aktus Administracijos inspektorius surašė 2013-06-04, aktai tiesiogiai perduoti Laivų registravimo skyriui. Vidaus vandenų transporto priemonės bilietai Nr. 254 ir Nr. 255 pareiškėjos direktoriui įteikti asmeniškai ir pasirašytinai, todėl su aktuose nurodyta vidaus vandenų transporto priemonių paskirtimi jis supažindintas 2013 metais, tačiau pretenzijų nereiškė. Atsakovės teigimu, Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių 9.5.1 punktas numato, kad įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę registre įrašoma tos transporto priemonės paskirtis, kuri taip pat nurodoma vidaus vandenų transporto priemonės biliete, yra nustatoma vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais. Nurodo, jog 2008-09-08 UAB „Halsas“ prašyme įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės tipas ir paskirtis – pontoninė plaukiojanti prieplauka, katerių švartavimuisi, keleivių įlaipinimui-išlaipinimui, t.y. gamintojo nurodyta paskirtis, kuri perrašyta ir į 2008-09-11 pirminės techninės apžiūros aktą, 2008-09-24 kasmetinės techninės apžiūros aktą, 2008-09-19 vidaus vandenų transporto priemonės bilietą Nr. 102, 2013-05-21 kasmetinės techninės apžiūros aktą. Argumentuoja, jog tam, kad pagal nurodytą paskirtį įrenginį galima būtų naudoti kaip prieplauką, reikia įgyvendinti įstatymo keliamus reikalavimus tos prieplaukos įregistravimui. Teigia, jog prieplaukos pareiškėja nėra įregistravusi iki šiol, todėl prieš įregistruojant naujai plūduriuojančias priemones pagal 2013-05-09 UAB „Halsas“ prašymą buvo dar kartą nustatoma jų paskirtis pagal Vidaus vandenų transporto kodekso nuostatas. Argumentuoja, jog plūduriuojančių priemonių paskirtis nebuvo keičiama, o tik nustatoma jų registravimo momentu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, todėl 2015-11-09 raštu Nr. 11(1.15)S-1238 atsisakė pakeisti UAB „Halsas“ priklausančių plūduriuojančių priemonių paskirtį. Argumentuoja, jog aplinkybę, kad UAB „Halsas“ priklausanti plūduriuojanti priemonė yra ne prieplauka įrodo tai, kad visi dokumentai (techninės apžiūros aktai, bilietai) buvo išduoti vidaus vandenų transporto priemonei, kasmetinė techninė apžiūra taip pat buvo atliekama vidaus vandenų transporto priemonei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklėmis. Atsakovės teigimu, pareiškėją ne kartą informavo, kad plūduriuojančių priemonių paskirties apibūdinimas („mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys“) neužkerta galimybės naudoti jas kaip prieplaukas žmonėms į laivus, kurie prisišvartuoja prie jos, įlaipinti ir išlaipinti, jei ši prieplauka bus įregistruota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-03 nutarimo Nr. 1057, kuriuo patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai, nustatyta tvarka. Pažymi, kad pareiškėjos įregistruota plūduriuojanti priemonė kaip vidaus vandenų transporto priemonė yra naudojama kaip prieplauka keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. Prieplaukos yra priskiriamos prie vidaus vandenų įrenginių (Vidaus vandenų transporto kodekso 13 straipsnis), tuo tarpu plūduriuojanti priemonė, kurią naudoja UAB „Halsas“, yra priskiriama prie vidaus vandenų transporto priemonių (Kodekso 15 straipsnio 8 dalis) ir privalo būti įregistruota.

7Nurodo, jog pareiškėjai pranešta, kad 2013-06-11 registre buvo atliktas vidaus vandenų transporto priemonės, reg. Nr. ( - ), perregistravimas ir naujos plūduriuojančios priemonės, reg. Nr. ( - ), įregistravimas ir išduoti vidaus vandenų transporto priemonės bilietai Nr. 254 ir Nr. 255, t.y. viena vidaus vandenų transporto priemonė buvo perregistruota, todėl jai paliktas tas pats registro (identifikavimo) Nr. ( - ), unikalus identifikavimo kodas ( - ) , ir nurodyta jos įregistravimo data 2008-09-19, o kita vidaus vandenų transporto priemonė buvo naujai įregistruota, todėl jai suteiktas registro (identifikavimo) Nr. ( - ), unikalus identifikavimo kodas ( - ), ir įregistravimo data nurodyta 2013-06-11. Pažymi, jog priemonė nebuvo išregistruota, o tik atliktas jos perregistravimas, todėl paliktas tas pats unikalus identifikavimo kodas, ir naujos plūduriuojančios priemonės įregistravimas. Dėl pareiškėjos teisėtų lūkesčių pažymi, jog nors UAB „Halsas“ vykdoma veikla, susijusi su keleiviu įlaipinimu ir išlaipinimu į vidaus vandenų transporto priemones, faktiškai nesikeitė nuo pat veiklos pradžios 2008 metais, tačiau tai nereiškia, kad visą tą laiką UAB „Halsas“ veikė nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų. Teigia, jog bendrovės direktorius ne kartą ragintas įregistruoti prieplauką ir jis dėl to neprieštaravo, tačiau Druskininkų miesto savivaldybė nederino akvatorijos ribų, o tai yra vienas iš būtinų dokumentų norint įregistruoti prieplauką. Nurodo, jog ginčas kilo po to, kai pareiškėjos direktorius buvo nubaustas pagal ATPK 122 straipsnio 3 dalį už tai, kad eksploatavo nustatyta tvarka neįregistruotą vidaus vandenų prieplauką. Argumentuoja, kad negali įrašyti pareiškėjos prašomos plūduriuojančios priemonės paskirties sąvokos, nes pagal Vidaus vandenų transporto kodeksą plūduriuojanti prieplauka yra nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti), ir kitoks paskirties įrašymas būtų akivaizdus teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimas (b.l. 77-81).

8Atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai atsiliepime išdėstytų argumentų pagrindu prašo patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-09 sprendimo Nr. 11(1.15)S-1238 „Dėl ( - ) ir ( - ) pavadinimo ir paskirties“ teisėtumo ir pagrįstumo ir įpareigojimo Lietuvos saugios laivybos administraciją atlikti veiksmus, t.y. pagal UAB „Halsas“ 2015-10-16 prašymą pakeisti jai priklausančios plūduriuojančios priemonės ( - ) ir naujai įregistruotos plūduriuojančios priemonės LT-PP-647 paskirtį į buvusią iki 2013-06-11, t.y. plaukiojanti prieplauka - laivų priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, pagrįstumo.

11Ginčijamu Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-09 raštu (sprendimu) Nr. 11(1.15)S-1238 „Dėl ( - ) ir ( - ) pavadinimo ir paskirties“ atsisakyta pakeisti vidaus vandenų transporto priemonių reg. Nr. ( - ) ir ( - ) paskirtį (b.l. 54). Iš ginčijamo rašto turinio matyti, kad jame išreikšta viešojo administravimo institucijos valia – nepakeisti vidaus vandenų transporto priemonių paskirties, todėl jis laikytinas individualiu administraciniu aktu, sukeliančiu teisines pasekmes pareiškėjai. Lietuvos saugios laivybos administracija yra viešojo administravimo subjektas, todėl privalo vadovautis bendraisiais viešosios teisės principais, įtvirtintais ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. Pareiškėjos skundžiamas aktas yra individualus administracinis aktas, todėl jis turi atitikti tokiems aktams nustatytus reikalavimus. Bendro pobūdžio taisyklės, keliamos individualaus administracinio akto turiniui, yra įtvirtintos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje.

12Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas (žr. 2016-02-08 nutartį administracinėje byloje Nr. A-501-756/2016, 2014-12-18 sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1440/14; 2014-03-19 nutartį administracinėje byloje Nr. A662-839/14; 2009-03-27 nutartį administracinėje byloje Nr. A756-420/2009 ir kt.). Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Nurodytos nuostatos taip pat patvirtina, jog individualiam administraciniam aktui keliamas motyvuotumo reikalavimas. Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Nesilaikant minėtų nuostatų kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose. A556-1898/2008; Nr. A756-2036/2008, Nr. A822-1440/2014). Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo požiūriu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-10-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010). Tai reiškia, jog individualių administracinių aktų priėmimas yra teisės taikymas, sukeliantis konkrečių teisinių padarinių asmenų teisiniam statusui, todėl privalo būti grindžiamas faktais ir teisės normomis. Tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų vertinimą (kvalifikavimą). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti.

13Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog pagal UAB „Halsas“ 2008-09-08 prašymą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre 2008-09-19 įregistruota plūduriuojanti priemonė „Halso uostas“, registro (identifikavimo) numeris ( - ), identifikavimo kodas ( - ), ir jai išduotas vidaus vandenų transporto priemonės bilietas Nr. 102 (b.l. 11-12, 16-23). Transporto priemonės biliete nurodytas jos modelis – pontoninis katamaranas, paskirtis – plaukiojanti prieplauka, laivų priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti. 2008-09-11 atlikta pirminė transporto priemonės techninė apžiūra (b.l. 13-14), o 2008-09-24 kasmetinė techninė apžiūra (b.l. 15). Pareiškėja 2013-05-09 padavė prašymą perregistruoti plūduriuojančią priemonę ( - ) į dvi plūduriuojančias priemones, kurių paskirtis – mažojo laivo „King fisher 20“ ir mažojo laivo „Cap Camarat 545 WA“ priplaukimo, stovėjimo, išplaukimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti (b.l. 24). Transporto priemonės ( - ) techninės apžiūros 2013-05-21 akte nurodytas jos tipas ir paskirtis – pontonas-katamaranas, plaukiojanti prieplauka, laivų priplaukimo, išplaukimo, stovėjimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti (b.l. 25). Tos pačios transporto priemonės 2013-06-04 pirminės techninės apžiūros akte nurodytas transporto priemonės tipas – plūduriuojanti priemonė, paskirtis – mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, modelis – pontoninė konstrukcija (b.l. 26-29). Techninės apžiūros išvada: gali būti atliktas plūduriuojančios priemonės „Halso uostas“, reg. Nr. ( - ), duomenų keitimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (b.l. 29). Tokia pati techninės apžiūros išvada ir priemonės duomenys (tipas, paskirtis ir modelis) nurodyti ir transporto priemonės reg. Nr. ( - ) pirminės techninės apžiūros 2013-06-04 akte (b.l. 30-33). Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonės biliete Nr. 254, išduotame 2013-06-11, nurodyta, jog plūduriuojanti priemonė ( - ) Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruota 2008-09-19, tačiau naujai išduotame biliete nurodytas modelis – pontoninė konstrukcija, paskirtis - mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys (b.l. 34-41). Plūduriuojanti priemonė ( - ) Vidaus vandenų laivų registre įregistruota 2013-06-11, jai išduotas bilietas Nr. 255, kuriame nurodytas tipas, modelis ir paskirtis, analogiški, kaip priemonės ( - ) (b.l. 42-49).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymu Nr. 3-13 patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių (toliau – Registravimo taisyklės) (redakcija, galiojusi plūduriuojančios priemonės ( - ) įregistravimo metu, nuo 2006-11-01 iki 2008-11-01) 9 punktu tarp įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę registre įrašomų duomenų yra paskirtis, tipas, modelis. Įregistravus transporto priemonę išduodamas bilietas (10 punktas). Registruojant transporto priemonę vienas iš pateikiamų dokumentų pagal Registravimo taisyklių 7.7 punktą yra vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-07-09 įsakymu Nr. 3-245 patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių (transporto priemonės ( - ) registracijos metu galiojusi redakcija, nuo 2008-08-03 iki 2009-01-30, taip pat redakcija, galiojusi 2010-07-01 iki 2014-01-01) 6 punkte įtvirtinti trys pirminės techninės apžiūros atlikimo atvejai: norint laivą įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre; pastačius naują laivą ir norint jį įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre; pasikeitus laivo savininkui (valdytojui), kai laivas buvo prižiūrimas kitos valstybės klasifikacinės bendrovės. Kasmetinės techninės apžiūros metu tikrinami priemonės mechanizmai, įrenginiai ir sistemos (Techninės priežiūros atlikimo taisyklių 11 punktas). Pertvarkius ar modernizavus laivą, nekeičiant jo tipo ir paskirties; keičiant eksploatacijos pobūdį (paskirtį), plaukiojimo rajoną ar kitus parametrus, kurie gali turėti įtakos saugiam laivo eksploatavimui yra atliekama neeilinė techninė apžiūra (Techninės priežiūros atlikimo taisyklių 14 punktas). Pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui), pavadinimui, tipui ar paskirčiai, taip pat techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto arba statybos, registre padaromi atitinkami įrašai pagal Registravimo taisyklių reikalavimus (Registravimo taisyklių 13 punktas). Iš bylos duomenų matyti, kad 2013-05-21 atlikta kasmetinė transporto priemonės ( - ) techninė apžiūra ir surašytas aktas, kuriame nurodytas jos tipas ir paskirtis, atitinkantis 2008-09-19 Registro įrašą (b.l. 25). Tuo tarpu tos pačios 2013-05-21 atliktos apžiūros pagrindu 2013-06-04 surašytas ir pirminės apžiūros aktas (b.l. 26-29), kuriame nurodyta kita priemonės paskirtis, nors vadovaujantis Techninės priežiūros atlikimo taisyklių 14 punktu turėjo būti atlikta neeilinė apžiūra ir pagrįstas 2008-09-19 įregistruotos transporto priemonės reg. Nr. ( - ) tipo ir paskirties pakeitimas iš pontono-katamarano, plaukiojančios prieplaukos, laivų priplaukimo, išplaukimo, stovėjimo, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti į plūduriuojančią priemonę, kurios paskirtis – mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, modelis – pontoninė konstrukcija. Pareiškėja 2015-08-24, 2015-09-21 ir 2015-10-15 atsakovei padavė prašymus dėl pakeistos paskirties ir panaikinto pavadinimo „Halso uostas“ atstatymo (b.l. 50, 52-53, 55-57). Lietuvos saugios laivybos administracija į pareiškėjos prašymus atsakė raštais 2015-09-18 Nr. 11(1.15)S-1054 (b.l. 58), 2015-10-06 Nr. 11(1.15)S-1095 (b.l. 51) ir 2015-11-09 Nr. 11(1.15)S-1238 (b.l. 54), kurį ginčija pareiškėja. Nei viename iš atsakovės atsakymų nenurodyta, kokiu pagrindu buvo pakeista transporto priemonės paskirtis, t.y. ji susiaurinta (nebeliko paskirties - plaukiojanti prieplauka keleiviams įlaipinti ir išlaipinti į plūduriuojančią priemonę). Ginčijamu 2015-11-09 raštu (sprendimu) Nr. 11(1.15)S-1238 konstatuota, jog vidaus vandenų transporto priemonių reg. Nr. ( - ) ir ( - ) paskirtis teisėtai ir pagrįstai nustatyta vadovaujantis Vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 8 dalimi, todėl jos keisti nėra teisinio pagrindo. Nors paskirties nustatymas grindžiamas šia teisės norma, tačiau joje apibrėžta tik plūduriuojančios priemonės sąvoka - nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti). Kitų priimto sprendimo nei teisinių, nei faktinių motyvų nenurodyta. Nagrinėjamu atveju neaišku, kodėl Lietuvos saugios laivybos administracija ginčijamu sprendimu atsisakė keisti priemonių ( - ) ir ( - ) paskirtį, o plūduriuojančios priemonės ( - ) techninės apžiūros 2013-05-21 akte nurodytas jos tipas ir paskirtis yra pakeisti tos pačios plūduriuojančios priemonės 2013-06-04 pirminės techninės apžiūros akte, nors pareiškėja 2013-05-09 prašymu pakeisti priemonių paskirtį neprašė.

15Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-09 sprendime Nr. 11(1.15)S-1238 nenurodytas nei teisinis, nei faktinis pagrindas. Sprendimas negali būti vertinamas kaip aiškus, konkretus ir motyvuotas, atitinkantis Viešojo administravimo subjekto 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pažymėtina, jog gero administravimo principo neatitinka ir atsakovės rašte išdėstytas reikalavimas pateikti Vidaus vandenų transporto priemonės bilieto Nr. 254 originalą, kad būtų atkurtas plūduriuojančios priemonės ( - ) pavadinimas. Atsakovė yra viešojo administravimo institucija, kompetentinga išduoti nurodytus bilietus, todėl perteklinis jos reikalavimas pateikti dokumentą, kurį turi pati institucija. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyti viešojo administravimo subjekto padaryti pažeidimai yra esminiai, todėl administracinis aktas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu. Skundžiamas administracinis aktas naikintinas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu. Pareiškėjos patikslintas skundas šioje dalyje tenkintinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 2 punktu.

16Pareiškėja UAB „Halsas“ taip pat siekia, kad teismas įpareigotų Lietuvos saugios laivybos administraciją patenkinti 2015-10-16 prašymą, t.y. atkurti plūduriuojančių priemonių ( - ) ir ( - ) iki 2013-06-11 buvusią paskirtį. Toks reikalavimas šioje byloje negali būti patenkintas. Ginčijamas sprendimas nėra motyvuotas, atsakovės nurodytos paskirties nepakeitimo priežastys neaiškios. Viešojo administravimo procedūros nėra atliktos išsamiai ir tinkamai. Atsakovė turi iš naujo išnagrinėti pareiškėjos 2015-10-16 prašymą ir priimdama sprendimą privalo išsamiai išdėstyti sprendimo teisinius ir faktinius pagrindus, pagrįsti savo veiksmų legalumą. Teismai atlieka teisminę viešojo administravimo subjektų veiklos kontrolę, t. y. tikrina jų veiksmų (sprendimų) pagrįstumą bei teisėtumą, tačiau neturi teisinių pagrindų atlikti viešojo administravimo subjektams priskirtų funkcijų. Teismas, įpareigodamas Lietuvos saugios laivybos administraciją atlikti konkrečius pareiškėjos prašomus veiksmus, esant nurodytoms aplinkybėms, turėtų perimti Administracijai įstatymu priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Pažymėtina, jog nustačius atsakovės piktybinius įstatymo pažeidimus teismas gali įpareigoti atlikti ją konkrečius pareiškėjos prašomus veiksmus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-08-29 nutartį administracinėje byloje Nr. A575-1463-08). Nagrinėjamu atveju, atsakovė, pilnai neatlikusi prašymo nagrinėjimo procedūrų ir konkrečiai bei aiškiai nepagrindusi sprendimo, nesiėmė visų priemonių priimamo sprendimo teisėtumui garantuoti, todėl įpareigotina tinkamai išnagrinėti pareiškėjos 2015-10-16 prašymą. Pareiškėjos UAB „Halsas“ patikslintas skundas tenkintinas iš dalies, vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio 2 punktu.

17Pareiškėja prašo priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 6 dalis, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

18Pareiškėja prašo priteisti jai atlyginimą išlaidų, kurias sudaro: 100 Eur už skundo teismui parengimą, 28 Eur žyminį mokestį, 112,03 Eur išlaidas, susijusias su atvykimu į teismo posėdį (52,03 Eur kuro sąnaudas ir 60 Eur už automobilio nuomą).

19Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pareiškėjos prašoma priteisti suma už skundo parengimą (100 Eur) yra gerokai mažesnė, nei leistina pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, todėl konstatuotina, jog yra protinga. Iš prie prašymo pridėtų priedų matyti, kad skundą teismui parengė advokatė Sigita Arnašiūtė (Galbuogienė), kuriai pareiškėja pagal 2015-12-01 sąskaitą už teisines paslaugas Nr. S15/2015 sumokėjo 100 Eur (b.l. 129). Mokėjimo realumą patvirtina 2015-12-01 pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 577389 ir 2016-01-28 mokėjimo pavedimas Nr. 187 (b.l. 131-132). Iš bylos duomenų taip pat matyti, jog 28 Eur žyminį mokestį pareiškėja sumokėjo 2015-11-11 mokėjimo pavedimu Nr. 180 (b.l. 7).

20Pareiškėja taip pat prašo priteisti išlaidas, susijusias su atvykimu į 2016-02-02 teismo posėdį automobiliu Ford Transit, valst. Nr. ( - ), priklausančiu pareiškėjos direktoriui V. M. (b.l. 137). Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995-10-12 įsakymu Nr. 405 patvirtinta Automobilių kuro normų nustatymo metodika neteko galios 2015-11 05 įsakymu Nr. 3-454(1.5 E), todėl įvertinus automobilio variklio darbinį tūrį (1998 cm3) pagal pateiktą transporto priemonės registracijos liudijimą ir atstumą maršrutu Vilnius – Klaipėda – Vilnius (apie 600 km) konstatuotina, jog pareiškėjos nurodytos kelionės kuro sąnaudos pagal degalų įsigijimo kvitą (60 l) išlaidos yra racionalios, o išlaidos degalams įsigyti 52,03 Eur yra pagrįstos (b.l. 130). Tuo tarpu pareiškėjos prašoma priteisti 60 Eur suma už pareiškėjos direktoriui priklausančio automobilio nuomą vykimui į teismo posėdį, teismo vertinimu, nepagrįsta. ABTĮ 44 straipsnis nenumato proceso šalies teisės į transporto nuomos išlaidų atlyginimą.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (2012-03-02 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 -02-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai (2010-01-29 nutartis administracinėje byloje Nr. ASl46-68/2010). Minėta proporcija, jei įmanoma, dažniausiai nustatoma kaip matematinis tenkintos (atmestos) skundo reikalavimo dalies santykis su visais skunde keltais materialiniais teisiniais reikalavimais ir išreiškiama dalimis arba procentais (2011-09-09 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011, 2012-03-02 nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-144/2012, 2013-11-26 nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-1120/2014). Neturtinių reikalavimų atveju proporcija nustatoma paprastai pagal tenkintų savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (2012-02-17 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-138/2012, 2012-01-13 nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-74/2012). Iš pareiškėjos pareikštų dviejų savarankiškų reikalavimų teismo sprendimu vienas patenkintas pilnai – panaikintas ginčytas aktas, ir iš dalies patenkintas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, todėl konstatuotina, jog pareiškėja turi teisę į 75 proc. turėtų išlaidų atlyginimą. Pareiškėjos prašymas dėl turėtų išlaidų atlyginimo priteisimo tenkintinas iš dalies ir UAB „Halsas“ priteistina 135 Eur išlaidų atlyginimas iš atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

23patenkinti iš dalies pareiškėjos UAB „Halsas“ skundą,

24panaikinti atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-09 sprendimą Nr. 11(1.15)S-1238 „Dėl ( - ) ir ( - ) pavadinimo ir paskirties“,

25įpareigoti atsakovę Lietuvos saugios laivybos administraciją iš naujo išnagrinėti UAB „Halsas“ 2015-10-16 prašymą,

26priteisti pareiškėjai UAB „Halsas“, įmonės kodas ( - ), 135 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą iš Lietuvos saugios laivybos administracijos (įstaigos kodas 188781973).

27Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Halsas“ patikslintu skundu prašo panaikinti Lietuvos... 4. Nurodo, jog pagrindinė bendrovės veikla yra pramoginė, pažintinė,... 5. Pareiškėjos atstovas patikslinto skundo argumentais prašo skundą... 6. Atsakovė Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepimu su patikslintu... 7. Nurodo, jog pareiškėjai pranešta, kad 2013-06-11 registre buvo atliktas... 8. Atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai atsiliepime... 9. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 10. nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos saugios... 11. Ginčijamu Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-09 raštu... 12. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas... 13. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog pagal UAB „Halsas“ 2008-09-08... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-18 įsakymu Nr.... 15. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog... 16. Pareiškėja UAB „Halsas“ taip pat siekia, kad teismas įpareigotų... 17. Pareiškėja prašo priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 18. Pareiškėja prašo priteisti jai atlyginimą išlaidų, kurias sudaro: 100 Eur... 19. Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu rekomenduojami priteistini užmokesčio... 20. Pareiškėja taip pat prašo priteisti išlaidas, susijusias su atvykimu į... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89... 23. patenkinti iš dalies pareiškėjos UAB „Halsas“ skundą,... 24. panaikinti atsakovės Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-09... 25. įpareigoti atsakovę Lietuvos saugios laivybos administraciją iš naujo... 26. priteisti pareiškėjai UAB „Halsas“, įmonės kodas ( - ), 135 Eur (vieną... 27. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...