Byla 2-63-786/2017
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos vaikui bei gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo bei paprastojo turto administratoriaus paskyrimo, tretysis asmuo Aulelių vaikų globos namai

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, atsakovei L. G., nedalyvaujant atsakovui S. N., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams L. G., S. N. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos vaikui bei gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo bei paprastojo turto administratoriaus paskyrimo, tretysis asmuo Aulelių vaikų globos namai,

Nustatė

2ieškovas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius motyvuodamas tuo, kad atsakovai L. G. ir S. N. nevykdo tėvų valdžios, nesirūpina savo vaiku- A. G., daro žalą vaikui savo amoraliu elgesiu, nesudaro tinkamų sąlygų vaikui augti ir vystytis, nenori keisti gyvenimo būdo ir įpročių. Atsižvelgdami į tai, kad nėra duomenų, jog padėtis ateityje gali pasikeisti, prašo neterminuotai apriboti atsakovų valdžią vaiko atžvilgiu ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį pilnai palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovės L. G. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos. Atsakovė L. G. negeba ir nenori užtikrinti sūnaus poreikių tenkinimo, nusišalina nuo sūnaus ūgdymo ir išlaikymo. Atsakovas S. N. visiškai nusišalino nuo sūnaus ūgdymo, visiškai nesidomi sūnumi, neteikia priteisto išlaikymo, šiuo metu yra nuteistas ir atlieka bausmę. Atsakovų sūnui trečią kartą 2016 m. rugsėjo 22 d. nustatyta laikinoji globa ir jis gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ieškovas prašo neterminuotai apriboti atsakovų valdžią jų vaiko atžvilgiu, nes duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra. Ieškovo nuomone tretysis asmuo Aulelių vaikų globos namai tinkamai vykdo globėjos pareigas.

3Atsakovė L. G. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, jog jos sūnus A. G. gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Vaiko nelanko, nes neturi galimybių nuvykti, kadangi tam neturi lėšų. Žada keisti savo gyvenimo būdą, pradėti dirbti ir nori susigrąžinti sūnų ir pati auginti.

4Atsakovas S. N. į posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b.l.96).

5Trečiasis asmuo Aulelių vaikų globos namai pateikė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, prašė ieškinį tenkinti. Pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad atsakovai vaiku nesidomi, jo nelanko ir išlaikymo neteikia (b.l.85-86).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad A. G., gimęs ( - ), yra atsakovų S. N. ir L. G. sūnus (b.l.8). Atsakovės L. G. šeima yra stebima nuo 2007 metų gruodžio mėnesio. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-22 įsakymu Nr. 1-AĮ-692 A. G. trečią kartą nustatyta laikinoji globa ir jis gyvena Aulelių vaikų globos namuose (b.l.14). Atsakovas S. N. yra nuteistas ir atlieka bausmę. Jis visiškai yra nusišalinęs nuo sūnaus gyvenimo.

8Tačiau padėtis nepasikeitė. Atsakovė toliau veda netinkamą gyvenimo būdą, o atsakovas tėvo pareigos niekada nevykdė ir nevykdo. Iš Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų periodinių apsilankymų šeimoje matyti, kad atsakovė L. G. išeina iš namų ir jos buvimo vieta nežinoma, stebima asocialiose kompanijose. Atsakovė L. G. yra bausta dėl netinkamo pareigų vykdymo vaiko atžvilgiu, (b.l.36). Iš šalių, liudytojo paaiškinimų, byloje esamų rašytinių dokumentų matyti, kad atsakovės L. G. šeimoje nėra tinkamų sąlygų augti vaikui. Atsakovas S. N. atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Atsakovai S. N. teismo priteisto išlaikymo vaikui neteikia. Atsakovai nesirūpina savo vaiko auklėjimu, jo sveikata, gyvenimo sąlygomis. Iš visų paminėtų ir teismo aptartų aplinkybių neseka išvada, jog atsakovų nepilnametis sūnus galėtų saugiai augti bei būti auklėjamas tėvų, jo interesams, sveikatai ir vystymuisi tinkamoje bei saugioje aplinkoje, kur jam būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, auklėjimo sąlygos. Tokių duomenų byloje nėra. Įvertinus pateiktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad ieškinys visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178, 185 str.).

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaiku, su juo nebendrauja, jo materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti jį, sudaryti palankias sąlygas jo visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikas būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams; piktnaudžiauja tėvų valdžia; žiauriai elgiasi su vaiku; daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; nesirūpina vaikais. Kiekvienu nustatytu atveju teismas gali priimti sprendimą riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Visais išvardytais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Esant tėvų kaltei, vienintelė vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė yra tėvų valdžios apribojimas, kurią ir prašo taikyti ieškovas. To paties straipsnio antra dalis numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir ginant geriausius vaiko interesus, t.y. šių priemonių taikymą teismas pripažįsta išimtiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Pažymėtina, kad teismas spręsdamas tėvų valdžios apribojimo klausimą, visų pirma turi atsižvelgti į šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, įtvirtintą tiek CK 3.3 str. 1 d., tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. Taip pat pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar neterminuotai – nėra tolygūs. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra gerokai griežtesnė sankcija, o laikinas tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir nustatomas konkrečiam laikui turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus.

11Iš ieškovo atstovės, liudytojo paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad atsakovai L. G. ir S. N. savo pareigų, numatytų CK 3.155 str. 2 d., nepilnamečiam sūnui neatlieka. Atsakovė L. G. buvo įspėti, pravesti su ja pokalbiai (b.l.18, 20, 34-35,41-42,45,4749), tačiau padėtis nepasikeitė, atsakovai vengia atlikti savo pareigas savo nepilnamečiam sūnui, juo nesirūpina (CK 3.192 str.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovai negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečio vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi tik dėl atsakovų kaltės. Fiksuotos pozityvios pastangos atsakovų gyvenime, nesudaro pagrindo spręsti ir teismas nesurinko duomenų, jog padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti. Todėl, atsakovų valdžia jų vaiko atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 2 d.).

12Apribojus atsakovams neterminuotai tėvų valdžią jų vaikui – A. G. atžvilgiu, jiems sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku išskyrus tai, kas prieštarautų vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką patys (CK 3.181 str.).

13Dėl nepilnamečiam vaikui nuolatinės rūpybos (globos) nustatymo, rūpintojo (globėjo) paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

14CK 3.183 straipsnio 4 dalis, CPK 407 straipsnis nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (CK 3.251 str.). Vaiko globa (rūpyba) gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

15Kadangi nepilnamečio A. G., gimusio ( - ), atžvilgiu apribotina atsakovų L. G. ir S. N. valdžia, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, todėl A. G., sulaukusiam 9 metų amžiaus, nustatytina nuolatinė globa.

16Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu dėl laikinosios globos A. G. nustatymo Nr. 1-AĮ-692, nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. A. G. laikinoji globa nustatyta Aulelių vaikų globos namuose. Ieškovas prašo Aulelių vaikų globos namus paskirti nuolatiniu globėju ir juose nustatyti vaiko gyvenamąją vietą. Teismas, išnagrinėjęs į bylą pateiktą medžiagą, daro išvadą, jog Aulelių vaikų globos namuose gyvenimo sąlygos yra tinkamos vaiko gyvenimui ir auklėjimui, jo vystymuisi bei visiškai atitinka vaiko teises ir interesus. Kitų asmenų, galinčių globoti A. G., nėra.

17Atsižvelgiant į išdėstytą, Aulelių vaikų globos namai skirtini nepilnamečio A. G. globėju, kur jam sudarytos saugios ir tinkamos auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros sąlygos. Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina Aulelių vaikų globos namų buveinės vietoje (CK 3.239 str. 2 d., CPK 407 str., CK 3.251 str. 2 d., 3.256 str., 3.259 str. 3 d., 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d.).

18Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo

19Apribojus tėvų valdžią, atsakovams išlieka pareiga išlaikyti nepilnametį vaiką (CK 3.195 str.). Tėvų pareiga yra išlaikyti materialiai savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaiko vystymuisi sąlygas (CK 3.192 str.). Atsakovai privalo teikti vaikams išlaikymą, kuris tenkintų bent minimalius vaikų poreikius. Iš atsakovo S. N. yra priteistas išlaikymas A. G. (b.l.23-24). Atsakovė L. G. turi sveikatos problemų, turi neįgalumą, kitų išlaikytinių neturi ir turi galimybę teikti išlaikymą savo vaikui. Todėl teismas iš atsakovės L. G. priteisia išlaikymą A. G. po 50 eurų kas mėnesį, mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-12-06 (ieškinio padavimo dienos) iki jo pilnametystės. (CK 3.200 str.).

20Nepilnamečiam vaikui priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirtini Aulelių vaikų globos namai, išimtinai vaiko poreikiams tenkinti (CK 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.202 str. 1 d., 3. 275 str.). Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

21Teismas pažymi, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus tėvų turtiniai padėčiai ar vaiko poreikiams, tėvas ( motina) turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo. ( LR CK 3.201 str. 1d.)

22Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).

23Taip pat ieškovas prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą už du mėnesius, nuo laikinosios globos nustatymo. Ieškovo atstovė nurodė, kad išlaikymo įsiskolinimo prašo priteisti po 50 eurų kas mėnesį, t.y. 2mėn. x 50 = 100 eurų. Remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, darytina išvada, jog atsakovė neteikė išlaikymo vaikui nuo 2016 m. rugsėjo 22d, nuo vaikui globos nustatymo Aulelių vaikų globos namuose, todėl prašymas tenkintinas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

25Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos žyminio mokesčio (už reikalavimus neterminuotai apriboti tėvų valdžią, už priteistą išlaikymą), likę reikalavimai laikytini išvestiniais, todėl žyminiu mokesčiu neapmokestinami, bei 11,27 Eur pašto išlaidų (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str. 1 d. ).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 - 270 str., 402 str., 406 str., teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti visiškai.

28Neterminuotai apriboti motinos L. G., a.k. ( - ) valdžią sūnaus A. G., a.k. ( - ) atžvilgiu.

29Neterminuotai apriboti tėvo S. N., a.k. ( - ) valdžią sūnaus A. G., a.k. ( - ) atžvilgiu.

30Priteisti iš L. G., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui A. G., a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 50 (penkiasdešimt) eurų nuo 2016 m. gruodžio 6d. iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant atsižvelgiant į infliaciją LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

31Sprendimą priteisto išlaikymo dalyje vykdyti skubiai.

32Priteisti iš L. G. 100 eurų išlaikymo įsiskolinimą A. G..

33Nustatyti nuolatinę rūpybą A. G., jo nuolatiniu globėju, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, į.k.190984532.

34Nustatyti A. G. nuolatinę gyvenamąją vietą Aulelių vaikų globos namuose.

35Priteisti iš L. G. 38,50 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 50 ct) žyminio mokesčio ir 5,63 Eur (penkis eurus 63 ct) pašto išlaidų ir S. N. 20,50Eur (dvidešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio ir 5,63 Eur (penkis eurus 63 ct) pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“ (įmokos kodas 5660).

36Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 3. Atsakovė L. G. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, jog jos... 4. Atsakovas S. N. į posėdį neatvyko, atsiliepimo į... 5. Trečiasis asmuo Aulelių vaikų globos namai pateikė prašymą bylą... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad A. G., gimęs (... 8. Tačiau padėtis nepasikeitė. Atsakovė toliau veda netinkamą gyvenimo... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga... 10. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia.... 11. Iš ieškovo atstovės, liudytojo paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų... 12. Apribojus atsakovams neterminuotai tėvų valdžią jų vaikui – 13. Dėl nepilnamečiam vaikui nuolatinės rūpybos (globos) nustatymo, rūpintojo... 14. CK 3.183 straipsnio 4 dalis, CPK 407... 15. Kadangi nepilnamečio A. G., gimusio ( - ), atžvilgiu... 16. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo... 17. Atsižvelgiant į išdėstytą, Aulelių vaikų globos namai skirtini... 18. Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo... 19. Apribojus tėvų valdžią, atsakovams išlieka pareiga išlaikyti nepilnametį... 20. Nepilnamečiam vaikui priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise... 21. Teismas pažymi, jog nepilnamečių vaikų išlaikymo teisiniai santykiai yra... 22. Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).... 23. Taip pat ieškovas prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą už du... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 25. Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 27. Ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Neterminuotai apriboti motinos L. G., a.k. 29. Neterminuotai apriboti tėvo S. N., a.k. 30. Priteisti iš L. G., a.k. ( - )... 31. Sprendimą priteisto išlaikymo dalyje vykdyti skubiai.... 32. Priteisti iš L. G. 100 eurų išlaikymo įsiskolinimą 33. Nustatyti nuolatinę rūpybą A. G., jo nuolatiniu... 34. Nustatyti A. G. nuolatinę gyvenamąją vietą Aulelių vaikų globos namuose.... 35. Priteisti iš L. G. 38,50 Eur (trisdešimt aštuonis eurus... 36. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Panevėžio...