Byla B2-2983-601/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Skirnuva“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Augvida“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Skirnuva“,

Nustatė

2Pareiškėja nurodė, kad UAB „Skirnuva“ pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 13019, Nr. 13203, Nr. 130206, Nr. 130505, Nr. 130506, Nr. 130507, Nr. 130508, Nr. 130515, Nr. 130706, Nr. 140805 buvo skolinga UAB „Augvida“ už atliktus darbus. PVM sąskaitų faktūrų atsakovas neapmokėjo. 2014-10-07 Alytaus miesto apylinkės teismo įsakymu iš UAB „Skirnuva“ priteista kreditorės UAB „Augvida“ naudai 26 520,15 Lt skolos, 2 026,46 Lt palūkanų, 920,12 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-10-07 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 221 Lt žyminio mokesčio ir 450 Lt teisinei pagalbai apmokėti. Pareiškėja, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovė nemokėjo įsiskolinimo ir vadovaudamasis ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostata, 2014-10-01 atsakovui įteikė pranešimą dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo atsakovė informuota apie tai, kad 2014-10-01 dienai atsakovė skolinga 26 520,15 Lt pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras.

3Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti.

4ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai.

5Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartimi UAB „Skirnuva“ iškelta restruktūrizavimo byla (civilinė byla B2-460-173/2014). Ieškovės pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimo nagrinėjimo dienai restruktūrizavimo byla 2014 m. gruodžio 4 d. nutartimi nutraukta dėl to, kad nevykdytas įmonės restruktūrizavimo planas, tačiau nutartis nėra įsiteisėjusi, dėl jos teisme 2014 m. gruodžio

618 d. priimtas atskirasis skundas.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad, jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatas, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu yra gautas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu yra iškelta restruktūrizavimo byla (ĮBĮ 10 str. 3 d. 2 p.).

8Atsižvelgiant į faktinę situaciją, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Skirnuva pateiktas teisme jau esant UAB ,,Skirnuva“ iškeltai įmonės restruktūrizavimo bylai, kuri nagrinėjamu momentu nors ir nutraukta, tačiau nutartis neįsiteisėjusi (apskųsta atskiruoju skundu) bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad kol nagrinėjama įmonės restruktūrizavimo byla, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimas ir (ar) įmonės bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjamas negalimas.

9Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutarčiai, kuria nutraukta įmonės RUAB ,,Skirnuva“ restruktūrizavimo byla, įsiteisėjus, UAB ,,Augvida“ galės vėl kreiptis į teismą dėl UAB ,,Skirnuva“ bankroto bylos iškėlimo, pareikšdama teismui pareiškimą ĮBĮ nustatyta tvarka.

10ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalis nustato, kad, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorius privalo pateikti atsakovo įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus. Taigi tam, kad būtų tinkamai pasinaudota ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka turi, reiškiamas pareiškimas turi atitikti ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies nuostatas. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, t. y. kad kreditorius pranešė įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo bei kad pateikė įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus. Šiuo atveju pažymėtina, kad UAB ,,Augvida“ reikšdama pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Skirnuva“ netinkamai įgyvendino ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje ir ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje numatytus įpareigojimus, pažeidė ĮBĮ nustatytą išankstinę ginčo sprendimo tvarką, nepateikė įrodymų apie šios pareigos įvykdymą (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 6 dalimi, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalimi, CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

12Atsisakyti priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Augvida“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Skirnuva“.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai