Byla e2-2216-733/2019
Dėl nuostolių atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovei K. B. dėl nuostolių atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

31.

4Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo priteisti iš atsakovės K. B. 285,04 Eur išlaidų, susijusių su jos profesiniu mokymu, t. y. nuostolių atlyginimo, 5 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškinyje nurodo, kad atsakovė ( - ) užsiregistravo ( - ) teritorinės darbo biržos ( - ) skyriuje. ( - )tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta dvišalė sutartis, pagal kurią atsakovė įsipareigojo dalyvauti formaliojo profesinio mokymo ( - ) mokymo programoje, ne vėliau kaip iki 2019-06-12 įgyti ( - ) kvalifikaciją, o užbaigus profesinį mokymą įsidarbinti arba vykdyti savarankišką veiklą (sutarties 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 papunkčiai). Ieškovė šia sutartimi įsipareigojo išduoti atsakovei mokymosi kuponą, kuriuo prisiėmė įsipareigojimą sumokėti atsakovės pasirinktam profesinio mokymo tiekėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą (sutarties 4.1 papunktis), kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti profesinio mokymo stipendiją (sutarties 4.2 papunktis), apmokėti atsakovei kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas ir kitas išlaidas, numatytas sutarties 4.3 papunktyje.

73.

8Vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovė ( - )išdavė atsakovei profesinio mokymo kuponą 2150 Eur vertės mokymo programos finansavimui. Atsakovė profesinio mokymo teikėju pasirinko ( - ) ir kupono pagrindu ( - ) sudarė Profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ) su profesinio mokymo teikėju – ( - ). Ieškovė, vykdydama sutartimi, kuponu prisiimtus įsipareigojimus bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-348 patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 15 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 7 dalimi, remdamasi Profesinio mokymo teikėjo pateiktais 2018 m. spalio, lapkričio mėn. lankomumo apskaitos žiniaraščiais, išmokėjo atsakovei iš viso 83,48 Eur mokymosi stipendijos, taip pat atlygino profesinio mokymo teikėjui už atsakovei suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal 2018-11-02 ir 2018-11-20 sąskaitas faktūras – iš viso 201,56 Eur. Iš viso ieškovė patyrė 285,04 Eur išlaidų, susijusių su atsakovės profesiniu mokymu.

94.

10Ieškovė nurodo, kad 2018-11-19 ( - ) direktoriaus įsakymo Nr. 1103 pagrindu atsakovė išbraukta iš mokinių sąrašo, o mokymo sutartis su ja nutraukta, šiai nelankius užsiėmimų 5 dienas iš eilės be pateisinamų priežasčių.

115.

12Sutarties 4.6 papunktis nustato, jog ieškovė įsipareigoja reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė sutarties 2.1 – 2.6 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų įstatyme. Sutarties 2.3 papunkčiu atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų įstatyme. Atsakovė nutraukė profesinį mokymą, svarbių nutraukimo priežasčių, numatytų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 16 dalyje, ieškovei nenurodė, taip ji pažeidė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir jai kilo pareiga atlyginti ieškovės patirtus nuostolius. 2019-02-26 atsakovei buvo išsiųsta pretenzija su raginimu sumokėti susidariusią nuostolių sumą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau atsakovė į raginimą nereagavo, nuostolių neatlygino, dėl nuostolių sumos mokėjimo išdėstymo dalimis į ieškovę nesikreipė.

136.

14Ieškovė pažymi, kad atsakovė buvo supažindinta su sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pasekmėmis, todėl pasirašant sutartį, jai buvo žinomos įsipareigojimų nevykdymo teisinės pasekmės.

157.

16Atsakovė K. B. nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

17Teismas

konstatuoja:

18Ieškinys tenkintinas visiškai.

198.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, ( - ) tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta Dvišalė sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo dalyvauti formaliojo profesinio mokymo ( - ) mokymo programoje, ne vėliau kaip iki 2019-06-12 įgyti ( - ) kvalifikaciją, o užbaigus profesinį mokymą įsidarbinti arba vykdyti savarankišką veiklą (sutarties 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 papunkčiai). Ieškovė šia sutartimi įsipareigojo išduoti atsakovei mokymosi kuponą, kuriuo prisiėmė įsipareigojimą sumokėti atsakovės pasirinktam profesinio mokymo tiekėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą (sutarties 4.1 papunktis), kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti profesinio mokymo stipendiją (sutarties 4.2 papunktis), apmokėti atsakovei kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, apgyvendinimo išlaidas ir kitas išlaidas, numatytas sutarties 4.3 papunktyje.

219.

22Nustatyta, kad vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovė ( - ) išdavė atsakovei profesinio mokymo kuponą Nr. ( - ) Eur vertės mokymo programos finansavimui. Atsakovė profesinio mokymo teikėju pasirinko ( - ) ir kupono pagrindu ( - ) sudarė Profesinio mokymo sutartį Nr. 349 su profesinio mokymo teikėju – ( - ). Ieškovė, vykdydama sutartimi, kuponu prisiimtus įsipareigojimus bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-348 patvirtintu Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 15 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 7 dalimi, remdamasi Profesinio mokymo teikėjo pateiktais 2018 m. spalio, lapkričio mėn. lankomumo apskaitos žiniaraščiais, išmokėjo atsakovei iš viso 83,48 Eur mokymosi stipendijos, taip pat atlygino profesinio mokymo teikėjui už atsakovei suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal 2018-11-02 ir 2018-11-20 sąskaitas faktūras – iš viso 201,56 Eur. Iš viso ieškovė patyrė 285,04 Eur išlaidų, susijusių su atsakovės profesiniu mokymu.

2310.

24Bylos medžiaga nustatyta, kad 2018-11-19 ( - ) direktoriaus įsakymo Nr. 1103 pagrindu atsakovė nuo 2018-11-19 išbraukta iš mokinių sąrašo, o mokymo sutartis su ja nutraukta, šiai nelankius užsiėmimų 5 dienas iš eilės be pateisinamų priežasčių.

2511.

26Taip pat bylos medžiaga nustatyta, kad sutarties 4.6 papunktis nustato, jog ieškovė įsipareigoja reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu mokinys nevykdė arba netinkamai vykdė sutarties 2.1 – 2.6 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų įstatyme. Sutarties 2.3 papunkčiu atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, nurodytų įstatyme. Atsakovė nutraukė profesinį mokymą, svarbių nutraukimo priežasčių, numatytų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 16 dalyje, ieškovei nenurodė, taip ji pažeidė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus ir jai kilo pareiga atlyginti ieškovės patirtus nuostolius. 2019-02-26 atsakovei buvo išsiųsta pretenzija su raginimu sumokėti susidariusią nuostolių sumą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau atsakovė į raginimą nereagavo, nuostolių neatlygino, dėl nuostolių sumos mokėjimo išdėstymo dalimis į ieškovę nesikreipė.

2712.

28Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

2913.

30CK 6.246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 straipsnis).

3114.

32Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės K. B. priteistina 285,04 Eur nuostolių atlyginimo ieškovei. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

3315.

34Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio ir 4,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš viso 19,58 Eur į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

36Ieškinį patenkinti visiškai.

37Priteisti iš K. B., asmens kodas ( - )

38- 285,04 Eur nuostolių atlyginimo,

39- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 285,04 Eur sumą nuo 2019-05-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619,

40- 19,58 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu ( - ) apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. 1.... 4. Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 5. 2.... 6. Ieškinyje nurodo, kad atsakovė ( - ) užsiregistravo ( - ) teritorinės darbo... 7. 3.... 8. Vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovė ( - )išdavė... 9. 4.... 10. Ieškovė nurodo, kad 2018-11-19 ( - ) direktoriaus įsakymo Nr. 1103 pagrindu... 11. 5.... 12. Sutarties 4.6 papunktis nustato, jog ieškovė įsipareigoja reikalauti... 13. 6.... 14. Ieškovė pažymi, kad atsakovė buvo supažindinta su sutartinių... 15. 7.... 16. Atsakovė K. B. nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 17. Teismas... 18. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 19. 8.... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ( - ) tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta... 21. 9.... 22. Nustatyta, kad vykdydama sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovė ( - )... 23. 10.... 24. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2018-11-19 ( - ) direktoriaus įsakymo Nr. 1103... 25. 11.... 26. Taip pat bylos medžiaga nustatyta, kad sutarties 4.6 papunktis nustato, jog... 27. 12.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis... 29. 13.... 30. CK 6.246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 31. 14.... 32. Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės K. B. priteistina 285,04 Eur... 33. 15.... 34. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 36. Ieškinį patenkinti visiškai.... 37. Priteisti iš K. B., asmens kodas ( - )... 38. - 285,04 Eur nuostolių atlyginimo,... 39. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 285,04 Eur sumą nuo 2019-05-09... 40. - 19,58 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...