Byla 2-54-308/2012
Dėl pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu pagal J. V. patikslintą ieškinį atsakovui-UAB“(duomenys neskelbtini)“ ir tretiesiems asmenims-D. S. ,E. B.,J. K.,G. G.,L. Š., V. V., A. Š. ir A. S

12012 m.sausio 30d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu pagal J. V. patikslintą ieškinį atsakovui-UAB“( - )“ ir tretiesiems asmenims-D. S. ,E. B.,J. K.,G. G.,L. Š., V. V., A. Š. ir A. S.

Nustatė

2Ieškovas J. V. teismui pateiktu ieškiniu prašė pripažinti 2008 m. spalio 30 d. UAB „( - )“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl valdybos narių rinkimo negaliojančiu nurodydamas, kad 2008 m. spalio 30 d. UAB “( - )“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas yra suklastotas, todėl sprendimai, įforminti šiuo protokolu, turi būti pripažinti niekiniais, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, viešėjai tvarkai ir gerai moralei. Ieškiniu ieškovas nurodė,kad 2008 m. spalio 30 d. pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo pažeista balsų skaičiavimo tvarka, todėl susirinkimo metu priimti sprendimai turi būti pripažinti negaliojančiais. Savo reikalavimus ieškovas grindė VĮ Registrų centro išrašais, pažyma apie UAB „( - )“ akcininkus, UAB „( - )“ įstatais, akcininkų balsavimo biuleteniais ir kita prie ieškinio pateikta medžiaga.

3Atsakovo- UAB „( - )“ atstovai parengiamajame posėdyje su ieškovo ieškiniu nesutiko nurodydami,kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, nurodytos aplinkybės apie dokumentų klastojimą neatitinka tikrovės. Savo poziciją dėl ieškinio nepagrįstumo atsakovas atsiliepimu į ieškinį grindė UAB „( - )“ įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, ( - ) apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu ir kita bylos medžiaga.

42010-05-19 ( - ) apylinkės teismo nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki Kauno AVPK nusikaltimų tyrimo valdybos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus atliekamo ikiteisminio tyrimo byloje Nr.20-1-00289-10 bus atlikta 2008-10-30 ieškovo J. V. bendrojo balsavimo biuletenio bei jo parašų šiame dokumente objektų tyrimas ir teismui bus pateikta specialisto ar eksperto išvada .

52010-10-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pagal atsakovo UAB „( - )„ prašymą civilinės bylos nagrinėjimas buvo perduotas į Varėnos rajono apylinkės teismą.

6Bylos sustabdymo metu 2011-03-28 buvo nustatyta,kad ieškovas J. V. mirė ( - ) .Tą pačią dieną buvo išsiųsti paklausimai Lazdijų raj.2-ajam notarų biurui(kadangi gyventojų registre paskutinė J. V. gyvenamoji vieta nurodyta ( - )) ir Alytaus raj.1-ajam notarų biurui(pagal procesiniuose dokumentuose J. V. nurodomą gyvenamąją vietą-( - )).,kur gautais 2011-05 Alytaus raj.1-ojo notarų biuro ir 2011-04-11 Lazdijų raj.2-ojo notarų biuro pranešimais buvo nurodyta,kad nėra gauta pareiškimų apie J. V. palikimo priėmimą bei nėra užvesta paveldėjimo bylų.2012-01-30 patikrinus Testamentų registre dėl J. V. testamentų ir palikimo priėmimo faktų buvo nustatyta,kad iki šiol nėra įregistruota J. V. testamentų ir palikimo priėmimo faktų.Po ieškovo mirties iki nutarties priėmimo momento niekas nėra kreipęsis į teismą su pareiškimu įstoti į bylos nagrinėjimą kaip teisių perėmėju,perėmus ieškovo asmenines neturtines ir turtines teises,neatsiejamai susijusias su palikėjo asmeniu ,bei įrodymais,kad jis būtų mirusio ieškovo J. V. paveldėtojas.

7Civilinė byla nutrauktina.

8LR CK 5.1 str.2d.numato,kad gali būti paveldimi materialūs dalykai ir nematerialūs dalykai(vertybiniai popieriai,patentai,prekių ženklai ir kt.,palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos,o 3d.numato,kad nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės,neatsiejamai susijusios su palikėjo asmeniu.

9LR CPK 293 str.1d.7p.numato civilinės bylos nutraukimą,kai miršta fizinis asmuo,kuris buvo viena iš bylos šalių ir atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas.Iš pateikto prie ieškinio 2008-10-30 J. V. bendrojo balsavimo biuletenio(t.1 b.l.16) matyti,kad ieškovas buvo užpildęs raštu akcininko bendrąjį balsavimo biuletenį dėl UAB“( - )“valdybos suformavimo nedalyvaujant tiesiogiai balsavime,kuriuo jis akcijų suteikiamus balsus 4889635 paskirstė šiomis dalimis-už J. V. 2444817 ir už J. C. 2444818,o vykdant pakartotinį balsavimą visus balsus paskirti už save.Ieškovas pateiktu patikslintu ieškiniu laikė įvykusio pakartotinio balsavimo rezultatus neteisingais,kadangi paduoti balsai buvo neteisingai suskaičiuoti ,sumažinant jo balsų skaičių,ko pasekoje buvo nepagrįstai išrinkti valdybos nariais G. G. ir A. S..Tokiu būdu iš ieškinio matyti,kad ginčas yra neturtinio pobūdžio ir susijęs tik su akcininko (ieškovo byloje)balsavimo valios tinkamu užfiksavimu,nes akcininko J. V. valios išreiškimas per 2008-10-30 įvykusį pakartotinį balsavimą negali būti perimamas paveldėjimo būdu,o esant atsiradusiems paveldėjimo santykiams būtų tik paveldėta akcijos ir akcijų paveldėtojas turėtų teisę reikšti savo valią priimant sprendimus dėl bendrovės valdymo.Esant tokioms aplinkybėms,kai negalimas šioje byloje ieškovo teisių perėmimas , nėra pagrindo tolesniam bylos sustabdymui,o byla nutrauktina.

10Vadovaudamasis LR CPK 293 str.1d.7 p.,294 str.

Nutarė

11Civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ ir tretiesiems asmenims- D. S., E. B., J. K., G. G., L. Š., V. V., A. Š., A. S. dėl 2008-10-30 UAB „( - )„ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl valdybos rinkimų pripažinimo negaliojančiu(niekiniu)nutraukti,mirus ieškovui J. V. ir nesant įstatymo numatyto pagrindo perimti ieškovo teises.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui,skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai