Byla 2-9695-883/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,DHL Lietuva“ (toliau - UAB ,,DHL Lietuva“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechanika“ (toliau - UAB „Mechanika“) dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,DHL Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ 1551,58 Lt skolą, 9 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1–3 b. l.).

3Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-10 preliminariu sprendimu priteisė ieškovui UAB ,,DHL Lietuva“, į. k. 111529785, iš atsakovo UAB „Mechanika“, į. k. 144634612, 1551,58 Lt skolą, 9 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1551,58 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 944,35 Lt bylinėjimosi išlaidų (22-23 b. l.).

4Atsakovas UAB „Mechanika“ 2013-11-04 pateikė teismui prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad su skola sutinka ir šaliai pateiks taikos sutarties projektą, tačiau nesutinka su bylinėjimosi išlaidomis ir jos turėtų būti sumažintos (26-27 b. l.).

5Ieškovas UAB ,,DHL Lietuva“ atsiliepime su atsakovo prieštaravimais nesutiko ir nurodė, kad nesutinka dėl bylinėjimosi išlaidų mažinimu, nes jos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-8 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytus užmokesčio už advokato pagalbą dydžius. Atsižvelgiant į suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą priteistų išlaidų teisinėms paslaugoms dydis yra ženkliai mažesnis už tą, kurį galėtų būti prašoma priteisti, ir yra protingas (33-34 b. l.).

6Ieškovas 2013-12-09 pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovui ir ieškovo atstovui nedalyvaujant ir nurodė, kad palaiko ieškinyje išdėstytus savo reikalavimus, atsakovui apie teismo posėdį pranešta, atsakovo atstovas į posėdį neatvyko.

7Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

8Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas 2013 m. vasario 7 d. – 2013 m. kovo 19 d. su atsakovu pasirašė krovinio pervežimo sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė krovinių pervežimo paslaugas (5 b. l.). Ieškovas tinkamai įvykdė savo pareigą pagal šią sutartį, t. y. atsakovo naudai suteikė pastarojo krovinio pervežimo paslaugas. Ieškovas išrašė ir atsakovui pateikė apmokėti PVM sąskaitas – faktūras Nr. 2013-03-06 Nr. 876801 – 583,58 Lt sumai ir 2013-03-27 Nr. 877982 – 968 Lt sumai, pagal kurias atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu, tačiau atsakovas iki šiol nesumokėjo už suteiktas paslaugas ieškovui. Pretenzijų dėl krovinių pervežimo kokybės atsakovas ieškovui nereiškė ir prieštaravimuose pripažįsta, kad yra skolingas 1551,58 Lt ieškovui ir bandė derėtis dėl skolos išdėstymo (26 b. l.).

9Įvertinus tai, kad šalims nepavyko ginčo išspręsti taikiai ir susitarti dėl skolos grąžinimo, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo skola ieškovui yra pagrįsta ir įrodyta ieškovo pateiktais dokumentais, konstatuotina, kad atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, numatančius, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str. 1d., 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str.), atsakovas už ieškovo suteiktas paslaugas neatsiskaitė, su skola ieškovui sutinka ir jos neginčija (LR CK 6.305 str. 1 d., 6.306 str., 6.344 str.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1551,58 Lt skola.

10Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR Mokėjimų, atliekant pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 1-2 p., 2 str. 5 d. , 3 str. 2 d. numatytas taisykles procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, įskaitant minimalius nuostolius. Tai - specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš LR CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (LR CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, o šalių sudarytas sandoris atitinka minėtame įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, iš atsakovo priteistinos 9 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1551,58 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Preliminariu sprendimu buvo tenkintas ieškovo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo priteisiant iš atsakovo ieškovui 29 Lt žyminį mokestį, 68,35 Lt dokumentų vertimo išlaidų ir 847 Lt išlaidų už ieškinio parengimą, t. y. 944,35 Lt (LR CPK 80 str. 1 d. 7 p., 93 str. 1 d.).

12Atsakovas UAB „Mechanika“ prieštaravimuose nesutiko su Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-10 preliminariu sprendimu priteistomis 944,35 Lt bylinėjimosi išlaidomis, teigdamas, kad jos yra neprotingos ir turėtų būti sumažintos.

13Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas teikdamas ieškinį teismui dokumentinio proceso tvarka sumokėjo 29 Lt žyminio mokesčio (20 b. l.), 68,35 Lt dokumentų vertimo išlaidų (17 b. l.) ir 847 Lt išlaidos advokatui už ieškinio parengimą (18-19 b. l.). Ieškovo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodytas ieškinyje, pagrįstas rašytiniais įrodymais. Advokato atstovavimo išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr. 1R-8 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ įtvirtintus užmokesčio už advokato pagalbą dydžius. Atsižvelgiant į reikalavimo dydį, dokumentinio proceso specifiką, procesinių dokumentų pateikimo ir bylos išnagrinėjimo sutrumpintus terminus, teismas mano, kad iš atsakovo priteistinos ieškovo prašomos dėl teisminio proceso patirtos bylinėjimosi išlaidos yra protingos ir atitinkančios suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, todėl ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 29 Lt žyminis mokestis, 68,35 Lt dokumentų vertimo išlaidos ir 847 Lt išlaidos už ieškinio parengimą (LR CPK 80 str. 1 d. 7 p., 93 str. 1 d.).

14Lietuvos Respublikos teisingumo ministras ir Lietuvos Respublikos finansų ministras, vadovaudamiesi LR CPK 96 straipsnio 6 dalimi, priėmė įsakymą Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimo išlaidų sumos nustatymo (Žin., 2011, Nr. 134-6373) ir nustatė, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimo išlaidų suma yra 10 litų. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija 10 Lt sumos, jos iš atsakovo nepriteistinos.

15Įvertinus nurodytas aplinkybes Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-10 preliminarusis sprendimas, kuriuo ieškovui iš atsakovo priteista 1551,58 Lt skola, 9 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą (1551,58 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 944,35 Lt bylinėjimosi išlaidos, paliktinas nepakeistas ir priimtinas galutinis teismo sprendimas šioje byloje (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p., 8 d.).

16Vadovaudamasis LR CPK 260, 263, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

17Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-10 preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB ,,DHL Lietuva“ ieškinys atsakovui UAB „Mechanika“ tenkintas visiškai, priteisiant ieškovui UAB ,,DHL Lietuva“, į. k. 111529785, iš atsakovo UAB „Mechanika“, į. k. 144634612, 1551,58 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt vieno lito 58 ct) skolą, 9 (devynių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1551,58 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 944,35 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt keturis litus 35 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Galutinį sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai