Byla e2A-944-864/2019
Dėl avanso grąžinimo ir baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Ramunės Mikonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andriaus Veriko ir Renatos Volodko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Abastas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Abastas“ dėl avanso grąžinimo ir baudos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė 1.

4ieškovė E. M. (toliau ir ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Abastas“ (toliau ir atsakovė) 10550 Eur sumokėtą avansą, 5000 Eur dydžio baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteisiamą 15550 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2.

5Nurodo, kad tarp pardavėjo UAB „Abastas“ ir pirkėjos E. M. 2017 m. rugpjūčio 7 d. buvo sudaryta Preliminarioji sutartis (toliau ir Sutartis, ir preliminari sutaris) dėl nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo: buto, unikalus Nr. ( - ), kurio bendras plotas 208,49 kv. m, adresas . ( - ), dalies (apie 115,64 kv. m) (toliau – Turtas), įskaitant garažą, ir žemės sklypo, kadastro Nr. . ( - ), 4,42 arų dalies, esančios . ( - ) pirkimo. Pagal Sutarties 7 punktą šalys sutarė dėl 115,64 kv. m bendro ploto buto, kuris turėjo būti iki 2017 m. spalio 6 d. suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, su daline apdaila pagal darbų aprašymą ir jam priskirto žemės sklypo dalies, kurių kaina yra 80500 Eur. Sutarties 8 punktu šalys susitarė už parduodamą turtą mokėti etapais: pirkėjas įsipareigojo per dvi dienas nuo sutarties sudarymo sumokėti pardavėjui 5000 Eur avansą (Sutarties 8.1 punktas), o pardavėjui įvykdžius Sutarties 9.1.2 punktą ir pateikus jame nurodytus dokumentus, sumokėti antrą avanso dalį – 11100 Eur dviem mokėjimais – pirmasis mokėjimas turėjo būti atliktas per penkias dienas nuo 9.1.2 punkto atlikimo dienos, t. y. 5550 Eur suma, o antrasis 5550 Eur mokėjimas atliekamas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. (Sutarties 8.2 punktas). Ieškovė savo prievolę sumokėti Sutarties 8.1 punktu nustatytą 5000 Eur avanso sumą įvykdė tinkamai ir avansą sumokėjo 2017 m. rugpjūčio 8 d. Rugsėjo mėn. pradžioje, artėjant Sutarties 8.2 punkto nurodytam terminui (2017 m. rugsėjo 30 d.) atsakovas statybos užbaigimo dokumentų nebuvo sutvarkęs, tačiau pareikalavo iki 2017 m. rugsėjo 30 d. sumokėti antrosios avanso dalies antrą dalį (5550 Eur), kuri pagal Sutarties 8.2 punktą turėjo būti mokama tik po statinio užbaigimo dokumentų sutvarkymo iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad Sutarties 9 punktu nustatytų atsakovės įsipareigojimų terminas sueina tik 2017 m. spalio 6 d., ir tikėdamasi, kad atsakovė tinkamai įvykdys visas Sutarties 9 punkto nustatytas savo prievoles, šią 5550 Eur sumą sumokėjo 2017 m. rugsėjo 13 d. 3.

6Paaiškino, kad Sutarties 9.1.1.-9.1.3. punktais atsakovė įsipareigojo baigti visus darbus ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 6 d. (Sutarties 9.1.1. punktas), ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 6 d. priduoti 100 proc. baigtumu turtą ir atskirti perkamą 115,64 kv. m dalį kaip tai numatyta plane, atskiriant ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 6 d. Tačiau po antrosios avanso dalies sumokėjimo jokie papildomi darbai bute iš esmės nebuvo atlikti. Pažymėjo, kad atsakovė nėra tinkamai įvykdžiusi nei vieno įsipareigojimo, nėra atlikti darbai, butas įstatymų nustatyta tvarka nėra suformuotas kaip savarankiškas nekilnojamasis daiktas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Statybos darbai yra neužbaigti – neužbaigti namo fasado statybos darbai, viduje matosi neužbaigtos montuoti pertvaros, bute nėra atlikti jokie apdailos darbai, kurie būtini surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, nėra jokių sanitarinių mazgų, namas nėra prijungtas prie komunalinių tinklų ir pan. Dokumentai apie statybos teisėtumą taip pat nebuvo pateikti ieškovei. Nepaisant to, atsakovė pareikalavo sumokėti antrosios avanso dalies pirmąją dalį (5550 Eur), o telefonu atsakydama į klausimą dėl įsipareigojimų atsakė, kad tai yra ne pirkėjos reikalas, nors pirkėjo teisė gauti reikalingus dokumentus yra nustatyta Sutarties 9.1.6 punkte. Ieškovė 2017 m. spalio 19 d. pakartotinai paprašė susitikti su atsakove bei paaiškinti nurodytas aplinkybes, pateikti statybos normatyvinius techninius dokumentus, tačiau atsakovės direktorius bendradarbiauti atsisakė. Nurodė, kad jokių dokumentų neteiks, kad ieškovė nieko nesupranta ir privalo iki 2017 m. spalio 20 d. sumokėti 5550 Eur. 2017 m. spalio 19 d. atsakovė el. paštu atsiuntė ir pranešimą Nr. ( - ) kuriuo apkaltino ieškovę pažeidus Sutartį ir nurodė, kad ji dėl pirkėjos kaltės nuo 2017 m. spalio 21 d. nutraukia Sutartį. Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 14.2. punktu, 2017 m. spalio 19 d. pranešimu nustatė Pardavėjui terminą sutarties pažeidimų pašalinimui ir pareikalavo per 7 kalendorines dienas nuo šio pranešimo gavimo pašalinti nurodytus pažeidimus ir sustabdė savo prievolių vykdymą. Atsakovė 2017 m. spalio 23 d. atsiuntė pranešimą Nr. ( - ) kuriuo nurodė, jog nutraukia Sutartį dėl ieškovės kaltės bei įskaito į pirkėjos sumokėto avanso sumą pirkėjai taikomą 5000 Eur dydžio baudą, tačiau negrąžino ir po tariamos baudos įskaitymo likusios avanso dalies (5550 Eur). 4.

7Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad priešingai nei ieškinyje nurodė ieškovė, terminas pagal sudarytą Sutartį abiejų šalių susitarimu buvo nukeltas į 2017 m. lapkričio mėnesį, tad atsakovė nepažeidė Sutarties 9.1.1., 9.1.3., 9.1.6. punktų, t. y. akivaizdu, kad ieškovė pažeidė Sutarties 8.2. punktą ir po kelių raginimų tyčia nesumokėjo avanso iki 2017 m. spalio 18 d. 2017 m. spalio 23 d. susitikimo metu neteisėtai atsisakė pirkti turtą, tyčia veikė priešingai atsakovei ir Sutarčiai, nebendradarbiavo, teikdama skundą Statybos inspekcijai net nemėgindama klausimų spręsti su atsakove kaip sutarties šalimi, tyčia suteikė neprotingą terminą, kadangi buvo pačios atsakovės ne kartą informuota, kad atsakovės pareigų terminas bus tik 2017 m. lapkritį ir tokie terminai buvo patvirtinti bei tenkino ieškovę, tyčia suteikė neprotingą terminą, kadangi žinojo, jog po skundo pateikimo Statybos inspekcijai dar 2017 m. spalio 19 d., net ir 2017 m. lapkritį atsakovei bus užkirstas kelias bet ką daryti iki kol vyks tyrimas. Atsakovė pažymėjo, kad antras sumokėtas avansas neturėjo nieko bendro su jokiais statybos užbaigimo dokumentais, visi darbai buvo atlikti. Ieškovei buvo paaiškinta, kodėl jie šiek tiek užsitęsė ir ieškovė tam pritarė bei nereiškė dėl to pretenzijų, o visi minimi dokumentai yra pas atsakovę, tačiau ieškovė jų pateikti neprašė. Be to, 2017 m. spalio 23 d. ieškovei atvykus į biurą ir pareiškus, kad nepirks turto, visi darbai pagal Sutartį jau buvo baigti. Suėjus terminui, 2017 m. spalio 21 d. Sutartis buvo nutraukta ir paskirta bauda, kuri buvo įskaityta į avansą kaip vienarūšis priešpriešinis reikalavimas. Atsakovė akcentavo, kad ieškovė tyčia sąmoningai trukdė atsakovei ir nors buvo nurodžiusi, jog terminas yra iki 2017 m. spalio 27 d., jau 2017 m. spalio 25 d. buvo paruoštas ieškinys teismui, kas įrodo, kad ieškovė veikė pagal iš anksto sukurtą planą sutrikdyti atsakovės pareigų vykdymą. Atsakovė pasinaudojo teise nutraukti Sutartį, nes avanso nesumokėjimas yra esminis Sutarties pažeidimas, o tikrasis motyvas nepirkti Turto buvo banko paskolos negavimas. Paaiškino, kad tarp ieškovės ir atsakovės sudarytoje Sutartyje 14.2. punktu buvo numatyta, kad Sutartis laikoma nutraukta dėl atsakovės kaltės tik tokiu atveju, jeigu atsakovė nevykdė 9 punkte numatytų įsipareigojimų ir, nepaisant raštiško pirkėjo įspėjimo, per pirkėjo papildomai nustatytą protingą terminą šių pažeidimų neištaisė. Šiuo atveju ieškovei nepakako vienašališkai teigti, jog iš atsakovės pusės buvo nesilaikoma Sutarties 9 punkte numatytų įsipareigojimų, kadangi ieškovė privalėjo pateikti atsakovei raštišką įspėjimą ir suteikti papildomą protingą terminą. Ieškovė 2017 m. spalio 20 d. pateikė raštą su aiškiai neprotingu terminu, todėl akivaizdu, kad ieškovė negalėjo nutraukti Sutarties dėl atsakovo kaltės. Be to, 2017 m. spalio 19 d. reikalavimas negali būti pripažintinas tinkamu ir teisėtu Sutarties nutraukimo pagrindu, kadangi ieškovė nesilaikė Sutarties nutraukimo sąlygos ir, pateikusi reikalavimą, nesuteikė protingo termino pašalinti pažeidimus, neįspėjo atsakovės apie Sutarties nutraukimą prieš dvi dienas po tokio termino pabaigos. Taigi, atsakovės nuomone, ieškovė neturėjo teisės atsisakyti Sutarties nuo 2017 m. spalio 27 d., kadangi tai pažeidė Sutarties 14.2. ir 13 punktus. Nesant pagrindo pripažinti sutartį nutrūkusią dėl atsakovės kaltės, o ieškovei pažeidus sutartį nesumokant atsakovei avanso iki 2017 m. spalio 18 d., po papildomo raginimo atsisakius pašalinti pažeidimą bei esant 2017 m. spalio 23 d. pareiškimui apie atsisakymą pirkti turtą ir reikalavimui gražinti avansą, atsakovė mano, kad Sutarties nutraukimas yra įvykęs dėl ieškovės kaltės ir dėl to negali būti tenkinami visi kiti išvestiniai reikalavimai. 5.

8Pirmos instancijos teismas netenkino atsakovės advokato prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjo bylą iš esmės, nes teismo posėdžiai dėl atsakovės prašymų jau buvo atidėti kelis kartus. Nors atsakovės advokatas nurodė, kad negali atvykti į teismo posėdį, nes yra išvykęs į Kroatiją, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Be to, į bylą nėra pateikta tinkama atstovavimo sutartis, o teismas 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi įpareigojo atsakovę pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Atsakovės vadovas prašė nagrinėti bylą jam dalyvaujant ir atidėti teismo posėdį dėl jo nedarbingumo, tačiau teismas dėl šios priežasties jau buvo atidėjęs teismo posėdį, atsakovės vadovui prašant skirti teismo posėdį po 2018 m. birželio 6 d. Atsakovė prašė apklausti 5 liudytojus, iš kurių 3 įsipareigojo atvesti pati. Kadangi į teismo posėdį nei atsakovė, nei liudytojai neatvyko, teismas laikė, kad atsakovė nebepalaiko šio savo prašymo. Kitos dvi liudytojos buvo atvykusios į teismo posėdį, tačiau, neatvykus atsakovei, apklaustos nebuvo, o prieš paskutinį teismo posėdį pateikė prašymus leisti joms teismo posėdyje nedalyvauti. Teismas įžvelgė akivaizdų atsakovė piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei bylos vilkinimą, todėl bylos nagrinėjimas nebuvo atidėtas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

106.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nusprendė priteisti ieškovei E. M. iš atsakovės UAB „Abastas“ 10550 Eur avansą, 5000 Eur baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 15550 Eur sumą nuo 2017 m. spalio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1840 Eur bylinėjimosi išlaidas. 7.

12Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. sudarė preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, kuria šalys susitarė, kad iki 2017 m. spalio 31 d. pasirašys notaro tvirtinamą pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė perduos ieškovei nuosavybės teisę į buto, unikalus Nr. . ( - ), kurio bendras plotas 208,49 kv. m, adresas . ( - ), dalį (apie 115,64 kv. m), įskaitant garažą, ir žemės sklypo, kadastro Nr. . ( - ), 4,42 arų dalį, esančią . ( - ). 8.

13Byloje nekilo ginčas, kad Sutarties pagrindu ieškovė sumokėjo atsakovei 10550 Eur dydžio avansą, kad iki 2017 m. spalio 31 d. nebuvo sudaryta pagrindinė minėto nekilnojamo turto pirkimo – pardavimo sutartis. Kilo ginčas, dėl kurios iš šalių veiksmų (neveikimo) nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, ar atsakovė turėjo teisę skirti baudą ieškovei ir ar atsakovė privalo grąžinti ieškovei sumokėtą avansą ir sumokėti 5000 Eur baudą. 9.

14Sutarties 8.1. punkte šalys susitarė, kad ieškovė sumoka atsakovei pirmą avanso dalį per dvi dienas, kurią sudaro 5000 Eur. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė šią sąlygą įvykdė tinkamai. Sutarties 8.2. punktas įtvirtina, kad pardavėjui įvykdžius Sutarties 9.1.2. punktą ir pateikus jame nurodytus dokumentus, pirkėja sumoka antrą avanso dalį, kurią sudaro 11100 Eur, dvejomis dalimis, pirmą 5550 Eur dalį sumokant per 5 dienas nuo 9.1.2. punkto įvykdymo dienos, o antras 5550 Eur mokėjimas atliekamas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Ieškovė nurodė, kad atsakovei 5550 Eur avanso dalį sumokėjo 2017 m. rugsėjo 13 d., atsakovę to neginčijo. Tam, kad ieškovei kiltų pareiga sumokėti visą 11100 Eur dydžio avansą, atsakovė privalėjo įvykdyti Sutarties 9.1.2. punkte įtvirtintą įsipareigojimą – ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 6 d. priduoti 100 proc. baigtumu turtą – apie 115,64 kv. m butą, adresas . ( - ), ir pateikti ieškovei tai patvirtinančius dokumentus. Nors atsakovė teigė, kad terminas šalių sutarimu buvo pratęstas iki 2017 metų lapkričio mėnesio, tačiau įrodymų apie tokį susitarimą nepateikė, todėl pirmos instancijos teismas laikė, kad terminas įvykdyti Sutarties 9.1.2. punkte numatytą sąlygą suėjo 2017 m. spalio 6 d. Atsakovė 2017 m. spalio 13 d. (pažeidusi nustatytą terminą) pateikė ieškovei nekilnojamo turto registro išrašą, kuriuo grindė statinio 100 proc. baigtumą, tačiau iš jo matyti, kad sutartas pirkti apie 115,64 kv. m butas nėra įregistruotas kaip savarankiškas turtinis vienetas. 10.

15Teismas, remdamasis šiais duomenims, padarė išvadą, kad ieškovė neturėjo pareigos sumokėti paskutinės 5550 Eur avanso dalies, nes atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimo. Taigi, teismas ex officio sprendė, kad atsakovės taikyta bauda ir jos įskaitymas yra neteisėti, todėl laikytini niekiniais ir negaliojančiais. 11.

16Teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė duomenų, jog iki 2017 m. spalio 6 d. įregistravo 100 proc. baigtumu ieškovės perkamą turtą – apie 115,64 kv. m butą, adresas . ( - ). Bylos nagrinėjimo metu atsakovė taip pat nepateikė duomenų, kad yra įregistruotas apie 115,64 kv. m butas, kaip atskiras turtinis vienetas. Sutarties 9.1.6. punktas numato, kad atsakovė privalo nedelsdama pateikti pirkėjui susipažinti ir/ar kopijuoti visus perkamo turto kadastro duomenų bylą sudarančius dokumentus. Taigi, atsakovė ir be ieškovės raštiško prašymo privalėjo pateikti šiuos dokumentus, tačiau to nepadarė. Remdamasis šiais duomenimis, teismas vertino, kad atsakovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir pažeidė Sutartį. 12.

17Nustatyta, kad Sutarties 14.2. punktas numato, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl pardavėjo kaltės, jei pardavėjas netinkamai vykdė Sutarties 9 punkte numatytus įsipareigojimus ir, nepaisant raštiško pirkėjo įspėjimo, per pirkėjo papildomai nustatytą protingą terminą šių pažeidimų neištaisė. Remdamasi šiuo Sutarties punktu, ieškovė 2017 m. spalio 19 d. pranešimu nustatė atsakovei 7 dienų terminą trūkumams pašalinti – įregistruoti perkamą turtinį vienetą. Atsakovė mano, kad toks terminas yra neprotingai trumpas, tačiau teismas pažymėjo, kad šalys susitarė iki 2017 m spalio 31 d. sudaryti pagrindinę turto pirkimo sutartį, o terminas trūkumams pašalinti buvo nustatytas iki 2017 m. spalio 26 d. Be to, atsakovė yra verslininkė, todėl pasirašydama preliminariąją sutartį turėjo įvertinti darbų ir kitų procedūrų trukmę ir nustatyti pakankamus terminus jiems atlikti. Atsakovė nepateikė duomenų, nenurodė force majore aplinkybių, kurios pateisintų vėlavimą atlikti darbus. Ieškovė yra vartotoja, kuri sudarydama sutartį su profesionalu, teisėtai tikisi kokybiškų ir savalaikių darbų atlikimo, todėl teismas darė išvadą, kad ieškovė nustatė pakankamą terminą trūkumams ištaisyti, o atsakovė jų neištaisė. Taigi, Sutartis laikoma nutraukta nuo 2017 m. spalio 27 d. 13.

18Teismas nurodė, kad Sutarties 15 punktas numato, jog nutraukus preliminariąją sutartį dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti visą pirkėjo jam perduotą pinigų sumą bei sumokėti pirkėjui 5000 Eur baudą. Kaip nustatyta aukščiau, Sutartis buvo nutraukta dėl atsakovės kaltės, todėl atsakovė privalo grąžinti ieškovei 10550 Eur sumokėtą avansą ir 5000 Eur baudą.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2014.

21Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Abastas“ (toliau ir apeliantė) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą bei atmesti ieškovės E. M. 2018 m. spalio 25 d. ieškinį, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 15.

22Nurodo, kad teismas neapgrįstai ir neteisėtai išnagrinėjo bylą apeliantei nedalyvaujant, dėl ko pažeidė apeliantės procesines teises, nulėmusias neteisingo ir nepagrįsto sprendimo priėmimą. Atkreipė dėmesį, kad apeliantės atstovas nurodė, jog yra išvykęs į užsienį, ir teismas neturėjo pagrindo netikėti advokato pateikta informacija. Apeliantė pateikia atstovo mobilaus telefono (+370 698 16858) išklotinės dalį, kurioje fiksuotos tarptinklinio ryšio paslaugos, t. y buvimas užsienyje birželio 13-16 dienomis. Nurodo, kad įrodymai apie apeliantės direktoriaus nedarbingumą buvo pateikti teismui su prašymu dėl posėdžio atidėjimo. 16.

23Apeliantės teigimu, ji prašė ir teismas nusprendė apklausti liudytojas R. P. ir I. M.. R. P. nurodė, kad 2018 m. birželio 14 d. bus išvykusi ir į teismo posėdį neatvyks, t. y. akivaizdu, kad bent vienas liudytojas teismo posėdyje nedalyvaus. I. M. nurodė, kad nieko paaiškinti negali ir neatsimena, tačiau apeliantė prie šio apeliacinio skundo pateikia pokalbio su I. M. įrašą, kuriame liudytoja apeliantei aiškina, kad ieškovei nesuteiktas banko kreditas, dėl ko ieškovė ir nusprendė nebevykdyti Sutarties. Pažymi, kad apeliantė minėtas aplinkybes ketino įrodinėti liudytojos I. M. parodymais, ir tik teismui išnagrinėjus bylą neapklausus liudytojos iškilo minėto įrodymo pateikimo būtinybė. Apeliantės manymu, pateikti argumentai patvirtina, kad teismas neapgrįstai neteisėtai atmetė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo ir neteisėtai išnagrinėjo bylą pažeisdamas apeliantės teises. 17.

24Apeliantė nurodo, kad ieškovė E. M. ir apeliantė UAB „Abastas“ 2017 m. rugpjūčio 7 d. sudarė preliminariąją sutartį dėl Turto. Preliminarioje sutartyje numatyta, kad pagrindinę sutartį pasirašys iki 2017 m. spalio 31 d. 18.

25Teigia, kad ieškovė ieškinyje pateikė tikrovės neatitinkančią informacija, sąmoningai klaidino pirmosios instancijos teismą, iškraipė Sutarties turinį. Dėl kiekvienos ieškovės pretenzijos teismui buvo pateikti išsamūs, motyvuoti ir rašytiniais įrodymais pagrįsti atsikirtimai, bet, pirmosios instancijos teismas vadovavosi ne rašytiniais įrodymais, o ieškovės išgalvotais bei jokiais dokumentais nepagrįstais teiginiais. 19.

26Atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į atsakovės pateiktus rašytinius argumentus ir 2018 m. birželio 28 d. sprendime nenurodė šių argumentų atmetimo motyvų. Teigia, kad siekiant nustatyti tiesą bei subjektą, dėl kieno kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, būtina vertinti 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutartį, AB „Swedbank“ 2017 m. spalio 24 d. atsakymą advokatui P. J. dėl kredito suteikimo bei susirašinėjimo su ieškove turinį. Mano, kad pirmosios instancijos teismas 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutartį vertino subjektyviai, AB „Swedbank“ pažymų bei susirašinėjimo su ieškove turinio iš viso neanalizavo bei nevertino ir sprendimo motyvuojamoje dalyje nepateikė jokių argumentų. 20.

27Apeliantė nurodo, kad pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutartį už perkamą butą ieškovė turėjo sumokėti 80500 Eur sumą (Sutarties 7 punktas), bet AB „Swedbank“ ieškovei galėjo suteikti tik 57000 Eur, tai yra, ieškovei trūko 23000 Eur, kad susimokėti už perkamą butą. Duomenų, kad kiti bankai būtų suteikę didesnę paskolą teismui pateikta nebuvo. 21.

28Apeliantės įsitikinimu, ieškovė neįvertino savo finansinių galimybių o AB „Swedbank“ suteikiama paskola nebuvo pakankama susimokėti už perkamą butą. Ieškovė, siekdama išvengti baudos, nusprendė inicijuoti 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutarties nutraukimo procedūrą dėl visko apkaltindama apeliantę. Tai, kad ieškovė turėjo finansinių problemų, galima suprasti iš to fakto, kad ieškovė nebepajėgė sumokėti antros dalies avanso, kurią ji privalėjo sumokėti. 22.

29Apeliantė nurodo, kad pagal Sutarties 14.2 punktą, Sutartis nutraukiama, jei pardavėjas netinkamai vykdė Sutarties 9 punkte numatytus įsipareigojimus ir, nepaisant raštiško pirkėjo įspėjimo, per pirkėjo papildomai nustatytą protingą terminą šių pažeidimų neištaisė. Šiuo atveju nepakanka vienašališkai manyti ar teigti, jog apeliantė nesilaikė Sutarties 9 punkte numatytų įsipareigojimų, kadangi ieškovė privalėjo pateikti apeliantei raštišką įspėjimą ir suteikti papildomą protingą terminą pažeidimams pašalinti. Apeliantės nuomone, kai ieškovė suprato, kad negalės susimokėti už perkamą butą, tai 2017 m. spalio 24 d. pateikė pretenziją ir nustatė 7 dienų terminą trūkumams pašalinti, ir iš tų 7 dienų teliko 5, nes į terminą buvo įskaičiuotos ir poilsio dienos. Mano, kad tokio termino negalima laikyti protingu, nes akivaizdžiai ieškovė labai skubėjo, jai reikėjo kuo skubiau nutraukti Sutartį. Ieškovei visiškai nerūpėjo pažeidimų pašalinimas, nes būtent pažeidimų pašalinimas kaip tik ir buvo nereikalingas ieškovei. Nurodo, kad ieškovė 2017 m. spalio 20 d. pateikė raštišką pirkėjo įspėjimą su aiškiai neprotingu terminu, todėl šioje stadijoje vadovaujantis Sutartimi yra akivaizdu, kad ieškovė negalėjo nutraukti sutarties dėl apeliantės kaltės, o ieškinio reikalavimas pripažinti Sutartį nutrauktą dėl apeliantės kaltės negali būti laikomas teisėtu, kadangi toks ieškovės reikalavimas neatitinka Sutarties 14.2 punkto ir kitų punktų numatytas sąlygas. Nurodo, kad pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2017 m. spalio 31 d., bet ieškovė, net nelaukdama ir nesiaiškindama dėl pagrindinės sutarties sudarymo, 2017 m. spalio 19 d. pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad Sutartis bus nutraukta, jei per 7 dienas nebus pašalinti pažeidimai. Taigi, Sutartis nutraukiama ankščiau, nei baigėsi terminas sudaryti pagrindinę sutartį, tai 2017 m. spalio 31 d. 23.

30Nurodo, kad buto atidalijimo darbai toliau nebuvo vykdomi, nes apeliantei naudingiau yra parduoti visą 208,49 kv. m butą, o ne dalimis. Teigia, kad, padalyti butą į dvi dalis buvo tik ieškovės pageidavimas, ir kaip matoma iš ieškovės pozicijos, toks pageidavimas buvo ne būtinumas, o priežastis vėliau pareikšti pretenzijas, kad nebuvo laikomasi Sutarties sąlygų. Teigia, kad 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutarties sudarymas buvo apsimestinis sandoris iš ieškovės pusės, nes negalima paaiškint ir suprasti tokių ieškovės veiksmų, kai iki 2017 m. spalio 19 d. ieškovė nereiškė absoliučiai jokių pretenzijų, nepateikė jokių prašymų, buvo informuota apie truputį užsitęsusias buto padalijimo problemas ir su viskuo sutikdavo. Viskas staigiai pasikeitė, kai ieškovės buvo parašyta sumokėti likusią dalį avanso, kaip numatyta Sutarties 8 punkte, ir vietoj avanso buvo gauta pretenzija. 24.

31Pažymi, kad ieškovė iš apeliantės nieko neprašė ir jokiais dokumentais nesirūpino, o apeliantė neturėjo sutartinės pareigos savo iniciatyva ieškoti ieškovės ir siūlyti jai susipažinti su dokumentais. Jei ieškovė teigia, kad apeliantė atsisakė pateikti kokius nors dokumentus, tai ji privalo pateikti įrodymus, kad atitinkamų dokumentų prašė. Nurodo, kad Sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius galima išieškoti tik tada, kai viena iš šalių vengia ar nepagrįstai atsisako sudaryti sutartį. Iš apeliantės pusės nei vengimo, nei atsisakymo sudaryti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį nebuvo, o kad Sutartis laiku nebuvo sudaryta, apeliantės kaltės nėra. Būtent ieškovė nutraukė Sutartį net nesuėjus pagrindinės sutarties sudarymo terminui. Nesant apeliantės kaltės dėl sutarties pažeidimo ar nutraukimo, apeliantė neturi pareigos atsakyti už kokius nors ieškovės nuostolius. 25.

32Atsiliepimu ieškovė E. M. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovės atstovas visai nepateikė jokių įrodymų, jog, kaip jis teigia, buvo išvykęs atostogų. Nors prie apeliacinio skundo atsakovė prideda mobilaus ryšio paslaugų išklotinę, tačiau ji nebuvo pateikta pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą iš esmės, taip pat pabrėžė, kad ši mobilaus ryšio paslaugų išklotinė, nepatvirtina, jog atsakovės atstovas buvo išvykęs, nes nėra duomenų, kad pateiktą telefono numerį tikrai naudoja pats atsakovės atstovas, o ne kiti asmenys, pavyzdžiui atstovo šeimos nariai, giminaičiai ar kiti asmenys, kuriems yra suteiktas šis telefono numeris. Taip pat dėl atsakovės direktoriaus nedalyvavimo teismo posėdyje buvo pateikta pažyma dėl jo nedarbingumo. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad dėl atsakovės direktoriaus nedarbingumo teismas posėdį jau buvo atidėjęs ir pats direktorius prašė posėdį skirti po 2018 m. birželio 6 d., patvirtindamas, kad po šios dienos teismo posėdžiuose jau galės dalyvauti. Taip pat pabrėžia, kad atsakovės direktoriaus nedarbingumo priežastis buvo rankos kaulo (žastikaulio) lūžis. Rankos kaulas lūžo dar 2018 m. balandžio 16 d., todėl nors ir buvo nedarbingas, bet laikytina, kad po bene 2 mėn. gydymo, atsakovės direktorius turėjo galimybę atvykti ir dalyvauti teismo posėdyje 2018 m. birželio 14 d. Pažymėjo, kad posėdžiai ne kartą atsakovės prašymu buvo atidėti. 26.

33Teigia, kad nėra aišku kodėl apskritai banko paskolos suteikimas minimas kaip Sutarties pažeidimas – Sutartyje jokių ieškovės prievolių gauti iš banko Luminor ar kito banko paskolą ir ja atsiskaityti už turtą nėra nustatyta (Sutarties 8.3 punktas), t. y. Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia už perkamą nekilnojamąjį daiktą atsiskaityti ir asmeninėmis lėšomis, ir iš kito banko gautos paskolos pinigais, ir bet kokio kito trečiojo asmens gautos paskolos pinigais ir pan. Motyvas dėl finansavimo iš banko negavimo negali būti vertintinas net kaip ir hipotetiškai galimas pirkėjos negalėjimo įvykdyti sutartį motyvas, nes tam, kad kredito įstaiga galėtų priimti sprendimą dėl paskolos turtui įsigyti, kredito įstaigai visų pirma turi būti pateikiami įsigyjamo turto vertinimas ir kiti duomenys, konkrečiai – ieškovės ketinamo pirkti apie 115 kv. m ploto buto kaip savarankiško nekilnojamojo daikto suformavimo dokumentai, tačiau atsakovė šių dokumentų nepateikė ir siekiamas įsigyti turtas – apie 115 kv. m ploto butas iki šiol nėra suformuotas kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, todėl individualus kredito įstaigos sprendimas dėl paskolos ieškovei suteikimo 115 kv. m buto pirkimui net negalėjo būti priimtas, kadangi toks turtas neegzistavo. 27.

34Atsižvelgiant, kad ieškovei galėjo būti suteikta AB „Swedbank“ paskola 57 000 Eur sumai, likusi suma, kuri turėtų būti sumokėta atsakovei pagrindinės Turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atveju būtų tik 7 400 Eur (apskaičiavimas: 64 400 Eur – 57 000 Eur = 7 400 Eur). Taigi įvertinant bendrą Turto kainą (80 500 Eur) laikytina, kad likusi 7 400 Eur dydžio sumą, kurią būtų reikėję ieškovei padengti iš nuosavų lėšų ar kitų finansavimo šaltinių, nėra tokia didelė, kad dėl to būtų atsisakoma pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Ieškovės nuomone, atsakovė nėra apskritai įvykdžiusi sutartinės sąlygos dėl dokumentų perdavimo, nes atsakovės pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina tik faktą dėl buto baigtumo procento įregistravimo viešame registre, tačiau jokie statybos normatyviniai techniniai dokumentai ieškovei nebuvo pateikti. 28.

35Sutarties 9.1.6 punkte nurodyta, jog atsakovė privalėjo ieškovei pateikti turto, t. y. jau padalinto apie 115 kv. m ploto buto, kaip atskiro turtinio vieneto kadastro duomenų bylą, o ne viso 202,05 kv. m ploto buto . ( - ), kadastro duomenų bylą, ar šio buto Nekilnojamojo turto registro išrašą. Atsakovė neįvykdė Sutarties 9.1.1.-9.1.3., 9.1.6. punktuose nurodytų įsipareigojimų, t. y. nebaigė Sutartyje numatytų statybos darbų iki 2017 m. spalio 6 d.; neįregistravo Turto 100 proc. baigtumu iki 2017 m. spalio 6 d.; neatskyrė Turto (apie 115 kv. m ploto buto, kaip atskiro turtinio vieneto) pagal Sutartyje buvusį planą ir nesuformavo jo kaip atskiro nekilnojamojo turto objekto iki 2017 m. spalio 6 d. (ir iki šiol); neperdavė ieškovei Turto kadastro duomenų bylos ar jos kopijų. Kadangi šie įsipareigojimai nebuvo tinkamai įvykdyti, tai ieškovei pagal Sutarties 8.2 punktą ir nebuvo kilusi pareiga sumokėti likusią 5550 Eur dydžio avanso dalį. 29.

36Atsakovė elektroniniu paštu 2017 m. spalio 16 d. pateikė ieškovei tik du Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus apie gyvenamąjį namą ir butą, iš kurių matyti, kad Nekilnojamojo turto registre 2017 m. spalio 13 d. buvo įregistruotas kaip 100 proc. baigtas statyti 202,05 kv. m bendro ploto butas ir UAB „Abastas“ nuosavybės teisės į jį. Teisinės registracijos pagrindu nurodoma paties statytojo, t. y. atsakovės UAB „Abastas“ 2017 m. spalio 12 d. surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr. ACCR-20-171012-01943 (toliau - Deklaracija), tačiau vizualiai apžiūrėjus gyvenamąjį namą ir butą akivaizdžiai matyti, kad statybos darbai yra neužbaigti – neužbaigti namo fasado statybos darbai, viduje matosi, neužbaigtos montuoti pertvaros, bute nėra atlikti jokie apdailos darbai, kurie būtini surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, nėra jokių sanitarinių mazgų, kiek žinoma, namas nėra prijungtas prie komunalinių tinklų ir pan. Jokie kitokie dokumentai ieškovei apie statybos teisėtumą nebuvo pateikti. 30.

37Teigia, kad kaip yra nurodyta byloje pateiktame įrodyme – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. lapkričio 8 d. rašte dėl statybos užbaigimo teisėtumo Nr. (15.2.)-2D-15615, pagal atsakovo pateiktus dokumentus buvo siekiama vieną iš dviejų gyvenamojo namo, esančio . ( - ) padalinti (įrengiant pertvaras) į du butus, kas prieštarauja išduotiems ir VĮ Registrų centre įregistruotiems duomenims. Inspekcijos rašte nurodyta, kad padalijus pagal pateiktą schemą butus namas tampa daugiabučiu (trijų ir daugiau butų pastatu), o žemės sklypo . ( - ), naudojimo būdas yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kuriame draudžiama statyti daugiabučius pastatus. Atsižvelgiant į tai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, konstatavo, kad padalijus esamą butą į du ir naudojant apie 115 kv. m ploto butą kaip atskirą turtinį vienetą, būtų laikoma, kad pastatas yra naudojamas ne pagal paskirtį. 31.

38Nurodo, kad atsakovė net negalėjo tinkamai įgyvendinti Sutarties 9.1.3 punkte numatyto įsipareigojimo, nes po tokio buto padalijimo ir Turto suformavimo atskiru turtiniu vienetu – apie 115 kv. m ploto butu, pastatas kuriame yra Turtas taptu daugiabučiu (trijų ir daugiau butų pastatu), o tai prieštarauja esamam žemės sklypo . ( - ) nustatytam naudojimo būdui – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nurodo, kad savo prievolių vykdymą ji sustabdė atsakovei tinkamai nevykdant prievolės.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4032.

41Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. 33.

42Apeliantė UAB „Abastas“ prašo nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka. 34.

43Apeliantės prašymas skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmestinas. Teisėjų kolegija nurodo, kad teisminio nagrinėjimo dalyką apeliaciniame teisme lemia apeliacinio skundo ribos, o apskųsto teismo sprendimo teisėtumas tikrinamas remiantis byloje surinktais įrodymais (Civilinio proceso kodekso 314 straipsnis, 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje yra pakankamai duomenų, kad šią bylą būtų galima nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Dėl bylos išnagrinėjimo nedalyvaujant atsakovei bei jos atstovui. 35.

44Apeliantė prašo panaikinti sprendimą tuo pagrindu, kad buvo pažeista jos teisė būti išklausytai ir atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, nepagrįstai netenkinęs atsakovės prašymo dėl posėdžio atidėjimo. 36.

45Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje teismo posėdis buvo paskirtas 2018 m. birželio 14 d. nesuderinus teismo posėdžio datos su apeliante ar jo atstovu. Prieš posėdį apeliantės atstovas pateikė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, kurį motyvavo atstovo kasmetinėmis iš anksto suplanuotomis atostogomis, apeliantės direktoriaus nedarbingumu bei liudytojų R. P. bei I. M. pateiktais pareiškimais dėl neatvykimo į teismo posėdį. Apeliantės manymu, teismas prašymą nepagrįstai ir neteisėtai atmetė, tuo pažeisdamas apeliantės procesines teises ir teisę į tinkamą teismo procesą. 37.

46Įstatyme įtvirtintos ne tik šalių teisės, bet ir pareigos, užtikrinančios šalių lygiateisiškumą ir proceso efektyvumą. Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Teismas privalo imtis Civilinio proceso kodekso nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą (Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis 2015 m. kovo 20 d., priimta civilinėje byla Nr. 3K-3-147-701/2015). 38.

47Pagal Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Įstatyme nustatyta, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 ir 2 dalys). Toks teisinis reglamentavimas, be kita ko, turėtų skatinti šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti, kad bylą būtų išnagrinėta greičiau, nevilkinti proceso. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2014 m. balandžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2014; kt.). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad jeigu šalies prašymas atidėti bylos nagrinėjimą būtų tenkinamas nesilaikant išdėstytų reikalavimų, gali būti pažeistos kitų proceso dalyvių procesinės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2014). 39.

48Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis prašymas atidėti 2018 m. birželio 14 d. posėdį pateiktas teismui 2018 m. birželio 14 d., t. y. teismo posėdžio dieną, kas patvirtina, kad nei atsakovė, nei jos atstovas iš anksto informuoti apie teismo posėdį, nepasirūpino, kad tiek teismas, tiek kita bylos šalis, apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje būtų informuoti iš anksto. Juolab, kad prašyme nurodomas atsakovės atstovo negalėjimo dalyvauti pagrindas – išvykimas į užsienį. Įmonės vadovo negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje priežastis nurodoma – jo nedarbingumas laikotarpiu nuo 2018 m. gegužės 26 d. iki 2018 m. birželio 22 d. Tai patvirtina, kad tiek atsakovei, tiek jos atstovui aplinkybės dėl negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje buvo žinomos ženkliai anksčiau nei teismo posėdžio dieną. Pažymėtina, kad jokių papildomų rašytinių įrodymų atsakovė prijungti neprašė. Be to, pagal bylos duomenis prašymas atidėti bylos nagrinėjimą teikiamas ne pirmą kartą (atsakovė 2018 m. sausio mėnesį, teikė prašymą atidėti 2018 m. sausio 18 d. teismo posėdį, 2018 m. vasario mėnesį pateiktas atsakovės atstovo prašymas atidėti teismo posėdį ir kt.). Taigi teismas nagrinėjamoje byloje ne kartą tenkino atsakovės ir jos atstovo prašymus atidėti teismo posėdžius ir, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tinkamai užtikrino jų teisę būti išklausytais. Šiuo aspektu vertintina ir ta aplinkybė, kad teismas 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi išaiškino atsakovei procesines jos atstovavimo teismo posėdžiuose galimybes bei išaiškino teisę pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Be to, atsakovė pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodyti argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo vertinami apeliacinės instancijos teismo.

Dėl netinkamo sutarties vykdymo padarinių. 40.

49Byloje kilęs ginčas dėl sutartinių prievolių nevykdymo ir dėl to kylančių padarinių – avanso grąžinimo bei baudos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovė ir atsakovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. sudarė Preliminariąją sutartį dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, kuria šalys susitarė, kad iki 2017 m. spalio 31 d. pasirašys notaro tvirtinamą Pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė perduos ieškovei nuosavybės teisę į buto, unikalus Nr. . ( - ), kurio bendras plotas 208,49 kv. m, adresas . ( - ), dalį (apie 115,64 kv. m), įskaitant garažą, ir žemės sklypo, kadastro Nr. . ( - ), 4,42 arų dalį, esančią . ( - ). 41.

50Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Kasacinis teismas dėl Civilinio kodekso 6.165 straipsnio taikymo yra išaiškinęs, kad preliminarioji sutartis vertinama kaip organizacinė sutartis, kuri priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tai sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, iš jos kyla šalių prievolė aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį. Iš Civilinio kodekso 6.165 straipsnyje įtvirtintos preliminariosios sutarties sampratos matyti, kad iš šios sutarties kylančios prievolės dalykas yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariosios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, tačiau toks objektas negali būti pripažintas civilinių teisių objektu turtinių teisių požiūriu. Preliminariosios sutartys sudaromos, kai civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui: tam tikro reikalingo leidimo neturėjimo, subjektinės teisės į daiktą neturėjimo, nepakankamo daikto parengimo parduoti ir pan., gali nuspręsti pagrindinės sutarties nesudaryti iš karto, o numatyti, kad ją sudarys ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). 42.

51Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje reglamentuojama speciali preliminariosios sutarties rūšis – būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. 43.

52Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Pagal Civilinio kodekso 6.309 straipsnio 2 dalį pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Jis vykdo mokėjimo paskirtį, bet šia paskirtimi gali būti naudojamasi, jeigu ateityje atsiranda mokėjimo prievolė. Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, tai nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį. Tai savaime nereiškia, kad avansu sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Reikia įvertinti, ar avansu sumokėti pinigai nebuvo šalių susitarimu ar kitu pagrindu numatyti panaudoti pagal kitą paskirtį, pvz., kaip netesybos prievolės įvykdymui užtikrinti. Nuostatos dėl avanso mokėjimo gali būti įtrauktos į preliminariąją sutartį, todėl kad ji susijusi su būsimu pagrindinės sutarties sudarymu ateityje, o pagal pagrindinę sutartį gali būti vykdomi mokėjimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018). 44.

532017 m. rugpjūčio 7 d. Sutarties 15 punkte nustatyta, kad nutraukus Preliminariąją sutartį dėl Pardavėjo kaltės (pagal Sutarties 9.1.1., 9.1.2., 10, 11, 13, 14 straipsnius), Pardavėjas už savo įsipareigojimų nevykdymą privalo grąžinti visą Pirkėjo jam perduotą pinigų sumą šios sutarties 8 straipsnio pagrindu ir už savo įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti Pirkėjui 5000 Eur baudą, bei atlyginti visus kitus nuostolius (įskaitant negautas pajamas), patirtus dėl Sutarties neįvykdymo, tiek, kiek jų nepadengia bauda. 45.

54Ieškovė, grįsdama reikalavimus, nurodė, kad Sutartis su atsakove nutraukta neįvykdžius jos 9.1.2. punkto reikalavimo, kuriame nurodyta, kad pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 6 d. priduoti 100 proc. baigtumu turtą, t. y. butą, unikalus Nr. . ( - )bei Sutarties 9.1.3. punkto reikalavimo, kuriame nurodyta, kad pardavėjas įsipareigoja atskirti turto perkamą dalį 115,64 kv. m kaip tai numatyta pridedame plane (Priedas Nr. 1) atskiriant atskiru turtiniu vienetu ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 6 d. bei Sutartie 9.1.6 punkto reikalavimų. 46.

55Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šių įsipareigojimų atsakovė neįvykdė. Ieškovė atsakovei pagal Sutartį yra sumokėjusi 10 550 Eur dydžio avansą, kad šį avansinį mokėjimą atsakovė gavo, ginčo byloje nėra. Teismui pateiktais duomenimis atsakovė 2017 m. spalio 13 d. (pažeidusi nustatytą terminą) pateikė ieškovei Nekilnojamo turto registro išrašą, kuriuo grindė statinio 100 proc. baigtumą, tačiau sutartas pirkti apie 115,64 kv. m butas nėra įregistruotas kaip savarankiškas turtinis vienetas. Apeliantė skunde nurodo, jog ieškovė pažeidė Sutartį neįmokėdama viso avansinio mokėjimo. Taip pat teigė, jog Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017 m. lapkričio mėnesio. Duomenų apie termino pratesimą byloje nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Apeliantės nurodoma aplinkybė, jog ieškovė neatliko avansinio mokėjimo pilna apimtimi, neeliminuoja atsakovės pareigos tinkamai vykdyti Sutartį. 47.

56Pažymėtina, kad Sutarties 8.1. punkte nurodyta, jog pirkėjas sumoka pardavėjui pirmą avanso dalį per 2 dienas, kurią sudaro 5000 Eur nuo turto kainos, į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Sutarties 8.2. punkte nustatyta, kad pardavėjui įvykdžius 9.1.2 punktą ir pateikus jame nurodytus dokumentus, pirkėjas sumoka antrą avanso dalį, kurią sudaro 11 100 Eur nuo Turto kainos, į pardavėjo nurodytą sąskaitą, dviem mokėjimais lygiomis dalimis, kurių pirmas 5 550 Eur mokėjimas atliekamas per 5 nuo Sutarties 9.1.2 punkto atlikimo dienos, o antras 5 550 Eur mokėjimas atliekamas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 48.

57Pagal paminėtų punktų formuluotę matyti, jog pirkėjo pareiga sumokėti pardavėjui avansinio mokėjimo dalis, siejama su pardavėjo pareiga atlikti Sutarties 9.1.2. punkte nurodytus veiksmus. Taigi atsakovės bandymas perkelti netinkamo Sutarties vykdymo atsakomybę pirkėjai, nagrinėjamu atveju nepagrįstas. Vertindamas, jog atsakovė pažeidė preliminarią sutartį, pirmosios instancijos teismas nurodė, jog šiuo atveju yra pagrindas taikyti Sutarties 15 punktą, kuriame apibrėžta, kad nutraukus Sutartį dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti visą pirkėjo jam perduotą pinigų sumą 10 550 Eur sumokėtą avansą bei sumokėti pirkėjui 5 000 Eur baudą. 49.

58Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog atsakovė pažeidė Sutarties sąlygas. Duomenų, kad atsakovė tinkamai įvykdė preliminarios sutarties sąlygas t. y. nustatytu laiku pateikė Sutarties 9.1.2 punkte, 9.1.3. punkte bei 9.1.6. punkte nurodytus duomenis byloje nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Be kita ko, atsakovė neneigia, jog Sutarties 9.1.3. punkto sąlyga dėl atskiro 115,64 kv. m objekto suformavimo nėra įvykdytą iki šiol. Atsakovės samprotavimai, jog ieškovė galimai negavo finansavimo turto įsigijimui, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra hipotetiniai (kadangi finansavimo šaltiniai gali būti įvairūs) ir, be kita ko, atsakovei nesuformavus ieškovės siekiamo įsigyti atskiro 115,64 kv. m objekto, neturi teisinės reikšmės. 50.

59Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei Sutartyje aptartą avansinio mokėjimo paskirtį, t. y. tai, kad avansinis mokėjimas įskaičiuojamas į turto kainą (pagal Sutarties 8.1 bei 8.2 punktus), ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra, šalims nesudarius notarinės turto pirkimo pardavimo sutarties, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovė privalo grąžinti ieškovei 10 550 Eur sumokėtą avansą. 51.

60Minėta, be avansinio mokėjimo, pirmosios instancijos teismas taip pat priteisė ieškovei iš atsakovės 5000 Eur baudą vadovaudamasis tuo pačiu Sutarties 15 punktu, pagal kurį nutraukus Sutartį dėl pardavėjo kaltės (pagal Sutarties 9.1.1., 9.1.2., 10, 11, 13, 14 straipsnius), pardavėjas už savo įsipareigojimų nevykdymą <...> privalo sumokėti Pirkėjui 5000 Eur baudą, bei atlyginti visus kitus nuostolius (įskaitant negautas pajamas), patirtus dėl Sutarties neįvykdymo, tiek, kiek jų nepadengia bauda. Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. 52.

61Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje sulygo dėl baudos bei kitų nuostolių atlyginimo, kiek jų nepadengia bauda. Pagal Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 4 dalį matyti, kad sutartį vengianti sudaryti šalis turi atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Teisinis pagrindas civilinei atsakomybei esant ikisutartiniams santykiams kilti yra nesąžiningas šalies elgesys (Civilinio kodekso 6.163 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2016 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016 29 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). 53.

62Byloje nustatyta, kad pagal preliminarią sutartį šalys sulygo, jog pagrindinė sutartis turi būti sudaryta vėliausiai iki 2017 spalio 31 d. Vilniaus miesto 9-ajame notarų biure (Sutarties 5 punktas). Kaip patvirtina bylos duomenys pagrindinė sutartis nesudaryta atsakovei neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, nesuformavus pirkimo-pardavimo sandorio objekto kaip numatyta Sutarties 9.1.3. punkte bei neįvykdžius Sutarties 9.1.2. bei 9.1.6. punktų reikalavimų. 54.

63Pagrindas mokėti netesybas gali būti nustatytas sutartimi – dėl tam tikros prievolės neįvykdymo (Civilinio kodekso 6.70 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma (Sutarties 15 punktas). Atsižvelgiant į tai, jog preliminari sutartis nutraukta dėl pardavėjo kaltės, šalims iš anksto sulygus dėl netesybų, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą dėl baudos priteisimo. 55.

64Įvertinus nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįsta išvadą, jog ieškinys tenkintinas, todėl keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, taigi apeliantės UAB „Abastas“ apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 56.

65Pagal bendrą taisyklę pralaimėjusi šalis apmoka bylinėjimosi išlaidas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Atmetus apeliacinį skundą ieškovei iš atsakovės priteistinos 1 210 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

66Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

67apeliacinio skundo netenkinti.

68Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

69Priteisti ieškovei E. M., asmens kodas ( - ) iš atsakovės UAB „Abastas“, juridinio asmens kodas 303163938, 1 210 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. ieškovė E. M. (toliau ir ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės... 5. Nurodo, kad tarp pardavėjo UAB „Abastas“ ir pirkėjos E. M. 2017 m.... 6. Paaiškino, kad Sutarties 9.1.1.-9.1.3. punktais atsakovė įsipareigojo baigti... 7. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pažymėjo,... 8. Pirmos instancijos teismas netenkino atsakovės advokato prašymo atidėti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 6.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. sudarė... 13. Byloje nekilo ginčas, kad Sutarties pagrindu ieškovė sumokėjo atsakovei... 14. Sutarties 8.1. punkte šalys susitarė, kad ieškovė sumoka atsakovei pirmą... 15. Teismas, remdamasis šiais duomenims, padarė išvadą, kad ieškovė neturėjo... 16. Teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė duomenų, jog iki 2017 m. spalio 6 d.... 17. Nustatyta, kad Sutarties 14.2. punktas numato, jog pagrindinė sutartis nebuvo... 18. Teismas nurodė, kad Sutarties 15 punktas numato, jog nutraukus... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. 14.... 21. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Abastas“ (toliau ir apeliantė) prašo... 22. Nurodo, kad teismas neapgrįstai ir neteisėtai išnagrinėjo bylą apeliantei... 23. Apeliantės teigimu, ji prašė ir teismas nusprendė apklausti liudytojas R.... 24. Apeliantė nurodo, kad ieškovė E. M. ir apeliantė UAB „Abastas“ 2017 m.... 25. Teigia, kad ieškovė ieškinyje pateikė tikrovės neatitinkančią... 26. Atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė... 27. Apeliantė nurodo, kad pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutartį už perkamą... 28. Apeliantės įsitikinimu, ieškovė neįvertino savo finansinių galimybių o... 29. Apeliantė nurodo, kad pagal Sutarties 14.2 punktą, Sutartis nutraukiama, jei... 30. Nurodo, kad buto atidalijimo darbai toliau nebuvo vykdomi, nes apeliantei... 31. Pažymi, kad ieškovė iš apeliantės nieko neprašė ir jokiais dokumentais... 32. Atsiliepimu ieškovė E. M. su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundą... 33. Teigia, kad nėra aišku kodėl apskritai banko paskolos suteikimas minimas... 34. Atsižvelgiant, kad ieškovei galėjo būti suteikta AB „Swedbank“ paskola... 35. Sutarties 9.1.6 punkte nurodyta, jog atsakovė privalėjo ieškovei pateikti... 36. Atsakovė elektroniniu paštu 2017 m. spalio 16 d. pateikė ieškovei tik du... 37. Teigia, kad kaip yra nurodyta byloje pateiktame įrodyme – Valstybinės... 38. Nurodo, kad atsakovė net negalėjo tinkamai įgyvendinti Sutarties 9.1.3... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 40. 32.... 41. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320... 42. Apeliantė UAB „Abastas“ prašo nagrinėti apeliacinį skundą žodinio... 43. Apeliantės prašymas skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka... 44. Apeliantė prašo panaikinti sprendimą tuo pagrindu, kad buvo pažeista jos... 45. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad byloje teismo posėdis buvo... 46. Įstatyme įtvirtintos ne tik šalių teisės, bet ir pareigos,... 47. Pagal Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas... 48. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis prašymas atidėti 2018 m.... 49. Byloje kilęs ginčas dėl sutartinių prievolių nevykdymo ir dėl to... 50. Civilinio kodekso 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminariąja... 51. Civilinio kodekso 6.401 straipsnyje reglamentuojama speciali preliminariosios... 52. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant... 53. 2017 m. rugpjūčio 7 d. Sutarties 15 punkte nustatyta, kad nutraukus... 54. Ieškovė, grįsdama reikalavimus, nurodė, kad Sutartis su atsakove nutraukta... 55. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog šių įsipareigojimų atsakovė... 56. Pažymėtina, kad Sutarties 8.1. punkte nurodyta, jog pirkėjas sumoka... 57. Pagal paminėtų punktų formuluotę matyti, jog pirkėjo pareiga sumokėti... 58. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 59. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei Sutartyje aptartą avansinio... 60. Minėta, be avansinio mokėjimo, pirmosios instancijos teismas taip pat... 61. Nagrinėjamu atveju šalys Sutartyje sulygo dėl baudos bei kitų nuostolių... 62. Byloje nustatyta, kad pagal preliminarią sutartį šalys sulygo, jog... 63. Pagrindas mokėti netesybas gali būti nustatytas sutartimi – dėl tam tikros... 64. Įvertinus nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 65. Pagal bendrą taisyklę pralaimėjusi šalis apmoka bylinėjimosi išlaidas... 66. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 67. apeliacinio skundo netenkinti.... 68. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 28 d. sprendimą palikti... 69. Priteisti ieškovei E. M., asmens kodas ( - ) iš atsakovės UAB „Abastas“,...