Byla L2-837-510/2009
Dėl 148 228 Lt skolos, 31 278,90 Lt delspinigių ir šešių procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini)

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, susipažinęs su kreditoriaus bendros Lietuvos – JAV įmonės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) pareiškimu dėl 148 228 Lt skolos, 31 278,90 Lt delspinigių ir šešių procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės ( - ),

Nustatė

2CPK 435 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, be kitų reikalavimų, turi atitikti CPK 433 straipsnio nuostatas. Bendros Lietuvos – JAV įmonės UAB ( - ) pareiškimas neatitinka CPK 433 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų. Kreditorius nurodo, kad skolininko UAB ( - ) skola už prekes sudaro 169 674,30 Lt pagal PVM sąskaitas – faktūras, nurodytas priede Nr. 1. Tačiau šiame priede nurodyta 148 228,75 Lt suma, kurią kreditorius ir prašo priteisti. Taigi atskiros pareiškimo dalys prieštarauja viena kitai.

3CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punktas įpareigoja teismą patikrinti, ar paduotas pareiškimas nėra aiškiai nepagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje nutartyje yra nurodęs, kad 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigiai yra aiškiai per didelės netesybos, ir kad tokio dydžio delspinigiai prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2005 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2005, 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2005 ir kt.). Kaip matyti iš kreditorius pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo, 31 278,90 Lt delspinigių sumą sudaro 0,2% dydžio delspinigiai. Taigi kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai sudaro net 73 metinius procentus (0,2X365). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką tokio dydžio netesybos negali būti priteisiamos, todėl kreditoriaus pareiškimo dalis dėl tokio delspinigių dydžio CPK 435 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme laikytina aiškiai nepagrįsta.

4Be to, kreditorius pateikė įrodymus, jog sumokėjo 1147,53 Lt žyminio mokesčio, tačiau pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo prašo priteisti 4 446 Lt žyminio mokesčio.

5Remiantis išdėstytais motyvais, yra CPK 435 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktuose numatyti pagrindai pareiškimą atsisakyti priimti.

6Reikalavimo dėl delspinigių dydžio pripažinimas aiškiai nepagrįstu CPK XXIII skirsnio tvarka neužkerta kelio kreditoriui pareikšti tapatų reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ir įrodinėti jo pagrįstumą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

7Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 435 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais,

Nutarė

8Kreditoriaus bendros Lietuvos – JAV įmonės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) pareiškimą atsisakyti priimti.

9Ši nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.

Proceso dalyviai