Byla 2-196-903/2015
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Donatui Lengvinui, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus atstovei Redai Siautilei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, atstovaujamo advokato Donato Lengvino, pareiškimą, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir R. K., dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

Nustatė

2pareiškėjas pareiškė reikalavimus: 1) atnaujinti praleistą terminą VĮ Registrų centre įregistruoti 1995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1551; 2) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K. 2000-11-14 sudarydama testamentą išreiškė valią, jog testamentiniams įpėdiniams palieka 4,58 ha ploto nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Nausodžio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pareiškėjas atstovauja nepilnamečius globotinius A. K., a.k. ( - ) G. K., a.k( - ) M. K., a.k. ( - ) O. K., a.k. ( - ) D. K., a.k. ( - ) Pareiškėjo atstovaujami globotiniai yra mirusiosios M. K. (mirė 2005-07-29) proanūkiai. Jiems Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atnaujintas terminas priimti jų mirusiems tėvams priklausančią senelės M. K. palikimo dalį. 2014-04-08 teismo nutartimi išduotas teismo leidimas nepilnamečių vaikų vardu priimti palikimą. M. K. yra J. K. (mirusio 2001-12-01) sutuoktinė. Po sutuoktinio mirties ji paveldėjo visą jo turtą, t.y. gyvenamąjį namą su priklausiniais, esantį ( - ). 1995-02-22 J. K. valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis ir tikslinėmis kompensacijomis už 128,06 Lt, nupirko 0,2606 ha žemės sklypą prie privačios namų valdos, esantį ( - ). Žemės sklypas buvo įsigytas Klaipėdos rajono notaro biure 1995-02-22 pasirašius Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr.1551. Sutartyje buvo nurodyta, kad ji įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir per tris mėnesius turi būti pirkėjo įregistruota Klaipėdos rajono valdybos žemėtvarkos tarnyboje Valstybinio žemės kadastro duomenų registre. Nurodė, kad pareiškėjui nėra žinomos aplinkybės, kurios sutrukdė J. K. įregistruoti išpirktą namų valdos žemės sklypą Valstybinio žemės kadastro duomenų registre. Jie gali daryti tik prielaidą, kad J. K. tuo metu buvo 76 metų, todėl galėjo nesuprasti šios sutarties įregistravimo teisinės svarbos, o gal dėl sveikatos problemų. Jis visada naudojosi šiuo žemės sklypu ir laikė sava. Nurodė, kad siekiant, jog nepilnamečiai globotiniai priimtų visą palikimą su jiems tenkančia 0,2606 ha namų valdos žemės sklypo dalimi, būtina atnaujinti terminą įregistruoti 1995-02-22 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr.1551 VĮ Registrų centre. Nurodė, kad atstovaujami globotiniai yra J. R. K. antros eilės įpėdiniai. J. R. K. yra M. K. testamentinis įpėdinis, kuris mirė pateikęs prašymą priimti palikimą, tačiau nespėjęs gauti paveldėjimo teisės liudijimo. M. K. 2000-11-14 testamentu, kurį patvirtino Klaipėdos r. sav. Vėžaičių seniūnas L.Laukaitis, lygiomis dalimis J. R. K. paliko žemę 4,8 ha, esančią Vėžaičių kaime, Klaipėdos rajone. 2000 m. sudarydama testamentą M. K. savo vardu turėjo tik vieną žemės sklypą, kuris Klaipėdos apskrities 1999-06-18 sprendimu Nr. 55/4914 buvo atkurtas grąžinant natūra 4,58 ha žemės į jai tenkančią buvusio savininko K. U. nuosavybės teisėmis iki nacionalizacijos valdytą 4,88 ha žemės Nausodžio k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. Mano, kad M. K. sudarė testamentą nežinodama tikslaus žemės sklypo adreso bei nurodydama apytikslį plotą. Iki nacionalizacijos valdytas žemės sklypas buvo 4,88 ha ploto, t.y. labai panašus plotas nurodytas ir M. K. testamente. Nuosavybės teisės į šį žemės sklypą atkurtos 1999-06-18, sumažinant jį iki 4,58 ha, o testamentą M. K. sudarinėjo 2000-11-14. M. K. žinojo, jog jos tėvui K. U. iki nacionalizacijos priklausė 4,88 ha žemės, todėl testamento sudarymo metu būdama 75 metų amžiaus, pamiršusi, kad grąžintas žemės sklypas sumažėjo, nurodė netikslų 4,8 ha plotą.

3Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodo, kad dėl pareiškimo palieka spręsti teismo nuožiūra.

4Suinteresuotas asmuo R. K. atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas palaikė pareiškimą pareiškimo pagrindu nurodytomis aplinkybėmis ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad tvarkant paveldėjimo klausimus iškilo kai kurių neaiškumų, todėl pareiškėjo atstovaujamieji negali tinkamai susitvarkyti paveldėjimo. Prašė tenkinti pareiškimą.

6Suinteresuotas asmuo R. K. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti visiškai.

7Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė R.Siautilė teismo posėdžio metu paaiškino, kad dėl reikalavimo, t.y. juridinio fakto nustatymo, kad M. K. sudarydama testamentą išreiškė valią, jog testamentiniams įpėdiniams palieka 4,5800 ha ploto nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, palieka spręsti teismo nuožiūra, o dėl reikalavimo atnaujinti terminą įregistruoti VĮ Registrų centre žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį sutinka, nes mirusysis J. K. teisėtai įsigijo žemės sklypą po pastatais, sumokėjo įmoką, tik nesuformavo žemės sklypo ir neįregistravo VĮ Registrų centre.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš mirties liudijimų nustatyta, kad M. K. mirė 2005-07-29, o J. K. mirė 2001-12-02 (19 b.l.). Iš išrašo apie asmenį iš Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM nustatyta, kad M. K. mirė 2005-07-29 būdama našle, ji turėjo vieną sūnų J. R. K., kuris yra miręs 2013-01-17 (20 b.l.). Iš išrašų apie asmenį iš Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM nustatyta, kad J. R. K. turėjo tris vaikus: R. K., gim.1973-08-15, R. K., gim.1975-06-01 (miręs 2007-12-17) ir R. K., gim.1975-06-01 (miręs 2008-10-06). Mirusysis R. K. turėjo tris vaikus: S. K., gim.1998-07-02 (mirusi 1998-07-02), O. K., gim.1996-08-30 ir D. K., gim.2000-07-17, o mirusysis R. K. turėjo tris vaikus: A. K., gim.1996-07-10, G. K., gim.1999-07-29, M. K., gim.2002-12-04 (25-27 b.l.). A. K., gim.1996-07-10, M. K., gim. 2002-12-04, G. K., gim.1999-07-29, O. K., gim.1996-08-30 ir D. K., gim. 2000-07-17 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atnaujintas terminas priimti jų mirusiems tėvams R. K. ir R. K. priklausančią senelės M. K. palikimo dalį (7 b.l.). 2014-04-08 teismo nutartimi globėjui (rūpintojui) Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ išduotas teismo leidimas nepilnamečių vaikų vardu priimti palikimą (9-10 b.l.). Iš 1995-02-22 Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos Klaipėdos rajono notarų biure nustatyta, kad J. K., gim. 1919 m., pagal Klaipėdos rajono valdybos 1994-06-22 potvarkį Nr.393-v, nupirko 0,2606 ha žemės sklypą prie privačios namų valdos, esantį ( - ). (12-13 b.l.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad M. K. vardu yra įregistruotas pastatas - gyvenamasis namas su priklausiniais, esantis ( - ).; 4,3200 ha žemės sklypas, ( - ); ir 4,5800 ha žemės sklypas ( - ) r. (15-17 b.l.). 1999-06-18 Klaipėdos apskrities sprendimu Nr.55/4914 M. K. atkurta į buvusio savininko K. U. nuosavybės teisėmis valdytą Klaipėdos apskrities, Nausodžių kaime, nekilnojamą turtą - 4,88 ha žemės sklypą. Natūra grąžinta 4,58 ha žemės sklypo, o už 0,30 ha žemės kompensuota pinigais (18 b.l.). 2000-11-014 M. K. sudarė testamentą, kuriuo jai priklausančių pastatų dalį ir žemę prie tų pastatų, esančius ( - )., paliko lygiomis dalimis J. R. K., R. K. ir A. K., o jai priklausančius pastatus ir žemę prie tų pastatų, esančius ( - ) taip pat 4,8 ha žemės, esančios Vėžaičių k., lygiomis dalimis paliko J. R. K.(22 b.l.). Iš Klaipėdos rajono 1-ojo notaro biuro išduoto liudijimo nustatyta, kad po M. K. mirties (mirė 2005-07-25) J. R. K. ir R. K. palikimą pagal testamentą priėmė (23-24 b.l.). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus informavo, kad statiniai, esantys ( - ) yra laisvoje valstybinėje žemėje (61 b.l.).

10Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo.

11Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą VĮ Registrų centre įregistruoti 1995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1551.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandorio formai taikomi jo sudarymo momentu galioję įstatymai (2000-07-18 Nr. VIII-1864).

131995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, sudarymo momentu galiojusio Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 255 straipsnis numatė, kad nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti per tris mėnesius nuo jos sudarymo įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą žemės pirkimo-pardavimo sutarčiai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

14Lietuvos Respublikos CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jeigu pagal sandorio sudarymo momentu galiojusį įstatymą sandoriui buvo nustatyta privaloma teisinė registracija, bet jis per įstatymo nustatytą terminą nebuvo įregistruotas, tai toks sandoris negalioja, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių priežasčių praleistą įregistravimo terminą atnaujina teismas (2000-07-18 Nr. VIII-1864).

15Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, pripažintina, kad įstatymo nustatytas terminas atlikti 1995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1551 teisinę registraciją yra praleistas dėl priežasčių, kurias teismas laiko svarbiomis. Pareiškėjas pateikė teismui įrodymus, kad mirusysis J. K. 1995-02-22 valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis ir tikslinėmis kompensacijomis, už 128,06 Lt nupirko 0,2606 ha žemės sklypą prie privačios namų valdos, esantį Nausodžio g.23, Vėžaičiuose, Klaipėdos r. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino, kad jiems nėra žinomos sutarties neįregistravimo aplinkybės, tačiau mano, kad J. K. tuo metu buvo garbaus amžiaus, todėl galėjo nesuprasti šios sutarties įregistravimo teisinės svarbos, o gal dėl sveikatos problemų. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė R. Siautilė teismo posėdžio metu neprieštaravo pareiškėjo prašymui. Įvertinus tai, kad įstatymo nustatytas terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, yra pagrindas terminą atnaujinti (Lietuvos Respublikos CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 8 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 255 straipsnis, Lietuvos Respublikos CPK 3 straipsnio 1 dalis, 578 straipsnis).

16Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

17Pagal Lietuvos Respublikos CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali gauti kitokia, t.y. ne teismo tvarka dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

18Pareiškėjas prašymu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K. 2000-11-14 sudarydama testamentą išreiškė valią, jog testamentiniams įpėdiniams palieka 4,58 ha ploto nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas įrodinėjo, kad sudarydama testamentą M. K. testamentą sudarančiam seniūnui nurodė netikslų žemės sklypo plotą, nes tokio žemės sklypo 4,8 ha ji neturėjo. Paaiškino, kad seniūnai sudarydami testamentus netikrino dokumentų, todėl mano, kad sudarant 2000-11-14 testamentą M. K. suklydo nurodydama sklypo plotą, o gal seniūnas praleido skaičių 5. Iš byloje pateikto išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko nustatyta, kad M. K. vardu pagal 1999-06-18 Apskrities viršininko įsakymą Nr.1263 yra įregistruotas 4,5800 ha žemės sklypas, ( - ). Kadangi byloje surinkti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad M. K. vardu yra registruotas 4,5800 ha žemės sklypas, tai pripažįstama, kad M. K. 2000-11-14 sudarydama testamentą išreiškė valią, jog testamentiniams įpėdiniams palieka 4,5800 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - )., unikalus Nr. ( - ).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu paveldėti ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

20Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

21pareiškimą patenkinti.

22Atnaujinti terminą atlikti 1995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1551, kurios pagrindu J. K., a.k. ( - ) iš Klaipėdos rajono valdybos, atstovaujamos žemėtvarkininkės Danutės Kiminienės, nupirko 0,2606 ha žemės sklypą prie privačios namų valdos, esantį ( - )., teisinę registraciją.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K. 2000-11-14 sudarydama testamentą išreiškė valią, jog testamentiniams įpėdiniams palieka 4,58 ha ploto nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ).

24Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti tikslu A. K., G. K., M. K., O. K. ir D. K. paveldėti po M. K. mirties atsiradusį palikimą ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

25Apie palikimo priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.

26Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant... 2. pareiškėjas pareiškė reikalavimus: 1) atnaujinti praleistą terminą VĮ... 3. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 4. Suinteresuotas asmuo R. K. atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka.... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovas palaikė pareiškimą pareiškimo... 6. Suinteresuotas asmuo R. K. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą ir... 7. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatytos faktinės bylos aplinkybės.... 10. Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo.... 11. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą VĮ Registrų centre... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir... 13. 1995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu... 14. Lietuvos Respublikos CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo... 15. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, vadovaujantis... 16. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę... 18. Pareiškėjas prašymu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu paveldėti ir gauti... 20. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444... 21. pareiškimą patenkinti.... 22. Atnaujinti terminą atlikti 1995-02-22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K. 2000-11-14 sudarydama... 24. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti tikslu A. K., G. K., M. K., O. K.... 25. Apie palikimo priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.... 26. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...