Byla 2A-1175-450/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Astos Radzevičienės, teisėjų: Almos Urbanavičienės, Vilijos Mikuckienės,

2sekretoriaujant Ilonai Petrovskai,

3dalyvaujant apeliantei V. B., jos atstovui P.G., atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei A. V.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6I. Ginčo esmė Ieškovė V. B. kreipėsi su ieškiniu (b.l. 2-3, 145) į teismą prašydama teismo pripažinti šalių sudarytos 2010-05-28 darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, pripažinti, kad šalių 2002-06-28 sudaryta 2002-06-28 darbo sutartis Nr.403 yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos, priteisti ieškovės naudai penkių vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio 8847,80 Lt išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo 2010-05-31 iki ieškovei sueis amžius gauti senatvės pensiją. Ieškovė nurodė, kad nuo 2002-06-28 pas atsakovą dirbo sarge. 2010-01-08 ieškovė gavo atsakovo pranešimą, kad atsakovės pareigybė panaikinama 2010-05-12. Pranešime nurodyta, kad ieškovei gali būti siūlomos kitos pareigos ir, jai sutikus, bus perkelta į kitas pareigas, o nesant tokių pareigų ar ieškovei nesutikus dirbti, ieškovė bus atleista pagal Darbo kodekso (DK) 129 str. 1 d. Ieškovė, žinodama, kad ketinama nutraukti darbo sutartį su kitu dispečerio pareigose dirbančiu darbuotoju, 2010-06-15 parašė prašymą atsakovui priimti ją dirbti dispečere. Atsakovas ieškovės prašymo netenkino, informuodamas, kad į dispečerio pareigas bus priimtas kitas darbuotojas. Atsakovas nuo 2010-05-31 nutraukė darbo sutartį su ieškove išmokant keturių mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją. Atsakovas prieš atleisdamas ieškovę privalėjo jai pasiūlyti kitą darbą ir turėjo galimybę pasiūlyti dispečerio darbą. Iš karto po ieškovės atleidimo į dispečerio pareigas buvo priimtas kitas žmogus. Ieškovė yra gimusi 1951-05-27 ir jai iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, todėl vadovaujantis DK 129 str. 1- 4 dalimis atsakovas galėjo darbo sutartį su ieškovę nutraukti ypatingu atveju, jeigu darbuotojo palikimas iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbdavys privalėjo įrodyti esminius jo interesų pažeidimus, svarbesnes priežastis nei atleidžiant iš darbo kitus darbuotojus. Atsakovas neįrodė esminių jo interesų pažeidimo, ieškovė neturi jokio darbo, todėl jai vidutinis darbo užmokestis priteistinas iki sueis senatvės pensijai gauto būtinas amžius. Be to atleidžiant darbuotojus dėl to, kad dalis veiklos perduodama kitai įmonei, darbuotojai turėjo būti perkelti į veiklą perėmusią įmonę. Atsakovas, apskaičiuodamas išeitinę išmoką, padarė klaidą - neteisingai apskaičiavo darbo stažą ir dėl to nesumokėjo 2219 Lt išeitinės išmokos. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo sistemoje įvairiuose padaliniuose dirbo nuo 1994-02-01, todėl atsakovas turėjo skaičiuoti šešiolikos metų nepertraukiamą darbo stažą ir išmokėti ne keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, bet penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką. Tai sudaro pagrindą priteisti vidutinį darbo užmokestį iki 2010-10-22.

7Atsakovas prašė ieškinį atmesti (b.l. 46-48) ir nurodė, kad institucijos, kuriai pavaldus atsakovas, t.y. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009-12-31 įsakymu Nr. V-788 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigybių skaičiaus“ patvirtinti pareigybių skaičiaus normatyvai, pareigybių skaičius 2010 metams bei naikinamų pareigybių sąrašas. Minėto įsakymo pagrindu atsakovo direktorius 2010-01-07 įsakymu Nr. V-2 „Dėl VSDFV Vilniaus skyriaus pareigybių skaičiaus 2010 metams patvirtinimo buvo panaikintos visų devynių sargų pareigybės, nes nuo 2010-05-12 atsakovo pastatų techninės ir fizinės apsaugos funkcijas perėmė UAB „EUROCASH1“ 2010-05-05 sudarytos apsaugos paslaugų sutarties pagrindu. Ieškovė buvo tinkamai įspėta dėl galimo atleidimo iš darbo ir per visą laikotarpį laisvų darbo vietų, išskyrus priėmimą į karjeros valstybės tarnautojų pareigybes, kurių reikalavimų ieškovė neatitiko, kurios atitiktų ieškovės išsilavinimą, nebuvo, todėl ieškovei kitas darbas nebuvo pasiūlytas. Analogiškai buvo atleisti visi sargai, jų tarpe darbuotojai, kurie turėjo tokias pačias garantijas kaip ir ieškovė. Ieškovės palikimas darbe reikštų ieškovės prastovą. Atsakovas iki darbo sutarties su ieškove nutraukimo 2010-05-31 nežinojo apie dispečerio prašymus nutraukti darbo sutartį, nes jo prašymą atsakovas gavo tik 2010-06-07. Ankstesnis dispečerio siūlymas atsakovui nutraukti darbo sutartį bendru sutarimu nereikšmingas, nes dėl darbo sutarties nutraukimo bendru sutarimu nebuvo susitarta. Iki darbo sutarties su ieškove nutraukimo laisvos darbo vietos nebuvo. Ieškovės kvalifikacija neatitikimo dispečerio pareigybei keliamų reikalavimų, ieškovė nepagrįstai prašo priteisti antrą kartą 5 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką. Reikalavimas priteisti išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką prieštarauja protingumo principui. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pastebėjo klaidą, kad, atleidžiant ieškovę iš darbo, buvo neteisingai apskaičiuotas darbo stažas. Atsakovo 2010-10-21 direktoriaus įsakymu papildomai prie 4 vidutinių mėnesio darbo užmokesčių išmokos buvo išmokėta 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir įstatymų nustatyti delspinigiai.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimu (b.l. 181-184) ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei V. B. iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 1698 Lt 48 ct vidutinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) už uždelsimo atsiskaityti laiką. Sprendimą dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) priteisimo nukreipė vykdyti skubiai. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė valstybės naudai iš ieškovės ir atsakovo po 6 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir iš atsakovo 51 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

10Teismas nurodė, kad dėl savininko (VSDF valdybos) sprendimu atliktų darbo organizavimo pertvarkymų panaikinus sargų etatus, ieškovės darbo funkcijų atlikimas tapo nereikalingu, dėl to tolesnis darbuotojo palikimas darbe perdavus vykdytas funkcijas kitiems darbuotojams reikštų tokio darbuotojo faktinę prastovą ir tai sąlygotų nuolatinius darbdavio patiriamus darbuotojo atlyginimo dydžio nuostolius. Šias aplinkybes teismas pripažino galinčiomis iš esmės pažeisti darbdavio turtinius interesus, todėl, siekdamas išvengti nuostolių, darbdavys privalėjo inicijuoti tokio darbuotojo atleidimo iš darbo procedūrą DK 129 str. 2 ir 4 d. pagrindais. Teismas nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovės įspėjimo apie atleidimą laikotarpiu buvo kitos laisvos pareigybės, į kurias galėtų pretenduoti ieškovė. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad darbdavys jai privalėjo siūlyti dispečerio darbą. Darbo sutartis su ieškove nutraukta 2010-05-31, t.y. dispečeriui A. K. dar dirbant pas atsakovą. Aplinkybė, kad ieškovės įspėjimo laikotarpiu dispečeris A. K. raštu siūlė atsakovui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu teisiškai nereikšminga, nes atsakovas atmetė šį pasiūlymą. Teismas nenagrinėjo ieškovės atstovo argumentų, kad apsaugos veiklą perdavus vykdyti išorinei bendrovei UAB „EUROCASH1“, ieškovės darbo santykiai turėjo būti tęsiami UAB „EUROCASH1“, nes ieškovė nereiškė tokio ieškinio reikalavimo.

11Teismas sprendė, kad ieškovė buvo atleista iš darbo teisėtai, todėl atmetė ieškovės reikalavimus dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo pakeitimo ir tuo pagrindu ieškovės apskaičiuotų piniginių išmokų priteisimo.

12Teismas nurodė, kad ieškovė Valstybinio socialinio draudimo sistemoje įvairiuose padaliniuose dirbo nuo 1994-02-01 ir buvo perkeliama iš vieno padalinio į kitą darbdavių susitarimu, todėl atsakovas turėjo skaičiuoti šešiolikos metų nepertraukiamą darbo stažą ir išmokėti ne keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, bet penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką.

13Teismas padarė išvadą, kad atsakovas dėl savo kaltės neteisingai apskaičiavo ieškovei išmokėtiną išeitinę išmoką ir liko skolingas 2219 Lt 28 ct išeitinės išmokos ir tuo pažeidė DK 141 str. 1 d. įtvirtintą pareigą visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną.

14Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, atleisdamas ieškovę, pavėluotai išmokėjo 21 procentą su darbo santykiais susijusių išmokų. Teismas taikydamas teismų praktikoje suformuluotą proporcingumo taisyklę, nuo ieškovės atleidimo 2010-05-31 iki nepriemokos išmokėjimo 2010-10-22 priteisė 21 procentą paskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio.

15III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

16Apeliaciniu skundu (b.l. 186-187) ieškovė V. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-05 sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas pripažinti ieškovės atleidimą neteisėtu, priimti naują sprendimą – pagal DK 297 str. 4 d. pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, priteisti ieškovei iš atsakovo DK 140 str. 1 d. nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, laikyti, kad darbo sutartis su ieškove yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. Ieškovė nurodė, kad teismas šališkai ir netinkamai vertino įrodymus, netaikė DK 138 str. apribojimų. Ieškovei iki senatvės pensijos liko nepilni metai. Nei atsakovas, nei teismas nepaisė DK 129 str. 1 ir 4 d. nuostatų, neįrodė darbdavio interesų pažeidimo esmingumo perkėlus ieškovę į atsilaisvinančias dispečerės pareigas ar pasirūpinus jos įdarbinimo saugos tarnyboje, kur ji būtų dirbusi ta patį sargės darbą.

17Atsakovas dėl išmokos dydžio su A. K. nediskutavo ir kol nebuvo atleista ieškovė neatleido ir jo. Tam, kad nesiūlyti ir neperkelti ieškovės į laisvą Ūkio skyriaus dispečerio vietą atsakovas papildomai į šios pareigybės aprašyme nurodė išsilavinimą, kurio neturi ieškovė.

18Atleidimas yra neteisėtas ir dėl to, kad perduodamas savo objekto apsaugą, kaip verslo dalį saugos tarnybai ir atleisdamas sargus atsakovas nesitarė su šia saugos tarnyba dėl sargų sutarčių tęsimo saugos tarnyboje pagal trišales sutartis. Apie tai, kad perduodant apsaugos funkcijas saugos tarnybai, atsakovui atsiranda pareiga pasirūpinti atleidžiamų darbuotojų įdarbinimo galimybėmis ieškovė nurodė visą eilę Europos Teisingumo Teismo sprendimų, tačiau teismas dėl to sprendime nepasisakė. Atsakovas ir teismas be teisinio pagrindo atsisakė pateikti ieškovei sutarties su saugos tarnyba nuorašą, kuo pažeidė ieškovės teisę į gynybą. Toks sprendimas prieštarauja DK 4 str. 4 d.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 191-193) atsakovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-05 sprendimą palikti nepakeistą ir ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl VSDFV sprendimu atliktų darbo organizavimo pertvarkymų ir panaikinus sargų etatus, ieškovės darbo funkcijų atlikimas tapo nereikalingu ir padarė pagrįstą išvadą, kad dėl to tolesnis darbuotojo palikimas darbe pavedus vykdytas funkcijas kitiems darbuotojams reikštų tokio darbuotojo faktinę prastovą ir tai sudarytų sąlygas darbdaviui patirti nuolatinius darbuotojo atlyginimo dydžio nuostolius ir pripažino šias aplinkybes galinčiomis iš esmės pažeisti darbdavio turtinius interesus, todėl VSDFV Vilniaus skyrius privalėjo inicijuoti tokio darbuotojo atleidimo iš darbo procedūrą DK 129 str. 2 ir 4 d. dalių pagrindu.

20Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovės įspėjimo apie atleidimą laikotarpiu buvo kitos laisvos pareigybės, į kurias galėtų pretenduoti ieškovė. Aplinkybės, kad ieškovės įspėjimo laikotarpiu dispečeris raštu pasiūlė VSDFV Vilniaus skyriui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu su 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio išmoka ir kad buvo patvirtintas naujas pareigybės aprašymas, teisiškai nereikšmingos, nes VSDFV Vilniaus skyrius atmetė šį pasiūlymą, o naujas dispečerio pareigybės aprašymas buvo patvirtintas po to, kai buvo priimtas naujas darbuotojas.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

23Byloje nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009-12-31 įsakymu Nr. V-788 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigybių skaičiaus“ patvirtinti pareigybių skaičiaus normatyvai, pareigybių skaičius 2010 metams bei naikinamų pareigybių sąrašas. Minėto įsakymo pagrindu atsakovo direktorius 2010-01-07 įsakymu Nr. V-2 „Dėl VSDFV Vilniaus skyriaus pareigybių skaičiaus 2010 metams patvirtinimo“ buvo panaikintos visų devynių sargų pareigybės (b.l. 16-26). Darbo sutartis su ieškove nutraukta 2010-05-31 atsakovo direktoriaus 2010-05-28 įsakymu ir ieškovė su atsakovu pasirašė darbo sutarties priedą dėl darbo sutarties nutraukimo 2010-05-31 (b.l. 52-53).

24Nustatyta, kad 2010-06-07 atsakovas gavo darbuotojo A. K. prašymą dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo prašymu ir darbo sutartis tarp atsakovo ir dispečerio A. K. buvo nutraukta 2010-06-30 (b.l. 58-59).

25Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo sistemoje įvairiuose padaliniuose dirbo nuo 1994-02-01 ir buvo perkeliama iš vieno padalinio į kitą darbdavių susitarimu (b.l. 146-156). Atsakovas bylos nagrinėjimo teisme metu pripažino klaidą ir 2010-10-21 išleido įsakymą Nr. P-460 „Dėl nepriemokos ir delspinigių išmokėjimo buvusiai darbuotojai V. B.“, kuriame nurodė išmokėti ieškovei nepriemoką, susidariusią dėl netikslaus vidutinio darbo užmokesčio paskaičiavimo – vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir delspinigius, apskaičiuotus LR Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo nustatyta tvarka. 2010-10-22 atsakovas pervedė 1686,65 Lt išeitinę išmoką ir nepriemoką bei 138,64 Lt delspinigių (b.l. 167-170). Atsakovas atleidimo metu ieškovei išmokėjo 8352,25 Lt darbo užmokesčio ir išeitinių išmokų (b.l. 173), nors privalėjo išmokėti 2219,28 Lt daugiau, t.y. iš viso 10571,53 Lt.

26Pagal DK 129 str. 1 dalį darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį DK 130 str. nustatyta tvarka. Pagal šį įstatyminį reglamentavimą jame numatyti darbo santykių nutraukimo pagrindai priklauso nuo darbdavio iniciatyvos, t.y. darbdavio sprendimas sąlygoja šio teisinio atleidimo pagrindo atsiradimą. Pagal šio įstatymo 4 d. darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Atsakovei iki senatvės pensijos atleidimo iš darbo momentu buvo likę nepilni metai. Atsakovė apie atleidimą iš darbo buvo įspėta 2010-01-08 pranešimu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl VSDFV sprendimu atliktų darbo organizavimo pertvarkymų ir panaikinus sargų etatus, ieškovės darbo funkcijų atlikimas tapo nereikalingu ir padarė pagrįstą išvadą, kad dėl to tolesnis darbuotojo palikimas darbe pavedus vykdytas funkcijas kitiems darbuotojams reikštų tokio darbuotojo faktinę prastovą ir tai sudarytų sąlygas darbdaviui patirti nuolatinius darbuotojo atlyginimo dydžio nuostolius ir pripažino šias aplinkybes galinčiomis iš esmės pažeisti darbdavio turtinius interesus, bei padarė pagrįstą išvadą, kad VSDFV Vilniaus skyrius privalėjo inicijuoti tokio darbuotojo atleidimo iš darbo procedūrą DK 129 str. 2 ir 4 d. dalių pagrindu. Teismas tokią išvadą padarė įvertinęs visas byloje nustatytas aplinkybes, bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus 2010-01-07 įsakymu buvo patvirtintas pareigybių skaičius 2010 metams ir panaikintos atitinkamos pareigybės, jų tarpe ir devynių sargų pareigybės. Tuo vadovaujantis jie atleisti. Kaip paaiškino apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovė, tarp atleistų darbuotojų trys ar keturi asmenys turėjo įvairaus pobūdžio socialines garantijas. Sutiktina ir su atsakovo argumentu, kad VSDFV Vilniaus skyrius objektyviai neturėtų galimybės mokėti ieškovei darbo užmokesčio, nes biudžeto sąmatoje tam neskirti pinigai. Todėl pripažintina, kad šiuo atveju ieškovės atleidimas atitiko DK 129 str. 4 d. numatytą atvejį- ypatingas aplinkybes. Atmestinas ieškovės argumentas, jog teismas turėjo vadovautis DK 138 str. reglamentuojančiu, kad įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Atsakovas yra biudžetinė įstaiga ir nėra verslo subjektu, besiverčiančiu verslu, todėl nėra nei vieno iš įstatyme numatyto atvejo. Kaip patvirtina bylos medžiaga, specialiu VSDFV direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas pareigybių skaičius 2010 metams bei naikinamų pareigybių sąrašas. Atsakovo administracinių pastatų fizinės ir techninės saugos paslaugų sutarties pagrindu nuo 2010-05-12 fizinę ir techninę saugą atlieka UAB „Eurocashi“ [konkurso laimėtoja], todėl pagrindo teigti, kad atsakovas perdavė dalį verslo ir dėl to jam atsirado pareiga pasirūpinti atleidžiamų darbuotojų įdarbinimo galimybėmis tuo labiau tartis su saugos funkcijas laimėjusia privačia bendrove dėl atleidžiamų darbuotojų įdarbinimo, nėra. Viena vertus atsakovas jokiu verslu nesiverčia ir jokio verslo dalies neperdavė, kita vertus, kaip paaiškino atsakovo atstovė, tokio susitarimo nenumatė ir atsakovo su UAB „Eurocashi“ pasirašyta sutartis.

27Apeliantė vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodė, kad jai turėjo būti pasiūlytas kitas darbas- atsilaisvinančios dispečerio pareigos. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra jo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. kovo 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2004, nurodė, kad DK 129 str. 1 dalies nuostata, jog atleisti darbuotoją iš darbo leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, aiškintina kaip darbdavio pareiga per visą numatomo atleisti darbuotojo įspėjimo laikotarpį iki pat faktinės atleidimo iš darbo dienos imtinai ieškoti galimybių perkelti darbuotoją į kitą darbą ir, esant darbuotojo sutikimui, jį perkelti į kitą darbą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.) aiškinama, kad kitas darbas (laisva darbo vieta ar pareigos) visų pirma turi būti siūlomas atsižvelgiant į atleidžiamo darbuotojo profesiją, specialybę, kvalifikaciją, prireikus – į sveikatos būklę, o jeigu laisvų tokio darbo vietų nėra arba darbuotojas nesutinka būti į jas perkeltas, turi būti siūlomas bet koks kitas darbas, kurį darbuotojas, atsižvelgiant į jo sugebėjimus ir sveikatos būklę, galėtų dirbti. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovės įspėjimo apie atleidimą laikotarpiu buvo kitos laisvos pareigybės, į kurias galėtų pretenduoti ieškovė. Darbo sutartis su ieškove buvo nutraukta, dispečeriui A. K. dirbant pas atsakovą, dispečerio prašymas atleisti jį iš darbo buvo gautas tik 2010-06-07, tuo tarpu darbo sutartis su ieškove nutraukta 2010-05-31. Aplinkybę, kad ieškovės įspėjimo laikotarpiu dispečeris raštu pasiūlė VSDFV Vilniaus skyriui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu su keturių vidutinių darbo užmokesčių dydžio išmoka galima būtų vertinti tik kaip dvejų šalių, darbdavio ir darbuotojo bendradarbiavimą, kuris teisiškai vertinant aplinkybę dėl atsakovo galėjimo pasiūlyti ieškovei būtent tokias pareigas nereikšmingas. Kaip paaiškino atsakovo atstovė, naujas dispečerio pareigybės aprašymas buvo patvirtintas po to, kai buvo priimtas naujas darbuotojas ir jokios reikšmės šiuo atveju neturi. Kaip teisingai nurodė atsakovas, teismų praktikoje nėra įtvirtintos taisyklės, kad darbdavys turi pareigą numatomam atleisti darbuotojui siūlyti darbo vietą, kuri ateityje gali būti laisva.

28Atmestinas apeliantės argumentas, kad atsakovas be teisinio pagrindo atsisakė pateikti ieškovei sutarties su saugos tarnyba nuorašą. Kaip matyti iš teismo posėdžio protokolo [b.l. 132-138], teismo posėdžio metu buvo padaryta pertrauka, kurios metu ieškovei buvo suteikta galimybė susipažinti su atsakovo pasirašyta sutartimi su saugos tarnyba.

29Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 straipsnis) bei materialines teisės normas, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo teismo sprendimui dalyje panaikinti.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ilonai Petrovskai,... 3. dalyvaujant apeliantei V. B., jos atstovui P.G., atsakovo Valstybinio... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. I. Ginčo esmė Ieškovė V. B. kreipėsi su ieškiniu (b.l. 2-3, 145) į... 7. Atsakovas prašė ieškinį atmesti (b.l. 46-48) ir nurodė, kad institucijos,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimu (b.l.... 10. Teismas nurodė, kad dėl savininko (VSDF valdybos) sprendimu atliktų darbo... 11. Teismas sprendė, kad ieškovė buvo atleista iš darbo teisėtai, todėl... 12. Teismas nurodė, kad ieškovė Valstybinio socialinio draudimo sistemoje... 13. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas dėl savo kaltės neteisingai... 14. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, atleisdamas ieškovę, pavėluotai... 15. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 16. Apeliaciniu skundu (b.l. 186-187) ieškovė V. B. prašo panaikinti Vilniaus... 17. Atsakovas dėl išmokos dydžio su A. K. nediskutavo ir kol nebuvo atleista... 18. Atleidimas yra neteisėtas ir dėl to, kad perduodamas savo objekto apsaugą,... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 191-193) atsakovas VSDFV Vilniaus... 20. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad byloje nėra įrodymų,... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 23. Byloje nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 24. Nustatyta, kad 2010-06-07 atsakovas gavo darbuotojo A. K. prašymą dėl darbo... 25. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo sistemoje įvairiuose padaliniuose... 26. Pagal DK 129 str. 1 dalį darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį... 27. Apeliantė vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodė, kad jai turėjo... 28. Atmestinas apeliantės argumentas, kad atsakovas be teisinio pagrindo atsisakė... 29. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti...