Byla e2-331-856/2019
Dėl alternatyvių sankcijų taikymo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Kretingos maistas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ ieškinį atsakovams Telšių rajono savivaldybės administracijai, Telšių lopšeliui-darželiui „Mastis“, Telšių lopšeliui-darželiui „Berželis“, Telšių lopšeliui-darželiui „Eglutė“, Telšių lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, Telšių lopšeliui-darželiui „Saulutė“, Telšių lopšeliui-darželiui „Žemaitukas“, Telšių rajono Upynos lopšeliui-darželiui dėl alternatyvių sankcijų taikymo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga „Kretingos maistas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB, ir Ieškovė) „Grūstė“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Atsakovė, ir Perkančioji organizacija) 2018 m. vasario 20 d. sprendimus dalyse, kuriose: atsakovė nepanaikino pirkimo sąlygų 3 lentelės 3 punkto reikalavimo, kuris numato, jog „Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo) ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis) turi būti ne mažesnis nei 0,8“; atsakovė nepanaikino pirkimo sąlygų 22 punkto dalies, kuri numato, kad tiekėjas gali remtis kitų subjektų pajėgumais „<...> išskyrus 1, 2, 3, punktų reikalavimus,. 1, 2, 3, punktų reikalavimus turi atitikti tiek tiekėjas, tiek jungtinės veiklos partneris, tiek subteikėjai“ [po pakeitimo – „<...> išskyrus 3 punktų reikalavimus. 3punkto reikalavimus turi atitikti tiek tiekėjas, tiek jungtinės veiklos partneris, tiek subteikėjai“]; atsakovė neišbraukė iš pirkimo sąlygų 69.1 p. reikalavimo nurodyti „druskos kiekį (g), skysčių kiekį (l)“; atsakovė nepanaikino pirkimo sąlygų 73.3. punkto, kuris numato, kad „Ketvirtas kriterijus – Maitinimo paslaugų ir jų ne atitikčių santykis (T3): iš tinkamai vykdomų ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų objektų kiekio (vienetais) atimant ugdymo įstaigų maitinimo vykdomų paslaugų ne atitikčių, užfiksuotų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skiriant nuobaudas, kiekį (vienetais)“; 2) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (e. b. I t., 1-17 b. l.).

52.

6Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškovės UAB „Grūstė“ ieškinį atmetė (e. b. II t., 42-48 b. l.).

73.

8Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Grūstė“ apeliacinį skundą, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškinį patenkino ir pripažino neteisėtais ir negaliojančiais viešojo pirkimo „Telšių lopšelių-darželių vaikų maitinimo paslaugos“, pirkimo Nr. 171980, sąlygų 3 lentelės 3 punktą, pirkimo sąlygų 22 punktą ir 73.3 punktą, bylos dalį dėl alternatyvių sankcijų perkančiosioms organizacijoms taikymo perdavė nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui (e. b. II t., 99-108 b. l.).

94.

10Ieškovė UAB „Grūstė“ patikslintame ieškinyje prašo taikyti atsakovams Telšių lopšeliui-darželiui „Mastis“, Telšių lopšeliui-darželiui „Berželis“, Telšių lopšeliui-darželiui „Eglutė“, Telšių lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, Telšių lopšeliui-darželiui „Saulutė“, Telšių lopšeliui-darželiui „Žemaitukas“ bei Telšių rajono Upynos lopšeliui-darželiui alternatyvią sankciją: sutrumpinti atsakovų 2018 m. balandžio 17 d. sudarytų Pirkimo sutarčių su viešąja įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Kretingos maistas“ terminą iki 2019 m. kovo 30 d. (e. b. II t., 122-125 b. l.).

115.

12Ieškovė UAB „Grūstė“ ir atsakovai Telšių rajono savivaldybės administracija, Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, Telšių lopšelis-darželis „Berželis“, Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“, Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“, Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“, Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ ir Telšių rajono Upynos lopšelis-darželis teismui pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti.

13Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas.

146.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnis). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas. Taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys nebegali pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu.

167.

17Iš bylos duomenų nustatyta, kad taikos sutartį pasirašė visos šalys, t. y. ieškovė UAB „Grūstė“ ir atsakovai Telšių rajono savivaldybės administracija, Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, Telšių lopšelis-darželis „Berželis“, Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“, Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“, Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“, Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ ir Telšių rajono Upynos lopšelis-darželis. Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (CPK 140, 293-294 straipsniai). Taip pat šalims yra žinoma, kad pagal CK 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią.

188.

19Teismo įsitikinimu, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, todėl sutartis yra priimama ir tvirtinama, o byla nutraukiama (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

209.

21Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei UAB „Grūstė“ grąžinamas 75 procentų dydžio žyminis mokestis, sumokėtas tiek už ieškinį, tiek už apeliacinį skundą. Ieškovė, teikdama ieškinį teismui, sumokėjo 750 Eur žyminio mokesčio už ieškinį, teikdama apeliacinį skundą - 750 Eur žyminį mokestį. Taigi, ieškovei UAB „Grūstė“ grąžintinas 562,50 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinį, ir 562,50 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

23patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ ir atsakovų Telšių rajono savivaldybės administracijos, Telšių lopšelio-darželio „Mastis“, Telšių lopšelio-darželio „Berželis“, Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“, Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“, Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“, Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ ir Telšių rajono Upynos lopšelio-darželio, pagal kurią:

241.

25Ieškovė atsisako reikalavimo sutrumpinti atsakovų 2018 m. balandžio 17 d. sudarytų pirkimo sutarčių su viešąja įstaiga „Kretingos maistas“ terminą iki 2019 m. kovo 30 d.

262.

27Atsakovai, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl Taikos sutarties patvirtinimo, įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 1 d. arba per 14 (keturiolika) dienų nuo teismo nutarties, patvirtinančios Taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos, jeigu ji įsiteisėtų vėliau kaip 2019 m. kovo 1 d., paskelbti naują viešą pirkimą, maitinimo paslaugoms įsigyti; išrinkus šio pirkimo laimėtoją (-us) ir šio naujo pirkimo pagrindu sudarius viešųjų pirkimų sutartį (-is), ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nutraukti 2018 m. balandžio 17 d. sudarytas Pirkimo sutartis su viešąja įstaiga „Kretingos maistas“, bet kuriuo atveju sutartis su viešąja įstaiga „Kretingos maistas“ nutraukti ne vėliau kaip 2018 m. birželio 1 d. Atsakovai įsipareigoja būsimuose pirkimuose maitinimo paslaugoms netaikyti tokių sąlygų, kurios buvo pripažintos neteisėtomis nagrinėjamoje byloje.

283.

29Šalys patvirtina, jog šia Taikos sutartimi visi ginčai tarp šalių civilinėje byloje yra išspręsti ir šalys neturi viena kitai jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų.

304.

31Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja atlyginti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų dalį – 3 350 Eur (tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt eurų). Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po teismo nutarties, patvirtinančios Taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos sumoka nurodytą sumą ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Grūstė“. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija atlygina teismo patirtas išlaidas.

32Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-331-856/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ ieškinį atsakovams Telšių rajono savivaldybės administracijai, Telšių lopšeliui-darželiui „Mastis“, Telšių lopšeliui-darželiui „Berželis“, Telšių lopšeliui-darželiui „Eglutė“, Telšių lopšeliui-darželiui „Nykštukas“, Telšių lopšeliui-darželiui „Saulutė“, Telšių lopšeliui-darželiui „Žemaitukas“ ir Telšių rajono Upynos lopšeliui-darželiui. Bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

33Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Grūstė“, juridinio asmens kodas 166576122, 75 procentus žyminio mokesčio - 562,50 Eur (penki šimtai šešiasdešimt du eurai 50 ct), sumokėto 2018 m. vasario 26 d. mokėjimo nurodymu Nr. S1802583 už ieškinį, bei 562,50 Eur (penki šimtai šešiasdešimt du eurai 50 ct), sumokėto 2018 m. gegužės 10 d. mokėjimo nurodymu Nr. S1806013 už apeliacinį skundą.

34Priteisti iš atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos 22,26 Eur (dvidešimt du eurai 26 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

35Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB, ir Ieškovė)... 5. 2.... 6. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškovės UAB... 7. 3.... 8. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 9. 4.... 10. Ieškovė UAB „Grūstė“ patikslintame ieškinyje prašo taikyti atsakovams... 11. 5.... 12. Ieškovė UAB „Grūstė“ ir atsakovai Telšių rajono savivaldybės... 13. Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinamas. ... 14. 6.... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140... 16. 7.... 17. Iš bylos duomenų nustatyta, kad taikos sutartį pasirašė visos šalys, t.... 18. 8.... 19. Teismo įsitikinimu, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių... 20. 9.... 21. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei UAB „Grūstė“ grąžinamas 75... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 23. patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės uždarosios akcinės... 24. 1.... 25. Ieškovė atsisako reikalavimo sutrumpinti atsakovų 2018 m. balandžio 17 d.... 26. 2.... 27. Atsakovai, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl Taikos sutarties patvirtinimo,... 28. 3.... 29. Šalys patvirtina, jog šia Taikos sutartimi visi ginčai tarp šalių... 30. 4.... 31. Atsakovė Telšių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja atlyginti... 32. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-331-856/2019 pagal ieškovės uždarosios... 33. Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Grūstė“, juridinio... 34. Priteisti iš atsakovės Telšių rajono savivaldybės administracijos 22,26... 35. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju...