Byla 2-8528-676/2013
Dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovui A. M. individualiai įmonei, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, VĮ Valstybės turto fondas, dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu,

Nustatė

2ieškovas prašo atsakovą – juridinį asmenį A. M. individualią įmonę, į.k. ( - ), registruota buveinės vieta – ( - ) – pripažinti neteisėtai įsteigtu nuo įregistravimo VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) momento; atsakovo A. M. individualios įmonės likvidatoriumi paskirti VĮ Valstybės turto fondą.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 123 str. 4 d. str..), atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.), esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-02-02 įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-29 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) I. M. buvo pripažinta kalta, padariusi veikas, numatytas BK 182 str. 2 d., 300 str. 1 d., 222 str. 1 d., už tai, kad apgaule savo naudai įgijo didelės turtinę teisę ir didelės vertės svetimą turtą, t.y. siekdama iš VSDFV biudžeto gauti motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas 2008-09-04 fiktyviai įsidarbino A. M. IĮ ( - ) ir VSDFV Klaipėdos skyriui pateikė žinomai neteisingus duomenis apie tariamai gautą darbo užmokestį, už A. M. IĮ suteiktas paslaugas įvairūs asmenys mokėjo pinigus, už juos pasirašydama kasos pajamų orderiuose, suklastojo A. M. IĮ 2008 m. rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn., 2009 m. sausio, vasario mėn. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, įrašydama žinomai neteisingus duomenis, jog laikotarpiu nuo 2008-09-04 iki 2009-02-23 gavo 22375,00 Lt pajamų, nuo kurių į VSDFV biudžetą apskaičiuota 8075,53 Lt įmokų ir šiuo duomenis pateikė VSDFV Klaipėdos skyriui (b.l. 3-18). Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-02 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) I. M. apeliacinis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-29 nuosprendžio atmestas (b.l. 19-26). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-10-16 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) I. M. kasacinis skundas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-02 nutarties ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-09-29 nuosprendžio atmestas (b.l. 27-31). A. M. IĮ ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu nustatyta, kad A. M. IĮ, įsteigtos ( - ) ir įregistruotos JAR ( - ), laikotarpiu nuo 2008-10-13 iki 2009-02-11 negavo 26050,00 Lt pajamų už suteiktas paslaugas, nes jų niekam nesuteikė, laikotarpiu nuo 2008-09-04 iki 2009-03-01 jokie pirkimo-pardavimo sandoriai faktiškai nebuvo vykdomi, pajamų, kurių pagrindu susidarytų išlaidų, neuždirbo ir negavo, pinigus į A. M. IĮ kasą ir banko sąskaitą įnešdavo A. M. ir I. M., iš kurių I. M. buvo mokamas darbo užmokestis (b.l. 32-40). A. M. IĮ JAR įregistruota ( - ), nuo ( - ) įmonės savininkas - A. M., gim. ( - ), nuo ( - ) įmonės vadovė – I. M., gim. ( - ), įmonėje apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu nėra, per laikotarpį nuo 2008-08-28 iki dabar A. M. IĮ apdraustųjų, išskyrus fiktyviai įdarbintą I. M., neturėjo, A. M. IĮ veiklos rūšis – krovininis kelių transportas, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (b.l. 41-58). Atsakovas, įsteigdamas A. M. IĮ, piktnaudžiavo savo civilinėmis teisėmis, pažeidė įmonių steigimo ir veiklos teisėtumo reikalavimus ir viešąją tvarką, tuo padarydamas žalą kitiems asmenims, kadangi VSDFV Klaipėdos skyrius dėl apgaulės I. M. apskaičiavo ir išmokėjo 49917,79 Lt motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas.

6Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas pelno siekimas, vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. Individualios įmonės steigėjas, pateikdamas registro tvarkytojui įmonės steigimo dokumentus, turi išreikšti tikrąją valią užsiimti ūkinė komercine veikla ir prisiimti visus su šia veikla susijusius įsipareigojimus. Įmonės savininkas atsako visu savo turtu už individualios įmonės įsipareigojimus (LR Individualių įmonių įstatymo 2-4 str.). Juridinis asmuo gali būti pripažintas neteisėtai įsteigtu, jei tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteisėti arba prieštarauja viešajai tvarkai (CK 2.114 str. 1 d. 3 p.). Juridinio asmens neteisėtas įsteigimas, neketinant vykdyti jokios ūkinės komercinės veiklos, neteisėta jo veikla, iškreipia teisinius ir ekonominius santykius, kenkia jų stabilumui ir plėtrai, pažeidžia viešąjį interesą. Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, pateikti byloje duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovas jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdė ir neketino vykdyti, buvo įsteigta neteisėtais tikslais, siekiant įgyti turtinę teisę – iš VSDFV biudžeto gauti motinystės pašalpas, - tokiu būdu siekdamas gauti neteisėtą turtinę naudą, išvengdamas su ūkine komercine veikla susijusios rizikos, valstybės sąskaita, tuo pažeisdamas įmonių steigimo ir veiklos teisėtumo reikalavimus bei viešąją tvarką (b.l. 59-65). Pripažinus juridinio asmens steigimą negaliojančiu CK 2.114 str. pagrindu, iki to laiko, kol juridinio asmens dalyvis paskirs likvidatorių, likvidatoriaus pareigas atlieka Vyriausybės įgaliota institucija., nagrinėjamu atveju – VĮ Valstybės turto fondas (CK 2.106 str. 1 d. 7 p., 2.108 str. 5 d., LRV 2005-02-24 nutarimas Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo“). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimai, kaip pagrįsti, tenkintini - juridinis asmuo A. M. individuali įmonė, į.k. ( - ), registruota buveinės vieta – ( - ) – pripažintinas neteisėtai įsteigtu nuo įregistravimo VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre momento bei atsakovo A. M. individualios įmonės likvidatoriumi skirtinas VĮ Valstybės turto fondas.

7Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas (CPK 83 str.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinas 144,00 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti.

10Pripažinti atsakovą – juridinį asmenį A. M. individualią įmonę, į.k. ( - ), registruota buveinės vieta – ( - ) – neteisėtai įsteigtu nuo įregistravimo VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre momento.

11Paskirti atsakovo A. M. individualios įmonės, į.k. ( - ), registruota buveinės vieta – ( - ), likvidatoriumi VĮ Valstybės turto fondą, į.k. ( - ), ( - ).

12Priteisti valstybei iš atsakovo A. M. individualios įmonės 144,00 Lt žyminį mokestį.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

15Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai