Byla 2-29-664/2012
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, bendrijoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto padalijimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo, trečiojo suinteresuoto asmens VĮ “Visagino energija” ieškininį pareiškimą dėl įsiskolinimo priteisimo bei A. S. ir M. S. prašymus dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant Zitai Stankevičienei,

3dalyvaujant ieškovui A. S.,

4atsakovei M. S.,

5atsakov4s atstovei advokatei N. K.,

6trečiojo asmens su savarnkiškais reikalavimais VĮ „Visagino energija“ atstovei advokato padėjėjai A. K.,

7teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. ieškininį pareiškimą ir atsakovės M. S. priešieškininį pareiškimą dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, bendrijoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto padalijimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo, trečiojo suinteresuoto asmens VĮ “Visagino energija” ieškininį pareiškimą dėl įsiskolinimo priteisimo bei A. S. ir M. S. prašymus dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu,-

Nustatė

82011 m. lapkričio 16 d. Visagino miesto apylinkės teismui pateiktas ieškovo A. S. ieškininis pareiškimas dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, bendrijoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto padalijimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo, atsakovei M. S..

92012 m. sausio 18 d. Visagino miesto apylinkės teismui pateiktas atsakovės M. S. priešieškininis pareiškimas dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, bendrijoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto padalijimo, kreditorinių įsiskolinimų padalijimo, ieškovui A. S..

10Tretysis suinteresuotas asmuo - UAB „Visagino būstas“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad ieškovė ir atsakovas sumokėtų įsiskolinimą už butui Vilties g. 19-11, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas 1587,66 Lt. sumoje lygiomis dalimis po 793,83 Lt.

11Tretysis suinteresuotas asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus-VĮ „Visagino energija“ gavęs ieškininį pareiškimą ir priešieškininį pareiškimą, jų priedus bei teismo pranešimus, pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė teismo priteisti iš ieškovo ir atsakovės lygiomis dalimis įsiskolinimą už butui, Vilties g. 19-11, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas lygiomis dalimis: po 1454,81 Lt. įsiskolinimo, po 74,67 Lt. delspinigių, po 46 Lt. bylinėjimosi išlaidų ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Tretysis suinteresuotas asmuo – AB LESTO pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad ieškovė ir atsakovas sumokėtų įsiskolinimą už butui Vilties g. 19-11, Visagine, suteiktas komunalines paslaugas elektros energiją) 182,24 Lt. sumoje lygiomis dalimis po 91,12 Lt. T I K R A :

13Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas A. S. ir atsakovė M. S. pateikė teismui prašymą nutraukti santuoką bendru šalių sutarimu bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Prašyme taip pat nurodoma, jog klausimus dėl santuokoje įgyto turto ir kreditorinių įsiskonimų padalinimo šalys susitarė teismui pateiktoje 2012-02-21 taikos sutartyje. Šalys nurodė, jog atsisako visų savo ieškininiame pareiškime ir priešieškininiame pareiškime nurodytų reikalavimų dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 141 str. įtvirtinta nuostata iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką ar ieškinio pagrindą, taip pat gali atsisakyti nuo viso ar dalies ieškinyje pareikštų reikalavimų, bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 1 d.). Analogiškos teisės yra suteiktos ir atsakovui, pareiškusiam byloje priešieškininį pareiškimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad toks ieškinio (priešieškinio) atsisakymas nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, atsisakymą priima ir nutraukia civilinę bylą atsisakytų reikalavimų dalyje(LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

15Atsakovo atstovas advokatė N. K. prašė prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu ir šalių atsisakymą nuo dalies ieškinio ir priešieškinio reikalavimų, tenkinti.

16Trečiojo suinteresuoto asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus-VĮ „Visagino energija“ atstovas nurodė, jog neprieštarauja pateiktam prašymui dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu ir pateiktos taikos sutarties nuostatoms.

17Trečiųjų asmenų į bylos nagrinėjimą įtrauktų AB „Lesto“ ir UAB „Visagino būstas“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

18Prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu tenkintinas.

191990 m. gegužės 5 d. Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 203 , susituokė A. S., asmens kodas ( - ) ir M. S., asmens kodas ( - ) (b.l. 4). Santuokoje pareiškėjai nepilnamečių vaikų neturi.

20Bendras gyvenimas santuokoje pareiškėjams nesusiklostė dėl skirtingo požiūrio į gyvenimo vertybes ir charakterių nesuderinamumo. Jau daugiau nei 10 metų pareiškėjai negyvena santuokinio gyvenimo, neveda bendro ūkio, neturi bendro šeimos biudžeto, gyvena atskirai. Pareiškėjų šeima faktiškai yra iširusi, tolimesnis bendras gyvenimas bei šeimos išsaugojimas neįmanomas.

21Preziumuojama, kad santuoka faktiškai iširo, jeigu daugiau nei metus sutuoktiniai netvarko bendro ūkio ir negyvena sutuoktinio gyvenimo (CK 3.53 str. 2 d.). Pareiškėjų A. S., asmens kodas ( - ) ir M. S., asmens kodas ( - ), santuoka nutrauktina (Lietuvos Respublikos CK 3.51 str.). Turto,kuris byra sutuoktinių bendra jungtinė nuosavybė ir kreditorinių įsiskolinimų padalijimo klausimus pareiškėjai išsprendė pateiktoje sutartyj. Abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs asmenys. Jokių materialinių pretenzijų vienas kitam dėl išlaikymo (rentos) jie nereikalauja.

22Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliekamos pavardės: vyrui-Stacevičius, žmonai-Stacevičienė.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos.

24Remiantis bylos medžiaga, ieškovas už ieškininį pareiškimą turėjo sumokėti 1099 Lt., sumokėta žyminio mokesčio dalis-319 Lt., likusios nesumokėto žyminio mokesčio dalies, sumoje-780 Lt., mokėjimas 2011-12-06 nutartimi atidėtas iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (b.l.30).

25Remiantis bylos medžiaga, atsakovė už priešieškininį pareiškimą turėjo sumokėti 1084 Lt., sumokėta žyminio mokesčio dalis-542 Lt., likusios nesumokėto žyminio mokesčio dalies, sumoje-542 Lt., mokėjimas 2012-01-18 nutartimi atidėtas iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (b.l.117).

26Šalys sutarė, jog bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygina.

27Sutinkamai su LR CPK 88 str., 93 str. 1 d., valstybės naudai iš šalių išieškomos turėtos pašto išlaidos. Šalys susitarė, jog pašto išlaidas valstybės naudai atlygina lygiomis dalimis.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 538-541 str.,-

Nutarė

29Prašymą tenkinti.

30Santuoką, įregistruotą 1990 m. gegužės 5 d. Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 203, tarp A. S., asmens kodas ( - ) ir Mildos T I K R A : Stacevičienės, asmens kodas ( - ), nutraukti.

31Įregistruojant ištuoką pareiškėjams palikti pavardes: vyrui- Stacevičius, žmonai-Stacevičienė.

32Priimti ieškovo A. S. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo santuoką nutraukti dėl atsakovės M. S. kaltės.

33Priimti atsakovės M. S. atsisakymą priešieškinio reikalavimo santuoką nutraukti dėl ieškovo A. S. kaltės ir priteisti iš atsakovo A. S. 10 000 litų neturtinės žalos.

34Patvirtinti A. S., asmens kodas ( - ) ir M. S., asmens kodas ( - ), teismui pateiktą 2012-02-21 susitarimą, kuriuo šalys susitarė:

351. Teisės santykių su nepilnamečiais vaikais reguliavimas.

361. Nepilnamečių vaikų santuokoje nėra.

372. Sutarties šalių tarpusavio materialinis išlaikymas.

382.1 Šalys viena kitai nepareiškia reikalavimo dėl materialinio išlaikymo (rentos).

393. Bendrai įgyto turto padalijimas.

403.1. M. S. nuosavybėn perduodama:

413.1.1. 2-jų kambarių butas, esantis Vilties g. 19-11 Visagine, unikalus Nr.3098-3001-8012:0011, rinkos vertės 26 000,00 Lt.

423.2. A. S. nuosavybėn perduodama:

433.2.1. M. S. įsipareigoja A. S. naudai sumokėti 8 000 Lt (aštuoni tūkstantis) Lt kompensaciją už didesnę turto dalį iki 2013 m. vasario 21 d.

443.3. Kito turto, esančio mūsų bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nėra.

453.4. M. S. įsipareigoja sumokėti:

461) VĮ „Visagino energija" naudai įsiskolinimą 1779,22 Lt už suteiktas paslaugas, 85,47 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 46,00 Lt bylinėjimosi išlaidų;

472) AB LESTO naudai įsiskolinimą 91,12

483) UAB „Visagino būstas„ naudai įsiskolinimą 748,84 Lt už suteiktas paslaugas bei 44,98 Lt delspinigių.

493.5. A. S. įsipareigoja sumokėti:

501). VĮ „Visagino energija" naudai įsiskolinimą 1779,21 Lt už suteiktas paslaugas, 85,47 Lt delspinigių 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 46,00 Lt bylinėjimosi išlaidų;

512) AB LESTO naudai įsiskolinimą 91,12 Lt

523) UAB „Visagino būstas„ naudai įsiskolinimą 748,84 Lt už suteiktas paslaugas bei 44,98 Lt delspinigių.

533.6.Kitų kreditorių, prievolės kuriems būtų neįvykdytos, nėra.

544. Kitų materialinių ir nematerialinių santykių reguliavimas.

554.1. Nei viena iš šalių neturi viena kitai kokių nors kitų, ankstesniuose šios sutarties punktuose nenurodytų, materialinių ir nematerialinių reikalavimų.

565. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai, trečias egzempliorius –teismui.

576. Ši sutartis galioja nuo teismo sprendimo, patvirtinančio jį, įsiteisėjimo momento.

58Grąžinti ieškovui A. S. 75 procentus nuo 1099 Lt. už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio, sumokėto 319 Lt. sumoje (2011-11-10 mokėjimo nurodymu Nr. 276940 į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - )), kas sudaro 44,25 Lt. (keturiasdešimt keturis litus 25 ct.).

59Grąžinti atsakovei M. S. 75 procentus nuo 1084 Lt. už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio, sumokėto 542 Lt. sumoje (2012-01-18 mokėjimo nurodymu Nr. 329718 į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - )), kas sudaro 271 Lt. (du šimtus septyniasdešimt vieną litą).

60Išieškoti iš M. S. 26,92 Lt. (dvidešimt šešis litus 92 ct.) pašto išlaidų valstybės naudai.

61Išieškoti iš A. S. 26,92 Lt. (dvidešimt šešis litus 92 ct.) pašto išlaidų valstybės naudai.

62Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,... 2. sekretoriaujant Zitai Stankevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. S.,... 4. atsakovei M. S.,... 5. atsakov4s atstovei advokatei N. K.,... 6. trečiojo asmens su savarnkiškais reikalavimais VĮ „Visagino energija“... 7. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 8. 2011 m. lapkričio 16 d. Visagino miesto apylinkės teismui pateiktas ieškovo... 9. 2012 m. sausio 18 d. Visagino miesto apylinkės teismui pateiktas atsakovės M.... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo - UAB „Visagino būstas“ pateikė teismui... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus-VĮ... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo – AB LESTO pateikė teismui atsiliepimą,... 13. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas A. S. ir atsakovė M. S. pateikė... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 141 str. įtvirtinta nuostata iki... 15. Atsakovo atstovas advokatė N. K. prašė prašymą dėl santuokos nutraukimo... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus-VĮ... 17. Trečiųjų asmenų į bylos nagrinėjimą įtrauktų AB „Lesto“ ir UAB... 18. Prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu... 19. 1990 m. gegužės 5 d. Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto... 20. Bendras gyvenimas santuokoje pareiškėjams nesusiklostė dėl skirtingo... 21. Preziumuojama, kad santuoka faktiškai iširo, jeigu daugiau nei metus... 22. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliekamos pavardės:... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, jeigu... 24. Remiantis bylos medžiaga, ieškovas už ieškininį pareiškimą turėjo... 25. Remiantis bylos medžiaga, atsakovė už priešieškininį pareiškimą turėjo... 26. Šalys sutarė, jog bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygina.... 27. Sutinkamai su LR CPK 88 str., 93 str. 1 d., valstybės naudai iš šalių... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 538-541 str.,-... 29. Prašymą tenkinti.... 30. Santuoką, įregistruotą 1990 m. gegužės 5 d. Vilniaus rajono civilinės... 31. Įregistruojant ištuoką pareiškėjams palikti pavardes: vyrui- Stacevičius,... 32. Priimti ieškovo A. S. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo santuoką... 33. Priimti atsakovės M. S. atsisakymą priešieškinio reikalavimo santuoką... 34. Patvirtinti A. S., asmens kodas ( - ) ir M. S., asmens kodas ( - ), teismui... 35. 1. Teisės santykių su nepilnamečiais vaikais reguliavimas.... 36. 1. Nepilnamečių vaikų santuokoje nėra.... 37. 2. Sutarties šalių tarpusavio materialinis išlaikymas.... 38. 2.1 Šalys viena kitai nepareiškia reikalavimo dėl materialinio išlaikymo... 39. 3. Bendrai įgyto turto padalijimas.... 40. 3.1. M. S. nuosavybėn perduodama:... 41. 3.1.1. 2-jų kambarių butas, esantis Vilties g. 19-11 Visagine, unikalus... 42. 3.2. A. S. nuosavybėn perduodama:... 43. 3.2.1. M. S. įsipareigoja A. S. naudai sumokėti 8 000 Lt (aštuoni... 44. 3.3. Kito turto, esančio mūsų bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nėra.... 45. 3.4. M. S. įsipareigoja sumokėti:... 46. 1) VĮ „Visagino energija" naudai įsiskolinimą 1779,22 Lt už suteiktas... 47. 2) AB LESTO naudai įsiskolinimą 91,12... 48. 3) UAB „Visagino būstas„ naudai įsiskolinimą 748,84 Lt už suteiktas... 49. 3.5. A. S. įsipareigoja sumokėti:... 50. 1). VĮ „Visagino energija" naudai įsiskolinimą 1779,21 Lt už suteiktas... 51. 2) AB LESTO naudai įsiskolinimą 91,12 Lt... 52. 3) UAB „Visagino būstas„ naudai įsiskolinimą 748,84 Lt už suteiktas... 53. 3.6.Kitų kreditorių, prievolės kuriems būtų neįvykdytos, nėra.... 54. 4. Kitų materialinių ir nematerialinių santykių reguliavimas.... 55. 4.1. Nei viena iš šalių neturi viena kitai kokių nors kitų, ankstesniuose... 56. 5. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną egzempliorių... 57. 6. Ši sutartis galioja nuo teismo sprendimo, patvirtinančio jį,... 58. Grąžinti ieškovui A. S. 75 procentus nuo 1099 Lt. už ieškinį mokėtino... 59. Grąžinti atsakovei M. S. 75 procentus nuo 1084 Lt. už ieškinį mokėtino... 60. Išieškoti iš M. S. 26,92 Lt. (dvidešimt šešis litus 92 ct.) pašto... 61. Išieškoti iš A. S. 26,92 Lt. (dvidešimt šešis litus 92 ct.) pašto... 62. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...