Byla Ik-1796-505/2012
Dėl statybos leidimų, statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ir registracijos panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Daina Kukalienė, susipažinusi su V. B. skundu atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenimis Z. R. , A. V. dėl statybos leidimų, statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto ir registracijos panaikinimo,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo V. B. skundas atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuriame prašoma teismo panaikinti: 1) Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2009-01-27 statybos leidimą Nr. 38-3GR911-37/1; 2) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduotą 2010-08-30 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. PTN-20-100817-00730; 3) 2010-08-30 įrašą dėl Z. R. rekonstruoto gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) įregistravimo VĮ Registrų centre; 4) Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2011-08-31 statybos leidimą Nr. LNS-21-110831-00638.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t .y. ginčus, kylančius iš administracinės teisės normų reguliuojamų santykių ir nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

5Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje (2010-07-02 įstatymo Nr. XI-992 redakcija) numatyta, jog, nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta;

62) administracinį teismą, kai statyba dar nėra nepradėta ir teisme ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas. Taigi, pagal Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles, kai statyba pagal statybą leidžiantį dokumentą yra pradėta, ginčai dėl tokio dokumento panaikinimo nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Apie ginčo dėl statybą leidžiančio dokumento, pradėjus statybą, priskirtinumą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui yra pasisakiusi ir Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis priimta byloje Č. D., O. G., ir kt v. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius).

7Pareiškėjas ginčija Kauno rajono savivaldybės administracijos 2009-01-27 statybos leidimą Nr. 38-3GR911-37/1 ir 2011-08-31 statybos leidimą Nr. LNS-21-110831-00638. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-07-19 rašte Nr. (15.2)-2D-10598, atsakydamas į 2012-05-28 pareiškėjo prašymą dėl statinių ( - ) bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-10-25 rašte Nr. (7.9)-2D-15544, atsakydama į pareiškėjo 2012-09-17 prašymą, pažymėjo, kad atlikus faktinių duomenų patikrinimą nustatyta, kad gyvenamojo namo 2A2p (unikalus Nr. ( - ) ) rekonstrukcija, pristatant priestatą 2a2b vykdyta pagal 2009-01-27 statybos leidimą, o priestatas prie gyvenamojo namo (gyvenamojo namo dalies (buto 27-2) rekonstravimas, gyvenamojo namo 2A2p priestato nauja statyba) statomas pagal 2011-08-31 leidimą. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad pagal ginčijamus statybos leidžiančius dokumentus statyba yra pradėta, todėl pagal Statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalį ši byla priskirtina nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

8Pareiškėjas taip pat prašo teismo panaikinti 2010-08-30 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. PTN-20-100817-00730 ir 2010-08-30 įrašą dėl Z. R. rekonstruoto gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) įregistravimo VĮ Registrų centre. Minėti skundo reikalavimai yra tiesiogiai susiję su reikalavimu panaikinti 2009-01-27 statybos leidimą, todėl neišsprendus jo teisėtumo klausimo negalimas ir šių reikalavimų nagrinėjimas- todėl ir šie skundo reikalavimai atsisakytini priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

9Kadangi ginčas nepriskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str., 2 d. 2 p.).

10Pareiškėjas dėl pažeistų teisių turi teisę kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11Atsisakius priimti skundą pareiškėjui grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

13Atsisakyti priimti V. B. skundą.

14Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2012-11-22 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo sąskaitos

15Nr. ( - ), AB Swedbank).

16Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai