Byla 2-15056-676/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „M.“, T. und A. W. G. dėl vykdymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo priteisti jam iš skolininkės UAB „M.“ 3546,43 Lt vykdymo išlaidų. Nurodo, kad antstolio kontoroje pagal 2010-06-22 išduotą Europos mokėjimo įsakymą Nr. (duomenis neskelbtini) dėl 24719,83 Lt skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš UAB „M.“, išieškotojo T. und A. W. G., naudai, buvo užvesta vykdomoji byla Nr. (duomenis neskelbtini). 2011-08-29 vykdomojoje byloje skolininkei buvo išsiųstas siūlymas penkių dienų laikotarpyje nuo siūlymo gavimo dienos sumokėti vykdymo išlaidas. Nepavykus įteikti procesinių dokumentų skolininkei, siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas buvo paskelbtas viešo paskelbimo būdu, tačiau skolininkas per nustatytą terminą vykdymo išlaidų nesumokėjo.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Visos vykdymo išlaidos įvykdžius sprendimą yra išieškomos iš skolininko, jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis turi teisę kreiptis į teismą dėl jų priteisimo (CPK 610, 611 str.).

5Antstolis A. Selezniovas vykdė vykdomąją bylą Nr.(duomenis neskelbtini), pradėtą pagal

62010-06-22 Europos mokėjimo įsakymą Nr. (duomenis neskelbtini) dėl 24719,83 Lt skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „M.“ išieškotojo T. und A. W. G. naudai. 2011-08-29 antstolis, nustatęs, kad skola pagal pateiktą vykdymui įsakymą Nr. (duomenis neskelbtini) pilnai išieškota, ir vykdomieji veiksmai dėl skolos išieškojimo baigti, priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, 2011-08-29 surašė siūlymą, kuriuo nustatė skolininkei terminą sumokėti vykdymo išlaidas. Byloje yra nustatyta, kad skolininkei siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo buvo siųstas antstoliui žinomu, vykdomajame dokumente bei Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens buveinės adresu-(duomenis neskelbtini), Klaipėda, tačiau įteiktas nebuvo, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu.

7Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą (CK 611 str. 1 d.). Siūlymas siunčiamas skolininkui registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu pagal CPK 604 str. nustatytas taisykles, pagal kurias siunčiami procesiniai dokumentai, ir laikomas įteiktu praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 str. numatytą atvejį, kur nustatyta raginimo įteikimo tvarka, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, ir šiuo atveju nėra reikalavimo siūlymą skolininkui įteikti asmeniškai. Įstatymų leidėjas nustatė, kad skolininkas privalo antstoliui nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos, darbo vietos ar buveinės vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai siunčiami paskutiniu žinomu adresu. Įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad antstolis Aleksandras Selezniovas, vadovaujantis CPK 604 str., tinkamai įteikė skolininkei siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, todėl neigiamos pasekmės dėl netinkamo procesinių pareigų vykdymo atsiranda skolininkei.

8Atsižvelgiant į tai, jog antstolis nepažeidė procesinės teisės normų, reglamentuojančių dokumentų įteikimą vykdymo procese skolininkei, skolininkės teisės į informavimą, jo veiksmai vykdymo procese pripažintini teisėtais, todėl yra pagrindas priteisti jam vykdymo išlaidas. Skolininkas per antstolio pasiūlytą terminą turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, o jų nesumokėjus – šias išlaidas priteisia teismas. Nustatyta, kad vykdymo išlaidos paskaičiuotos pagrįstai, skolininkui raštiškas siūlymas vykdymo išlaidas susimokėti išsiųstas registruotąja pašto siunta, o skolininkui nepavykus įteikti procesinių dokumentų, siūlymas susimokėti vykdymo išlaidas paskelbtas vykdymo veiksmų atlikimo vietoje (v.b.l.88-90). Byloje nėra duomenų, kad skolininkė vykdymo išlaidas būtų pervedusi į antstolio depozitinę sąskaitą. Esant šioms aplinkybėms, antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš skolininko antstoliui priteistina 3546,43 Lt vykdymo išlaidų (CPK 610, 611 str.).

9Vadovaudamasis LR CPK 593 str. 2, 4, 5 d., teismas

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11Priteisti antstoliui Aleksandrui Selezniovui 3546,43 Lt vykdymo išlaidų iš skolininkės UAB „M.“, į.k.(duomenis neskelbtini), buveinė –(duomenis neskelbtini), Klaipėda.

12Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui vykdomąją bylą Nr. (duomenis neskelbtini).

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai