Byla 1S-222-50/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Juozapo Surblio, teisėjų Zigmo Pociaus ir Stasio Valužio, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, išnagrinėjusi Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-18 nutarties, kuria panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas V. A. ,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-29 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-239-539/2008, V. A. , gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 str. 1 d., 214 str. 1 d. ir nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Taikant BK 75 str. 1 d., 2 d. 1 p., 4 p., bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-06 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. N1-78-380/2009, V. A. , pripažintas kaltu pagal BK 180 str. 1 d. ir nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 str. 4 d., 9 d. paskirta bausmė subendrinta su 2008-04-29 nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyta galutinė trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Taikant BK 75 str. 1 d., 2 d., bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimą, 2009-02-09 įspėjo V. A. , už 2008-04-29 nuosprendžiu paskirtų įpareigojimų nesilaikymą.

5Teismas, išnagrinėjęs pataisos inspekcijos teikimą, 2009-03-18 priėmė nutartį panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą V. A. ir vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-29 nuosprendžiu paskirtą bausmę pataisos namuose.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė skunde dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-18 nutarties nurodo, kad dėl 2008-04-29 nuosprendžiu V. A. paskirtos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės įsiteisėjo du skirtingi procesiniai sprendimai: 1) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-06 nuosprendis (įsiteisėjęs 2009-05-21) ir 2) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-18 nutartis (įsiteisėjusi 2009-03-24). Prokurorės manymu, kadangi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-29 ir 2009-02-06 nuosprendžiais paskirtos bausmės yra subendrintos ir negali būti vykdomos atskirai, tai to paties teismo 2009-03-18 nutartis, susijusi su nuosprendžio vykdymu, naikintina. Prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-03-18 nutartį ir priimti naują nutartį, kuria panaikinti to paties teismo 2009-02-06 nuosprendžiu paskirtos ir su 2008-04-29 nuosprendžiu paskirta bausme subendrintos trejų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą ir nustatyti bausmę atlikti pataisos namuose.

7Prokurorės skundas atmestinas, naikinti Apylinkės teismo 2009-03-18 nutartį pagrindų nėra. Šia nutartimi teisingai išspręstas klausimas dėl 2008-04-29 nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo. Iš tikrųjų, kitokia problema iškilo kai, priėmus 2009-02-06 nuosprendį ir juo paskirtą bausmę subendrinus su 2008-04-29 nuosprendžiu paskirta bausme, buvo pritaikytas BK 75 str. Galima manyti, kad ta pati bausmė turi būti vykdoma taikant BK 75 str. sąlygas ir kad nuteistasis turi atlikti realią laisvės atėmimo bausmę. Akivaizdu, kad panaikinus laisvės atėmimo bausmės, paskirtos 2008-04-29 nuosprendžiu, vykdymo atidėjimą, ir šią bausmę subendrinus su kitu nuosprendžiu paskirta bausme, nuteistajam BK 75 str. sąlygų taikymas nebegalimas. Tačiau šis klausimas turi būti išspręstas priėmus tam tikrą procesinį sprendimą, kurį gali priimti nuosprendį priėmęs Apylinkės teismas, o ne Apygardos teismas. Nors tokių klausimų išsprendimo būdai ir galimybės nėra tiksliai apibrėžti baudžiamojo proceso įstatymo, numatančio nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų pašalinimą, tačiau šie klausimai turėtų būti sprendžiami suvokiant bendruosius baudžiamojo proceso įstatymo kaip teisės principus. Negalima sutikti su prokuratūros argumentu, kad dėl 2009-02-06 nuosprendžio priėmimo turėjo būti tikslinama teismo 2009-03-18 nutartis. Šia nutartimi priimtas sprendimas išsprendė bausmės vykdymo klausimą dėl 2008-04-29 nuosprendžiu paskirtos bausmės, todėl šia nutartimi niekaip negali būti sprendžiamas klausimas dėl 2009-02-06 nuosprendžio paskirtos bausmės vykdymo. Kita vertus, nepriimtinas prokuratūros prašymo teismui kaip teikimo pateikimo būdas, su šiuo prašymu prašoma patikslinti netikslumus. Bausmės vykdymo klausimai, susiję su svarbią reikšmę turinčio baudžiamojo įstatymo, numatančio galimybę panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą, taikymu, nėra netikslumų paaiškinimai, jie turi svarbią reikšmę nuteisto asmens teisėms ir laisvėms. Todėl, kaip minėta, aukštesnysis teismas negali ir neturi spręsti iš esmės klausimo dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo ar nepanaikinimo, kol to klausimo nesprendė Apylinkės teismas (išsprendus tokį klausimą Apygardos teisme, priimtas sprendimas būtų galutinis ir neskundžiamas). Todėl klausimą dėl 2009-02-06 nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo turi išspręsti Apylinkės teismas surengęs atskirą procesą. Pagrindas tokiam procesui pradėti gali būti prokuroro ar Pataisos inspekcijos teikimai, nes iš nagrinėtų aplinkybių matyti, kad nuteistasis nepaisė ne tik 2008-04-29 nuosprendžiu nustatytų reikalavimų, dabar apskritai nežinoma jo buvimo vieta, nors, remiantis nuosprendžiu nustatytais įpareigojimais, jis privalo būti savo gyvenamojoje vietoje.

8Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

9Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės skundą atmesti, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeista.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai