Byla 2S-910-413/2015
Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, raštinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Statra“ atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-178-652/2015 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Statra“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Reisvita“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Samana plus“ ir antstolei A. K. dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 4 d. priėmė sprendimą, kuriuo priteisė iš UAB ,,Statra“ (skolininko) UAB ,,Reisvita“ (išieškotojo) naudai 8100 Lt skolą, 912,32 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Šio teismo sprendimo pagrindu 2014 m. sausio 14 d. buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-2510-90, kuris antstolės A. K. kontoroje priimtas vykdyti 2014 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymu. Skolininkas 2014 m. spalio 31 d. prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti 9000 Lt įskaitymą vykdant 2014 m. sausio 14 d. Alytaus rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2510-90. Reikalavimas dėl įskaitymo buvo grindžiamas 2014 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimų perleidimo sutartimi, kuria UAB „Samana plius“ perleido 9000 Lt reikalavimo teisę skolininkui UAB „Statra“ į UAB „Reisvita“ skolą. Anot pareiškėjos, skolininkas ir išieškotojas turi vienas kitam priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, todėl siekiant supaprastinti šalių patenkintų vienarūšių reikalavimų vykdymo procedūrą, sumažinti vykdymo išlaidas bei įgyvendinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus, tikslingas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas ir atitinkamai 2014 m. sausio 14 d. Alytaus rajono apylinkės teismo išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-2510-90 modifikavimas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjos prašymą paliko nenagrinėtą; priteisė iš pareiškėjos UAB ,,Statra“ 11,01 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

6Teismas nustatė, kad iš UAB ,,Statra“ yra vykdomas priverstinis skolos išieškojimas pagal vykdomąjį raštą, išduotą Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimo pagrindu. 2014 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu UAB „Samana plius“ (išieškotojo UAB ,,Reisvita“ kreditorius) perleido nagrinėjamos bylos skolininkui UAB ,,Statra“ 9000 Lt reikalavimo teisę į UAB ,,Reisvita“. Teismas nustatė, kad priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo klausimas jau buvo sprendžiamas vykdymo procese, dėl to yra priimti antstolės patvarkymai. Kadangi skolos išieškojimas iš pareiškėjos yra vykdomas antstolės A. K., o priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo klausimas buvo išspręstas antstolės 2014 m. lapkričio 3 d. patvarkymu, kuriuo buvo patenkintas išieškotojos UAB ,,Reisvita“ skundas, teismo vertinimu, pareiškėja, nesutikdama su šiuo patvarkymu, turėjo teisę kreiptis į antstolę su skundu dėl patvarkymo panaikinimo ir tik antstolei nesutikus su pareiškėjos skundu, vykdomoji byla su skolininko skundu ir antstolės patvarkymu turėjo būti išsiųsta į teismą. Vadovaujantis nurodytu, teismas sprendė, kad pareiškėja pažeidė kreipimosi į teismą dėl antstolio veiksmų tvarką, todėl 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu prašymą paliko nenagrinėtu, išaiškindamas pareiškėjai antstolės veiksmų apskundimo tvarką, nurodytą CPK 510 straipsnyje.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Statra“ prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos UAB „Statra“ prašymą taikyti įskaitymą 9000 Lt (2 606,58 Eur) sumoje, vykdant 2014 m. sausio 14 d. Alytaus rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2510-90, patenkinti.

9Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad antstolio patvarkymas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo aspektu nėra ir negali būti laikomas vykdomuoju dokumentu CPK 587 straipsnio ir (ar) CPK 687 straipsnio prasme. Todėl antstolis pats savo patvarkymu negali įskaityti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų vykdymo procese, tam yra reikalingas CPK 587 straipsnyje numatytas vykdomasis dokumentas, t. y. vykdomojo rašto Nr. 2-2150-90, išduoto Alytaus rajono apylinkės teismo, pakeitimas, modifikavimas ir (ar) naujo vykdomojo rašto išdavimas, dėl ko pareiškėja ir kreipėsi į teismą. Apeliantė nesutinka su skundžiamos nutarties argumentu, kad pareiškėja, kreipdamasi į teismą minėtu prašymu, pažeidė kreipimosi į teismą dėl antstolio veiksmų tvarką. Pažymi, kad 2014 m. spalio 30 d. prašymu įskaityti byloje pareikštus priešpriešinius vienarūšius reikalavimus nėra siekiama skųsti antstolės veiksmų, priešingai, siekiama, kad priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas taptų galimas ir (ar) atitiktų įstatymų nustatytus tokiam įskaitymui vykdymo metu jam nustatytus reikalavimus su savarankišku reikalavimu, kuris nėra susijęs su antstolės patvarkymais nurodytoje vykdomojoje byloje ir (ar) jų apskundimu. Todėl, anot apeliantės, ji nepažeidė kreipimosi į teismą dėl antstolio veiksmų tvarkos, nes tai nėra pareiškėjo 2014 m. spalio 30 d. prašymo taikyti įskaitymą dalykas. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas bei neišsprendė byloje pareikštų reikalavimų, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta kaip neteisėta ir (ar) nepagrįsta.

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai bei išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

13Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos prašymas dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo buvo paliktas nenagrinėtas CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Nagrinėjamos civilinės ir vykdomosios bylos Nr. 0133/14/2139 duomenimis nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimo pagrindu išieškotojui UAB ,,Reisvita“ 2014 m. sausio 14 d. buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-2510-90 dėl 8100 Lt skolos, 912,32 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB ,,Statra“, kuris antstolės A. K. 2014 m. rugpjūčio 5 d. patvarkymu priimtas vykdyti (v. b. l. 2, 8). 2014 m. rugsėjo 27 d. patvarkymu antstolė tenkino skolininko UAB ,,Statra“ prašymą ir 9000 Lt sumažino išieškojimą iš UAB ,,Statra“ pagal 2014 m. sausio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą vykdomojoje byloje Nr. 0133/14/02139 (v. b. l. 51). 2014 m. spalio 27 d. išieškotojai UAB ,,Reisvita“ nesutinkant su atliktu įskaitymu ir pateikus antstolei skundą dėl 2014 m. rugsėjo 27 d. patvarkymo panaikinimo, antstolė 2014 m. lapkričio 3 d. patvarkymu išieškotojo skundą tenkino ir panaikino skundžiamą patvarkymą, kuriuo buvo įskaičiusi priešpriešines išieškotinas sumas, bei nutarė toliau tęsti minėtos skolos išieškojimą pagal Alytaus rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2510-90 (v. b. l. 92). Skolininkas 2014 m. spalio 31 d. kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti 9000 Lt įskaitymą, prašymą grįsdamas 2014 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimų perleidimo sutartimi, kuria UAB „Samana plius“ perleido skolininkui 9000 Lt reikalavimo teisę į jo išieškotoją UAB „Reisvita“.

15Taigi, pagal bylos duomenis, skolininko prašymas dėl įskaitymo buvo pateiktas vykdymo procese, kai yra vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas. Pažymėtina, kad skolų išieškojimą vykdymo procese reglamentuoja Civilinio proceso kodekso VI dalies nuostatos. Įskaitymas vykdymo procese galimas tik dėl neginčijamos reikalavimo teisės. Tai patvirtina ir vykdymo procese priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą reglamentuojanti speciali CPK 687 straipsnio nuostata, kuri numato, kad jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo, antstolis savo patvarkymu atlieka šių sumų tarpusavio įskaitymą. Tai reiškia, kad įskaitymas vykdomajame procese galimas tik tuo atveju kai skolininkas turi vykdomąjį dokumentą, patvirtinantį jo reikalavimų teisėtumą, arba esant išieškotojo sutikimui dėl įskaitymo atlikimo.

16CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas. Reikalavimo perleidimo sutartis CPK 587 straipsnio prasme nėra vykdomasis dokumentas, dėl ko spręstina, kad skolininkui nepateikus savo reikalavimą pagrindžiančio vykdomojo dokumento ir nenustačius pagrindų, numatytų CPK 687 straipsnyje, įskaitymas pagal 2014 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartį vykdymo procese yra negalimas.

17Nagrinėjamos bylos atveju nenustatyta, kad skolininkas būtų pasinaudojęs įskaitymo teise taip, kaip tai numato įstatymas (CK 6.109 straipsnio 1 dalis, 6.131 straipsnis). 2014 m. rugsėjo 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Samana plius“ perleido skolininkui UAB „Statra“ teisę reikalauti grąžinti nuomos mokestį pagal Nuomos sutartį, įskaitant pradelstas mokėtinas sumas (Sutarties 2.1.1 punktas), tačiau pagal vykdomosios bylos duomenis matyti, kad ši skolininko UAB „Statra“ teisė yra ginčijama jo kreditoriaus ir šios bylos išieškotojo UAB „Reisvita“. Todėl yra realus pagrindas manyti, kad gali atsirasti įstatyminis pagrindas, draudžiantis įskaitymą (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Atkreiptinas dėmesys, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris ir taip, kaip savo reikalavimą formuluoja pareiškėja, teismo negali būti pripažintas. Taigi pareiškėjos savarankiškas prašymas (reikalavimas) teismui taikyti įskaitymą nelaikytinas materialiuoju teisiniu ieškinio (pareiškimo) reikalavimu. Kadangi teismas byloje sprendimą priima tik dėl šalių viena kitai pareikštų materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimų, yra teisinis pagrindas konstatuoti, kad tokio pobūdžio ginčas teismui yra neteismingas, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti pareiškėjos pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 pagrindu, o pareiškimą priėmęs – bylą nutraukti pagal CPK 293 straipsnio 1 punkto taisykles.

19Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teises normas, reglamentuojančias procesinio dokumento (prašymo) palikimo nenagrinėtu institutą (CPK 329 straipsnio 1 dalis), nes tam nebuvo nei faktinių, nei teisinių prielaidų, o skolininko tokio pobūdžio pareiškimas teisme negali būti nagrinėjamas, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą teismo nutartį panaikina ir bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 1 punktas, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

20Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

21panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir civilinę bylą nutraukti.

22Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, raštinio proceso tvarka... 2. I. Ginčo esmė... 3. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 4 d. priėmė sprendimą,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjos... 6. Teismas nustatė, kad iš UAB ,,Statra“ yra vykdomas priverstinis skolos... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Statra“ prašo panaikinti Alytaus... 9. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad antstolio patvarkymas... 10. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai bei išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. Nagrinėjamos civilinės ir vykdomosios bylos Nr. 0133/14/2139 duomenimis... 15. Taigi, pagal bylos duomenis, skolininko prašymas dėl įskaitymo buvo... 16. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka... 17. Nagrinėjamos bylos atveju nenustatyta, kad skolininkas būtų pasinaudojęs... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris ir taip, kaip... 19. Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines... 20. Kauno apygardos teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir... 22. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....