Byla Ik-2985-562/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, (trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities VPK)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Arūno Dirvono, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjai E. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos E. B. skundą atsakovei LR Vidaus reikalų ministerijai, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, (trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities VPK)

Nustatė

2pareiškėja –skundu ir patikslintais skundais (b.l. 1-3, 12-13, 22, 27) prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011-02-24 sprendimą Nr. 1D-1484, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2011-05-05 protokolinį sprendimą Nr. 56-3 ir dėl įpareigojimo atlikti veiksmus: išslaptinti ir leisti susipažinti su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjo R. P. 2008-05-07 tarnybiniame pranešime nurodyta operatyvine informacija, kuri buvo panaudota baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-221-08.

3Pareiškėja skunde nurodo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą b/b 96-1-221-08 tyrėjas R. P. 2008-05-07 Šiaulių rajono policijos komisariato Viršininkui pateikė tarnybinj pranešimą, kad gauta operatyvinė informacija, kad minėtas plakatas yra laikomas ( - ) k. Šiaulių r. ( - ) name, priklausančiame E. B.. Šio pranešimo pagrindu tyrėjas R. P. 2008-05-07 atliko nesankcionuotą kratą pareiškėjos namuose ( - ), ( - ) k. Šiaulių r. ieškomo plakato nerado. Šiaulių apygardos prokuratūra ikiteisminį tyrimą b/b 96-1-221-08 nutraukė vadovaudamasi LR Baudžiamojo proceso kodekso 3str. 1d. I p. nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Šiaulių rajono policijos komisariato Viršininko, prašė leidimo susipažinti su operatyvine informacija. 2010-07-10 l.e. viršininko pareigas S. V. raštu Nr.4-96-S-7948, kad informacija yra įslaptinta, vadovaujantis Operatyvinės veiklos įstatymo 17str. jos pateikti neturi teisės. Šiaulių apygardos prokuratūra 2010-08-04 rašte Nr.8-03-4378 atsakė, kad Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausias prokuroras, jo įgaliotas vyriausiojo prokuroro pavaduotojas neteikė teikimų Šiaulių apygardos teismo pirmininkui ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkei dėl operatyvinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatyme 10 str., llstr., sankcionavimo pareiškėjos atžvilgtu, taip pat konstatavo, kad Šiaulių apygardos prokuratūra neturi duomenų, dokumentų patvirtinančių, kad pareiškėjos atžvilgiu buvo vykdoma operatyvinė veikla, tai pat nėra duomenų, kad tyrimas b/b 96-1-221 buvo pradėtas, realizavus operatyvinio tyrimo bylos medžiagą.

4Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato viršininkas V. K. 2010-09-17 rašte Nr.40-96-S-11014 Teigė kad, <«...pareiškėjos atžvilgiu nebuvo atliekami operatyviniai veiksmai, kuriuos būtų reikėję sankcionuoti.>» Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus viršininkas S. V. (tas pats pareigūnas, kuris 2010-07-10 l.e. viršininko pareigas raštu Nr.4-96-S-7948, kad informacija yra įslaptinta ir vadovaujantis Operatyvinės veiklos įstatymo 17str. jos pateikti neturi teisės.) 2011-06-07 Nr. 40-96-S-6373, jau rašo kad informacija turi slaptumo žymą („Riboto naudojimo‘‘). Lietuvos Respublikos Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2011 m. gegužės 5 d. Nr. 56-3 posėdžio protokole pateikta , 2011 m. gegužės 3 d. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Specialiosios ekspertų komisijos protokolinio sprendimo Nr. 38-S10-7RN, ISS išvada, kad <«... E. B. prašomoje išslaptinti informacijoje yra įvardijami Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, detaliojo sąrašo 36 punkte numatyti duomenys.»>Remiantis Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus viršininkas S. V. 2011-06-07 raštu Nr. 40-96-S-6373,kad, informacija turi slaptumo žymą ( „Riboto naudojimo‘‘) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Specialiosios ekspertų komisijos skolinio sprendimo Nr. 38-S10-7RN, ISS išvada, kad informacijoje pateikti duomenys atitinka Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos, detaliojo sąrašo 36 punkte numatytiems duomenims. Darytina išvada, kad informacija atitinka valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5str. 2 d. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2011 m. gegužės 5 d. Nr. 56-3 posėdžio protokolu nutarė atsisakyti išslaptinti informaciją, nes ji įslaptinta pagrįstai ir nėra pagrindo šią informaciją išslaptinti. Konstatuojamojoje dalyje kalbama apie žymas „Visiškai slapta‘‘, „Slaptai‘‘ ir „Konfidencialiai‘‘. Išanalizavus valstybės ir tarnybos įstatymo 5str. ld. niekaip negalima operatyvinės informacijos, kuri minima R. P. 2008-05-07 tarnybiniame pranešime, kad <«.. minėtas plakatas yra laikomas ( - ) k. Šiaulių ( - ) name, priklausančiame E. B.>», priskirti valstybės paslapčiai. Mano, paslapčių apsaugos koordinavimo komisija pareiškėjos skundą išnagrinėjo neišsamiai, klaidingai taikė įstatymą. Tokio lygio komisija privalėjo pastebėti, kad informacija yra tarnybinio pobūdžio ir jai žyma „Slaptai‘‘ negali būti taikoma. Kad informacija yra tarnybinio pobūdžio matyti iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro Specialiosios ekspertų komisijos protokolinio sprendimo Nr. 38-S10-7RN, ISS išvados, kad informacijoje pateikti duomenys atitinka Vidaus reikalų Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos, detaliojo sąrašo 36 punkte numatytiems duomenims. Darytina išvada, kad informacija atitinka valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 str. 2 d.. Šiaulių apskrities (Vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus viršininkas V. 2011-06-07 Nr. 40-96-S-6373, rašo kad informacija turi slaptumo žymą „Riboto naudojimo‘‘. Šios dvi aplinkybės įrodo, kad tyrėjo R. P. minima operatyvinė informacija yra tarnybinio naudojimo. Šiaulių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus viršininkas S. V. 2011-06-07 rašte 40-96-S-6373, nenurodė informacijos įslaptinimo termino, tai vadovaujantis Valstybės ir tarnybos įstatymo įstatymo 8 str. 2d., tai tokia informacija išslaptinama po 2 metų nuo jos įslaptinimo datos. Nuo įslaptinimo datos jau praėjo treji metai, todėl nėra kliūties, b/b 96-1-221-08 naudotą operatyvinę informaciją išslaptinti. Išslaptinimo tvarką nustato Valstybės ir tarnybos įstatymo 8 str., tai pat Operatyvinės veiklos įstatymo 17str. kai operatyvinė informacija panaudojama baudžiamajame procese.

5Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad Šiaulių rajono komisariatas atsiunčia 2008-04-18 pranešimą, nors baudžiamoji byla pradėta tik 2008-04-21, manau, kad čia bus antroji klastotė, tai nesusiję su pareiškėjos skundu. Ji prašo išslaptinti operatyvinę informaciją pagal P. gegužės mėnesio tarnybinį pranešimą.

6Atsakovė – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime ( b.l. 35) nurodė, kad Vidaus reikalų ministerija nesutinka su E. B. skundu.

7Pareiškėja siekia, kad būtų išslaptinta informacija. Pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 str. 2 d. įslaptinta informacija, kai nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs, gali būti išslaptinama tik įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu. Šiuo atveju, tai Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariatas. Vidaus reikalų ministerijos 2011-02-24 raštas Nr. 1D-1484 nelaikytinas sprendimu atsisakyti išslaptinti dokumentą, nes teisė spręsti dėl rengėjo įslaptintos informacijos išslaptinimo ministerijai nesuteikta. Šis ministerijos raštas nesukelia pareiškėjai pasekmių, todėl neturėtų būti apskundimo dalyku.Dėl to, kas išdėstyta, Vidaus reikalų ministerija yra netinkamas atsakovas dėl skundo reikalavimo išslaptinti ir leisti susipažinti su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjo 2008-05-07 tarnybiniame pranešime nurodyta operatyvine informacija, kuri buvo panaudota baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-221-08.

8Į teismo posėdį atsakovės, trečiojo suinteresuoto asmens atstovai neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai ( b.l.92 ).

9Skundas atmestinas.

10Pareiškėja pateikė reikalavimus panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011-02-24 sprendimą Nr. 1D-1484, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2011-05-05 protokolinį sprendimą Nr. 56-3 ir dėl įpareigojimo atlikti veiksmus: išslaptinti ir leisti susipažinti su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjo R. P. 2008-05-07 tarnybiniame pranešime nurodyta operatyvine informacija, kuri buvo panaudota baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-221-08.

11Nagrinėjamoje byloje spręstina dėl šalių ginčo, kuris iš esmės kilo dėl to, ar pagrįstai atsisakyta išslaptinti informaciją.

122011-05-05 Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija svarstė E. B. skundą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimo atsisakyti išslaptinti informaciją ir priėmė protokolinį sprendimą Nr. 56-3, kuriuo pripažino, kad E. B. skunde prašoma išslaptinti įslaptinta informacija įslaptinta pagrįstai ir nėra teisinio pagrindo šią informaciją išslaptinti ( b.l.74-76).

13Nustatyta, kad 2011-02-12 E. B. kreipėsi į Vidaus Reikalų ministeriją dėl su ja susijusios įslaptintos informacijo, kuri buvo panaudota baudž. byloje Nr. 96-1-221-08, išslaptinimo ( b.l. 14-15), 2011-02-24 LR VRM raštu Nr. 1D-1484 buvo atsisakyta išslaptinti minėtą informaciją nesant teisinio pagrindo ( b.l. 14-15). 2011-05-05 Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija svarstė E. B. skundą dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos sprendimo atsisakyti išslaptinti informaciją ir priėmė protokolinį sprendimą Nr. 56-3, kuriuo pripažino, kad E. B. skunde prašoma išslaptinti įslaptinta informacija įslaptinta pagrįstai ir nėra teisinio pagrindo šią informaciją išslaptinti, nesant Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje (įslaptinta informacija išslaptinama, kai: 1) pasibaigia statymo 8 straipsnyje nustatytas įslaptinimo terminas; 2) išnyksta įslaptinimo tikslingumas, nors nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs). Atsižvelgiant į tai, kad kol kas nėra atsiradusi nei viena iš Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, ( b.l.74-76)

14Bylos duomenys patvirtina, kad Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariate 2008 metais buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-221-08 pagal LR BK 170 str. 1 d. Tyrėjas R. P., rašydamas 2008-05-07 tarnybinį pranešimą, rėmėsi operatyvine informacija, kuri įforminta įslaptintu pranešimu (b.l. 7). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šis pranešimas slaptumo žyma „Slaptai“ įslaptintas vadovaujantis LR Valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų misterijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, detaliojo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006-05-22 įsakymu Nr.1-1RN-5 (RN) (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-09-10 įsakymu Nr.1-1RN-2(RN) ir 2010-12-01 įsakymo Nr.1-1RN-2(RN) redakcijos) 36 punktu. Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl LR vidaus reikalų ministerijos sprendimo atsisakyti išslaptinti informaciją, kreipėsi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą su prašymu patvirtinti, kad E. B. prašomoje išslaptinti informacijoje yra nurodyti LR Valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų misterijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, detaliojo sąrašo 36 punkte numatyti duomenys. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Specialioji ekspertų komisija pateikė duomenis, kad E. B. prašomoje išslaptinti informacijoje yra įvardijami LR Valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų misterijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, detaliojo sąrašo 36 punkte numatyti duomenys (b.l.84).

15Pagrindinius valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimo, saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos veiksmų koordinavimo bei kontrolės pagrindus ir tvarką, nustato minimalius atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių (personalo patikimumas, įslaptintos informacijos administravimas, fizinė apsauga, įslaptintų sandorių saugumas, automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apsauga) reikalavimus reglamentuoja Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas apibrėžia, kad įslaptinta informacija pagal svarbą, galimos žalos, kurią patirtų valstybė, jos institucijos ar asmenys, jeigu ši informacija būtų prarasta arba atskleista neturintiems teisės ją sužinoti asmenims, dydį ir pagal apsaugos, būtinos tokiai informacijai apsaugoti, lygį yra skirstoma į visiškai slaptą, slaptą, konfidencialią bei riboto naudojimo informaciją (VTPĮ 5 str. 1 d.). Žyma „Visiškai slaptai“ suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali sukelti grėsmę Lietuvos Respublikos suverenitetui ar teritorijos vientisumui arba turėti ypač sunkių pasekmių valstybės interesams, arba sukelti pavojų žmogaus gyvybei (VTPĮ 5 str. 2 d.); žyma „Slaptai“ suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pažeisti valstybės gynybinę galią ar padaryti žalos valstybės interesams arba sudaryti prielaidas kilti pavojui žmogaus gyvybei ar sveikatai (VTPĮ 5 str. 3 d.); žyma „Konfidencialiai“ suteikiama tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės interesams arba padaryti žalos valstybės institucijų veiklai ar sudaryti prielaidas neteisėtam valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimui (VTPĮ 5 str. 4 d.); žyma „Riboto naudojimo“ suteikiama tarnybos paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pakenkti valstybės institucijų interesams (VTPĮ 5 str. 5 d.). . Informacijos įslaptinimo pagrindas – šio Įstatymo 7 straipsnyje išdėstytas įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas, remiantis šiuo sąrašu paslapčių subjektų parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti detalūs įslaptinamos informacijos sąrašai bei konkrečios įslaptinamos informacijos turinys (VTPĮ 6str. 1 d.). Informacijai slaptumo žymas suteikia, keičia ir jos įslaptinimo terminus nustato informaciją parengę paslapčių subjektai šio Įstatymo nustatyta tvarka(VTPĮ 6str. 2 d.). Už informacijos įslaptinimą ir pagrįstų slaptumo žymų suteikimą atsako paslapčių subjekto struktūrinio padalinio, parengusio ir nustatyta tvarka įslaptinusio informaciją, vadovas (VTPĮ 6str. 3d.). Įslaptinta informacija išslaptinama, kai pasibaigia šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatytas įslaptinimo terminas; išnyksta įslaptinimo tikslingumas, nors nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs(VTPĮ 10str. 1d.). Įslaptinta informacija, kai nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs, gali būti išslaptinama tik įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu (VTPĮ 10str. 2d.). Pasibaigus nustatytam įslaptinimo terminui, informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ir „Konfidencialiai“, išslaptinama tik įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu. Pasibaigus nustatytam įslaptinimo terminui, informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, laikoma išslaptinta nepriimant atskiro sprendimo, jeigu informacija neturi papildomos nuorodos ir informacijos rengėjas nepranešė apie informacijos įslaptinimo termino pratęsimą (VTPĮ 10str. 3d.). Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas nustatytas VTPĮ 7 straipsnyje, kurio 1 d. 19 p.nustatyta, kad valstybės paslaptį gali sudaryti detalūs duomenys apie operatyvinės veiklos subjektų operatyvinės veiklos slaptųjų dalyvių vykdomos operatyvinės veiklos organizavimą, eigą ir rezultatus, priemonių ir metodų naudojimą, jų finansavimą, materialinį bei techninį aprūpinimą, operatyvinės veiklos slaptųjų dalyvių operatyvinių veiksmų metu gauta informacija bei jos pagrindu parengta analitinė informacija. Nustatytas teisinis reglamentavimas bei nustatyti duomenys, kad E. B. prašomoje išslaptinti informacijoje yra LR Valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos, įstaigų prie Vidaus reikalų misterijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veikla, detaliojo sąrašo 36 punkte numatyti duomenys, patvirtina, jog Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija pagrįstai pripažino, kad E. B. skunde prašoma išslaptinti įslaptinta informacija įslaptinta pagrįstai ir nėra teisinio pagrindo šią informaciją išslaptinti. Atsižvelgiant į tai, atmestini reikalavimai panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2011-02-24 sprendimą Nr. 1D-1484, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos 2011-05-05 protokolinį sprendimą Nr. 56-3.

16Kaip jau buvo minėta, įslaptinta informacija išslaptinama, kai pasibaigia VTPĮ 8 straipsnyje nustatytas įslaptinimo terminas arba išnyksta įslaptinimo tikslingumas, nors nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs(VTPĮ 10str. 1d.). Pažymėtina, kad įslaptinta informacija, kai nustatytas įslaptinimo terminas dar nepasibaigęs, gali būti išslaptinama tik įslaptintos informacijos rengėjo sprendimu (VTPĮ 10str. 2d.). Nagrinėjamu atveju nustačius, kad nėra pasibaigia VTPĮ 8 straipsnyje nustatyti įslaptinimo terminai, taip pat nesant kitų VTPĮ 10str. 1 d. numatytų informacijos išslaptinimo pagrindų, nepagrįstas pareiškėjos reikalavimas išslaptinti ir leisti susipažinti su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjo R. P. 2008-05-07 tarnybiniame pranešime nurodyta operatyvine informacija, kuri buvo panaudota baudžiamojoje byloje Nr. 96-1-221-08.

17Teismo išdėstytų motyvų pagrindu skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str.1p).

18ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi skundas atmestinas, nėra pagrindo priteisti pareiškėjos turėtas išlaidas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 89 str. 1 d. 1 ir 3 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjos E. B. skundą atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja –skundu ir patikslintais skundais (b.l. 1-3, 12-13, 22, 27)... 3. Pareiškėja skunde nurodo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą b/b 96-1-221-08... 4. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono... 5. Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.... 6. Atsakovė – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija su pareiškėjos... 7. Pareiškėja siekia, kad būtų išslaptinta informacija. Pagal Valstybės ir... 8. Į teismo posėdį atsakovės, trečiojo suinteresuoto asmens atstovai... 9. Skundas atmestinas.... 10. Pareiškėja pateikė reikalavimus panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus... 11. Nagrinėjamoje byloje spręstina dėl šalių ginčo, kuris iš esmės kilo... 12. 2011-05-05 Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija... 13. Nustatyta, kad 2011-02-12 E. B. kreipėsi į Vidaus Reikalų ministeriją dėl... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos... 15. Pagrindinius valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos... 16. Kaip jau buvo minėta, įslaptinta informacija išslaptinama, kai pasibaigia... 17. Teismo išdėstytų motyvų pagrindu skundas atmestinas kaip nepagrįstas... 18. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. Pareiškėjos E. B. skundą atmesti.... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...