Byla e2A-37-280/2020
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė, veikdama Vilniau apygardos teismo vardu, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau –UAB) „Crypto bankas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-732-807-2019 pagal ieškovės UAB „Crypto bankas“ ieškinį atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialui dėl draudimo išmokos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Crypto bankas“ (buvęs pavadinimas UAB „Arvonta“) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company” 624,69 Eur žalos atlyginimo (524,69 Eur neišmokėtos draudimo išmokos dalies ir 100 Eur nepriklausomo turto vertintojo samdymo is?laidų), 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 624,69 Eur sumos nuo 2017-11-25 d. iki žalos atlyginimo dienos, 6% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, kad 2017-10-01 eismo įvykio metu buvo apgadinta UAB “Arvonta” priklausanti transporto priemonė Mercedes Benz ML350. De?l eismo i?vykio kalto asmens civiline? atsakomybe? buvo apdraude?s draudikas AAS „BTA Baltic Insurance Company”. Draudikas apskaic?iavo 933,81 Eur moke?tina? draudimo is?moka?. Ieškovas su tokia suma nesutiko ir pateike? draudikui turto vertintojo ataskaitą, kurioje nurodyta 1634,99 Eur automobilio remontui reikalinga suma. Draudikas is?moke?jo UAB "Arvonta" 1110,30 Eur draudimo is?moka?, todėl ieškovas iš draudiko reikalauja papildomai is?moke?ti 524,69 Eur draudimo is?moka? (suma?, kuria buvo sumaz?intas turto vertintojo nustatytas nuostolis) ir apmoke?ti 100 Eur nepriklausomo turto vertintojo samdymo is?laidas. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-04-05 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Crypto bankas“, atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje“, 250 Eur bylinėjimosi išlaidų.

104.

11Teismas nustatė, kad 2017-10-01 eismo įvykio metu buvo apgadinta transporto priemonė Mercedes Benz ML 350, valstybinis numeris ( - ), priklausanti ieškovui UAB „Crypto bankas“ (buvusi UAB „Arvonta‘). Už eismo įvykį atsakingu pripažintas automobilio Toyota Prius Plus, valstybinis numeris ( - ) valdytojas UAB „Mopus“, kurio civilinė atsakomybė buvo apdrausta AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filiale Lietuvoje. Remdamasis turto vertintojo E. L. Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaita Nr. L171005 (e.b.l. 5-38, t. 1), ieškovas kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas atlyginti 1634,99 Eur (1978,34 Eur su PVM) draudimo išmoką bei 100 Eur vertinimo ataskaitos parengimo išlaidų (e.b.l. 54, t. 1). Atsakovas priėmė sprendimą išmokėti ieškovui 1110,30 Eur dydžio draudimo išmoką. Dėl likusios draudimo išmokos dalies – 524,69 Eur, tarp šalių kilo ginčas, ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 100 Eur už atlikto turto vertinimo ataskaitos parengimą.

125.

13Ieškovas tikslu pagrįsti žalos dydį pateikė turto vertintojo E. L. Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitą Nr. L171005 (e.b.l. 5-38, t. 1), pagal kurią, ieškovo teigimu, atsakovas privalėjo sumokėti 1634,99 Eur (1978,34 Eur su PVM) dydžio draudimo išmoką (atkūrimo (remonto) kaštai).

146.

15Ieškovo pateiktoje turto vertintojo E. L. Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitoje Nr. L171005 nurodyta, kad transporto priemonės atstatymas iki buvusios būklės prieš įvykį ekonominiu požiūriu yra tikslingas. Ataskaitoje nurodoma, kad atsarginių dalių kainų šaltinis - kompiuterinis atkūrimo kaštų skaičiavimo modulis „Audatex"; transporto priemonės atkūrimo (remonto) kaštai apskaičiuoti taikant Instrukcijos IV skyriuje "Transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštų nustatymas” aptartą (reglamentuotą) metodiką; vidutiniai remonto darbų įkainiai apskaičiuoti vertintojui 2017 m. balandžio mėn. atlikus Vilniaus miesto remonto įmonių apklausą; keičiamų dalių nuvertinimo normos taikomos vadovaujantis Instrukcijos IV skyriuje "Transporto priemonių atkūrimo (remonto) kaštų nustatymas", nurodytomis rekomendacijomis. Ataskaitos 6 punkte teigiama, kad nustatyti transporto priemonės atkūrimo (remonto) kaštai yra preliminarūs ir gali skirtis nuo faktinių remonto kaštų, kurie būtų apskaičiuoti atliekant vertinamos transporto priemonės remontą konkrečioje remonto įmonėje, nes atkūrimo (remonto) kaštai yra suskaičiuoti transporto priemonės pirminės vizualios apžiūros metu sudaryto apgadinimų ir numatomo remonto protokolo pagrindu.

167.

17Atsižvelgdamas į pačios turto vertintojo E. L. parengtos ataskaitos turinį: ji yra parengta teoriniu pagrindu, remonto darbų kainos nustatytos remonto įmonių apklausos būdu, vertindamas tai, kad ieškovas automobilio neremontavo, teismas sprendė, jog negalima daryti išvados, kad ataskaitoje nustatyta teorinė automobilio remonto kaina galėtų realiai atspindėti tokio automobilio remonto vertę jį faktiškai atlikus.

188.

19Teismas padarė išvadą, kad ieškovo automobilio atkūrimo (remonto) kaina, nurodyta vertintojo E. L. Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitoje Nr. L171005, nėra tiksli, minėtoje ataskaitoje nurodyta, jog „nustatyti transporto priemonės atkūrimo (remonto) kaštai yra preliminarūs ir gali skirtis nuo faktinių remonto kaštų, kurie būtų apskaičiuoti atliekant vertinamos transporto priemonės remontą konkrečioje remonto įmonėje“, šią ataskaitą vertino kritiškai.

209.

21Atsakovas atlygintinos žalos dydį – 1110,30 Eur, nustatė vadovaudamasis 2008-02-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 122 patvirtintomis Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėmis (toliau – taisyklės). Taisyklių 15 punkte nustatyta, jei nukentėjęs asmuo turto neremontuoja, atlyginamos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinių darbų ir keičiamų detalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis rekomenduojamais laiko normatyvais.

2210.

23Atsakovas dėl realios remonto kainos nustatymo kreipėsi į tris remonto įmones (UAB „Visoda“, UAB „Vijūra“ autocentras, UAB „Inchape motors“), kurios pagal pateiktas sugadinimų nuotraukas nustatė faktinius remonto kaštus (atitinkamai 1 216,78 Eur be PVM, 956,69 Eur be PVM ir 1 157,42 Eur be PVM) (e.b.l. 55-71, t. 1). Šiuos veiksmus atsakovas atliko remdamasis Taisyklių 13 p., kuris numato, jog „Nukentėjusio trečiojo asmens turtui (transporto priemonei ar kitam kilnojamajam ar nekilnojamajam turtui) padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas, vadovaudamasis atsakingo draudiko įgaliotų asmenų (ekspertų) ir (ar) turto vertintojų ataskaitomis ar išvadomis, įmonės, kurioje remontuojamas sugadintas turtas, pateiktais šio turto remonto išlaidų skaičiavimais ir (ar) atsižvelgdamas į įmonės, kuri turi teisę remontuoti sugadintą turtą, pateiktus šio turto remonto išlaidų skaičiavimus ar remonto išlaidų pagrindimo dokumentus, taip pat į nukentėjusio trečiojo asmens pateiktus žalos dydį įrodančius dokumentus“. Gavęs paminėtų remonto įmonių sudarytas remonto darbų sąmatas, pirminį draudimo išmokos dydį (933,81 Eur) atsakovas pagrįstai perskaičiavo į 1 110,30 Eur dydžio draudimo išmoką.

2411.

25Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad jis neturėjo pagrindo vadovautis ieškovės pateikta vertinimo ataskaita, remdamasis TPVCAPDĮ 19 str. 6 d., kurioje nurodoma, jog atsakingas draudikas ar Biuras moka per eismo įvykį nukentėjusiam trečiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstos per eismo įvykį padarytos žalos dydžio išmoką, neviršijančią šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų draudimo sumų, ir turi teisę atmesti nepagrįstus reikalavimus dėl žalos, padarytos per eismo įvykį bei Taisyklių 15 str., nurodančiu, kad žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio.

2612.

27Teismo vertinimu, atsakovas savo sprendimą nesivadovauti vertinimo ataskaita pagrįstai motyvavo tuo, kad objektyviausias žalos dydžio įvertinimas yra galimas tik tuomet, jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo, t.y. apgadintos transporto priemonės savininkas, yra suinteresuotas atlikti transporto priemonės remontą, o ne gauti kompensaciją už padarytus apgadinimus pinigine išraiška. Dėl išdėstyto teismas manė, jog 1 110,30 Eur dydžio draudimo išmoka apskaičiuota remiantis remonto įmonių, turinčių teisę remontuoti sugadintą turtą, sudarytomis sąmatomis, yra pakankama ir reali ieškovo nuostoliams, patirtiems dėl transporto priemonės apgadinimo, kompensuoti.

2813.

29Teismas pažymėjo, kad ieškovė nei žalos bylos administravimo metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių faktinį transporto priemonės remontą už konkrečią kainą, priešingai, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad automobilis Mercedes Benz ML 350, valstybinis numeris ( - ) remontuojamas nebuvo, jis buvo parduotas nesuremontuotas.

3014.

31Taigi, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas, vadovaudamasis aukščiau minėtuose teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, tinkamai įvertino transporto priemonės sugadinimus ir nustatė atlygintiną žalos dydį, kuris buvo paskaičiuotas suvedus vidurkį trijų remonto įmonių nustatytus faktinius remonto kaštus, todėl nagrinėjamu atveju teismas padarė išvadą, kad atsakovas tinkamai nustatė draudiminės išmokos dydį.

3215.

33Dėl ieškovo prašomų priteisti 100 Eur išlaidų už transporto priemonės vertinimą, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal TPVCAPDĮ 15 str., turto vertinimo išlaidos atlyginamos išimtinai tik tais atvejais, kuomet draudikas neįvykdė savo pareigos apžiūrėti turtą. Bylos duomenimis nustatyta, kad įvykis draudimo bendrovėje buvo užregistruotas 2017-10-02 (2017-10-01 buvo ne darbo diena), į turto vertintoją ieškovas kreipėsi 2017-10-04, tai patvirtina sutartis/užsakymas Nr.L171005 (e.b.l. 37, t. 1), t.y. praėjus tik dviem dienom nuo įvykio užregistravimo ir nesant jokio atsakovo sprendimo dėl draudimo išmokos. Akivaizdu, kad sprendimą kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją ieškovas priėmė savo valia, dar iki tol, kol gavo pirmąją atsakovo remonto darbų sąmatą (2017-10-09). Dėl šių argumentų, atsakovui nekyla pareiga atlyginti 100 Eur išlaidas dėl nepriklausomo turto vertintojo paslaugų, kaip tariamai neįvykdžiusio pareigos apžiūrėti transporto priemonę pagal LR TPVCAPDĮ nuostatas. Teismas sprendė, kad šios išlaidos negali būti pripažįstamos ir nuostoliais, patirtais dėl eismo įvykio, todėl reikalavimą priteisti 100 Eur išlaidų už transporto priemonės vertinimą, atmetė. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3416.

35Ieškovė UAB „Crypto bankas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2019-04-05 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą: priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company” 524,69 Eur žalos atlyginimo, 100 Eur nepriklausomo turto vertintojo samdymo is?laidų - is? viso 624,69 Eur; 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 624,69 Eurų sumos nuo 2017-11-25 d. iki žalos atlyginimo dienos, 6% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, ieškovės UAB „Crypto bankas“ naudai; prašo apeliacinį skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3617.

37Nurodo, kad ieškovė pateike? draudikui turto vertintojo E. L. parengta? keliu? transporto priemone?s vertinimo ataskaita? Nr. L171005 (toliau – ataskaita), kurioje nurodyta, kad automobilio Mercedes Benz ML350, valst. Nr. ( - ) remonto is?laidos, i?vertinus keic?iamu? daliu? nuside?ve?jima? be PVM, yra 1634,99 Eurų (su 21% PVM 1978,34 eurų).

3818.

39Draudikas, perskaičiuodamas draudimo išmoką, priėmė sprendimą minėta nepriklausomo vertintojo ataskaita nesivadovauti ir 2017-11-13 is?moke?jo ieškovui 1110,30 Eur draudimo is?moka?. Šią sumą draudimo bendrovė nustatė gavusi trijų remonto įmonių UAB „Visoda“, UAB „Vijūra“ autocentras, UAB „Inchape motors“), kurioms buvo pateiktos automobilio nuotraukos, numanomas remonto sąmatas (e.b.l. 55-71, t. 1) ir išvedė šių įmonių skaičiavimų vidurkį.

4019.

41Ieškovas su draudimo is?mokos sumaz?inimu nesutiko ir pras?ė ieškiniu priteisti iš draudimo bendrovės skirtumą tarp išmokėtos sumos ir turto vertintojo E. L. paskaičiuotos žalos plius 100 Eur nepriklausomo turto vertintojo samdymo is?laidas.

4220.

43Mano, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal trijų draudimo bendrovės pasirinktų servisų sąmatų vidurkį, padarė esminę klaidą, nes toks žalos skaičiavimas nepagrįstas teise. Tiek turto vertintojo E. L., tiek UAB „Visoda“, UAB „Vijūra“ autocentras, UAB „Inchape motors“ paskaičiuoti transporto priemonės atkūrimo (remonto) kaštai yra preliminarūs ir gali skirtis nuo faktinių remonto kaštų, kurie būtų apskaičiuoti atliekant vertinamos transporto priemonės remontą konkrečioje remonto įmonėje. Transporto priemonė nebuvo remontuota, todėl teismas, pasirinkdamas trijų įmonių vidurkį, o ne nepriklausomo vertintojo skaičiavimą, nesivadovavo teise.

4421.

45Turto vertintojo E. L. parengta ataskaita yra parengta žalos nustatymo metodika, todėl remonto darbų kainos nustatymas remonto įmonių apklausos būdu yra tinkamas remonto darbų kainų nustatymo būdas.

4622.

47Turto vertintojas E. L., apklaustas teisme, aiškiai paaiškino kodėl skiriasi jo skaičiavimai nuo draudimo bendrovės pateiktų skaičiavimų, nes jie nepagrįstai skaičiavo neremontuotinų dalių remontą, o ne dalių keitimą naujomis. Neremontuotinų dalių remontas yra nepagrįstas nei metodika, nei teise.

4823.

49Autoįvykis įvyko Vilniuje, sugadintas automobilis nebuvo Klaipėdoje, tačiau draudimo bendrovė kreipėsi į tris autoservisus, kurie yra Klaipėdoje. Jau vien autoįvykyje sugadinto ieškovo automobilio transportavimo išlaidos sukeltų papildomus kaštus ir jie pasiektų ieškiniu prašomą žalą. Be to, atsakovas kreipėsi į UAB „Inchape motors“, tačiau šis autoservisas specializuojasi Ford, Hundai, Jaguar, Land Rover, Mazda ir Mitsubishi automobilių remontu ir pardavimu, o ieškovo automobilis yra Mercedes Benz. Nei vienas iš šių servisų nepateikė įrodymų, jog sąmatą rengė vertintojo specialisto kvalifikaciją turintis asmuo.

5024.

51Draudimo išmokos dydis (žalos dydis) kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įrodinėjamas remiantis CPK nustatytomis įrodinėjimo taisyklėmis ir leistinais įrodymais. Atsakovas, siekdamas paneigti ieškovo pateiktus nepriklausomo vertintojo įrodymus, nepateikė kito nepriklausomo turto vertintojo išvados.

5225.

53Civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum), visiškai kompensuojant nukentėjusiajam dėl padaryto delikto atsiradusius nuostolius. Ieškovės pateikti įrodymai, nurodytas žalos dydis, pasiremiant nepriklausomo vertintojo ataskaita, kurioje nurodytos aplinkybės dėl padaryto žalos dydžio, nėra paneigtos, yra vertintinos kaip patikimi įrodymai, nustatantys objektyvų nuostolių dydį. Draudimo tikslas yra kompensuoti draudėjo turtinius praradimus, kuriuos jis patiria atsitikus draudiminiam įvykiui.

5426.

55Draudimo išmokos dydis (žalos dydis) kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įrodinėjamas remiantis CPK nustatytomis įrodinėjimo taisyklėmis ir leistinais įrodymais. Atsakovas, siekdamas paneigti ieškovo pateiktus nepriklausomo vertintojo įrodymus, nepateikė kito nepriklausomo turto vertintojo išvados.

5627.

57Draudikas pripažintinas stipresniąja šalimi, ieškovė yra nukentėjusioji, kurio nesieja jokie sutartiniai santykiai su autoįvykio kaltininku. Todėl atsakovo veikla, vykdoma prisiimant su ja susijusias pavojus, subjektą įpareigoja būti ypatingai atidžiu ir rūpestingu, o esant nesėkmei ar nuostoliams reiškia, kad verslo subjektui tenka nepasisekimo ar nuostolių našta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2001). Dėl šios priežasties ieškovės teisės ir interesai turi būti ginami prioritetiškai.

5828.

59AAS „BTA Baltic Insurance Company” Lietuvos filialas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

6029.

61Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino šalių pateiktus įrodymus ir nustatė, kad apelianto pateiktas įrodymas – turto vertinimo ataskaita - nepatvirtina fakto, jog jis patyrė realiai didesnes išlaidas už draudimo išmokos dydį, taip pat teismui pakako įrodymų, kaip buvo apskaičiuotos remonto išlaidos, kurių pakaktų, kad draudžiamojo įvykio metu apgadintas turtas būtų atkurtas, kuris buvo iki draudžiamojo įvykio. Todėl, nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai, nukrypdamas nuo civilinio proceso normų bei teismų praktikos, įvertino UAB „Crypto bankas“ pateiktą įrodymą – turto vertintojo ataskaitą.

6230.

63AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje sprendimas žalą apskaičiuoti ir atlyginti pagal remonto įmonių pateiktus pasiūlymus yra teisingas bei neprieštaraujantis nei draudimo bendrovių veiklą reglamentuojančių teisės norminių aktų nuostatoms, nei bendriesiems žalos atlyginimo principams ar teismų praktikai dėl žalos atlyginimo principų.

6431.

65Nagrinėjamu atveju apeliantas pasirinko neremontuoti automobilio, o gauti draudimo išmoką. Taigi, atsakovas apeliantės UAB „Crypto bankas“ patirtos žalos dydį (būtinųjų remonto išlaidų dydį) turėjo nustatyti atsižvelgdamas į Taisyklių 13 p. nurodytus rodiklius. Pažymi, kad šiuo atveju, kai apeliantė neremontuoja automobilio, būtent dėl apeliantės pasirinkimo nėra galimybės nustatyti faktinių remonto išlaidų. Apeliantė savo skunde nenurodė jokių objektyvių, pagrįstų aplinkybių, nepateikė įrodymų, kurie leistų abejoti automobilių remonto paslaugas teikiančių įmonių paskaičiavimais, šių įmonių suinteresuotumu veikti apeliantės nenaudai ar pan.

6632.

67Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2017-10-05 UAB „Crypto bankas“ atsiuntė atsakovui padarytas transporto priemonės Mercedes Benz ML350, v/n ( - ), apgadinimų nuotraukas, apgadintos transporto priemonės nuotraukas buvo padarytos vadovaujantis draudimo bendrovės pateiktomis instrukcijomis (byloje esanti UAB „Crypto bankas“ 2017-10-23 pretenzija patvirtina šią aplinkybę), taip pat iš ieškinio tapo aišku, kad nuotraukos buvo padarytos turto vertintojo E. L.. Apelianto pateiktose nuotraukose buvo tinkamai užfiksuoti transporto priemonės apgadinimai. Apeliantė nenurodė, kad atsakovo iš autoservisų gautose remonto sąmatose nėra įtraukta kokių nors transporto priemonės apgadinimų.

6833.

69Apelianto UAB „Crypto bankas“ (buvusi UAB „Arvonta“) buveinės registracijos adresas įvykio metu buvo Kulakių g. 10, Videikiai, Skuodo raj. – dėl šios aplinkybės, atsakovas pateikė užklausimus trims autoservisams, esantiems Klaipėdoje (remonto įmonės esančios didesniame mieste, esančiame arčiausiai apelianto buveinės). Apie apelianto ketinimą transporto priemonę remontuoti Vilniaus mieste, atsakovas nebuvo informuotas.

7034.

71UAB „Crypto bankas“ į turto vertintoją kreipėsi anksčiau, nei suėjo įstatymo nustatytas 3 darbo dienų terminas (TPVCAPDĮ 15 str. 3 d.), be to, sprendimą kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją ieškovas priėmė savo valia, dar iki to, kol gavo pirmąją atsakovo remonto darbų sąmatą (2017-10-09). Dėl šių argumentų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovui nekyla pareiga atlyginti 100 Eur išlaidas dėl nepriklausomo turto vertintojo paslaugų, kaip tariamai neįvykdžiusio pareigos apžiūrėti transporto priemonę pagal TPVCAPDĮ nuostatas IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7235.

73Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas priimamas naujas sprendimas(Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, (toliau – CPK) 326 str. 1 d. 2 p.).

7436.

75CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Aptariamu atveju absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas apeliaciniame skunde nustatytose ribose tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

7637.

77Nagrinėjamoje byloje ginčas dėl draudimo išmokos dydžio pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, kai apgadintas automobilis neremontuojamas.

7838.

79Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017-10-01 eismo įvykio metu buvo apgadinta transporto priemonė Mercedes Benz ML 350, valstybinis numeris ( - ), priklausanti ieškovui UAB „Crypto bankas“ (buvusi UAB „Arvonta‘). Už eismo įvykį atsakingu pripažintas automobilio Toyota Prius Plus, valstybinis numeris ( - ) valdytojas UAB „Mopus“, kurio civilinė atsakomybė buvo apdrausta AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filiale Lietuvoje. Todėl ši bendrovė turi atlyginti ieškovo patirtą žalą dėl autoįvykio. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

8039.

81Ieškovė kreipėsi atsakovą AAS „BTA Baltic Insurance Company” 2017-10-01 ir pranešė apie autoįvykį. 2017-10-02 atsakovė išsiuntė informaciją apie įvykio registraciją draudimo bendrovėje ir paprašyta pateikti įvykio bylai administruoti, aplinkybėms ir atsakomybei patvirtinti, reikalingus dokumentus.

8240.

832017-10-04 ieškovė kreipėsi į nepriklausomą turto vertintoją E. L. dėl apgadintam automobiliui padarytos žalos vertinimo. 2017-10-09 draudikas AAS „BTA Baltic Insurance Company” apskaic?iavo 933,81 Eur moke?tina? draudimo is?moka?. Ieškovas su tokia suma nesutiko, 2017-10-23 pateikė atsakovei pretenziją ir nepriklausomo turto vertintojo E. L. sudarytą Transporto priemonės vertinimo ataskaitą Nr. L171005 pagal kurią transporto priemonei Mercedes Benz ML 350, v. n. ( - ), padaryta žala buvo įvertinta 1534,99 Eur dydžio suma bei prašymą kompensuoti 100,00 Eur dydžio nepriklausomo vertintojo samdymo išlaidas.

8441.

85Tuomet atsakovas, atsižvelgęs į jo paties gautas trijų autoservisų remonto darbų sąmatas, išvedė remonto darbų kainos vidurkį ir paskaičiavo ieškovei tik 1110,30 Eur dydžio draudimo išmoką, kurią 2017-11-13 išmokėjo ieškovei. 2017-11-24 atsakovė priėmė sprendimą dėl ginčijamos draudimo išmokos sumos, kuriuo atsisakė tenkinti ieškovės pretenziją dėl ginčijamos draudimo sumos skirtumo išmokos.

8642.

87Apeliantė automobilių remonto sąnaudų dydį įrodinėjo minėta vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta automobilio atkūrimo kaina – 1634,99 Eur ir mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo nepriklausomo vertintojo išvada, padarė įrodymų vertinimo klaidą.

8843.

89Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (toliau -TPVCAPDĮ) reguliuojamas TPVCAPDĮ ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais (Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir kitais teisės aktais). TPVCAPDĮ trečiasis skirsnis reglamentuoja žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo tvarką (TPVCAPDĮ 12–23 straipsniai).

9044.

91Pagal Taisyklių 15 punktą, žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio.

9245.

93Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą ar jo detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki eismo įvykio. Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė ir papildomos išlaidos (transportavimo, saugojimo, techninės ekspertizės ir kitos išlaidos).

9446.

95Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių ir (ar) dalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis rekomenduojamais laiko normatyvais. Taigi, atsakovė ieškovo patirtos žalos dydį (būtinųjų remonto išlaidų dydį) turėjo nustatyti atsižvelgusi į Taisyklių 15 punkte nurodytus rodiklius.

9647.

97TPVCAPDĮ 19 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog atsakingas draudikas moka per eismo įvykį nukentėjusiam trečiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstos per eismo įvykį padarytos žalos dydžio draudimo išmoką, neviršijančią šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų draudimo sumų, ir turi teisę atmesti nepagrįstus reikalavimus dėl žalos, padarytos per eismo įvykį, atlyginimo.

9848.

99Iškilus ginčui dėl draudimo išmokos dydžio (žalos dydžio) tarp asmens, reikalaujančio išmokėti draudimo išmoką, ir draudiko, apdraudusio transporto priemonės valdytojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, draudimo išmokos dydis (žalos dydis) kiekvienu konkrečiu atveju įrodinėjamas remiantis CPK nustatytomis įrodinėjimo taisyklėmis ir leistinais įrodymais. Teismas ginčą dėl draudimo išmokos dydžio (žalos dydžio) sprendžia ir jos dydį nustato ne hipotetiniu būdu suteikdamas pirmenybę vienam ar kitam žalos dydžio nustatymo būdui, bet pagal įrodymų vertinimo civiliniame procese taisykles vertindamas kiekvienoje konkrečioje byloje esančius įrodymus ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-81-1075/2018 ).

10049.

101Ieškovė būtinas remonto išlaidas išlaidas įrodinėjo vertinimo ataskaita, o draudikas – išvedęs trijų pasirinktų autoservisų remonto sąmatų vidurkį.

10250.

103Apelianto teigimu, teismas turėjo vadovautis vertinimo ataskaita, nes ji turi didesnę įrodomąją vertę, nei autoservisų pateiktos sąmatos.

10451.

105Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis ir CPK bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka. Teismas sprendime, nutartyje gali remtis tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje (CPK 263 str. 2 d.). Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus.

10652.

107Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta, kad turto įvertinimas pateikiamas turto vertinimo ataskaitoje, kuri turi juridinę galią, jeigu atitinka šio įstatymo jai keliamus reikalavimus. Ši ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23, 24 str.). Taigi turto vertinimo ataskaitai, jeigu ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, įstatymas suteikia oficialiojo rašytinio įrodymo galią (CPK 197 str. 2 d.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010).

10853.

109Ieškovės pateikta transporto priemonės (turto) vertinimo ataskaita atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, nes atitinka turto ataskaitai keliamus reikalavimus (Turto ir verslo vertinimo metodika 71-71.5 p.), todėl yra pagrindas pripažinti, kad ji turi rašytinio įrodymo galią. Atsakovė šiuo nagrinėjamu atveju, turi paneigti šiame rašytiniame įrodyme nurodytas aplinkybes (skaičiavimus).

11054.

111Iš Vertinimo ataskaitos ir draudiko pasitelktų autoservisų remonto sąmatų matyti, kad kainų skirtumas kyla dėl taikomų darbų įkainių ir pasirinkto automobilio remonto būdo. Vertinimo ataskaitoje yra nurodyta, kad nustatant remonto kainą, taikomi vidutiniai remonto darbų įkainiai: mechaniko, elektriko, kėbulininko darbams - 26,00 Eur/val., dažytojo darbams - 28,00 Eur/val. Priimama dažymo medžiagų koeficiento reikšmė – 80 proc. Atsakovės pateiktų autoservisų taikomi vidutiniai darbų įkainiai:22,00 Eur/val., dažymo darbų įkainiai - 23 Eur/val., Dažymo medžiagų koeficientas – 80 proc. Kaip matyti, įkainiai yra panašūs. Kainų skirtumas galimai atsirado dėl to, kad draudiko vidutiniai remonto darbų įkainiai, apskaičiuoti pagal Klaipėdos mieste esančių autoservisų pateiktas sąmatas, o Vertinimo ataskaitoje - atlikus Vilniaus miesto esančių autoservisų apklausą.

11255.

113Byloje nėra pateikta apibendrintos informacijos apie visos Lietuvos 2017 m. antrojo ketvirčio vidutinius valandinius įkainius, todėl negalima teigti, kad Vertinimo ataskaitoje taikyti įkainiai yra didesni nei vidutiniai. Be to, niekur nėra įstatyme numatyta, kad draudėjas turi vadovautis, konkretaus miesto ar rajono, šiuo atveju Klaipėdos (pagal ieškovės buveinės vietą), kuriame yra registruotas automobilio valdytojas, autoservisų duomenimis autoservisuose galiojančiais tarifais, ypač atsižvelgiant į tai, kad faktiškai automobilis buvo eksploatuojamas ir apgadintas Vilniaus mieste.

11456.

115Teismas sutinka, kuomet turtas nėra remontuojamas, yra sunku nustatyti tikslų remonto išlaidų dydį, todėl visada egzistuoja galimybė tam tikrai paklaidai. Kadangi darbų ir dažymo darbų įkainiai skiriasi nežymiai, darytina išvada, kad atsakovės pateikti duomenys nepaneigia aplinkybės, kad Vertinimo ataskaitoje darbų ir dažymo darbų įkainiai atitinka vidutinių rinkos įkainių reikalavimą.

11657.

117Vertinimo ataskaitoje nurodyta dalių kaina – 1833,57 Eur be PVM (įvertinus 56 proc. nusidėvėjimą – 826,90 Eur); UAB „Visoda“ sąmatoje – 486,76,03 Eur; UAB „Vijūra“ – 337,03 Eur (įvertinus nusidėvėjimą – 256,13 Eur); UAB „Inchape Motors“ – 396,17 Eur, (įvertinus nusidėvėjimą – 314,62 Eur). Didžiausias neatitikimas sąmatose dėl priekinių kaires pusės durų, nes UAB „Visoda“ ir Vertinimo ataskaitoje jas siūloma keisti, UAB „Vijūra“ ir UAB „Inchape Motors“ – remontuoti.

11858.

119Durų remonto kaina UAB „Vijūra“ nurodė 40,80 Eur, UAB „Inchape Motors“ – 60,13 Eur. UAB „Visoda“ nurodyta durų keitimo kaina 250,00 Eur, o Vertinimo ataskaitoje – 1180,52 Eur. Analogiškai su kitomis autodetalėmis, automobilio sparną servisai siūlo keisti naudotą, o turto vertintojas skaičiuoja naują originalų sparną; autoservisai UAB „Visoda“, „Vijūra“ numatė abiejų kairės pusės dekoratyvių juostų keitimą naudotomis detalėmis, o , UAB „Inchape Motors“ ir turto vertintojas naujų originalių detalių keitimą, sumos už priekinio sparno juostos keitimą autoservisų ir turto vertintojo sutapo; autoservisas UAB „Visoda“ nurodė naudoto slenksčio antdėklo keitimą, o kiti servisai ir turto vertintojas – naujo.

12059.

121Pažymėtina, kad autodetalių kainos, kurias siūlė keisti naujomis ir autoservisų ir turto vertintojo sutapo (pvz. slenksčio antdėklo kaina 114,72 Eur, sparno juosta – 5,26 Eur), todėl negalima teigti, kad vertintojo kainos yra dirbtinai išpūstos ar neatitinka rinkos vertės.

12260.

123Be to, kaip matyti, iš trijų draudiko pasitelktų autoservisų sąmatų, ir tarp pačių autoservisų nėra vieningos nuomonės, esant tokiam automobilio sugadinimui, ar konkrečias detales reikia keisti ar remontuoti, todėl nesant vieningos nuomonės ar detales reikia keisti ar taisyti ir esant prieštaravimams, draudėjui nepateikus vienokio ar kitokio remonto būdo tinkamumo pagrindžiančių motyvų, o turto vertintojui teismo posėdyje nurodžius, kad jis vadovavosi gamintojo reikalavimais, sprendžiama, kad vertinimo ataskaitoje nurodytas automobilio remonto būdas – keičiant detales, yra nepaneigtas.

12461.

125Pagal Taisyklių 15 punktą, neremontuojant automobilio, keičiamų dalių vertė apskaičiuojama (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), taigi turto vertinimo ataskaitoje, būtent taip ir apskaičiuota detalių kaina, skaičiuojant 56 proc. nusidėvėjimą, todėl spręstina, kad Vertinimo ataskaitoje transporto priemonės remonto kaštai apskaičiuoti vadovaujantis taisyklėse nustatyta metodika. Ginčo dėl automobilio nusidėvėjimo laipsnio apskaičiavimo byloje, nėra. Svarbu tai, kad draudiko pasirinkti autoservisai, automobilio sugadinimus vertino iš nuotraukų, o turto vertintojas faktiškai apžiūrėjo automobilį.

12662.

127Kadangi atsakovė nepaneigė ieškovės pateiktos Vertinimo ataskaitoje nurodytų išlaidų, remonto automobilio remonto išlaidos turėtų būti skaičiuojamos pagal turto vertintojo ataskaitą. Pareiškėjai turėtų būti atlygintos būtinosios automobilio remonto išlaidos 1634,99 Eur (be PVM) tam, kad būtų atkurta sugadinto automobilio į iki eismo įvykio buvusi būklė (Taisyklių 15 p.). Atsakovė ieškovei jau sumokėjo 1110,39 Eur, todėl iš jos priteistina likusi 524,69 Eur suma.

12863.

129TPVCAPDĮ 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog nukentėjęs asmuo turi teisę savo iniciatyva papildomai kreiptis į ekspertus dėl padaryto žalos dydžio nustatymo. Tačiau dėl turto vertinimo patirtos išlaidos atlyginamos išimtinai tik tais atvejais, kai draudikas neįvykdė savo pareigos apžiūrėti turtą. Draudikas savo pareigą apžiūrėti įvykio metu sugadintą turtą turi per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio trečiojo asmens rašytinio pranešimo apie eismo įvykį gavimo dienos. Todėl kiekvienu atveju reikia nustatyti, ar draudikas įvykdė jam įstatymo suteiktą pareigą apžiūrėti sugadintą turtą.

13064.

131Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes įvertino ir nustatė, kad transporto priemonė buvo apžiūrėta. Šiuo atveju ieškovo transporto priemonės apžiūra buvo atlikta pagal transporto priemonės nuotraukas, nėra duomenų, kad ieškovas tai būtų ginčijęs tokį apžiūros būdą, kad būtų iškilęs poreikis atlikti papildomą transporto priemonės apžiūrą ar atsiradusių paslėptų gedimų. Be to, ieškovė į ekspertą kreipėsi iš karto po autoįvykio, net nelaukdama atsakovės išvadų.

13265.

133Tokiu atveju sutiktina, kad atsakovė nevengė apžiūrėti ieškovui priklausančios transporto priemonės bei nepažeidė jai TPVCAPDĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos, todėl teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovė neturėjo atlyginti ieškovei 100 Eur nepriklausomo vertintojo samdymo išlaidų.

13466.

135Tačiau ieškovė, atsakovei nesutikus sumokėti prašomą draudimo sumą, kreipėsi į teismą, taigi dėl vertinimo išlaidų atlyginimo turi būti sprendžiama nagrinėjant civilinę bylą pagal civilinio proceso teisės normas.

13667.

137CPK 79 straipsnis nurodo, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos: sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra; atsakovo paieškos išlaidos; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu; atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos; išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu; būtinos ir pagrįstos išlaidos, susijusios su antstolių vykdomu faktinių aplinkybių konstatavimu ir dokumentų įteikimu; bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str. 1 d.). Įvertinus tai , kad ieškovės prašomos priteisti vertinimo išvada priskirtina prie bylinėjimosi išlaidų, šia išvada ieškovė vadovavosi teikdama ieškinį atsakovei, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovei iš atsakovo šios išlaidos turi būti priteistos.

13868.

139TPVCAPDĮ 19 straipsnis reglamentuoja išmokos mokėjimo tvarką. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atsakingas draudikas, jo atstovas pretenzijoms nagrinėti ar Biuras (išskyrus šio įstatymo 17 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 18 ir 20 straipsniuose nurodytus atvejus) privalo išmokėti išmoką per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos. Nagrinėjamu atveju draudikas draudimo išmoką, dėl kurios nebuvo ginčo, išmokėjo per įstatyme numatytą terminą (įvykis 2017-10-23, išmoka 2017-11-13). To paties įstatymo 4 dalyje nustatyta, kad atsakingas draudikas, jo atstovas pretenzijoms nagrinėti arba Biuras, praleidę šio straipsnio 1–3 dalyse arba šio įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatytus terminus, privalo mokėti 0,04 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas. Nagrinėjamu atveju draudikas išmokėjo išmokos dalį, o dėl kitos kilo ginčas, įstatymo nustatyta tvarka, todėl darytina išvada, kad jam nekyla pareiga mokėti netesybas. Ieškovės reikalavimas priteisti 0,4 proc. delspinigius, šiuo atveju, atmetamas. Be to ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius yra turtinio pobūdžio, delspinigių dydis iki kreipimosi į teismą turi būti suskaičiuotas, šis reikalavimas apmokestinamas žyminiu mokesčiu nurodytu CPK 80 straipsnio 1 punkte.

14069.

141CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi ieškovės reikalavimas priteisti palūkanas grindžiamas įstatymu, jis tenkinamas. Ieškovei iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14270.

143Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl yra pagrindas skundžiamą sprendimas pakeisti – ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 185 str., 326 str. 1 d. 2 p.).

14471.

145Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, paskirstomos bylinėjimosi išlaidos pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str.2, 5 d.).

14672.

147Ieškovė turėjo 300 Eur advokato pagalbos išlaidų, sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme, apeliaciniame teisme sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio, apie advokato pagalbos išlaidas įrodymų nepateikė už vertinimą sumokėjo 100 Eur. Iš esmės patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 430 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

14873.

149Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

150Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-05 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

151Priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje“, j.a.k. 300665654, 524,69 Eur (penki šimtai dvidešimt keturi eurai 69 ct) draudimo išmoką, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 430,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, ieškovės UAB „Crypto bankas“, j.a.k. 304219133, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Crypto bankas“ (buvęs pavadinimas UAB „Arvonta“)... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad 2017-10-01 eismo įvykio metu buvo apgadinta UAB... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-04-05 sprendimu ieškinį atmetė.... 10. 4.... 11. Teismas nustatė, kad 2017-10-01 eismo įvykio metu buvo apgadinta transporto... 12. 5.... 13. Ieškovas tikslu pagrįsti žalos dydį pateikė turto vertintojo E. L. Kelių... 14. 6.... 15. Ieškovo pateiktoje turto vertintojo E. L. Kelių transporto priemonės... 16. 7.... 17. Atsižvelgdamas į pačios turto vertintojo E. L. parengtos ataskaitos turinį:... 18. 8.... 19. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo automobilio atkūrimo (remonto) kaina,... 20. 9.... 21. Atsakovas atlygintinos žalos dydį – 1110,30 Eur, nustatė vadovaudamasis... 22. 10.... 23. Atsakovas dėl realios remonto kainos nustatymo kreipėsi į tris remonto... 24. 11.... 25. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad jis neturėjo pagrindo vadovautis... 26. 12.... 27. Teismo vertinimu, atsakovas savo sprendimą nesivadovauti vertinimo ataskaita... 28. 13.... 29. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nei žalos bylos administravimo metu, nei... 30. 14.... 31. Taigi, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas, vadovaudamasis... 32. 15.... 33. Dėl ieškovo prašomų priteisti 100 Eur išlaidų už transporto priemonės... 34. 16.... 35. Ieškovė UAB „Crypto bankas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 36. 17.... 37. Nurodo, kad ieškovė pateike? draudikui turto vertintojo E. L. parengta?... 38. 18.... 39. Draudikas, perskaičiuodamas draudimo išmoką, priėmė sprendimą minėta... 40. 19.... 41. Ieškovas su draudimo is?mokos sumaz?inimu nesutiko ir pras?ė ieškiniu... 42. 20.... 43. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad remonto... 44. 21.... 45. Turto vertintojo E. L. parengta ataskaita yra parengta žalos nustatymo... 46. 22.... 47. Turto vertintojas E. L., apklaustas teisme, aiškiai paaiškino kodėl skiriasi... 48. 23.... 49. Autoįvykis įvyko Vilniuje, sugadintas automobilis nebuvo Klaipėdoje, tačiau... 50. 24.... 51. Draudimo išmokos dydis (žalos dydis) kiekvienu konkrečiu atveju turi būti... 52. 25.... 53. Civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę... 54. 26.... 55. Draudimo išmokos dydis (žalos dydis) kiekvienu konkrečiu atveju turi būti... 56. 27.... 57. Draudikas pripažintinas stipresniąja šalimi, ieškovė yra nukentėjusioji,... 58. 28.... 59. AAS „BTA Baltic Insurance Company” Lietuvos filialas atsiliepimu į... 60. 29.... 61. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino šalių... 62. 30.... 63. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje sprendimas žalą... 64. 31.... 65. Nagrinėjamu atveju apeliantas pasirinko neremontuoti automobilio, o gauti... 66. 32.... 67. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2017-10-05 UAB „Crypto bankas“... 68. 33.... 69. Apelianto UAB „Crypto bankas“ (buvusi UAB „Arvonta“) buveinės... 70. 34.... 71. UAB „Crypto bankas“ į turto vertintoją kreipėsi anksčiau, nei suėjo... 72. 35.... 73. Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 74. 36.... 75. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 76. 37.... 77. Nagrinėjamoje byloje ginčas dėl draudimo išmokos dydžio pagal transporto... 78. 38.... 79. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017-10-01 eismo įvykio metu buvo... 80. 39.... 81. Ieškovė kreipėsi atsakovą AAS „BTA Baltic Insurance Company” 2017-10-01... 82. 40.... 83. 2017-10-04 ieškovė kreipėsi į nepriklausomą turto vertintoją E. L. dėl... 84. 41.... 85. Tuomet atsakovas, atsižvelgęs į jo paties gautas trijų autoservisų remonto... 86. 42.... 87. Apeliantė automobilių remonto sąnaudų dydį įrodinėjo minėta vertinimo... 88. 43.... 89. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas... 90. 44.... 91. Pagal Taisyklių 15 punktą, žalos dėl turto sugadinimo, kai jį remontuoti... 92. 45.... 93. Jeigu nukentėjęs trečiasis asmuo turto neremontuoja, atlyginamos... 94. 46.... 95. Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir... 96. 47.... 97. TPVCAPDĮ 19 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog atsakingas draudikas moka per... 98. 48.... 99. Iškilus ginčui dėl draudimo išmokos dydžio (žalos dydžio) tarp asmens,... 100. 49.... 101. Ieškovė būtinas remonto išlaidas išlaidas įrodinėjo vertinimo ataskaita,... 102. 50.... 103. Apelianto teigimu, teismas turėjo vadovautis vertinimo ataskaita, nes ji turi... 104. 51.... 105. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas... 106. 52.... 107. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta, kad turto įvertinimas... 108. 53.... 109. Ieškovės pateikta transporto priemonės (turto) vertinimo ataskaita atitinka... 110. 54.... 111. Iš Vertinimo ataskaitos ir draudiko pasitelktų autoservisų remonto sąmatų... 112. 55.... 113. Byloje nėra pateikta apibendrintos informacijos apie visos Lietuvos 2017 m.... 114. 56.... 115. Teismas sutinka, kuomet turtas nėra remontuojamas, yra sunku nustatyti tikslų... 116. 57.... 117. Vertinimo ataskaitoje nurodyta dalių kaina – 1833,57 Eur be PVM (įvertinus... 118. 58.... 119. Durų remonto kaina UAB „Vijūra“ nurodė 40,80 Eur, UAB „Inchape... 120. 59.... 121. Pažymėtina, kad autodetalių kainos, kurias siūlė keisti naujomis ir... 122. 60.... 123. Be to, kaip matyti, iš trijų draudiko pasitelktų autoservisų sąmatų, ir... 124. 61.... 125. Pagal Taisyklių 15 punktą, neremontuojant automobilio, keičiamų dalių... 126. 62.... 127. Kadangi atsakovė nepaneigė ieškovės pateiktos Vertinimo ataskaitoje... 128. 63.... 129. TPVCAPDĮ 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog nukentėjęs asmuo turi teisę... 130. 64.... 131. Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes įvertino ir nustatė, kad... 132. 65.... 133. Tokiu atveju sutiktina, kad atsakovė nevengė apžiūrėti ieškovui... 134. 66.... 135. Tačiau ieškovė, atsakovei nesutikus sumokėti prašomą draudimo sumą,... 136. 67.... 137. CPK 79 straipsnis nurodo, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis... 138. 68.... 139. TPVCAPDĮ 19 straipsnis reglamentuoja išmokos mokėjimo tvarką. Šio... 140. 69.... 141. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 142. 70.... 143. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 144. 71.... 145. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, paskirstomos bylinėjimosi... 146. 72.... 147. Ieškovė turėjo 300 Eur advokato pagalbos išlaidų, sumokėjo 15 Eur... 148. 73.... 149. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 150. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-05 sprendimą panaikinti ir priimti... 151. Priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo...