Byla e2S-1316-390/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-1421-1052/2019 dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo bankrutuojančio fizinio asmens A. K. bankroto byloje, suinteresuoti asmenys antstolis Regimantas Budreika, antstolis V. K., antstolė Sonata Vaicekauskienė, antstolė Audronė Adomaitienė, antstolis Marekas Petrovskis, antstolis Saulius Užkuraitis, antstolis Raimundas Stanislauskas, antstolė Neringa Bacevičienė, antstolė Reda Stašenienė, akcinė bendrovė „Swedbank“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“, akcinė bendrovė „Kauno energija“, A. L., akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“, G. K., R. K., A. K., S. K., nemokumo administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Lexuna.“

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą A. K., 2019 m. balandžio 25 d. patvirtino A. K. mokumo atkūrimo planą trejų metų laikotarpiui.

82.

9Vykdant bankrutuojančio fizinio asmens A. K. mokumo atkutimo planą, teisme gautas suinteresuoto asmens (kreditorės) akcinės bendrovės (toliau – AB) „Swedbank“ prašymas atstatydinti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) „Lexuna“ (toliau – ir nemokumo administratorė) iš bankrutuojančio fizinio asmens A. K. nemokumo administratorės pareigų.

103.

11Prašyme nurodoma, kad patvirtinto mokumo atkūrimo plano III dalyje „Numatomo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto), į kurį teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, terminai ir numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu“ nurodytas A. K. priklausantis turtas, kurį numatoma parduoti. 15/100 dalių gyvenamojo namo, esančio ( - ) buvo numatyta parduoti 2019 metų I pusmetį; UAB „Turistas“ 100 vnt. vardinių paprastųjų akcijų buvo numatyta parduoti 2019 metų II pusmetį; 150/1345 dalių 0,1345 ha žemės sklypo, esančio ( - ), buvo numatyta parduoti 2020 metų I pusmetį. Nekilnojamojo turto vertinimo procedūros yra nuolat ir be aiškiai pateisinamų priežasčių atidėliojamos bei vilkinamos. AB „Swedbank“, prieš metus teiravosi apie turto vertinimo procedūras, tačiau konkretaus atsakymo nebuvo gauta. AB „Swedbank“ 2020 m. kovo 23 d. išsiuntus administratorei raštišką paklausimą apie turto vertinimo procesą bei nurodžius, kad bus kreipiamasi į teismą dėl administratoriaus pakeitimo arba skundžiami administratoriaus veiksmai priežiūros institucijoms, iš nemokumo administratorės buvo gauti keli atsakymai, tačiau turto vertinimas iki šiol taip ir nėra atliktas. Įvertinant šias aplinkybes akivaizdu, kad tolimesnis konstruktyvus bendradarbiavimas su nemokumo administratore A. K. bankroto byloje yra neįmanomas.

124.

13Nemokumo administratorė su kreditorės AB „Swedbank“ prašymu nesuko. Nurodė, kad turto pardavimo procesas užtruko ne dėl nemokumo administratorės neveikimo, bet išimtinai dėl bankrutuojančio fizinio asmens laiku neatliktų veiksmų, kuriuos, be kita ko, nemokumo administratorė nuolat skatino atlikti. Šias nurodytas aplinkybes nebejotinai patvirtina fizinio asmens A. K. 2020 m. gegužės 28 d. el. paštu nemokumo administratoriui pateikti paaiškinimai, kuriuose nurodytos priežastys, įtakojusios užtrukusį turto vertinimo procesą. Nėra duomenų ir įrodymų, jog nemokumo administratorė netinkamai vykdė įstatyme nustatytas pareigas ir dėl to sutriko sklandi bankroto proceso eiga. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų nemokumo administratorės nekvalifikuotumą, šališkumo objektyvųjį pobūdį (realūs faktai), taip pat negalima teigti, jog egzistuoja ir subjektyvusis šališkumo faktorius.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2020 m. birželio 18 d. nutartimi kreditorės akcinės bendrovės „Swedbank“ prašymą dėl nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ atstatydinimo ir naujo nemokumo administratoriaus paskyrimo atmetė.

186.

19Įvertinęs byloje esančią rašytinę medžiagą, šalių pateiktus rašytinius paaiškinimus, teismas pripažino, kad nemokumo administratorė užtruko vykdydama A. K. turto pardavimo procesą, kas yra laikytina bankroto proceso pažeidimais, tačiau, teismo vertinimu, šie pažeidimai nėra esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, esmingai pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio asmens teises ir teisėtus interesus, be to, nėra pagrindo daryti išvadą, kad tai įvyko dėl bankroto administratoriaus tyčinio ar aplaidaus veikimo/ neveikimo. Byloje taip pat nėra duomenų, kurie patvirtintų nemokumo administratorės šališkumą, taip pat nėra galimybės teigti, jog nemokumo. administratorė asmeniškai yra suinteresuota bankroto byla ar turi nusistatymą veikti išimtinai tiktam tikrų asmenų ar savo naudai.

207.

21Teismas pažymėjo, kad šioje mokumo atkūrimo plano vykdymo stadijoje atstatydinus esamą nemokumo administratorę ir paskyrus kitą, būtų papildomai sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos procesai, kas neabejotinai pažeistų tiek bankrutuojančio fizinio asmens, tiek jo kreditorių, tiek viešąjį interesus.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

248.

25Atskiruoju skundu AB „Swedbank“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020-06-22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: atstatydinti UAB „Lexuna“, j.a.k. 302618226, iš bankrutuojančio asmens A. K. bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti naujuoju administratoriumi UAB „Valnetas“ (juridinio asmens kodas 135778275, registruota buveinė Kęstučio g. 58-3, Kaunas). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

268.1.

27Iš kartu su pareiškimu dėl nemokumo administratorės atstatydinimo pateiktų įrodymų matyti, kad privalomo realizuoti turto vertinimas buvo sistemingai vilkinimas, informacija apie vertinimo proceso terminus nebuvo teikiama, todėl tokie nemokumo administratorės veiksmai yra nesuderinami su administratoriui pavestomis ir FABĮ numatytomis funkcijomis ir yra pakankamas pagrindas atstatydinti nemokumo administratorę.

288.2.

29Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad netinkamas bankroto administratoriaus funkcijų vykdymas, FABĮ normų nesilaikymas ir konfliktiniai santykiai tarp kreditorių ir bankroto administratoriaus, gali būti pagrindas atstatydinti bankroto administratorių. Toks nemokumo administratorės neveikimas šiurkščiai pažeidžia bankrutuojančio asmens kreditorių teises ir teisėtus interesus ir tokie bankroto procedūrų pažeidimai yra trukdantys sklandžiai bankroto proceso eigai.

308.3.

31Bankroto proceso eiga, kuri iki kreipimosi į teismą dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo buvo gan vangi, tikrai nebūtų sutrikdyta, nes kreditoriaus siūlomas naujasis bankroto administratorius turi ilgametę patirtį bei kompetentingai administravo ir administruoja ne vieną bankroto bylą, be to, naujasis administratorius gautų tokį pat atlygį, kokį gaudavo ir pradinis administratorius.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

35teisiniai argumentai ir išvados

362.

37Apeliantė atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 22 d. nutartį, tačiau iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantė nesutinka su Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 18 d. nutarties, kuria netenkintas apeliantės prašymas atstatydinti nemokumo administratorę motyvais. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad apeliantė dėl rašymo apsirikimo nurodė ne tą skundžiamos nutarties datą ir atskiruoju skundu skundžia Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2020 m. birželio 18 d. nutartį.

383.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

404.

41Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nemokumo administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo.

425.

43FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog teismas gali priimti nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo šio įstatymo nustatyta tvarka, kai kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

446.

45Apeliantė AB „Swedbank“ savo prašyme dėl nemokumo administratorės UAB „Lexuna“ atstatydinimo nurodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimą, t. y. nemokumo administratorė netinkamai vykdo įstatyme nustatytas pareigas (nėra vykdomas teismo patvirtintas fizinio asmens nemokumo atkūrimo planas dalyje dėl turto pardavimo) ir taip pažeidžiami kreditorių teisės ir teisėti interesai.

467.

47Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas esant įstatyme įtvirtinam pagrindui – esminiams administratoriaus veiklos pažeidimams, leidžiantiems spręsti apie netinkamą pareigų vykdymą.

488.

49Įvertinus į bylą pateiktus įrodymus apie apeliantės ir nemokumo administratorės susirašinėjimą elektroniniu paštu dėl 2019 m. balandžio 25 d. teismo nutartimi patvirtinto A. K. mokumo atkūrimo plano vykdymo bei nemokumo administratorės atliktus veiksmus po plano patvirtinimo, 2020 m. sausio 23 d. nemokumo administratorės pateiktą bankrutuojančiam fiziniam asmeniui pretenziją Nr. 20-01/069, prašant atlikti reikalingus veiksmus jo turimam turtui įvertinti ir pateikti prašomus dokumentus, bei bankrutuojančio fizinio asmens A. K. 2020 m. gegužės 28 d. el. paštu nemokumo administratorei pateiktus paaiškinimus, kuriuose nurodytos priežastys, įtakojusios užtrukusį turto vertinimo procesą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad byloje iš esmės nepateikta įrodymų ir (ar) paaiškinimų dėl nemokumo administratorės tyčinio ar aplaidaus neveikimo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nustatyti bankroto proceso pažeidimai nėra esminiai, pažeidžiantys kreditorių ar bankrutuojančio asmens teises ir teisėtus interesus.

509.

51Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad fiziniam asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, tenka labai svarbus vaidmuo, nes nuo sąžiningų šio asmens pastangų priklauso mokumo atkūrimo plano įvykdymo sėkmė, o kartu ir fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. Todėl fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-313/2016). Tačiau nagrinėjamu atveju byloje nepateikta jokių įrodymų, kad pareiškėjas imtųsi kokių aktyvių veiksmų dėl tinkamo (operatyvaus) bankroto proceso vykdymo.

5210.

53Taip pat byloje nustatyta, kad nemokumo administratorė 2020 m. gegužės 12 d. gavusi turto vertintojo išvadą dėl vertinamo turto rinkos vertės, parengė fizinio asmens A. K. turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo projektą ir 2020 m. birželio 8 d. bei 2020 m. rugsėjo 3 d. įvykę kreditorių susirinkimai patvirtino fizinio asmens A. K. turto pardavimo tvarką ir kainas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje mokumo atkūrimo plano vykdymo stadijoje atstatydinti esamą nemokumo administratorę ir skirti kitą nebūtų ekonomiška ir efektyvu, nes papildomai sutriktų bankroto procedūros.

5411.

55Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas pagrindžiančiais nutarties motyvais.

5612.

57Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

58Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

60Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. 2.... 9. Vykdant bankrutuojančio fizinio asmens A. K. mokumo atkutimo planą, teisme... 10. 3.... 11. Prašyme nurodoma, kad patvirtinto mokumo atkūrimo plano III dalyje... 12. 4.... 13. Nemokumo administratorė su kreditorės AB „Swedbank“ prašymu nesuko.... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2020 m. birželio 18 d. nutartimi... 18. 6.... 19. Įvertinęs byloje esančią rašytinę medžiagą, šalių pateiktus... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad šioje mokumo atkūrimo plano vykdymo stadijoje... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Atskiruoju skundu AB „Swedbank“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 26. 8.1.... 27. Iš kartu su pareiškimu dėl nemokumo administratorės atstatydinimo pateiktų... 28. 8.2.... 29. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad netinkamas bankroto... 30. 8.3.... 31. Bankroto proceso eiga, kuri iki kreipimosi į teismą dėl nemokumo... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 35. teisiniai argumentai ir išvados... 36. 2.... 37. Apeliantė atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno... 38. 3.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 40. 4.... 41. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nemokumo... 42. 5.... 43. FABĮ 14 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog teismas gali priimti... 44. 6.... 45. Apeliantė AB „Swedbank“ savo prašyme dėl nemokumo administratorės UAB... 46. 7.... 47. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas... 48. 8.... 49. Įvertinus į bylą pateiktus įrodymus apie apeliantės ir nemokumo... 50. 9.... 51. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kasacinio teismo teisės... 52. 10.... 53. Taip pat byloje nustatyta, kad nemokumo administratorė 2020 m. gegužės 12 d.... 54. 11.... 55. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios... 56. 12.... 57. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 58. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 59. Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.... 60. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....