Byla 2S-469-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Vytauto Kursevičiaus, Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo E. B. atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-32-767-11 pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovui A. V. individualiai įmonei (toliau IĮ) dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kompensacijų priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas E. B. kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo atsakovo A. V. įmonės savininko 2008-04-02 įsakymu pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p.; 2) laikyti, kad darbo sutartis tarp jo ir atsakovo yra nutraukta teismo sprendimu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 3) priteisti iš atsakovo 2 mėnesių vidutinio uždarbio dydžio išeitinę išmoką; 4) priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 5) priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2008-04-02 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 6) priteisti iš atsakovo neišmokėtą darbo užmokestį ir priedus prie jo 4124,65 Lt; 7) priteisti iš atsakovo kompensaciją už neišnaudotas atostogas 800 Lt; 8) priteisti iš atsakovo neturtinės žalos atlyginimą – 3000 Lt. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2-32-767-11 pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovui A. V. IĮ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kompensacijų priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo E. B. ieškinį paliko nenagrinėtu.

7Teismas nustatė, kad parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas 2011-05-19, į kurį neatvyko ieškovas E. B., kuriam apie teismo parengiamąjį posėdį su galimybe pereiti į teismo posėdį buvo pranešta tinkamai. Pažymėjo, kad 2011-04-19 Radviliškio rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Ieškovas nepateikė jokių pateisinamų priežasčių, nors teismo posėdžio laikas buvo suderintas su ieškovu. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, tokiu būdu vilkina bylos nagrinėjimą, todėl ieškinį paliko nenagrinėtu.

8III. Apeliacinio skundo esmė

9Atskiruoju skundu ieškovas E. B. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-32-767-11.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Apeliantas teigia, kad apie teismo posėdžio laiką nežinojo. Teismo šaukimą pasirašė jo šeimos nariai, tačiau jis nebuvo informuotas.

122. Apelianto nuomone, ieškovas procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo.

13Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas A. V. individuali įmonė, prašo atskirąjį skundą atmesti, o Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-32-767-11 palikti nepakeistą.

14Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

151. Radviliškio rajono apylinkės teisme ieškovas civilinę bylą vedė per savo atstovą - advokatą Z. K., kuris apie bylą buvo tinkamai informuotas ir dalyvavo 2011 m. gegužės 19 d. teisme vykusiame parengiamajame teismo posėdyje. Apelianto nuomone, ieškovo atstovas privalėjo apie šį teismo posėdį tinkamai informuoti savo atstovaujamąjį. Be to ieškovas nurodo, kad teismas vadovaudamasis CPK 117 str. nuostatomis, registruotu laišku, ieškovo gyvenamosios vietos adresu išsiuntė šaukimą apie 2011 m. gegužės 19 d. vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį. Vadovaujantis CPK 123 str. nuostatomis siųstas šaukimas buvo įteiktas ieškovo šeimos nariams. Todėl mano, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, kuriame jis privalėjo dalyvauti, kadangi teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi ieškovo dalyvavimą pripažino būtinu.

162. Ieškovas ar jo atstovas jokio pateisinamo dokumento dėl neatvykimo į teismo posėdį nei iki jo pradžios nei pačio teismo posėdžio metu nepateikė. Be to įstatymas nurodo prezumciją, kad neatvykimas dėl komandiruotės nėra laikoma svarbia priežastimi, kurią teismas galėtų pripažinti kaip svarbią. Nors ir apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmos instancijos teisme, ieškovas teikdamas atskirąjį skundą taip pat nepateikė jokių pateisinančių dokumentų apie tai, kad ieškovas buvo komandiruotėje ar/ir dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, nors tai ir nėra nenugalima jėga, negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Atsakovo nuomone, dėl šių priežasčių ieškovo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir niekiniai.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19Parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.), todėl (vienai iš bylos šalių) ar jos atstovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, teismas turi teisę, be kita ko, remtis CPK 246 straipsniu, kuris reglamentuoja procesines šalies neatvykimo į posėdį pasekmes (Lietuvos apeliacinis teismas Civilinė byla Nr. 2-695/2011). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio pirmosios dalies penktojo punkto nuostatą, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu atveju. CPK 246 straipsnis nustato šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Taigi CPK 296 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį pasekmėmis, išdėstytomis CPK 246 straipsnyje. CPK 246 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Pažymėtina, kad žodžio paprastai vartojimas minėtoje teisės normoje reiškia tai, kad, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, teismui paliekama teisė pripažinti, jog liga ar kitos neatvykimo į teismo posėdį priežastys yra svarbios. Taigi įstatymas nustato, jog kai ieškovas ar jo atstovas dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviems sąlygoms: pirma, ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; antra, teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.).

20Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau priimtų teisingą materialiuoju atžvilgiu sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą. Ieškovas neįrodinėja, jog jis iki teismo posėdžio pradžios būtų pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir informavęs teismą apie neatvykimo priežastis bei būtų pateikęs neatvykimo priežastis pateisinančius dokumentus. Tokie dokumentai iki teismo posėdžio pradžios nebuvo gauti, tai patvirtina ir 2011 m. gegužės 19 d. teismo posėdžio protokolo duomenys (163–164 b. l.). Ieškovas teigia, kad apie teismo posėdžio laiką nežinojo. Šį teiginį paneigia grįžusi teismo šaukimo pažyma, kurioje ieškovas pasirašė, kad šaukimą gavo asmeniškai (149 b. l.). Nagrinėjamu atveju, nei ieškovas, nei jo atstovas prieš teismo posėdį nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir nenurodė svarbių neatvykimo priežasčių bei nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Kolegija pažymi, kad kaip matyti iš parengiamųjų teismo posėdžių protokolų, ieškovas taip pat neatvyko į 4 prieš tai vykusius parengiamuosius teismo posėdžius (80; 106; 133; 140 b. l.). Atsižvelgdama į šias aplinkybes, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Taip pat kolegija pažymi, jog skundžiama nutartis ieškovui neužkerta kelio dar kartą kreiptis į teismą su ieškiniu, taip realizuojant teisę į savo interesų gynybą.

21Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija atskirąjį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Atskirąjį skundą atmesti, o Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas E. B. kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą ieškiniu,... 5. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 6. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi,... 7. Teismas nustatė, kad parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas 2011-05-19,... 8. III. Apeliacinio skundo esmė... 9. Atskiruoju skundu ieškovas E. B. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Apeliantas teigia, kad apie teismo posėdžio laiką nežinojo. Teismo... 12. 2. Apelianto nuomone, ieškovas procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo.... 13. Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas A. V. individuali įmonė, prašo... 14. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Radviliškio rajono apylinkės teisme ieškovas civilinę bylą vedė per... 16. 2. Ieškovas ar jo atstovas jokio pateisinamo dokumento dėl neatvykimo į... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje... 20. Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis... 21. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija atskirąjį skundą atmeta, o... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Atskirąjį skundą atmesti, o Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m....