Byla 2A-964-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovei M. S. ir jos atstovui advokatui Rimgaudui Černiui, atsakovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovui Vilniaus miesto apylinkės prokurorui Rolandui Kruopiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo LR Generalinės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1641-141/2008 pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovams AB Turto bankas, LR Generalinei prokuratūrai, VĮ Registrų centras dėl turto arešto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

4Ieškovė M. S. pateikė ieškinį, prašydama pripažinti, kad VĮ Registrų centras nepagrįstai įregistravo ieškovei priklausančio namo, esančio ( - ) Kretingoje, unikalus Nr. ( - ), areštą pagal Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 1997-12-18 raštą Nr. 7-2622-97, ir panaikinti ieškovei priklausančio nurodyto namo areštą, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iš VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2007-01-03 pažymėjimo paaiškėjo, jog ieškovei nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas yra areštuotas baudžiamojoje byloje pagal Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 1997-12-18 raštą Nr. 7-2622-97. Minėtame rašte buvo nurodyta, jog baudžiamoji byla buvo nagrinėjama dėl turto iššvaistymo komerciniame banke „Kredito bankas“. Ieškovės turtas buvo areštuotas dėl minėtame prokuratūros rašte esančios nuorodos į adresą ( - ) Kretinga. Tuo tarpu ieškovei priklausantis turtas yra ir buvo adresu ( - ) Kretingoje. Arešto pritaikymo metu galiojusi Nekilnojamojo registro įstatymo 16 str. redakcija numatė, kad areštas gali būti taikomas tik pagal tardytojo nutarimą baudžiamojoje byloje. Šiuo atveju prokuratūra nebuvo pateikusi jokio nutarimo dėl turto arešto (BPK 195 str.) Ieškovė nebuvo informuota apie jai priklausančio turto areštą, areštuotas turtas nebuvo aprašytas pagal BPK 189 str., 191 str. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-97-20/04, kurios ikiteisminio tyrimo metu buvo areštuotas ieškovei priklausantis namas, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2002-05-28 ir 2004-01-14 priėmė nuosprendžius, pagal kuriuos pripažino kaltais L. G. , S. G. ir V. K. . Baudžiamojoje byloje komerciniam bankui „Kredito bankas“ buvo pripažinta teisė į civilinį ieškinį. Minėtas bankas 2004-12-31 buvo likviduotas, o jo reikalavimo teisės buvo perduotos AB Turto bankui pagal LR Vyriausybės 2004-06-22 nutarimą Nr. 778. AB Turto bankas ieškovei jokių finansinių pretenzijų neturi ir nėra pareiškęs jų civilinio proceso tvarka (CK 4.39 str., 4.98 str., BPK 113 str., 115 str., 151 str.).

5Atsakovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujama Vilniaus miesto apylinkės prokuroro R. Kruopio, atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį laikyti prašymu dėl turto arešto panaikinimo ir jį nagrinėti BPK 361 str. nustatyta tvarka. Nurodė, kad laikino nuosavybės teisių apribojimo panaikinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas BPK 361 str., 362 str. nustatyta tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo 2007-12-13 nutartyje, kuria palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2007-09-14 nutartis atsisakyti priimti ieškovės ieškinį kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui, išdėstyta pozicija, kad byla turi būti nagrinėjama baudžiamojo proceso tvarka (BPK 361 str., 362 str.).

6Atsakovai AB Turto bankas ir VĮ Registrų centras nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-06-12 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nusprendė:

81) Panaikinti ieškovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo Kretingos r. sav., ( - ) (unikalus Nr. ( - )) areštą, įregistruotą pagal LR Generalinės prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 1997-12-18 raštą Nr.7-2622-97;

92) Nutraukti bylą dalyje ieškovės reikalavimo dėl pripažinimo, kad VĮ Registrų centras nepagrįstai įregistravo jai priklausančio gyvenamojo namo areštą pagal Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 1997-12-18 raštą Nr.7-2622-97;

103) Priteisti ieškovei iš atsakovės LR Generalinės prokuratūros 114 Lt bylinėjimosi išlaidų;

114) Grąžinti ieškovei 114 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2008-02-07 mokėjimo kvitą.

12Teismas konstatavo, jog LR Generalinės prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 1997-12-18 rašte dėl turto arešto buvo nurodyta, jog tiriant baudžiamąją bylą dėl turto iššvaistymo „Kredito banke“, buvo areštuojamas turtas, primenama, jog yra uždėtas areštas rašto priede nurodytam turtui, tame tarpe ir nekilnojamajam turtui ( - ), Kretingoje. Teismas pažymėjo, kad ieškovei priklausančio gyvenamojo namo adresas yra ( - ), Kretinga, butai nekilnojamojo turto registro išraše nenurodyti, o prokuratūra rašte nurodė kitą adresą – ( - ), Kretinga, kuris neatitinka ieškovei priklausančio gyvenamojo namo adreso. Teismas nustatė, jog gyvenamasis namas ( - ), Kretingoje, ieškovei priklauso nuosavybės teise nuo 1997-12-12 pagal dovanojimo sutartį, o areštas įregistruotas 1997-12-23. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra duomenų ir neįrodyta, jog ieškovei apie taikytas laikinąsias apsaugos priemones būtų pranešta ir kad ji apie tai būtų sužinojusi anksčiau nei 2007-01-03, padarė išvadą, kad terminas ieškiniui dėl turto arešto panaikinimo pareikšti nepraleistas.

13Teismas nustatė, kad baudžiamoji byla Nr. 1-97-20/2004 buvo išnagrinėta Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme ir 2004-01-14 priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Dėl ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto nuosprendyje nepasisakoma, nėra duomenų apie tai, kad išieškojimas pagal baudžiamojoje byloje patenkintus civilinius ieškinius būtų nukreipiamas į ieškovei priklausantį areštuotą turtą. Baudžiamojoje byloje nebuvo išspręstas laikinųjų apsaugos (civilinio ieškinio užtikrinimo) priemonių panaikinimo klausimas. Ieškovės prašymas dėl turto arešto panaikinimo nebuvo nagrinėjamas baudžiamojoje byloje, t.y. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-05-28 nutartimi nepriėmė ir grąžino ieškovei jos pareiškimą dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo panaikinimo išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje Nr. T-538-487/2007, teismo nutartis įsiteisėjusi. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog baudžiamoji byla išnagrinėta, ieškovei turtinio pobūdžio reikalavimai nei baudžiamojoje byloje, nei ieškinio teisenos tvarka nepareikšti, pripažino, jog ieškovės ieškinys dėl turto arešto panaikinimo pagrįstas ir tenkintinas. Teismas nustatė, kad turto areštas buvo taikytas civiliniam ieškiniui užtikrinti baudžiamojoje byloje. Kadangi nėra turtinio pobūdžio reikalavimų, susijusių su baudžiamojoje byloje pareikštais civiliniais ieškiniais ir AB Turto bankas reikalavimais, teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas ieškovei priklausančiam nekilnojamajam turtui baudžiamojoje byloje Nr. T-538-487/2007.

14Teismas nustatė, kad ieškovė nesikreipė raštu į viešojo registro tvarkytoją dėl turto arešto įregistravimo teisėtumo ir nepateikė prašymo išregistruoti taikytus apribojimus, dėl to nebuvo priimtas registratoriaus sprendimas ir nebuvo pateiktas skundas. Teismas padarė išvadą, kad byla dalyje dėl VĮ Registrų centras veiksmų teisėtumo – pripažinimo, kad VĮ Registrų centras nepagrįstai įregistravo turto areštą, remdamasi prokuratūros raštu, teismingas ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniam teismui, kadangi daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymų registravimas Nekilnojamojo turto registre susijęs su jam pavestų funkcijų viešojo administravimo srityje vykdymu. Teismas konstatavo, kad ieškovė nepasinaudojo įstatymo suteikta teise skųsti teritorinio registratoriaus veiksmus pagal nustatytą specialią neteisminę tvarką ir terminus. Dėl šios priežasties teismas nenagrinėjo reikalavimo dėl VĮ Registrų centras veiksmų pripažinimo neteisėtais ir bylą dalyje dėl šio reikalavimo nutraukė. Teismas grąžino ieškovei 114 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už reikalavimą, dėl kurio nepriimamas sprendimas (CK 4.39 str., 4.98 str., BPK 113 str., 115 str., 151 str., CPK 5 str., 87 str., 150 str.,

15Atsakovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujama Vilniaus miesto apylinkės prokuroro R. Kruopio, pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl turto – gyvenamojo namo, esančio ( - ), Kretingoje, arešto panaikinimo ir 114 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo LR generalinės prokuratūros ieškovės naudai, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį šiose dalyse palikti nenagrinėtą, likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą civilinio proceso tvarka, pažeidė eilę civilinio proceso nuostatų, todėl priėmė neteisėtą sprendimą, t.y. teismas netinkamai taikė CPK 22 str. 1 d., 137 str. 2 d. 1 p., BPK 113 str., 115 str. bei 361 str. 2 d. Apeliacinio skundo argumentai:

161) Teismas išnagrinėjo ginčą, nepriskirtiną nagrinėti teismui CPK nustatyta tvarka. Turto areštas ieškovei nuosavybės teise priklausančiam namui buvo pritaikytas pagal BPK 195 str. baudžiamojoje byloje Nr. T-538-487/2007. Tai reiškia, jog šio teisinio santykio prigimtis yra išskirtinai baudžiamojo proceso, todėl teismas nepagrįstai taikė CPK normas, nagrinėdamas šį ginčą.

172) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 137 str. 2 d. 1 p. nuostatą, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu jis nenagrinėtinas teisme. Šią normą tinkamai taikė Vilniaus apygardos teismas 2007-09-14 nutartimi, atsisakydamas priimti ieškovės ieškinį dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu. Nutartyje teismas nurodė, kad ieškovės turtas buvo areštuotas ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje pagal tuo metu galiojusį BPK. Bylą išnagrinėjo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, todėl su prašymu dėl laikino nuosavybės teisių į nurodytą daiktą apribojimo panaikinimo ieškovė ir turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą BPK nustatyta tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovės atskirąjį skundą, 2007-12-13 nutartyje taip pat nurodė BPK 361 str. normą, taikytiną nagrinėjant šį ginčą.

183) Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo LR Generalinės prokuratūros 114 Lt ieškovės sumokėto žyminio mokesčio. Ginčo tarp atsakovo ir ieškovės dėl ieškinio dalyko niekada nebuvo. BPK 151 str. 6 d. nustatyta tvarka, kai byla perduota į teismą, dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo paskyrimo ar jo taikymo termino pratęsimo, priimdamas nutartį nusprendžia teismas, kurio žinioje yra byla, t.y. nuo atsakovo valios sprendimas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nebepriklauso. Nagrinėjant šį klausimą BPK 361 str. nustatyta tvarka, byloje dalyvaujantys asmenys apskritai nebūtų turėję mokėti žyminio mokesčio ir tai atitiktų ekonomiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

194) Teismas nepagrįstai rėmėsi BPK 113 str. 2 d., bei 115 str. 2 d., kadangi ieškovės ieškinys dėl turto arešto panaikinimo negali būti laikomas civiliniu ieškiniu baudžiamojoje byloje, t.y. ieškovei nebuvo pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą. Ieškovės ieškinys dėl turto arešto panaikinimo turėjo būti laikomas prašymu BPK 361 str. prasme ir nagrinėjamas vadovaujantis šia norma.

20Ieškovė M. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

21Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra. Atsakovas AB „Turto bankas“ nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

22Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu ieškovė M. S. pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas, o atsakovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovas Vilniaus miesto apylinkės prokuroras R. Kruopis pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė apeliacinio skundo.

23Ieškovės M. S. atsisakymas reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas priimtinas, bylą šioje dalyje nutraukiant. Atsakovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovo Vilniaus miesto apylinkės prokuroro R. Kruopio atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, apeliacinį procesą nutraukiant. Tai neprieštarauja byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui. Ieškovei žinomos reikalavimo atsisakymo pasekmės pagal CPK 294 str. 2 d. Prokuratūrai žinomos apeliacinio skundo atsisakymo procesinės pasekmės pagal CPK 308 str. (LR CPK 42 str. 2 d., 293 str. 4 p. ).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 5 p., kolegija

Nutarė

25

26Priimti ieškovės M. S. atsisakymą dėl reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo dalį, kuria priteista ieškovei M. S. iš atsakovo LR Generalinės prokuratūros 114 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir bylą šioje dalyje nutraukti.

28Priimti atsakovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovo Vilniaus miesto apylinkės prokuroro Rolando Kruopio atsisakymą nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. sprendimo ir apeliacinį procesą nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ... 4. Ieškovė M. S. pateikė ieškinį, prašydama pripažinti, kad VĮ Registrų... 5. Atsakovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujama Vilniaus miesto apylinkės... 6. Atsakovai AB Turto bankas ir VĮ Registrų centras nepateikė atsiliepimų į... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-06-12 sprendimu ieškinį tenkino iš... 8. 1) Panaikinti ieškovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto... 9. 2) Nutraukti bylą dalyje ieškovės reikalavimo dėl pripažinimo, kad VĮ... 10. 3) Priteisti ieškovei iš atsakovės LR Generalinės prokuratūros 114 Lt... 11. 4) Grąžinti ieškovei 114 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2008-02-07... 12. Teismas konstatavo, jog LR Generalinės prokuratūros Vilniaus miesto... 13. Teismas nustatė, kad baudžiamoji byla Nr. 1-97-20/2004 buvo išnagrinėta... 14. Teismas nustatė, kad ieškovė nesikreipė raštu į viešojo registro... 15. Atsakovas LR Generalinė prokuratūra, atstovaujama Vilniaus miesto apylinkės... 16. 1) Teismas išnagrinėjo ginčą, nepriskirtiną nagrinėti teismui CPK... 17. 2) Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 137 str. 2 d. 1 p. nuostatą,... 18. 3) Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo LR Generalinės prokuratūros... 19. 4) Teismas nepagrįstai rėmėsi BPK 113 str. 2 d., bei 115 str. 2 d., kadangi... 20. Ieškovė M. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir... 21. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį... 22. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu ieškovė M. S. pateikė... 23. Ieškovės M. S. atsisakymas reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 5 p., kolegija... 25. ... 26. Priimti ieškovės M. S. atsisakymą dėl reikalavimo priteisti bylinėjimosi... 27. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d.... 28. Priimti atsakovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovo...