Byla I-583-63/2007

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A39-210/08.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti statybos leidimą Nr. ( - ), išduotą statiniui ( - ), Vilniuje; panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą, kurio pagrindu buvo rengiamas statybos projektas ir išduotas statybos leidimas Nr. ( - ); panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokolinį nutarimą rekomenduoti išduoti statybos leidimą Nr. ( - ).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. sprendimu pareiškėjo skundą dalyje dėl statybos leidimo panaikinimo atmetė, o kitoje dalyje bylą nutraukė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. vasario 29 d. sprendimu pirmosios instancijos sprendimą paliko nepakeistą.

6II.

7Visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“ (toliau – ir pareiškėjas) pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A39-210/08. Prašyme nurodo, kad, nagrinėdamas bylą, teismas vadovavosi klaidingu Orhuso konvencijos vertimu, kas lėmė materialinių teisės normų taikymo pažeidimus.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Prašymas atnaujinti procesą tenkinamas. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalimi nustatyta, kad bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas esant šioje normoje nurodytiems pagrindams. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju prašo atnaujinti procesą dėl to, kad nagrinėjant bylą bei priimant sprendimą buvo vadovaujamasi netinkamu Orhuso konvencijos vertimu. Šis neteisingas vertimas buvo ištaisytas ir jo tekstas paskelbtas 2009 m. sausio 22 d. „Valstybės žiniose“ Nr. 8. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas numato galimybę atnaujinti procesą tuo pagrindu, kad buvo padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant. Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. publikuotas Orhuso konvencijos lietuviškas tekstas iš esmės skyrėsi nuo to, kuriuo vadovavosi teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą, galima daryti išvadą, kad nagrinėjant bylą galimai buvo padaryta materialinės teisės normų jas taikant, todėl procesas šioje byloje atnaujintinas, bylą perduodant Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 159 str. 2 d.). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, 160 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

11pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti. Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A39-210/08. Perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai