Byla 2-98-471/2014
Dėl santuokos nutraukimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei E. K. ieškovės atstovui advokatui Vidmantui Lazickui atsakovo A. K. atstovui advokatui Genadijui Lukminui išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui A. K. ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo ir

Nustatė

2Ieškovė E. K. pareiškė ieškinį prašydama nutraukti jos santuoką su atsakovu A. K. dėl šio kaltės, nustatyti vaikų D., gim. ( - ), ir D., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja, nustatyti atsakovo bendravimo su vaikais tvarką šalių susitarimu, bet tik jai dalyvaujant, priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikams po 300 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo iki vaikų pilnametystės bei 5400 lt. išlaikymo įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki ieškinio pareiškimo dienos, padalinti santuokinį turtą, paskiriant jai tris bendros 7000 lt. vertės galvijus, o atsakovui – žemės sklypą, žemės apdirbimo padargus ir namų apyvokos daiktus, bendros 5673 lt. vertės, priteisti jai iš atsakovo 10000 lt. neturtinės žalos atlyginimą ir palikti jai santuokinę pavardę / 2-9 l. /.

3Teismo posėdžiuose ieškovė E. K. prašė ieškinį tenkinti, tačiau sutiko, kad atsakovo bendravimo su vaikais tvarka būtų nustatyta bendru šalių sutarimu, t.y. be apribojimų, atsisakydama reikalavimo leisti atsakovui bendrauti su vaikais tik jai dalyvaujant. Taip pat nurodė, kad jei jai bus palikti visi galvijai, atsisako reikalavimo priteisti neturtinę žalą.

4Atsakovas A. K., kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį įstatymo reikalavimus atitinkančio dokumento / atsiliepimo, priešieškinio ir pan. / nepateikė ir faktiškai nuomonės dėl ieškovės reikalavimų nepareiškė.

5Jo atstovas teismo posėdžiuose nurodė, kad atsakovas nenorėtų santuokos nutraukti, tačiau jei teismas nuspręstų tai padaryti, turėtų būti konstatuota abiejų sutuoktinių kaltė. Atsakovas norėtų, kad sūnaus D. gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo būtų nustatyta su atsakovu, dėl bendravimo su vaikais tvarkos be apribojimų neprieštarauja. Taip pat atsakovas mano, kad išlaikymo po 300 lt. kiekvienam vaikui suma yra per didelė, bet savo siūlomos sumos nenurodė. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo atsakovas nesutinka, nes ieškovė išpardavė bendrai augintus gyvulius ir didžiąją dalį gautų lėšų panaudojo savo ir vaikų poreikiams; be to, vien išleido jo suėmimo metu banko sąskaitoje buvusius apie 3000 lt. Atsakovas sutinka, kad dalinant santuokinį turtą jam atitektų žemės sklypas ir ieškinyje nurodyti daiktai, tačiau norėtų ir dalies gyvulių. Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo ieškovei prieštarauja, nes sutuoktinių kaltė abipusė; dėl santuokinės pavardės jai palikimo neprieštarauja.

6Išvadą teikiančios institucijos atstovas siūlo ieškinį pagal teismo posėdžiuose pakeistus reikalavimus tenkinti.

7Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

8Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, ieškovė E. K. ir atsakovas A. K. susituokė 1998m. liepos 04d. / 11 l. /, dar iki santuokos jiems 1998m. balandžio 04d. gimė sūnus D. / 12 l. / ir 2001m. lapkričio 12d. - duktė D. / 13 l. /.

9Ieškovė E. K. paaiškino, kad jos šeima nuo santuokos sudarymo gyvena jai asmeninės nuosavybės teise priklausančioje paveldėtoje tėvų sodyboje, esančioje ( - ). Atsakovas eilę metų girtavo, nesirūpino šeima, vartojo smurtą prieš ją ir vaikus, dėl ko 2013-04-01 buvo suimtas ir iki šiol atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, todėl turi būti pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo. Po atsakovo nuteisimo ji iš pradžių dar tikėjosi ateityje gyventi kartu, 2013m. lapkričio mėn. aplankė atsakovą įkalinimo įstaigoje, jis jai siūlė taikytis. Tačiau vėliau suprato, kad tarp jų neliko nieko bendro ir galutinai apsisprendė santuoką nutraukti. Anksčiau ji, kaip ir atsakovas, turėjo problemų dėl alkoholio vartojimo, dėl ko šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Šiuo metu ji nebegirtauja, savo kaltės dėl santuokos iširimo nepripažįsta.

10Iki atsakovo nuteisimo jie gyveno bendrai, augino gyvulius, atsakovas su vaikais bendravo ir išlaikymą jiems teikė. Jį nuteisus ji paskerdė ir šeimos reikmėms suvartojo 4 kiaules, taip pat pardavė 2 karves, telyčią ir bulių, už kuriuos gavo apie 5000 lt. Iš šių pinigų apie 1500 lt. išsiuntė atsakovui į įkalinimo įstaigą, tačiau pinigų siuntimo kvitus namuose rado ir teismui pateikė tik 980 lt. sumai. Šiuo metu augina 2 karves, bulių ir 3 veršius, kuriuos visus prašo dalinant turtą palikti jai. Visi ieškinyje nurodyti kaip atsakovui paskirtini daiktai yra jos namuose. Jei atsakovas sutiks, kad visi gyvuliai atitektų jai, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atsisakys. Kito bendro su atsakovu turto ir skolų nėra. Traktorius yra jos asmeninė nuosavybė, atsakovas jį remontavo, tačiau tik todėl, kad pats girtas daug kartų apgadino. Sąskaita AB Swedbank yra jos asmeninė, atsakovo nuteisimo metu joje lėšų faktiškai nebuvo.

11Anksčiau D. abejojo, su kuriuo iš tėvų likti gyventi, tačiau dabar abu vaikai tvirtai apsisprendė likti gyventi pas ją; bendrauti su tėvu jie norėtų, tačiau jo bijo. Reikalavimo leisti atsakovui bendrauti su vaikais tik jai dalyvaujant atsisako. Ji nedirba, kiekvieną mėnesį gauna 700 lt. socialinę pašalpą ir apie 200 lt. už parduodamą pieną. Taip pat kasmet parduoda po 2 galvijus, už kuriuos gauna 3000-4000 lt., gauna pajamų už turimus žemės sklypus / apie 7000 lt. per metus /. Vaikams kas mėnesį skiria po 300-400 lt. Nuo suėmimo atsakovas vaikams jokio išlaikymo neteikė, todėl prašo priteisti iš jo įsiskolinimą ir išlaikymą iki pilnametystės po 300 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį.

12Atsakovo A. K. atstovas paaiškino, kad atsakovo teigimu dėl santuokos iširimo kalti abu sutuoktiniai, nes atsakovas smurtą vartojo dėl ieškovės netinkamo elgesio. Sūnus D. galimai norėtų gyventi su tėvu. Traktorių atsakovas laiko bendru, nes į jo remontą įdėta daug bendrų lėšų. Turimų ir parduotų galvijų skaičių ieškovė nurodė teisingai, atsakovas tik nesutinka su nurodomomis jų kainomis. Pageidauja, kad dalinant turtą jam atitektų pusė gyvulių arba jų vertė pinigais. Atsakovo suėmimo metu ieškovės sąskaitoje banke buvo 3000 lt. bendrų pinigų, kuriuos ji išleido tik savo reikmėms. Atsakovas pripažįsta, kad įkalinimo įstaigoje iš ieškovės gavo pinigų, tačiau jų sumos nenurodė.

13Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas pateikė išvadą, kad ieškovė E. K. po atsakovo nuteisimo nustojo girtauti, tinkamai rūpinasi vaikais, todėl jos teismoposėdyje išsakyti reikalavimai tenkintini. Institucijos atstovas asmeniškai bendravo su A.ir E. K. vaikais ir abu jie pageidavo po santuokos nutraukimo gyventi su motina.

14Nors šeimos bylose teismas privalo būti aktyvus / Lietuvos CPK 376str. /, o atsakovas A. K. atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje / 24 l. /, kas neabejotinai apsunkina jo naudojimąsi procesinėmis teisėmis, tačiau jį pagal teismo pasiūlymą / 80 l. / atstovauja advokatas / 90 l. /. Kiekviena šalis privalo suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus / Lietuvos CPK 142str. ir 143str. / bei įrodyti aplinkybes, kuriomis juos grindžia / Lietuvos CPK 178str. /. Per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį nuo 2013m. gruodžio mėn. / 2 l. / atsakovas A. K. įstatymo reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento nepateikė / tik prašymą atidėti bylos nagrinėjimą – 69 l. /, taip pat nepateikė jokių įrodymų, todėl byla nagrinėjama tik pagal ieškovės suformuluotus reikalavimus.

15Įsiteisėjusiais nuosprendžiais nustatyta, kad atsakovas A. K., būdamas 2012 metais du kartus nuteistas pagal Lietuvos BK 140str. 2d. už smurtą prieš sūnų D. / baudžiamoji byla Nr. 1-178-471/2012, LITEKO sistemos duomenys / ir dukrą D. / baudžiamoji byla Nr. 1-15-446/2012 /, 2013-04-12 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-85-471/2013 / 73-75 l. / ir 2013-05-10 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-99-446/2013 / 76-79 l. / buvo nuteistas 1m. 9mėn. laisvės atėmimo bausme už tai, kad 2013m. kovo mėn. du kartus sumušė ieškovę ir atlieka bausmę / 24 l. /. Atsakovas per dvejus metus keturis kartus nuteistas už smurtą prieš visus savo šeimos narius, todėl jo kaltė preziumuojama / Lietuvos CK 3.60str. 3d. /. Atstovo nurodomi atsakovo teiginiai, jog jis ieškovę mušė dėl jos netinkamo elgesio, yra deklaratyvūs, niekuo nepagrįsti. Be to, jis smurtavo ne tik prieš sutuoktinę, bet ir abu nepilnamečius vaikus, kas visiškai paneigia jo poziciją.

16Atsakovas yra nuteistas daugiau kaip 1 metų laisvės atėmimo bausme. Akivaizdu, kad dėl to sutuoktiniai negali tvarkyti bendro ūkio ir gyventi santuokinio gyvenimo, t.y. gyventi kaip bendra šeima. Ieškovė taikytis nepageidauja, todėl pripažįstama, kad šalių šeima yra iširusi, jų santuoka nutrauktina / Lietuvos CK 3.60str. / dėl atsakovo kaltės / Lietuvos CK 3.61str. 2d. /, šis reikalavimas tenkintinas.

17Atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę, abu nepilnamečiai vaikai nuolatinai gyvena su ieškove / 20-21 l. /, patys pareiškė pageidavimą po santuokos nutraukimo likti gyventi su ja / Lietuvos CPK 380str. – 14, 15 l. /, tokią jų poziciją išvadoje / 71-72 l. / ir teismo posėdyje patvirtino vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas, jokių atsakovo teiginį / jog sūnus D. norėtų gyventi su juo / patvirtinančių įrodymų nepateikta. Atsižvelgtina, kad atsakovas yra nuteistas ir už smurtą prieš patį sūnų, todėl abiejų vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su ieškove / Lietuvos CK 3.174str. /, šis reikalavimas taip pat tenkinamas.

18Ieškovės teismo posėdyje pakeisto reikalavimo dėl atsakovo bendravimo su vaikais tvarkos be apribojimų nėra, atsakovas ir VTAS atstovas neginčija, todėl šis reikalavimas tenkintinas / Lietuvos CK 3.175str. /.

19Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /. Neginčijama / Lietuvos CPK 187str. /, kad nuo suėmimo momento atsakovas tokio išlaikymo neteikia, todėl iš jo priteistinas išlaikymas vaikams D. ir D. / Lietuvos CK 3.194str. /, šis ieškovės reikalavimas pripažįstamas pagrįstu.

20Ieškovė E. K. prašo priteisti išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis po 300 lt. kas mėnesį bei faktiškai tokio paties dydžio išlaikymo įsiskolinimą / už 9 mėnesius, t.y. nuo 2013-04-01 iki 2013-12-30 po 300 lt., viso 5400 lt. – 7 l. /. Atsakovas A. K. per atstovą nurodė sutinkąs mokėti mažesnio dydžio išlaikymą, bet jo dydžio nenurodė.

21Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė E. K. su dviem 1998m. ir 2001m. gimusiais nepilnamečiais vaikais / 12, 13 l. / gyvena jai nuosavybės teise priklausančiame name ( - ) / 20, 21, 31-33, 45-53 l. /. Jos pajamas sudaro apie 160 lt. šildymo išlaidų kompensacija / šildymo laikotarpiu / ir apie 740 lt. socialinė pašalpa / 30 l. /. Be to, ji augina gyvulius / 27-29, 108-110 l. /, gauna pajamų iš turimų žemės sklypų / jos paaiškinimas, 34-44 l. /.

22Duomenų apie savo turtinę padėtį atsakovas A. K. nepateikė, tačiau neginčijamai nustatyta, kad jis nuo 2013-04-12 / 75 l. / iki dabar atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje / 24 l. /. Ieškovė pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad atsakovas neturi jokio asmeninio turto ar santaupų, iš kurių galėtų mokėti išlaikymą vaikams / išskyrus dalintiną santuokinį turtą /.

23Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikams vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, proporcingas jų tėvų turtinei padėčiai / Lietuvos CK 192str. 3d. /, atitinkantis Lietuvos CK 3.198str. reikalavimus ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / dėl maždaug 1 MMA dydžio išlaikymo iš abiejų tėvų skyrimo kiekvieno vaiko poreikiams tenkinti, t.y. maždaug po 500 lt. iš kiekvieno iš tėvų /.

24Atsižvelgiant į aptartus duomenis ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį bei kitas aplinkybes / jis neturi jokio asmeninio turto ir nuolatinių pajamų, iš kurių galėtų mokėti išlaikymą; yra įkalinimo įstaigoje, dėl ko akivaizdžiai negali dirbti ir turėti įprastinių jo amžiaus asmenims pajamų / pripažįstama tikslingu priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikams tik minimalaus dydžio periodinėmis išmokomis. Minimalaus dydžio išmokomis teismas pripažįsta maždaug tokio dydžio išmokas, kurias valstybė moka vaikams, kai jiems tėvai neteikia išlaikymo – t.y. po 200 lt. kas mėnesį. Todėl reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo tenkinamas dalinai, priteisiant išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį / Lietuvos CK 3.194str. /. Pažymėtina, kad atsakovui A. K. baigus atlikti laisvės atėmimo bausmę / šis terminas numatomas 2014-12-24 - 24 l. / jo turtinė padėtis, o tuo pačiu - ir galimybė teikti išlaikymą vaikams, gali iš esmės pasikeisti, tačiau priimti sąlyginį sprendimą draudžia įstatymas / Lietuvos CPK 267str. /; be to, išlaikymo dydžio pakeitimo klausimas gali būti sprendžiamas Lietuvos CK 3.201str. nustatyta tvarka.

25Ieškovė taip pat prašo priteisti išlaikymo vaikams įsiskolinimą už laikotarpį nuo atsakovo suėmimo iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Neginčijama, kad šiuo laikotarpiu atsakovas išlaikymo vaikams neteikė. Tačiau ieškovė pripažino, kad per tą laiką ji šeimos reikmėms papjovė 4 kiaules bei pardavė 2 karves, telyčią ir bulių, kuriuos laiko bendru su atsakovu turtu. Nors ginčydamas ieškovės nurodomą jų vertę atsakovas įrodymų nepateikė, pačios ieškovės pozicija yra akivaizdžiai prieštaringa. Visų pirma, ji tik po atsakovo atstovo klausimų pripažino papjovusi 4 kiaules. Be to, nurodė už 2 karves, telyčią ir bulių gavusi tik apie 5000 lt., kai pati ieškinyje kiekvieną karvę įvertino po 2000-300 lt. Taip pat ji pripažino / Lietuvos CPK 187str. /, kad įrašus ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale / 108-109 l. / pati darė savo nuožiūra ir jie neatitinka faktinės padėties, dėl ko šis dokumentas pagal įrodomąją reikšmę prilyginamas suklastotam / Lietuvos CPK 184str. /. Akivaizdu, kad suvartodama savo ir vaikų reikmėms bei parduodama bendrus su atsakovu gyvulius ieškovė gavo dideles santykinai pajamas. Nors jų dydį patvirtinančių įrodymų nepateikta, vadovaudamasis pateiktais ieškinyje ir viešai skelbiamais duomenimis apie galvijų kainas bei teisingumo ir protingumo principais teismas daro išvadą, kad atsakovui priklausiusi / ko ieškovė neginčija / šio turto dalis / 1 / 2 pajamų už po 2000-3000 lt. vertės 4 galvijus ir dar už 4 kiaules / maždaug atitinka prašomo priteisti išlaikymo įsiskolinimo / 5400 lt. / ir atsakovui išsiųstų sumų / 980 lt. -111-117 l. / dydį. Todėl reikalavimas priteisti išlaikymo vaikams įsiskolinimą netenkinamas / Lietuvos CK 3.200str. /.

26Priteisiant išlaikymą nustatoma, kad išlaikymą vaikams uzufrukto teise tvarko ieškovė.

27Ieškovės reikalavimas padalinti santuokinį turtą, atsižvelgiant į jo pobūdį / ieškovei atitenka galvijai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, o atsakovui – žemės sklypas, jam apdirbti reikalinga technika bei dalis namų apyvokos daiktų, kas aiškiai atitinka atsakovo buvimo įkalinimo įstaigoje sąlygas /, nurodomas vertes ir kitas aplinkybes / atsakovo reikalavimo nesuformulavimą ir t.t. / pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas. Esant maždaug lygioms turto dalims ir nepareiškus reikalavimo piniginės kompensacijos klausimas nesprendžiamas. Atsakovo teiginys apie ieškovei neginčijamai priklausančio traktoriaus / 25, 26 l. / remonto išlaidas niekuo nepagrįstas / šias išlaidas ieškovė pripažįsta, tačiau nurodo, kad remontas buvo atliekamas tik dėl to, kad atsakovas girtas traktorių daug kartų apgadino /, tinkamai suformuluotas reikalavimas nepareikštas, todėl jį spręsti nėra pagrindo. Atsakovo teiginiai apie ieškovės sąskaitoje buvusius 3000 lt. yra paneigti sąskaitos išrašu / 111 l. /.

28Ieškovės reikalavimas priteisti jai visus gyvulius tenkinamas, todėl pagal jos pačios teismo posėdyje pareikštą poziciją neturtinės žalos atlyginimas / nors šis reikalavimas yra pagrįstas, o dėl jo dydžio teismas nepasisako / nepriteisiamas, šis reikalavimas netenkinamas.

29Santuokinės pavardės ieškovei palikimo atsakovas neginčija; kitų reikalavimų šalys nepareiškė / Lietuvos CK 3.59str. /.

30Ieškovei suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, apmokant 100 proc. jos išlaidų / 57-58 l. /. Ieškovės reikalavimai faktiškai tenkinami / santuoka nutraukiama dėl atsakovo kaltės, priteisiamas išlaikymas vaikams, padalinamas santuokinis turtas ir t.t. /, todėl iš atsakovo turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis pagal atskirai skaičiuotinus reikalavimus / Lietuvos CPK 79str. ir 85str. / bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu / 1 l., Lietuvos CPK 88str. 1d. 3p. / - valstybei / Lietuvos CPK 96str. 1d. ir 5d. /. Aukščiau minėta, kad atsakovas yra įkalinimo įstaigoje, asmeninio turto neturi, šiuo sprendimu jam atitenka tik žemės sklypas, jam apdirbti reikalinga technika ir namų apyvokos daiktai, todėl jis dalinai atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo / Lietuvos CPK 84str. 3d. / nustatant, kad iš jo valstybei priteisiama minimalia laikytina 100 lt. bylinėjimosi išlaidų suma / Lietuvos CPK 96str. 1d. / ir 1120 lt. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ieškovei išlaidų / 107 l., Lietuvos CPK 99str. 2d. /.

31Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikams priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /.

32Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti dalinai.

34Santuoką, užregistruotą 1998m. liepos 04d. Kelmės rajono CMS, akto įrašo Nr. 73, tarp A. K., a.k. ( - ) ir E. K., a.k. ( - ) turinčių du nepilnamečius vaikus, nutraukti. Pripažinti, kad santuoka iširo dėl atsakovo A. K. kaltės.

35Nustatyti nepilnamečių vaikų D. K., gim. ( - ). a.k. ( - ) ir D. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove E. K., a.k. ( - )

36Leisti atsakovui A. K. bendrauti su nepilnamečiais vaikais D. K. ir D. K. be apribojimų.

37Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir D. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po du šimtus / 200 / litų kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo ieškinio teismui įteikimo dienos – 2013m. gruodžio 17d. - iki vaikų pilnametystės. Nustatyti, kad išlaikymą vaikams D. K. ir D. K. uzufrukto teise valdo jų motina E. K., a.k. ( - )

38Ieškovės E. K. reikalavimą dėl išlaikymo vaikams D. K. ir D. K. įsiskolinimo iš atsakovo A. K. priteisimo atmesti.

39Padalinti sutuoktinių santuokoje įgytą turtą:

40po santuokos nutraukimo E. K., a.k. ( - ) nuosavybėje palikti dvi karves, tris veršius ir bulių;

41po santuokos nutraukimo A. K., a.k. ( - ) nuosavybėje palikti 2923 lt. vidutinės rinkos vertės 2,15 ha. ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 500 lt. vertės šieno grėbimo aparatą vartytuvą, 600 lt. vertės traktorinį plūgą , 600 lt. vertės šienapjovę, 700 lt. vertės šaldytuvą, 100 lt. vertės spintą, 100 lt. vertės sofą-lovą, 50 lt. vertės stalą ir 100 lt. vertės televizorių.

42Ieškovės E. K. reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo A. K. priteisimo atmesti.

43Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo ieškovei E. K. paliekama santuokinė pavardė „K.“.

44Priteisti iš A. K., a.k. ( - ) vieną šimtą litų / 100 lt. / bylinėjimosi išlaidų ir vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt / 1120 lt. / valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ieškovei išlaidų, viso 1220 litų, valstybei.

45Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikams D. K. ir D. K. priteisimo vykdytinas skubiai.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė E. K. pareiškė ieškinį prašydama nutraukti jos santuoką su... 3. Teismo posėdžiuose ieškovė E. K. prašė ieškinį tenkinti, tačiau... 4. Atsakovas A. K., kuris atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje,... 5. Jo atstovas teismo posėdžiuose nurodė, kad atsakovas nenorėtų santuokos... 6. Išvadą teikiančios institucijos atstovas siūlo ieškinį pagal teismo... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 8. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, ieškovė E. K. ir... 9. Ieškovė E. K. paaiškino, kad jos šeima nuo santuokos sudarymo gyvena jai... 10. Iki atsakovo nuteisimo jie gyveno bendrai, augino gyvulius, atsakovas su... 11. Anksčiau D. abejojo, su kuriuo iš tėvų likti gyventi, tačiau dabar abu... 12. Atsakovo A. K. atstovas paaiškino, kad atsakovo teigimu dėl santuokos... 13. Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 14. Nors šeimos bylose teismas privalo būti aktyvus / Lietuvos CPK 376str. /, o... 15. Įsiteisėjusiais nuosprendžiais nustatyta, kad atsakovas A. K., būdamas 2012... 16. Atsakovas yra nuteistas daugiau kaip 1 metų laisvės atėmimo bausme.... 17. Atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę, abu nepilnamečiai vaikai... 18. Ieškovės teismo posėdyje pakeisto reikalavimo dėl atsakovo bendravimo su... 19. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 20. Ieškovė E. K. prašo priteisti išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis... 21. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė E. K. su dviem 1998m. ir... 22. Duomenų apie savo turtinę padėtį atsakovas A. K. nepateikė, tačiau... 23. Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų bei... 24. Atsižvelgiant į aptartus duomenis ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį... 25. Ieškovė taip pat prašo priteisti išlaikymo vaikams įsiskolinimą už... 26. Priteisiant išlaikymą nustatoma, kad išlaikymą vaikams uzufrukto teise... 27. Ieškovės reikalavimas padalinti santuokinį turtą, atsižvelgiant į jo... 28. Ieškovės reikalavimas priteisti jai visus gyvulius tenkinamas, todėl pagal... 29. Santuokinės pavardės ieškovei palikimo atsakovas neginčija; kitų... 30. Ieškovei suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, apmokant 100 proc.... 31. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikams priteisimo vykdytinas skubiai /... 32. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 33. Ieškinį tenkinti dalinai.... 34. Santuoką, užregistruotą 1998m. liepos 04d. Kelmės rajono CMS, akto įrašo... 35. Nustatyti nepilnamečių vaikų D. K., gim. ( - ). a.k. ( - ) ir D. K., gim. (... 36. Leisti atsakovui A. K. bendrauti su nepilnamečiais vaikais D. K. ir D. K. be... 37. Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą... 38. Ieškovės E. K. reikalavimą dėl išlaikymo vaikams D. K. ir D. K.... 39. Padalinti sutuoktinių santuokoje įgytą turtą:... 40. po santuokos nutraukimo E. K., a.k. ( - ) nuosavybėje palikti dvi karves, tris... 41. po santuokos nutraukimo A. K., a.k. ( - ) nuosavybėje palikti 2923 lt.... 42. Ieškovės E. K. reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo iš atsakovo... 43. Nustatyti, kad po santuokos nutraukimo ieškovei E. K. paliekama santuokinė... 44. Priteisti iš A. K., a.k. ( - ) vieną šimtą litų / 100 lt. / bylinėjimosi... 45. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikams D. K. ir D. K. priteisimo vykdytinas... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...