Byla 1A-113-120-2011
Dėl 2010 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo E. K. pagal BK 183 str. 1 d. išteisintas neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šį nusikaltimą, o jam pareikštas civilinis ieškinys, atmestas

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Reginos Majauskienės, teisėjų: Arūno Paštuolio, Romualdo Lincevičiaus, sekretoriaujant Vaivai Tamkutonienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, nuteistajam E. K., jo gynėjui advokatui Valerijui Karpovui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo Kauno miesto apylinkės prokuratūros 1-ojo NVT skyriaus prokurorės Onos Kandrotienės apeliacinį skundą dėl 2010 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo E. K. pagal BK 183 str. 1 d. išteisintas neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šį nusikaltimą, o jam pareikštas civilinis ieškinys, atmestas.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą, išklausiusi pranešėjos pranešimo, proceso dalyvių nuomonių,

Nustatė

4E. K. pagal LR BK 183 str. 1 d. buvo kaltinamas tuo, kad BĮ UAB „Sanitex“ dirbdamas padalinio, esančio Ateities pl. 39, Kaune, vyresniuoju apsaugos darbuotoju ir 2009 m. sausio 29 d. būdamas su bendrove pasirašęs visiškos materialinės atsakomybės sutartį bei prisiėmęs tuo pilną materialinę atsakomybę už jam perduotų materialinių vertybių – sandėlyje esančių cigarečių saugojimą, laikotarpyje nuo 2009 m. liepos 29 d. iki 2009 m. liepos 31 d., turėdamas tikslą pasisavinti svetimą turtą, iš BĮ UAB „Sanitex“ sandėlio, esančio Ateities pl. 39, Kaune, išveždamas 7 dėžes cigarečių „Marlboro auksinis“ 22865,85 Lt vertės, pasisavino jam patikėtą svetimą, BĮ UAB „Sanitex“ priklausantį turtą, tuo padarydamas BĮ UAB „Sanitex“ 22865,85 Lt turtinę žalą.

5Apeliaciniu skundu prokurorė, laikydama teismo nuosprendį neteisėtu ir nepagrįstu, prašo 2010 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendį, panaikinti ir, priėmus naują apkaltinamąjį nuosprendį, pripažinti E. K. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. l d., nubausti jį l (vienerių) metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.Vadovaujantis LR BK 75 str. l d. bei 2 d., paskirtos bausmės vykdymą jam atidėti 2 metams ir įpareigoti jį atlyginti arba pašalinti nusikaltimu padarytą turtinę žalą bei be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. BĮ UAB „Sanitex" civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti iš kaltinamojo 22.865,85 litus padarytai žalai atlyginti.

6Prokurorė nurodo, jog vertindamas įrodymus, teismas juos vertino atskirai vienus nuo kitų ir nepagrįstai akcentuodamas vienus duomenis bei nepagrįstai atmetasdamas kitus bylai svarbius įrodymus. Teismas teisingai neįvertino E. K. kaltę patvirtinančių liudytojų A. B., S. M. ir R. R. parodymų. E. K. neneigia fakto, jog jis išsivežė tuščias dėžes. Tai rodo ir pateiktas vaizdo įrašas. Jo parodymus, kad išsivežti tuščias dėžes jam buvo leidęs padalinio vadovas A. B., apklaustas liudytoju A. B. kategoriškai paneigė. Tuščias dėžes nuo cigarečių LM ir Malboro išsivežti yra draudžiama. Jos yra naikinamos ir su ta tvarka darbuotojai supažindinti pasirašytinai.

7Teismas, prokurorės manymu, nurodęs, kad E. K. kaltinimas paremtas prielaidomis, visiškai nepagrįstai nekreipė dėmesio į kitus, taip pat svarbius revizorių St.Zinkevičienė ir I. V. bei V. G. parodymus. Nepagrįstai teismas nevertino eksperimento rezultatų. Jų metu buvo patikrinti liudytojų ir įtariamojo parodymai dėl dėžių svyravimo vežant jas pilnas, tuščias, perpjautas ir sunertas, dalį tuščių ir dalį pilnų ir eksperimento pasekoje pasitvirtino, kad svyravimai tikrai skirtingi. Sutinkant su teismo teiginiu, kad dėžių svyravimas priklauso nuo ne tik nuo dėžių turinio, bet ir nuo jų sukrovimo būdo, tempimo greičio, tempiamo fizinių savybių, karučio valdymo įgūdžių, reikia pažymėti, kad eksperimento metu dėžės buvo kraunamos įvairiai, vežamos tomis vietomis, kuriomis jas vežė E. K.. Kadangi E. K. dalyvauti eksperimente atsisakė, vežti dėžes buvo patikėta kitam apsaugos darbuotojui, turinčiam vežimo įgūdžių. Įrašą fiksavo tos pačios įmonės kameros, kurios yra užfiksavę E. K., vežantį cigarečių dėžes kaltinime nurodytomis dienomis ir, priešingai, nei kad nurodo teismas, 2009-07-29 ir 2009-07-31 d. bendrovės pateikti įrašai bei eksperimento metu daryti įrašai, kurie buvo pateikti teismui, yra geros kokybės.

8Pasak apeliantės, 2009 m. sausio 29 d. su bendrove E. K. yra pasirašęs visiškos materialinės atsakomybės sutartį, tad teismo, nuosprendyje padaryta išvada, jog nėra jokių duomenų ne tik apie E. K. saugojimui perduotą cigarečių kiekį iki tiriamos vagystės bei po jos, bet ir aplamai apie buvusį cigarečių kiekį sandėlyje, jog cigarečių trūkumas sandėlyje nustatytas buvo kaltinamojo atostogų metu, t.y., realiai bendrovėje tuo metu jam nedirbant, kad iki trūkumo nustatymo, kiti bendrovės darbuotojai buvo pabuvoje sandėlyje, kad atostogauti kaltinamasis buvo išleistas buvo jam neperdavus sandėlyje buvusių materialinių vertybių, yra nepagrįsta. UAB "Sanitex" vadovų parodymai parodė, kad sandėlyje, kuriame buvo laikomas tabakas, buvo sumontuotos žaliuzės, įvesta signalizacija priduota į saugos tarnybos „Jungtis" centrinį stebėjimo pultą. Buvo sukurti ir trys skirtingi apsaugos kodai. Vienas buvo pas A. B., kitas pas A. Ž., trečias pas E. K.. Be E. K. žinios į sandėlį patekti niekam nebuvo galima. E. K. buvo atsakingas už sandėlį ir vykdė prekių apskaitą. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylos teisminio nagrinėjimo metu, iš liudytojų bei paties kaltinamojo parodymų nebuvo gauta tokių duomenų, kad E. K. turėjo kokių nors pretenzijų administracijai, dėl jam perduoto saugoti cigarečių kiekio trūkumo. Įmonės revizorės, kiekvieną savaitę tikrino, ar sutampa sandėlyje ir prekybos salėje esančio tabako kiekiai su kompiuterio duomenimis (įmonėje gautu tabako kiekiu). E. K. jokių pretenzijų nėra pareiškęs, visada pats dalyvaudavo patikrinimuose, nes be jo žinios į sandėlį niekas nepatekdavo. Nuo 2009 m. rugpjūčio 14 d., t.y., nuo E. K. išėjimo atostogauti dienos, įsilaužimo į sandėlį požymių neaptikta, signalizacijos suveikimas centriniame stebėjimo poste užfiksuotas nebuvo.

9Apeliantės manymu, teismas neįvertino ir byloje esančios sandėlio signalizacijos išjungimo-įjungimo ataskaitoje esančiu duomenų. Iš jų akivaizdžiai matyti, kad nuo 2009 m. liepos 27 d. iki 2009 m. rugpjūčio 14 d. į sandėlį buvo patenkama tik panaudojus E. K. kodą ir, pasak liudytojų V. G. ir A. B. parodymų, E. K. išėjus atostogų, į sandėlį, įeita buvo 2009 m. rugpjūčio 17 d., tai yra pirmadienį, o revizija sandėlyje atlikta buvo 2009 m. rugpjūčio 18 d., todėl teismo išvada, kad cigarečių trūkumas nustatytas buvo po to, kai kaltinamasis bendrovėje realiai nedirbo ir po kitų bendrovės darbuotojų patekimo į sandėlį, yra visiškai nepagristas. E. K., pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį prisiėmęs atsakomybę už jam patikėtą darbdavio turtą, įsipareigojęs tausoti jam perduotą turtą ir imtis priemonių, užkertančių kelią žalai atsirasti bei įsipareigojęs laiku pranešti darbdavio administracijai apie visas aplinkybes, gresiančias jam patikėto darbdavio turto saugumui, neužtikrino jam patikėtų materialinių vertybių saugumo. Teismas liudytojų E. P., A. B., A. Ž. ir V. Š. parodymus apie tai, kad 2009 m. rugpjūčio 29 d., iškviestas į bendrovę E. K., visiems girdint pasakė neturįs ką dėl vagystės pasakyti, o į pasiūlymą iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. gražinti cigaretes arba pinigus, atsakė pinigų šiuo metu neturįs ir visiškai nesiteisino, kad jis nekaltas. E. K. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylos teisminio nagrinėjimo metu, jokios versijos, kur iš sandėlio dingo 7 dėžės cigarečių, nepateikė, tik neigė savo kaltę, ignoravo. LR BPK 20 str. 3 d. nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai įrodymai turi įrodomąją vertę. Duomenų, kuriais nuosprendyje pagrįstas E. K. išteisinimas, išnagrinėjimas atskirai nuo kitų byloje esančių duomenų bei pastarųjų neįvertinimas bendrame bylos kontekste, rodo, kad pirmosios instancijos teismas įrodymus vertino pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus ir šis pažeidimas sukliudė teismui išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą. Teismas, nuosprendyje nurodęs kitokias nei nustatęs aplinkybes, išsamiai neišanalizavęs ir neištyręs byloje surinktų įrodymų bendrame bylos kontekste, padarė nepagrįstą išvadą, kad neįrodyta, jog kaltinamasis E. K. dalyvavo padarant jam inkriminuojamą nusikaltimą. Tuo pačiu teismas pažeidė LR BPK 20 str. 5 d. nuostatas, įrodymus įvertindamas tik pagal savo vidinį įsitikinimą, kuris akivaizdžiai nebuvo pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Tokios aplinkybės, pasak apeliantio, vienareikšmiai parodo teismą buvus šališku. E. K. veikoje, pasak apeliantės, yra nustatyti visi požymiai, kurie reikalingi baudžiamajai atsakomybei pagal LR BK 183 str. l d. kilti. Byloje esančių duomenų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą ir apie įrodinėjamo fakto buvimą, todėl E. K. pripažintinas kaltu dėl jam inkriminuoto nusikaltimo padarymo. Pripažinus jį kaltu, byloje turi būti patenkintas ir BĮ UAB „Sanitex" civilinis ieškinys. Pripažinus kaltu ir skiriant bausmę E. K., teismas turėtų atsižvelgti į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, padarytos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančių, sunkinančių aplinkybių nebuvimą.

10Apeliacinis skundas nepagrįstas ir atmestinas.

11Teismas pilnai bei visapusiškai išnagrinėjęs bylą, nuosprendžiu pagrįstai konstatavo, jog E. K. kaltė šioje byloje kaltinimo grindžiama yra prieštaravimais, spėjimais ir tikėtinais bei keliančiais abejones faktiniais duomenimis ir pagrįstai E. K. iš jam pateikto kaltinimo išteisino.

12Baudžiamieji įstatymai įpareigoja asmens kaltės įrodymus pagrįsti tik tokiais faktiniais duomenimis, kurie patvirtina ar paneigia bent vieną, turinčią reikšmės bylai teisingai išspręsti, aplinkybę ir dtaudžia asmens kaltę grįsti prieštaringais, tikėtinais ir abejones keliančiais duomenimis. Šiuos reikalavimus kaltinimas pažeidė. O būtent:

13Tiek iš bylos duomenų, tiek ir iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad E. K. pagal BK 183 str. 1 d. pateiktas kaltinimas grindžiamas yra liudytojų E. P., V. Š., A. Ž., A. S., D. M., A. B., I. V., V. G., St. Zinkevičienės, K. M., S. M., R. R. parodymais, akistatos tarp E. K. bei A. B. ir daiktų pateikimo, apžiūros bei eksperimento protokolais. Tačiau nei vienas iš šių faktinių duomenų nei atskirai, nei kartu juos paėmus, E. K. inkriminuoto kaltinimo nepatvirtina. Visi jie tėra arba prielaidos, arba spėjimai, arba individualūs išmąstymai bei abejonės. Tokiais faktiniais duomenimis apkaltinamojo nuosprendžio grindimas negalimas.

14Pagal BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą. Pasisavinimas - tai kaltininkui suprantamas ir jo norimas bei siekiamas jam patikėto ar esančio jo žinioje turto ar turtinės teisės neteisėtas ir neatlygintinis pavertimas savu turtu. Šios nusikalstamos veikos padarymo subjektu gali būti ne bet kuris asmuo, o tik tas, kuriam, nusikalstamos veikos padarymo metu, svetimas turtas buvo patikėtas ar buvo jo žinioje.

15E. K. kaltinamas tuo, kad, jis, dirbdamas BĮ UAB „Sanitex“ padalinio, esančio Ateities pl.39, Kaune, vyresniuoju apsaugos darbuotoju, 2009 m. sausio 29 d. su bendrove pasirašęs visiškos materialinės atsakomybės sutartį ir tuo prisiėmęs pilną materialinę atsakomybę už jam perduotų materialinių vertybių – sandėlyje esančių cigarečių saugojimą, laikotarpyje nuo 2009 m. liepos 29 iki 2009 m. liepos 31 d., turėdamas tikslą pasisavinti svetimą turtą, iš to padalinio išvežė 22.865,85 lt vertės 7 dėžes cigarečių „Marlboro Auksinis“ ir taip pasisavino svetimą turtą, deklaratyvus.

16Patikėtu turtu laikomas užimamų pareigų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis turtas, kurio atžvilgiu kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus (atsako tie materialiai už jiems patikėtą turtą atsakingi asmenys, kurių darbas susijęs yra su svetimo turto priėmimu, išdavimu, pardavimu, pervežimu, apskaita, saugojimu ir t.t.), o kaltininko žinioje esančiu turtu laikomas toks turtas, kai, dėl savo užimamų pareigų, kaltininkas, pavaldiniams, kuriems turtas yra patikėtas, dėl to turto panaudojimo turi teisę duoti nurodymus (atsako vadovai ar už atskiras veiklos sritis atsakingi asmenys, kurie nėra materialiai atsakingi už tą turtą, bet, priimdami įsakymus, potvarkius, pasirašydami sutartis, pavedimus ir t.t., turi įgalinimus disponuoti svetimu turtu). Nei vieno iš šių požymių E. K. veikoje kaltinimas nenustatė.

17Duomenys byloje rodo, kad E. K. į UAB „Sanitex“ priimtas buvo apsaugininko pareigoms ir su juo, kaip su apsaugininku, 2009 m. sausio 29 d. pasirašyta buvo visiškos materialinės atsakomybės sutartis (t.1, b.l. 147). Šios, jo pasirašytos pilnos materialinės atsakomybės sutarties 2 str. pagrindu E. K. įsipareigojo: 1) tausoti jam perduotą ...turtą ir imtis priemonių, užkertančių kelią žalai atsirasti. 2) laiku pranešti ... administracijai apie visas aplinkybes, gresiančias jam patikėto turto saugumui. 3) tvarkyti jam patikėtų materialinių ir piniginių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengti ir teikti prekines, pinigines ir kitas ataskaitas apie materialinių vertybių judėjimą ir likučius ir 4) asmeniškai dalyvauti inventorizuojant jam patikėtas materialines vertybes. Duomenų, kad išteisintajam E. K. konkrečiu laiku, konkrečios vertės, konkretaus kiekio, konkretus jam inkriminuotas turtas apsaugininkui E. K. pagal šią su juo sudarytą pilnos materialinės atsakomybės sutartį būtų buvęs perduotas, bylos duomenimis nepatvirtinta.

18Tiesa, 2010 m. balandžio 6 d. UAB „Sanitex“ rašte (t.1, b.l. 146) teigiama, kad bendrovės „Sanitex“ apsaugininkui E. K. kartu buvo pavestos vykdyti ir tabako sandėlyje esančio tabako gaminių apskaitos bei jų priėmimo-išdavimo vykdymo funkcijos bei tam jam išskirtas buvo apsaugos signalizacijos valdymo kodas. Tačiau toks pavedimas bei apsaugos signalizacijos valdymo kodo išskyrimas, disponavimo teisės neperduotu jam turtu, nesuteikė, nes E. K. šio pavedimo vykdymui nei tame sandėlyje jau buvę, nei naujai į tą sandėlį patenkantys tabako gaminiai, įstatymo nustatyta tvarka perduodami nebuvo ir jis už juos materialiai neatsakė (t.1, b.l. 146). Neturėjo taip pat E. K. teisės dėl to turto panaudojimo duoti nurodymus jokiems pavaldiniams ir savo užimamų pareigų pagrindu. Neturėdamas bendrovėje „Sanitex“ nei jam įstatymo nustatyta tvarka patikėto, nei įstatymo nustatyta tvarka esančio jo žinioje turto, E. K. nėra ir BK 183 str. numatytos nusikalstamos veikos subjektas.

19Pagrindo cigarečių trūkumą inkriminuoti E. K. kaip jo padarytą jų vagystę, taip pat nėra.

20Kaltinimo pateiktų liudytojų E. P., V. Š., A. Ž., A. S., D. M., A. B., I. V., V. G., St. Zinkevičienės, K. M., S. M. ir R. R. parodymai yra prielaidinio ir spėjamo pobūdžio. Nei vienas jų paties cigarečių pagrobimo fakto nematė. Kiekvieno jų manymu, naudodamasis turėtu sandėlio apsaugos valdymo kodu, 7 cigarečių „Marlboro Auksinis“ dėžes iš sandėlio E. K. pagrobti galėjo 2009 m. liepos 29-31 dienomis. Vieni jų tokios išvados priėjo po vaizdo kamerų įrašų peržiūrėjimo, kur jiems įtartinas pasirodė K. elgesys, kiti jų tokias išvadas išmąstė, manydami, kad, tarpe E. K. į namus išsivežtų tuščių nuo cigarečių dėžių, E. K. galėjo išsivežti ir pilnas cigarečių dėžes, treti jų, tokią išvadą padarė dėl tuo metu jiems atrodžiusio įtartinu E. K. elgesio.

21Neginčytina, kad vaizdo įrašuose užfiksuotas galėjęs vykti dėžių nuo cigarečių dėjimasis į automobilį, tikrai duoda pagrindo manyti, jog įsidėtų į automobilį tuščių nuo cigarečių dėžių tarpe galėjo būti ir iš tabako sandėlio pasisavintos pilnos cigarečių „Marlboro Auksinis“ dėžės, todėl tam, kad E. K. inkriminuoti šių cigarečių dėžių pagrobimą, kiti faktiniai duomenys turi patvirtinti, kad būtent taip ir buvo. Tačiau jokie kaltinimo pateikti faktiniai duomenys to ne tik kad nepatvirtina, bet ir patys tėra ne tik spėjamo ir prielaidinio pobūdžio, bet ir prieštaringi. O būtent:

221. Pagal nustatytą tvarką (taip tvirtina ne tik išteisintasis E. K., bet ir bendrovės vadovai, revizijas kartą per savaitę atlikinėję revizoriai bei kiti byloje apklausti liudytojais asmenys), tabako sandėlyje revizijos atliekamos buvo kartą per savaitę. Paskutinė revizija šiame sandėlyje atlikta buvo 2009 m. rugpjūčio 12 d. 2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo paskutinė priešatostoginė E. K. darbo diena. Iki 2009 m. rugpjūčio 14 d. nei vienos iš kas savaitę vykusių revizijų metu, „Marlboro Auksinis“ cigarečių dėžių trūkumas konstatuotas nebuvo. Duomenų, kad 2009 m. liepos 22, liepos 29, rugpjūčio 5 bei rugpjūčio 12 dienų revizijų aktų duomenys būtų buvę melagingi, taip pat nėra, tad, šiuo konkrečiu atveju, kaltinimas, jog 7 cigarečių „Marlboro Auksinis“ dėžės iš sandėlio pradingo 2009 m. liepos 29 – liepos 31 dienomis, tėra tik kaltinimo kitais faktiniais duomenimis nepatvirtinta prielaida.

232. Kaltinimo, pateiktuose 2009 m. liepos 29 d. laikotarpio nuo 14:05:09 val. iki 14:07:43 val. vaizdo kamerų įrašuose (t. 1, b.l. 8-12) užfiksuota, kad:

2414:05:20 E. K., tempdamas paskui save apie 9 kartoninėmis dėžėmis pakrautą karutį, išeina iš sandėlio į rampą ir pro sėdinčias dvi merginas nuvažiuoja.

2514:05:51 – 14:06:20 val. E. K. užfiksuotas dėžėmis pakrautą karutį tempiantis per lovių ir mineralinių vandenų sandėlį.

2614:06:09 – 14:06:29 val. jis užfiksuotas pratempiantis dėžėmis prikrautą karutį per indų sandėlį.

2714:06:29 – 14:06:41 val. jis užfiksuotas karutį su kroviniu tempiantis per patalpą „sandėlys-priėmimas“.

2814:07:14 val. jis užfiksuotas atnešantis bei į presavimo konteinerį įmetantis 2 uždarytas kartonines dėžes.

2914:07:38 val. jis užfiksuotas per rampą atgal į sandėlį partempiantis tuščią karutį.

30Pasak 2009 m. liepos 29 d. prie rampos sandėlio buvusių liudytojų S. M. ir R. R. parodymų, tą dieną E. K., pro jas karučiu pratemptas dėžes nusivežė bei, rinkdamasis ir rūšiuodamas jas, atsargiai krovėsi į automobilį. Dvi dėžės netilpo, tai jis jas atnešęs įmetė į presą. Tokie šių liudytojų parodymai akivaizdžiai prieštarauja prieš tai aprašytam to momento vaizdo įrašui. Minėtas kaltinimo pateiktas įrašas trunka 2 min. 34 sek. Jose užfiksuota seka rodo, kad nuo 14:05:09 val. iki 14:06:41 val. pateiktuose vaizdo įrašuose E. K. užfiksuotas karučiu tempiantis apie 9 dėžėmis pakrautą karutį. Kad tarpe jo temptų dėžių būtų buvę ir dėžės nuo cigarečių „Marlboro auksinis“, nenustatyta. Pagal įrašą, jis, į į rampą iš sandėlio, kurioje tuo metu sėdėjo abi minėtos liudytojos, ištempęs dėžėmis pakrautą karutį nuvažiuoja ne prie mašinos, kaip kad teigia jos, bet, po rampos pravažiavimo, įvažiuoja ir pravažiuoja loviais bei mineraliniais vandenimis prikrautą patalpą, po to pravažiuoja indų sandėlį bei sandėlį-priėmimą. Iš sandėlio priėmimo 14:06:41 val. išvažiavęs, laikotarpiu nuo 14:07:13 val. iki 14:07:25 val., jis užfiksuotas prie sandėlio rampos matant minėtoms liudytojosm atnešantis 2 dėžes, įmetantis jas į presą ir einantis atgal ten iš kur atėjo, o 14:07:38 val., t.y., po 12 sekundžių jis užfiksuotas pro tas pačias sėdinčias liudytojas rampa partempiantis ir atgal į sandėlį esantį šalia rampos įtempiantis tuščią karutį. Šio įrašo analizė akivaizdžiai rodo, kad apie 7 dėžių (iš vežtų apie 9 dėžių 2 buvo atneštos ir įmestos į presą) susikrovimui į automobilį, E. K. turėjo tik laiką nuo 14:06 41 val. iki 14:07:13 val., t.y., tik apie 32 sekundes. Kad per šį itin trumpą laiką, būtų įmanoma nuo karučio atsivežtas dėžes išsikrauti ant žemės, jas susirūšiuoti, atsidaryti automobilį ir jas atsargiai susikrauti jį, sunkiai tikėtina. Kad tuo metu dvi į automobilį netilpusios ir E. K. atneštos bei į presą įmestos dėžės nuo cigarečių buvo tuščios, abejonių nekyla. Duomenų, kad tarpe E. K. į automobilį įsikrautų apie 7 dėžių būtų buvę ir su „Marlboro Auksinis„ cigaretėmis dėžės, byloje nėra, tad kaltinimo grindimas teiginiu, jog tarpe tuo metu E. K. įsikrautų tuščių dėžių galimai buvo ir dėžės su dingusiomis cigaretėmis, tėra tik įstatymo nustatyta tvarka faktiniais duomenimis nepagrįsta prielaida.

312009 m. liepos 30 d. pateiktuose laikotarpio nuo 11:40:37 val. iki 11:40:45 val. įrašuose užfiksuota, kad, 11:40:41 val. E. K., presavimui į rampą, karučiu atvežė ir į presą įmetė apie 10-12 kartoninių dėžių, t.y., visas ant karučio buvusias sudėtas dėžes, t.y., 4 sekundes.

32Kaltinimo pateikti 2009 m. liepos 31 d. vaizdo įrašai trunka nuo 17:07:02 val. iki 17:15:03 val., t.y., 8 minutes ir 1 sekundę.

33Pagal juose užfiksuotus vaizdus, 2009 m. liepos 31 d. 17:07:02 val. pro bendrovės vartus įvažiavęs automobilis „Subaru“, 17:07:03 sustojo už tabako sandėlio rampos, o 17:14:03 nuo šios sandėlio rampos išvažiavęs, nuvažiavo link UAB teritorijos vartų ir 17:14:28 val. pro juos iš bendrovės išvažiavo. Kaltinimo teigimas, kad šiuo automobiliu tuo metu E. kiaunė išsivežė dėžes su cigaretėmis „Marlboro Auksinis“, tėra faktiniams duomenims prieštaraujanti prielaida. Pagal kaltinimo pateiktus vaizdo įrašus, E. K. iš sandėlio – priėmimo tą dieną užfiksuotas išeinantis 17:15:02 val.

34Kaltinimo pateiktuose 2009 m. liepos 31 d. taip pat yra užfiksuota ir tai, kad:

3517:09:01- 17:09:16 val. į sandėlį - priėmimą pro duris įėjęs E. K., pereina jį.

3617:09:26-17:09:39 val. E. K. užfiksuotas įeinantis į loviais bei mineraliniais vandenimis pakrautą patalpą, ją pereinantis ir įeinantis į neįvardytą patalpą.

3717:10:21-17:10:29 val. jis užfiksuotas į sandėlio rampą ištempiantis ir per ją pratempiantis dėžėmis pakrautą karutį. Kad tarpe jo temptų dėžių būtų buvę ir dėžės nuo cigarečių „Marlboro Auksinis“, byloje nenustatyta.

3817:10:53- 17:11:12 val. E. K. užfiksuotas iš neįvardytos patalpos į loviais ir mineraliniu vandeniu pakrautą patalpą išeinantis ir ištempiantis paskui save karutį, kuriame pakrauta apie 15 dėžių. Jį tempdamas, E. K. pereina per loviais ir mineraliniais vandenimis pakrautą patalpą.

3917:11:12- 17:11:29 val. E. K. užfiksuotas tempiantis dėžėmis pakrautą karutį per indų sandėlį.

4017:11:20 – 17:11:345 val. jis užfiksuotas tempiantis dėžėmis pakrautą karutį per sandėlį – priėmimą iki sandėlio apsauginių žaliuzių, pakeliantis jas ir dėžėmis pakrautą karutį iš sandėlio-priėmimo ištempiantis.

4117:12:18- 17:12:30 val. jis užfiksuotas atnešantis ir į prie sandėlio rampos esantį presą įmetantis 4 tuščias dėžes bei grįžtantis atgal.

4217:12:37 – 17:12:39 val. jis užfiksuotas įtempiantis į prie rampos esantį sandėlį tuščią karutį.

4317:13:36 – 17:13:41 val. jis užfiksuotas iš sandėlio išeinantis į sandėlio rampą ir nueinantis.

4417:14:03 - 17:15:02 val. jis užfiksuotas per pakeltas žaliuzes tuščią karutį įtempiantis į sandėlį-priėmimą ir pastatantis, po to, prieinantis prie sandėlyje –priėmime esančių pakeltų žaliuzių ir jas iš vidaus nuleidžiantis bei užtvirtinantis, tada nueinantis į to sandėlio viduje esančią patalpėlė, o, išėjęs iš jos, praeinantis pro sandėlį – priėmimą ir iš jo per tame sandėlyje šalia nuleistų žaliuzių esančias duris, išeinantis.

45Akivaizdu, kad ir šie kaltinimo pateikti duomenys pagrindo E. K. kaltinti cigarečių „Marlboro Auksinis“ vagyste, taip pat neduoda.

462009 m. liepos 31 d. per sandėlį - priėmimą karučiu E. K. ištempė apie 15 dėžių, o į presą atnešė ir į jį įmetė 4 dėžes. E. K. pripažįsta tą dieną išsivežęs į automobilį tilpusias pakrauti tuščias dėžes nuo cigarečių. Šių vaizdo įrašų analizė rodo, kad, nuo 17:11:45 val., t.y., nuo karučio su dėžėmis ištempimo iš sandėlio-priėmimo momento iki 17:12:37 val., t.y., iki įtempimo į sandėlį, esantį prie rampos tuščio karučio, praėjo 52 sekundės. Iš jų, nuo 17:12:18 val. iki 17:12:30 val., E. K. užfiksuotas atnešantis ir į presą įmetantis 4 dėžes bei grįžtantis atgal. E. K. pripažįsta likusias dėžes nuo cigarečių, tą dieną susikrovęs į savo automobilį ir parsivežęs į garažą. Tad laiką per kurį E. K. susikrovė į automobilį dėžes nuo cigarečių, sudaro 40 sekundžių. Kad tarpe tuo meu jo įsikrautų tuščių dėžių buvo ir 7 dėžės su cigaretėmis „Marlboro Auksinis“, E. K. neigia. Duomenų, paneigiančių tokius E. K. parodymus, byloje nėra.

47Duomenys byloje rodo, kad UAB „Sanitex“ tabako sandėlyje laikomos buvo ne tik „Marlboro Auksinis“, bet ir „Marlboro Raudonas“, „Marlboro Sidabrinis“, Marlboro“, „Marlboro Flavor Plus“, „Kastytis“, „Parlament“, „Bond Street“, „Red & White“, „Partner“, „Camel“, „Whinston“, „Monte Carlo“ ir dar daugelio kitų rūšių cigarečių dėžės (t. 1, b.l.141-144). Kiekvienos iš laikytų cigarečių rūšių dėžės yra skirtingos. Nuo kokių konkrečių cigarečių rūšių dėžes E. K. inkriminuotomis jam dienomis vežė, ar tomis dienomis jo vežtų dėžių tarpe buvo ir dėžių nuo cigarečių „Marlboro Auksinis“, ikiteisminio tyrimo metu, nenustatyta.

48Neginčytina, kad dalies temptų dėžių įsikrovimas į automobilį, duoda pagrindą prielaidai, jog 2009 m. liepos 31 d. tarpe tuščių dėžių, E. K. galėjo išsivežti ir dėžes su cigaretėmis „Marlboro Auksinis“, tačiau, kaltinimui nepateikus tokią prielaidą patvirtinančių faktinių duomenų, E. K. inkriminuoto kaltinimo grindimas prielaidomis yra draudžiamas įstatymų.

49Pagrįstai teismas konstatavo ir tai, kad nepatvirtina E. K. kaltės ir ikiteisminio tyrimo metu atlikti eksperimentai, nes, nei vieno iš ikiteisminio tyrimo metu atlikto eksperimento metu, karučiu tempiamos dėžės nuo cigarečių, nebuvo sukrautos vaizdo įrašuose užfiksuotu E. K. dėžių sukrovimo ant karučio būdu. Priešingai, jos sukrautos buvo taip, kad joms nesvyruoti ir nekristi buvo tiesiog neįmanoma.

50Paskutinę E. K. darbo dieną, t.y., 2009 m. rugpjūčio 14 d., tabako sandėlyje cigarečių „Marlboro Auksinis“ trūkumas konstatuotas nebuvo. Bylos duomenys, kad, išeidamas atostogauti, t.y., 2009 m. rugpjūčio 14 d., E. K. tabako sandėlio signalizacijos pajungimo bei išjungimo kodą pasakė turėjusiam jo pareigas tabako sandėlyje perimti V. G. bei, kad bendrovės administraciją jis informavo apie tai, jog tabako sandėlio žaliuzės stringa, pilnai nepasikelia, nepaneigti.

51Iš duomenų byloje matyti, kad paskutinę E. K. darbo dieną, t.y., 2009 m. rugpjūčio 14 d., naudojantis E. K. kodu, signalizacija tabako sandėlyje įjungta buvo 14:14 val. (t. 1, b.l. 30), o išjungta ji buvo tik 2009 m. rugpjūčio 17 d. 11:06 val. (t. 1, b.l. 30).

52Iš V. G. parodymų matyti, kad tabako sandėlio signalizacijos įjungimui bei išjungimui E. K. savo kodą jam perdavė 2009 m. rugpjūčio 14 d.(t.1, b.l. 59-60). Vadinasi, 2009 m. rugpjūčio 17 d. V. G. E. K. jam perduotą signalizacijos kodą tikrai žinojo. Naudojantis E. K. suteiktu signalizacijos kodu, 2009 m. rugpjūčio 17 d. signalizacija pirmą kartą tabako sandėlyje išjungta buvo 11:06 val.. Tačiau liudytojo A. B. parodymai rodo, kad, 2009 m. rugpjūčio 17 d. jam su V. G. cigarečių pasiėmimui atvykus į tabako sandėlį, V. G. jam pasakė signalizacijos kodo iš E. K. negavęs ir todėl sandėlio signalizacijos nuimti negalįs, tad signalizaciją sandėlyje jam teko nuimti savo kodu. Pasak A. B., jis, nuėmęs signalizaciją ir patekęs į sandėlį, pamatė, jog trūksta cigarečių „Marlboro Auksinis“ dėžių (t. 1, b.l. 51-52). Tačiau duomenų byloje, patvirtinančių, nei kokiu ir kam priklausančiu signalizacijos išjungimo-įjungimo kodo numeriu, nei kuriuo konkrečiu paros laiku 2009 m. balandžio 17 d. A. B. tabako sandėlyje išjungė bei vėl įjungė signalizaciją, byloje nėra.

53Bylos duomenimis, tabako sandėlio signalizacijos apsaugos kodus turėjo 3 asmenys: padalinio vadovas liudytojas A. B., jo pavaduotojas A. Ž. ir išteisintasis šioje byloje E. K. (t.1, b.l. 42). Inventorizacijų aktai rodo, kad inventorizacija tabako sandėlyje atlikta ir 7 dėžių su cigaretėmis „Marlboro Auksinis“ trūkumas inventorizacijos aktu nustatytas buvo tik 2009 m. rugpjūčio 18 d. (t.1, b.l. 141-144), o 2009 m. rugpjūčio 18 d. inventorizavimo apraše Nr. 2 (t.1, b.l. 140) nurodyta, kad inventorizacija tabako sandėlyje tą dieną pradėta buvo 06:30 val., o baigta buvo - 07:45 val. Tačiau signalizacijos įjungimo bei išjungimo registracijos duomenys to nepatvirtina. Priešingai, jie rodo, kad, naudojantis E. K. V. G. perduotu signalizacijos kodu, tabako sandėlyje signalizacija įjungta buvo 2009 m. rugpjūčio 17 d. 16:39 val., o išjungta buvo tik 2009 m. rugpjūčio 18 d. 13:44 val. Duomenų, kad tarp 2009 m. rugpjūčio 17 d. 16:39 val. ir 2009 m. rugpjūčio 18 d. 13:44 val. signalizaciją tabako sandėlyje išjungęs bei vėl įjungęs būtų kas nors kitas, byloje nėra. Būtent todėl, prokurorės skundo teiginys, kad liudytojų St. Zinkevičienės ir I. V. parodymai apie tai, jog revizijos metu cigarečių kiekius jos skaičiuodavo vizualiai ir faktiškai netikrindavo paletėse, sukrautose viena ant kitos, esančių dėžių, bei liudytojų V. G. ir A. B. parodymai apie tai, kad jie, 2009 m. rugpjūčio 17 d. pirmą kartą užėję į tabako sandėlį, vieną paletę jie rado nepilną, patvirtina E. K. kaltę, taip pat tėra tik prokurorės padaryta prielaida, kad, atliekamų revizijų metu, E. K. nuslėpė trūkumą, vietoje pilnų dėžių įdėdamas tuščias.

54Nepagrįstas ir prokurorės skundo teiginys, kad be E. K. žinios į tabako sandėlį niekas patekti negalėjo. Jau minėta, kad be E. K., signalizacijos apsaugos kodus oficialiai turėjo dar 2 asmenys. Savo turėto kodo pagalba 2009 m. rugpjūčio 17 d. į tabako sandėlį patekęs A. B. padarė tai be E. K. žinios. Inventorizaciją 2009 m. rugpjūčio 18 d. nuo 06:30 iki 07:45 val. atlikusių asmenų buvęs patekimas į tabako sandėlį, taip pat padarytas ne tik be E. K. žinios, bet ir nenustatytomis aplinkybėmis, tad prokurorės teiginys, jog niekas kitas į tabako sandėlį patekti negalėjo, akivaizdžiai prieštarauja faktiniams duomenims byloje.

55Nepagrįsti prokurorės skundo teiginiai ir dėl teismo šališkumo, kurį ji grindžia ją netenkinančiu faktinių aplinkybių įvertinimu. Teismo atliktas prokurorės lūkesčių neatikęs byloje esančių įrodymų vertinimas, nėra teismo šališkumą patvirtinanti aplinkybė, tad ir šioje dalyje skundas nepagrįstas

56Nei vienam iš prieš tai aptartų faktinių duomenų E. K. inkriminuoto kaltinimo nepatvirtinus ir, kiekvienam jų, tiek atskirai juos paėmus, tiek ir vertinant juos visumoje, dėl E. K. kaltės leidžiant daryti tik prielaidas, nėra ir pagrindo priimti E. K. apkaltinantį nuosprendį, nes apkaltinamasis nuosprendis prielaidomis grįstas būti negali, tad, esant tokioms aplinkybėms, teismas E. K. iš jam pateikto kaltinimo išteisino pagrįstai.

57Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.

Nutarė

58Kauno miesto apylinkės prokuratūros 1-ojo NVT skyriaus prokurorės Onos Kandrotienės apeliacinį skundą atmesti.

59Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nuosprendį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą, išklausiusi pranešėjos pranešimo,... 4. E. K. pagal LR BK 183 str. 1 d. buvo kaltinamas tuo, kad BĮ UAB „Sanitex“... 5. Apeliaciniu skundu prokurorė, laikydama teismo nuosprendį neteisėtu ir... 6. Prokurorė nurodo, jog vertindamas įrodymus, teismas juos vertino atskirai... 7. Teismas, prokurorės manymu, nurodęs, kad E. K. kaltinimas paremtas... 8. Pasak apeliantės, 2009 m. sausio 29 d. su bendrove E. K. yra pasirašęs... 9. Apeliantės manymu, teismas neįvertino ir byloje esančios sandėlio... 10. Apeliacinis skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 11. Teismas pilnai bei visapusiškai išnagrinėjęs bylą, nuosprendžiu... 12. Baudžiamieji įstatymai įpareigoja asmens kaltės įrodymus pagrįsti tik... 13. Tiek iš bylos duomenų, tiek ir iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad E.... 14. Pagal BK 183 str. 1 d. atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 15. E. K. kaltinamas tuo, kad, jis, dirbdamas BĮ UAB „Sanitex“... 16. Patikėtu turtu laikomas užimamų pareigų bei sutarčių pagrindu... 17. Duomenys byloje rodo, kad E. K. į UAB „Sanitex“ priimtas buvo apsaugininko... 18. Tiesa, 2010 m. balandžio 6 d. UAB „Sanitex“ rašte (t.1, b.l. 146)... 19. Pagrindo cigarečių trūkumą inkriminuoti E. K. kaip jo padarytą jų... 20. Kaltinimo pateiktų liudytojų E. P., V. Š., A. Ž., A. S., D. M., A. B., I.... 21. Neginčytina, kad vaizdo įrašuose užfiksuotas galėjęs vykti dėžių nuo... 22. 1. Pagal nustatytą tvarką (taip tvirtina ne tik išteisintasis E. K., bet ir... 23. 2. Kaltinimo, pateiktuose 2009 m. liepos 29 d. laikotarpio nuo 14:05:09 val.... 24. 14:05:20 E. K., tempdamas paskui save apie 9 kartoninėmis dėžėmis pakrautą... 25. 14:05:51 – 14:06:20 val. E. K. užfiksuotas dėžėmis pakrautą karutį... 26. 14:06:09 – 14:06:29 val. jis užfiksuotas pratempiantis dėžėmis prikrautą... 27. 14:06:29 – 14:06:41 val. jis užfiksuotas karutį su kroviniu tempiantis per... 28. 14:07:14 val. jis užfiksuotas atnešantis bei į presavimo konteinerį... 29. 14:07:38 val. jis užfiksuotas per rampą atgal į sandėlį partempiantis... 30. Pasak 2009 m. liepos 29 d. prie rampos sandėlio buvusių liudytojų S. M. ir... 31. 2009 m. liepos 30 d. pateiktuose laikotarpio nuo 11:40:37 val. iki 11:40:45... 32. Kaltinimo pateikti 2009 m. liepos 31 d. vaizdo įrašai trunka nuo 17:07:02... 33. Pagal juose užfiksuotus vaizdus, 2009 m. liepos 31 d. 17:07:02 val. pro... 34. Kaltinimo pateiktuose 2009 m. liepos 31 d. taip pat yra užfiksuota ir tai,... 35. 17:09:01- 17:09:16 val. į sandėlį - priėmimą pro duris įėjęs E. K.,... 36. 17:09:26-17:09:39 val. E. K. užfiksuotas įeinantis į loviais bei... 37. 17:10:21-17:10:29 val. jis užfiksuotas į sandėlio rampą ištempiantis ir... 38. 17:10:53- 17:11:12 val. E. K. užfiksuotas iš neįvardytos patalpos į loviais... 39. 17:11:12- 17:11:29 val. E. K. užfiksuotas tempiantis dėžėmis pakrautą... 40. 17:11:20 – 17:11:345 val. jis užfiksuotas tempiantis dėžėmis pakrautą... 41. 17:12:18- 17:12:30 val. jis užfiksuotas atnešantis ir į prie sandėlio... 42. 17:12:37 – 17:12:39 val. jis užfiksuotas įtempiantis į prie rampos esantį... 43. 17:13:36 – 17:13:41 val. jis užfiksuotas iš sandėlio išeinantis į... 44. 17:14:03 - 17:15:02 val. jis užfiksuotas per pakeltas žaliuzes tuščią... 45. Akivaizdu, kad ir šie kaltinimo pateikti duomenys pagrindo E. K. kaltinti... 46. 2009 m. liepos 31 d. per sandėlį - priėmimą karučiu E. K. ištempė apie... 47. Duomenys byloje rodo, kad UAB „Sanitex“ tabako sandėlyje laikomos buvo ne... 48. Neginčytina, kad dalies temptų dėžių įsikrovimas į automobilį, duoda... 49. Pagrįstai teismas konstatavo ir tai, kad nepatvirtina E. K. kaltės ir... 50. Paskutinę E. K. darbo dieną, t.y., 2009 m. rugpjūčio 14 d., tabako... 51. Iš duomenų byloje matyti, kad paskutinę E. K. darbo dieną, t.y., 2009 m.... 52. Iš V. G. parodymų matyti, kad tabako sandėlio signalizacijos įjungimui bei... 53. Bylos duomenimis, tabako sandėlio signalizacijos apsaugos kodus turėjo 3... 54. Nepagrįstas ir prokurorės skundo teiginys, kad be E. K. žinios į tabako... 55. Nepagrįsti prokurorės skundo teiginiai ir dėl teismo šališkumo, kurį ji... 56. Nei vienam iš prieš tai aptartų faktinių duomenų E. K. inkriminuoto... 57. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.... 58. Kauno miesto apylinkės prokuratūros 1-ojo NVT skyriaus prokurorės Onos... 59. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nuosprendį palikti...