Byla e2YT-5366-374/2016
Dėl rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja R. G., sekretoriaujant Ž. S., dalyvaujant pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei R. V., suinteresuotiems asmenims J. G., G. G., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos, atstovaujančios Vaikų teisių apsaugos skyrių, pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. G., G. G. dėl rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, atstovaujanti Vaikų teisių apsaugos skyrių, teismo prašo: pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-22 įsakymą Nr. 56; paskirti J. G. ir G. G. R. C., gim. 1999-02-02, nuolatiniais rūpintojais ir paprastaisiais turto administratoriais; nustatyti R. C., gim. 1999-02-02, gyvenamąją vietą kartu su rūpintojais; nustatyti, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-13 sprendimu civ. byloje Nr. 2-110-301/2012 priteistą išlaikymą R. C., gim. 1999-02-02, naudoja ir valdo uzufrukto teise nuolatinai rūpintojai J. G. ir G. G.; leisti teismo nutartį vykdyti skubiai.

3Suinteresuotieji asmenys J. G. ir G. G. su pareiškimu sutinka.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Nustatyta, kad R. C., gim. 1999-02-02, motina R. M. 2015-08-26 mirė, tėvui R. C. neterminuotai apribotos tėvo valdžia sūnaus atžvilgiu. Suinteresuotieji asmenys nurodė, kad vaiką globoja virš metų laiko, jie sutaria, Rytis padeda namų ūkyje, yra paklusnus ir ramus vaikas.

6Teismo posėdyje išklausyta nepilnamečio R. C. nuomonė. Vaikas nurodė, kad sutinka gyventi G. šeimoje, jų santykiai šilti, sutaria su jų dviem dukterimis, kurios kartu gyvena, bendravimo problemų nekyla.

7Teismas sutinka su pareiškėjo nuomone. Vienas iš globos nustatymo principų - vaiko globa šeimoje, todėl R. C. nustatyta nuolatinė rūpyba, kad vaikas būtų globojamas šeimoje. Pasikeitus iš esmės aplinkybėms, t.y. mirus rūpintojai, pareiškėjo nuomone, R. C. nuolatiniu rūpintoju tikslinga būtų paskirti J. G. ir G. G.. Vaikų teisių apsaugos skyriuje daugiau kitų asmenų ar giminaičių prašymų nuolat globoti R. C. negauta. G. G. ir J. G. sveiki, neteisti, G. G. administracine tvarka nebausta, šeima turi visas sąlygas prižiūrėti nepilnametį vaiką (b.l. 13-17). Pats nepilnametis taip pat išreiškė norą gyvento šioje šeimoje. Teismas sutinka su pareiškėjo nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, todėl pareiškimas šioje dalyje tenkintinas (CK 3.261 str. 1 d.).

8Rūpintojui išaiškintina, kad vaiko globėjai privalo: užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką; sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Teismui nekyla abejonių J. G. ir G. G. tinkamumu atlikti nepilnamečio vaiko turto administravimą, todėl jie skirtini ir turto valdymo paprastaisiais administratoriais (CK 4.237 str.). Kaip pasekmė tenkintinas reikalavimas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-13 sprendimu civ. byloje Nr. 2-110-301/2012 priteisto išlaikymo R. C. tvarkymo uzufrukto teise paskyrimo rūpintojams.

9Atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus, nutartis leistina vykdyti skubiai (CPK 282 str.).

10Iš pareiškėjų priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.)

11Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 497 str.,

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-22 įsakymą Nr. 56.

14Paskirti J. G., gim. ( - ), , ir G. G., gim. ( - ), , gyvenančius ( - ), R. C., gim. 1999-02-02, nuolatiniais rūpintojais ir paprastaisiais turto administratoriais.

15Nustatyti R. C., gim. 1999-02-02, gyvenamąją vietą kartu su rūpintojais J. G., gim. ( - ), ir G. G., gim. ( - ), gyvenančiais ( - ),

16Nustatyti, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-13 sprendimu civ. byloje Nr. 2-110-301/2012 priteistą išlaikymą R. C., gim. 1999-02-02, naudoja ir valdo uzufrukto teise nuolatiniai rūpintojai J. G., gim. ( - ), ir G. G., gim. ( - ), gyvenantys ( - ),

17Iš pareiškėjų J. G., gim. ( - ), , ir G. G., gim. ( - ), gyvenančių ( - ), solidariai priteisti 4,32 eur teismo pašto išlaidų valstybei.

18Nutartį vykdyti skubiai.

19Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai