Byla I-341-519/2007

1Šiauliai

2Šiauliu apygardos administracinio teismo teisejas Gražvydas Poškus, sekretoriaujant Letai Vitkienei, nedalyvaujant pareiškejams R. B. , S. V. , N. L. , V. S. , M. M. , G. B. , S. V. , V. D. , R. V. , A. M. , D. K. , R. B. , V. K. , A. L. , G. N. , nedalyvaujant atsakovo- Šiauliu tardymo izoliatoriaus- atstovui, nedalyvaujant treciojo suinteresuoto asmens- kalejimu departamento prie teisingumo ministerijos- atstovui, rašytinio proceso tvarka nagrinedamas pareiškeju R. B. , S. V. , N. L. , V. S. , M. M. , G. B. , S. V. , V. D. , R. V. , A. M. , D. K. , R. B. , V. K. , A. L. , G. N. skundus atsakovui Šiauliu tardymo izoliatoriui treciajam suinteresuotam asmeniui Kalejimu departamentui prie LR Teisingumo ministerijos del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo ir kitu reikalavimu,

3n u s t a t e:

4Šiauliu apygardos administraciniame teisme gauti pareiškejo skundai atsakovui Šiauliu tardymo izoliatoriui treciajam suinteresuotam asmeniui Kalejimu departamentui prie LR Teisingumo ministerijos del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo ir kitu reikalavimu.

5Pareiškeju dalyvavimas teismo posedyje buvo pripažintas butinu teismo 2007-06-07 teismo nutartimi (b.l.211). Pareiškejai apie tai bei apie tai, kad jiems neatvykus i teismo posedi ju skundai bus palikti nenagrinetais, buvo informuoti išsiunciant nutarties nuoraša.

6Atsakovo ir treciojo suinteresuoto asmens atstovai i posedi neatvyko, apie bylos nagrinejimo vieta ir laika pranešta tinkamai-teismo šaukimais.

7Kadangi pareiškejai iki teismo posedžio pradžios nepateike teismui jokiu prašymu, nenurode savo neatvykimo i teismo posedi svarbiu priežasciu, patys neatvyko i teismo posedi, teismas mano, kad neatvykus pareiškejams i teismo posedi ir nepateikus žodiniu paaiškinimu del pareikštu reikalavimu, objektyviai išspresti byla vien pagal byloje esancia medžiaga, galimybes nera. Pareiškejams raštu buvo išaiškinta ju pareiga dalyvauti teismo posedyje ir neatvykimo i teismo posedi teisines pasekmes, taciau jie neatvyko i teismo posedi, todel pareiškeju skundai paliktini nenagrinetais.

8Teismas, remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Administraciniu bylu teisinos istatymo 103str.1d.5p., 104str., 105-107str.str.,

Nutarė

9Pareiškeju R. B. , S. V. , N. L. , V. S. , M. M. , G. B. , S. V. , V. D. , R. V. , A. M. , D. K. , R. B. , V. K. , A. L. , G. N. skundus atsakovui Šiauliu tardymo izoliatoriui treciajam suinteresuotam asmeniui Kalejimu departamentui prie LR Teisingumo ministerijos del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo ir kitu reikalavimu, palikti nenagrinetu.

10Nutartis per 7d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai