Byla 2-182-948/2015
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolė I. E

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „E“ skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolė I. E.,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „E“ pateikė skundą, kuriuo kreipėsi į antstolę I. E., prašydamas panaikinti 2014 m. gegužės 5 d. antstolės patvarkymą Nr. S-8153 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo vykdomoje byloje Nr. ( - ). Nurodo, kad patvarkymas laikytinas priimtu nepagrįstai, kadangi antstolė viršijo savo įgaliojimus, netinkamai aiškino ir nepagrįstai taikė LR CPK 631 str. 6 d. Minėta teisės norma numato, kad įvykdyti vykdomieji dokumentai grąžinami juos išdavusiai institucijai. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas nėra visiškai ir pilnai įvykdytas. Antstolė neatsižvelgė, kad dėl Vilniaus apygardos teismo, civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, išduoto vykdomojo dokumento pagrindu pradėtoje vykdomoje byloje Nr. ( - ) priimtų antstolės patvarkymų, vis dar yra sprendžiamas antstolės veiksmų teisėtumo ir priimtų patvarkymų pagrįstumo klausimas, sprendžiami esminiai klausimai susiję su vykdomojo dokumento įvykdymu, tinkamu turto įkainavimu. Priimdama patvarkymą antstolė neužtikrino realaus vykdomojo dokumento įvykdymo, kuomet dar neišspręsti civiliniai ginčai teismuose, todėl buvo pažeisti skolininko teisėti interesai. Kadangi LR CPK 613 str. 6 d. pagrindu vykdomąjį raštą išdavusiai institucijai gali būti grąžinamas tik įvykdytas vykdomasis dokumentas, o šiuo metu nesant tinkamai ir apskritai įvykdytai 2013 m. kovo 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutarčiai civilinėje byloje Nr. 23731-565/2013, nėra pagrindo vykdomoje byloje Nr. ( - ) vykdomąjį raštą grąžinti, todėl antstolės I. E. patvarkymas Nr. S-8153 naikintinas.

3Antstolė I. E. 2014 m. gegužės 26 d. priėmė patvarkymą Nr. S-9831 dėl pareiškėjo skundo, kuriuo atsisakė tenkinti 2014 m. gegužės 12 d. UAB „E“ skundą. Antstolė nurodo, kad su skolininko pateiktu skundu nesutinka. Vadovaujantis LR CPK 632 str. 1 d. 1 p. vykdomoji byla laikoma baigta visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. 2013 m. rugpjūčio 1 d. antstolis A. L. aprašydamas skolininko kilnojamąjį turtą įvykdė vykdomąjį dokumentą. Antstolio A. L. turto aprašymo klausimą išsprendusi apeliacinė instancija aiškiai nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvarkymas dėl turto aprašo pakeitimo Nr. AN053356 yra teisėtas. 2014 m. balandžio 29 d. Panevėžio apygardos teismui netenkinus skolininko atskirojo skundo, teismas grąžino antstolei vykdomąją bylą ir 2014 m. gegužės 5 d. buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra įvykdyta 2013 m. rugpjūčio 1 d. Antstolė priimdama patvarkymą vadovavosi Sprendimų vykdymo instrukcijos priedu Nr. 23. Šis teisės aktas nereikalauja, kad patvarkyme būtų išdėstyti vykdomosios bylos užbaigimo motyvai.

4Skundas atmestinas.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi, siekiant užtikrinti E. C. A. A. LTD ieškinį, atsakovo UAB „E“ 1429133,59 Lt (414 001,62 EUR) vertės turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės (vykd. byla Nr. 0163/13/02399). 2013 m. kovo 15 d. turto aprašu Nr. AN042096 antstolis A. L. areštavo skolininko kilnojamąjį turtą – prekes, ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir turtines teises, nenustatydamas aprašyto turto vertės, o 2013 m. balandžio 12 d. patvarkymu Nr. AN044243 antstolis pakeitė 2013 m. kovo 15 d. turto aprašą, tačiau Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 minėto patvarkymo Nr. AN044243 dalį dėl aprašyto turto: amortizatorių, stabdžių sistemos dalių, stabdžių, stabdžių kaladėlių ir pusašio šarnyrų, panaikino ir įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko UAB „E“ atstovui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis. 2013 m. rugpjūčio 1 d. antstolis A. L. patvarkymu Nr. AN053356 pakeitė 2013 m. balandžio 12 d. patvarkymu Nr. AN044243 pakeistą turto aprašą ir aprašė prekių 1 429 124,14 Lt sumai. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartimi antstolį A. L. nušalinus nuo vykdomųjų bylų Nr. 2-3731-565/2013 ir 2-2727-291/2013, bylos vykdymui perduotos antstolei I. E., kuri 2014 m. gegužės 5 d. patvarkymu Nr. S-8153 užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0163/13/02399 ir vykdomąjį dokumentą grąžino Vilniaus apygardos teismui.

6Įvykdyti vykdomieji dokumentai grąžinami juos išdavusiai institucijai, visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą vykdomoji byla laikoma baigta (LR CPK 631 str. 6 d., 632 str. 1 d.).

7Antstolis A. L., vykdydamas 2013 m. kovo 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 1 429 124,14 Lt sumai, areštavo pareiškėjo turtą – prekes sandėlyje. Patvarkymu Nr. AN53356 skolininko turtas yra aprašytas ir minėtas patvarkymas yra galiojantis (Šiaulių apygardos teismo 2013-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-966/440/2013). Kadangi vykdomasis dokumentas realiai buvo pilnai įvykdytas, todėl antstolė I. E. pagrįstai 2014 m. gegužės 5 d. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

8Be to, iš teismų „Liteko“ sistemoje kaupiamų ir skelbiamų duomenų matyti, kad 2015 m. vasario 3 d. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi pakeitė 2013 m. kovo 12 d. Vilniaus apygardos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjo turtui ir leido pakeisti pareiškėjo kilnojamųjų prekių areštą į pareiškėjo piniginių lėšų areštą ir nustatė laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tvarką. 2015 m. vasario 9 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjo UAB „E“ skundą dėl 2014-02-12 antstolės patvarkymo nutraukta. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog vis dar yra neišspręsti civiliniai ginčai dėl antstolių patvarkymų pagrįstumo, klausimai susiję su turto įkainavimu bei areštuoto turto pakeitimu yra išnykę, Lietuvos apeliaciniam teismui ginčą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (pakeitimo) išsprendus 2015 m. vasario 3 d. nutartimi.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 513, 290-292, 293 straipsniais, teismas

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „E“ skundą dėl antstolės veiksmų, atmesti.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Biržų rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai