Byla 2YT-25404-1012/2016
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Brigita Palavinskienė, išieškotojas AB DNB bankas, E. P., R. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. P. skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Brigita Palavinskienė, išieškotojas AB DNB bankas, E. P., R. P.,

Nustatė

2Pareiškėjas J. P. 2016 m. gegužės 17 d. skundu prašo panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2016 m. balandžio 22 d. patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių ir atšaukti šiuo patvarkymu skelbtas 1,8300 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirmąsias varžytynes už pradinę 20 000, 00 Eur kainą ir skirti pakartotinę šio sklypo ekspertizę rinkos vertei nustatyti.

3Pareiškėjas nurodo, kad yra apskundęs antstolės Brigitos Palavinskienės 2016 m. vasario 25 d. patvarkymą Nr. S-683 „Dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo pateikimo terminą netenkinimo“ bei 2016 m. sausio 7 d. patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo (registro Nr. B-365275), kuriuo antstolė nustatė nekilnojamojo turto 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu: ( - ) (toliau taip pat – žemės sklypas) vertę: 25 000, 00 Eur. Šių skundų antstolė netenkino, skundai persiųsti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolė, tęsdama vykdymo veiksmus, 2016 m. balandžio 22 d. patvarkymu paskelbė J. P. priklausančio žemės sklypo pirmąsias varžytynes Nr. 120623. Pradinė parduodamo turto kaina sudaro 80 proc. nuo 2016 m. sausio 7 d. patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00259/VRT nustatytos turto vertės (25 000, 00 Eur), t. y. 20 000, 00 Eur.

4Pareiškėjas nurodo, kad antstolės nustatyta žemės sklypo rinkos vertė – 25 000, 00 Eur – yra per maža, neatitinka rinkos kainų pokyčių, nes rinka atsigauna ir žemės sklypų, kurių atžvilgiu savininkai turi perspektyvą keisti paskirtį, paklausa didėja. Pareiškėjas pateikia UAB „Tikslo siekis“ konsultaciją dėl nekilnojamojo objekto kainos, kurios išvadoje nurodoma, kad aukščiau minėto žemės sklypo pardavimo kaina galėtų būti apie 35 000, 00 Eur.

5Antstolė Brigita Palavinskienė 2016 m. gegužės 24 d. patvarkymu skundą tenkinti atsisakė. Antstolė nurodo, kad vykdo hipotekos kreditoriaus „DNB bankas“ AB 2015 m. sausio 19 d. pateiktą vykdyti Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. lapkričio 7 d. išduotą Vykdomąjį įrašą Nr. 14-6637, kuriuo siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą 72025, 51 Eur, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo išieškotinos sumos nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 187, 18 Eur notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą ir susijusius veiksmus iš solidarių skolininkų P. J. ir E. P., su skolininku subsidiariai (tik įkeistu savo turtu) atsakingas asmuo: P. R., parduodant iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį turtą: 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 2,9000 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

6Nurodo, kad 2016 m. sausio 7 d. buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo, pareiškėjas skundą dėl šio patvarkymo pateikė praleidęs apskundimo terminus, todėl 2016 m. vasario 25 d. buvo priimtas patvarkymas dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo pateikimo terminą netenkinimo Nr. 0171/15/00259/SKUN. 2016 m. balandžio 22 d. buvo priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. 0171/15/000259/VARŽ(H), kuriuo paskelbtos 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio adresu ( - ) pirmosios varžytynės. 2016 m. gegužės 17 d. gautas skolininko skundas dėl antstolės veiksmų. Vadovaujantis 2016 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-24174-294/2016, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2016 m. gegužės 23 d. priimtas patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių atšaukimo Nr. 0171/15/00259/ATŠ, kuriuo atšauktos J. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto - 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo pirmosios varžytynės Nr. 120623 ir sustabdyti vykdymo veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00259 iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo J. P. skundas dėl antstolės veiksmų.

7Antstolė nurodo, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio 1 dalimi, aukščiau minėtam areštuotam nekilnojamajam turtui įvertinti pasitelkė nepriklausomą ekspertą/turto vertintoją MB „84 sprendimai“ (j. a. k. 302910433) ir, remiantis eksperto nustatyta turto verte, buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00259/VRT. Antstolė nurodo, kad skolininkas skundė antstolės patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo, tačiau skolininko skundas buvo atmestas tiek pirmosios instancijos teisme (civilinė byla Nr. 2-12046-910/2015), tiek apeliacinės instancijos teisme (civilinė byla Nr. 2S-1498-275/2015).

8Antstolės nuomone, pareiškėjo pateikta UAB „Tikslo siekis“ konsultacija dėl sklypo vertės, kurioje nurodoma, kad sklypo vertė galėtų būti – 35 000, 00 Eur, yra tik nuomonė apie galimą kainą, paremta tik subjektyviomis aplinkybėmis, nenurodoma jokių objektyvių ir teisiškai pagrįstų aplinkybių, kodėl antstolės nustatyta areštuoto turto vertė yra netinkama. Antstolė mano, kad nepriklausomo eksperto/turto vertintojo MB „84 sprendimai“ areštuoto nekilnojamojo turto vertė - 25 000, 00 Eur - nustatyta pagrįstai ir teisėtai bei atitinka realią rinkos vertę.

9Taip pat nurodo, kad vadovaujantis CPK 682 straipsnio 3 dalimi, skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant pakartotinę ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Antstolė prašo, jei bus nuspręsta skirti pakartotinę ekspertizę 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio adresu ( - ), vertei nustatyti, paskirti nepriklausomą teismo ekspertą/turto vertintoją ir įpareigoti pareiškėją J. P. apmokėti minėto turto vertinimo išlaidas.

10Suinteresuotas asmuo E. P. atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo J. P. skundą palaiko ir prašo jį tenkinti. Pažymi, kad būtina atsižvelgti į UAB „Tikslo siekis“ konsultaciją dėl nekilnojamojo objekto kainos ir skirti pakartotinę ekspertizę 1,8300 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), vertei nustatyti. Pažymi, kad antstolės prašymas įpareigoti pareiškėją J. P. apmokėti turto vertinimo išlaidas turėtų būti netenkintinas, kadangi CPK 682 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jei skolininkas nesumoka už ekspertizės atlikimą, tai sumokama iš antstolio sąskaitos, o ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka.

11Suinteresuotas asmuo AB DNB Bankas atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo J. P. skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad pritaria antstolės Brigitos Palavinskienės 2016 m. gegužės 24 d. patvarkyme nurodytiems argumentams. Teigia, kad nėra pagrindo abejoti antstolės patvarkymu paskirta ir nepriklausomo eksperto/turto vertintojo MB „84 sprendimai“ atlikta ekspertize dėl sklypo vertės nustatymo. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalis numato, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Pažymi, kad antstolio pareiga yra nustatyti ne didžiausią galimą, o teisingą ir realią turto vertę, o varžytinėse vykstanti konkurencija nustato parduodamo turto realią rinkos kainą. Teigia, kad antstolė neprivalėjo vadovautis pareiškėjo pateikta turto vertintojo konsultacija, kadangi ji neatitinka turto vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų, be to, užsakyta pareiškėjo, todėl negali būti laikoma nepriklausoma.

12Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

13Pareiškėjo skundas atmestinas.

14Iš pareiškimo ir vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00259 medžiagos nustatyta, kad antstolė vykdo hipotekos kreditoriaus AB DNB banko 2015 m. sausio 19 d. pateiktą vykdyti Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro 2014 m. lapkričio 7 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-6637 (v. b. l. 2-3), kuriuo siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą 72 025,51 Eur, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 72 025,51 Eur išieškotinos sumos nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 187,18 Eur notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą ir susijusius veiksmus iš solidarių skolininkų J. P. ir E. P., su skolininku subsidiariai (tik įkeistu savo turtu) atsakingas asmuo R. P., parduodant iš varžytinių įkeistą nekilnojamąjį turtą: (i) 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); ir (ii) 2,9000 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

152015 m. sausio 27 d. priimtas antstolio patvarkymas dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo Nr. 0171/15/00259/EKSP, kuriuo nutarta skirti ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti (v. b. l. 63-64). Nekilnojamojo turto rinkos vertės ekspertizę atlikti pavesta ekspertui/turto vertintojui MB „84 Sprendimai“, j. a. k. 302910433.

162015 m. gruodžio 30 d. antstolės kontoroje gautas Nekilnojamojo turto ekspertizės aktas Nr. 15-12-EA-04, kuriame ekspertas nustatė, kad 2015 m. gruodžio 12 d. (vertinamo turto apžiūros dienai) 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė yra 25 000,00 Eur. Atsižvelgdama į minėtą Nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. 15-12-EA-04, antstolė 2016 m. sausio 7 d. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00259/VRT (registro Nr. B-365275), kuriuo nusprendė nustatyti nekilnojamojo turto 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertę 25 000,00 Eur. Minėtas patvarkymas pareiškėjui J. P. įteiktas 2016 m. sausio 20 d. (v. b. l. 117).

172016 m. vasario 8 d. pareiškėjas J. P. pateikė skundą Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl antstolės veiksmų, kuriuo nesutiko su antstolės 2016 m. sausio 7 d. patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00259/VRT (v. b. l. 130-132). 2016 m. vasario 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-10484-155/2016 pareiškėjo skundą priimti atsisakė, kadangi skundas pateiktas nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nustatytos privalomos skundo dėl antstolio veiksmų ikiteisminės nagrinėjimo tvarkos (v. b. l. 129). 2016 m. vasario 18 d. pareiškėjas J. P. antstolės Brigitos Palavinskienės kontorai pateikė 2016 m. vasario 17 d. prašymą su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas atnaujinti skundo dėl antstolės 2016 m. sausio 7 d. patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/15/00259/VRT pateikimo terminą (v. b. l. 128). 2016 m. vasario 25 d. patvarkymu dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo pateikimo terminą netenkinimo Nr. 0171/15/00259/SKUN antstolė atsisakė tenkinti pareiškėjo 2016 m. vasario 17 d. prašymą ir atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą dėl 2016 m. sausio 7 d. patvarkymo dėl areštuoto turto vertės nustatymo 0171/15/00259/VRT (v. b. l. 133-134).

182016 m. balandžio 22 d. buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. 0171/15/000259/VARŽ(H), kuriuo paskelbtos 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )) pirmosios varžytynės (b. l. 7).

19Pareiškėjas 2016 m. gegužės 17 d. skundu prašo panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2016 m. balandžio 22 d. patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių ir atšaukti šiuo patvarkymu skelbtas 1,8300 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirmąsias varžytynes už pradinę 20 000, 00 Eur kainą ir skirti pakartotinę šio sklypo ekspertizę rinkos vertei nustatyti (b. l. 4-6).

202016 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimta nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-24174-294/2016, kuria teismas sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00259 kol bus išnagrinėtas pareiškėjo J. P. skundas dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų. 2016 m. gegužės 23 d. buvo priimtas antstolės patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytynių atšaukimo Nr. 0171/15/00259/ATŠ, kuriuo antstolė atšaukė J. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto - 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - )), pirmąsias varžytynės Nr. 120623 ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00259 iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo J. P. skundas dėl antstolės veiksmų.

21Pareiškėjas skundą iš esmės grindžia pateikta UAB „Tikslo siekis“ konsultacija dėl nekilnojamojo objekto kainos, kurios išvadoje nurodoma, kad 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo kaina 2016 m. gegužės 11 d. galėtų būti apie 35 000,00 Eur.

22CPK 681 straipsnio 4 dalyje nustatyta, turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant klausimą, ar antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti skolininko prašymą dėl pakartotinės ekspertizės vykdymo procese skyrimo, būtina nustatyti, ar skolininko pateikti prieštaravimai dėl atliktos ekspertizės ir jos metu nustatytos nekilnojamojo turto rinkos vertės yra tokie, kurie leistų abejoti atliktos ekspertizės ir eksperto nustatytos turto rinkos vertės pagrįstumu ir teisingumu, ir tai sudarytų pagrindą skirti pakartotinę ekspertizę.

23Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – TVVPĮ) 23 straipsnio 1 dalis numato, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Pažymėtina, kad pagal TVVPĮ parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010).

24Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), rinkos vertė nustatyta neseniai, t. y. 2015 m. gruodžio 30 d., ekspertizę atliko ir Nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. 15-12-EA-04 surašė atestuotas ekspertas/turto vertintojas, areštuoto turto vertė nustatyta įvertinant visas aplinkybes, remiantis lyginamuoju metodu, o eksperto pateikta ataskaita atitinka TVVPĮ 22 straipsnio reikalavimus, nebuvo nuginčyta teisme. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo abejoti minėtoje ataskaitoje nustatyta sklypo verte. Tuo tarpu pareiškėjas, nesutikdamas su areštuoto turto įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti MB „84 Sprendimai“ pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Pareiškėjo pateikta UAB „Tikslo siekis“ konsultacija dėl nekilnojamojo objekto kainos, kurios išvadoje nurodoma, kad 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio ( - ), pardavimo kaina 2016 m. gegužės 11 d. galėtų būti apie 35 000,00 Eur, neatitinka TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalyje nustatytų vertinimo ataskaitai keliamų reikalavimų. Kadangi pareiškėjas pateikė tik konsultaciją dėl nekilnojamojo objekto kainos, antstolis neprivalėjo į ją atsižvelgti. Įstatymas suteikia antstoliui diskrecijos teisę, bet nenumato jo pareigos skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis).

25Įvertinus išdėstytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad antstolė Brigita Palavinskienė, 2016 m. balandžio 22 d. patvarkymu dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. S-13369, paskelbdama nekilnojamojo turto - 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu: ( - ), pirmąsias varžytynes, nustatant pradinę šio turto kainą 20 000, 00 Eur, nepažeidė CPK nuostatų, todėl pareiškėjo skundas netenkinamas.

26Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

27Atmesti pareiškėjo J. P. skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų (2016 m. balandžio 22 d. patvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. S-13369).

28Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. Pareiškėjas J. P. 2016 m. gegužės 17 d. skundu prašo panaikinti antstolės... 3. Pareiškėjas nurodo, kad yra apskundęs antstolės Brigitos Palavinskienės... 4. Pareiškėjas nurodo, kad antstolės nustatyta žemės sklypo rinkos vertė –... 5. Antstolė Brigita Palavinskienė 2016 m. gegužės 24 d. patvarkymu skundą... 6. Nurodo, kad 2016 m. sausio 7 d. buvo priimtas patvarkymas dėl areštuoto turto... 7. Antstolė nurodo, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 8. Antstolės nuomone, pareiškėjo pateikta UAB „Tikslo siekis“ konsultacija... 9. Taip pat nurodo, kad vadovaujantis CPK 682 straipsnio 3 dalimi, skolininkas ar... 10. Suinteresuotas asmuo E. P. atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo J. P. skundą... 11. Suinteresuotas asmuo AB DNB Bankas atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjo J.... 12. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir... 13. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 14. Iš pareiškimo ir vykdomosios bylos Nr. 0171/15/00259 medžiagos nustatyta,... 15. 2015 m. sausio 27 d. priimtas antstolio patvarkymas dėl ekspertizės turto... 16. 2015 m. gruodžio 30 d. antstolės kontoroje gautas Nekilnojamojo turto... 17. 2016 m. vasario 8 d. pareiškėjas J. P. pateikė skundą Vilniaus miesto... 18. 2016 m. balandžio 22 d. buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl turto... 19. Pareiškėjas 2016 m. gegužės 17 d. skundu prašo panaikinti antstolės... 20. 2016 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimta nutartis... 21. Pareiškėjas skundą iš esmės grindžia pateikta UAB „Tikslo siekis“... 22. CPK 681 straipsnio 4 dalyje nustatyta, turto vertę nustatė ekspertas, tai... 23. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau –... 24. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 1,8300 ha bendro ploto žemės sklypo,... 25. Įvertinus išdėstytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 26. Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, 513 straipsniu, teismas... 27. Atmesti pareiškėjo J. P. skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės... 28. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...