Byla 2-2448-652/2012
Dėl skolininkės Alytaus miesto savivaldybės nubaudimo pinigine bauda išieškotojo naudai bei naujo termino dėl sprendimo įvykdymo nustatymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, sekretoriaujant Vilmai Navickienei ir Meilei Baltrukevičienei, dalyvaujant pareiškėjui antstoliui Sauliui Virbickui, skolininkės Alytaus miesto savivaldybės atstovei Birutei Austienei, nedalyvaujant išieškotojui J. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi antstolio Sauliaus Virbicko prašymą dėl skolininkės Alytaus miesto savivaldybės nubaudimo pinigine bauda išieškotojo naudai bei naujo termino dėl sprendimo įvykdymo nustatymo,

Nustatė

2teismo posėdyje pareiškėjas prašė nubausti skolininkę bauda išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimo įvykdymui. Paaiškino, kad Alytaus miesto savivaldybė neįvykdė Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo, pagal kurį ji turėjo per keturis mėnesius pakeisti išieškotojo žemės sklypų, esančių ( - ), naudojimo būdą ir pobūdį iš miškų ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos miškų į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir tvarkymo naudojimo režimą. To patvirtinimui 2012 05 21 antstolis Saulius Virbickas surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Nurodė, kad 2011 05 17 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi skolininkė buvo įpareigota per du mėnesius įvykdyti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą, tačiau neįvykdė.

3Skolininkės Alytaus miesto savivaldybės atstovė paaiškino, kad Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas yra vykdomas etapais: 2008 11 27 buvo priimtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo nuspręsta rengti Alytaus miesto bendrojo plano keitimą dėl žemės sklypų ( - ) , paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo iš miškų ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos miškų į kitos paskirties žemės, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirtį; parengti Alytaus miesto bendrojo plano pakeitimo sprendiniai buvo derinami su Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, tačiau 2011 04 05 raštu buvo atsisakyta sprendinius suderinti. Nurodė, kad 2011 12 22 Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo atmestas Alytaus miesto savivaldybės skundas dėl Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atsisakymo derinti sprendinius. Paaiškino, kad 2012 01 04 kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, skųsdami Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą. Pabrėžė, kad neturi objektyvių galimybių įvykdyti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą dėl Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos veiksmų, prašė antstolio prašymą atmesti.

4Išieškotojas J. M. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina išieškotojui nedalyvaujant (b. l. 8).

5Pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies.

62008 02 08 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu Alytaus miesto savivaldybė buvo įpareigota per keturis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos spręsti klausimą dėl Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pakeitimo, pakeičiant žemės sklypų ( - ) Alytaus mieste naudojimo būdą ir pobūdį iš miškų ūkio paskirties žemės, ekosistemų apsaugos miškų į gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir tvarkymo naudojimo režimą. 2009 02 06 Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo išduotas vykdomasis raštas 2008 02 08 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-45-353-2008 vykdymui. 2012 05 21 antstolis Saulius Virbickas surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Skolininkės atstovė sutinka, kad teismo sprendimas neįvykdytas, tačiau jo negali įvykdyti dėl objektyvių priežasčių. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad skolininkės nurodytos aplinkybės dėl teismo sprendimo neįvykdymo yra pagrįstos, t. y. šiuo metu atsakovė yra pateikusi apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas atsakovės prašymas įpareigoti Valstybės saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos suderinti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimą, ko ir siekia išieškotojas. Darytina išvada, kad savivaldybė neįvykdė teismo sprendimo dėl objektyvių priežasčių, todėl bauda neskirtina. Kadangi neįvykdymo priežastys neišnyko po 2011 05 07 teismo nutarties, kuria skolininkė buvo įpareigota per du mėnesius įvykdyti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą, nustatytinas naujas šešių mėnesių terminas sprendimo įvykdymui.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 str. 3, 5, 7 d., 290-291 str.,

Nutarė

8pareiškėjo antstolio Sauliaus Virbicko pareiškimą dėl baudos paskyrimo skolininkei Alytaus miesto savivaldybei, įstaigos kodas 188706935, ir naujo termino nustatymo 2008 02 08 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo vykdymui tenkinti iš dalies.

9Nustatyti šešių mėnesių terminą Alytaus miesto savivaldybei, įstaigos kodas 188706935, 2008 02 08 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo įvykdymui.

10Prašymą dėl baudos skyrimo Alytaus miesto savivaldybei, įstaigos kodas 188706935, atmesti.

11Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai