Byla 2S-1259-459/2018
Dėl paskolos sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis, paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti sutartis, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. J., antstolė A. T

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. J. atskirąjį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovei Šilutės kredito unijai dėl paskolos sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis, paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti sutartis, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. J., antstolė A. T.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškovo A. J. ieškinį atmetė.

62.

7Ieškovas A. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovui A. J. nustatė 7 dienų terminą apeliacinio skundo trūkumams ištaisyti. Teismo motyvai:

113.1.

12Nurodo, kad apeliacinis skundas turi atitikti tiek bendruosius procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamus reikalavimus, tiek specialiuosius. CPK 306 str. 3 d. numato, kad apeliacinį skundą surašo advokatas, o jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Tačiau teismui pateiktą apeliacinį skundą pasirašė tik apeliantas A. J., bet nepateikta duomenų, patvirtinančių, kad jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

133.2.

14Nurodo, kad apeliantas taip pat nepatenka ir į CPK 56 str. 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodytų asmenų kategorijas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

164.

17Ieškovas A. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Skundo motyvai:

184.1.

19Apeliantas nurodo, kad CPK 306 str. 3 d. nuostata prieštarauja teisės į teisminę gynybą principui ir negali būti taikoma. Teisės principams teismas turi teikti pirmenybę prieš įstatymo formalius reikalavimus.

204.2.

21Nurodo, kad advokato paslaugos kainuoja brangiai, o ieškovas tokių lėšų neturi. Taip pat ieškovas nėra asmuo, kuriam valstybė galėtų suteikti nemokamą teisinę pagalbą, o jei ir galėtų suteikti, nemokama teisinė pagalba ieškovui galėtų būti suteikta ne anksčiau kaip per tris mėnesius, o apeliacinis skundas turi būti paduotas per 30 dienų.

224.3.

23Prašo įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu, prašant nustatyti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja LR CPK 306 straipsnio 3 d.

2415.

25Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

26Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

28Atskirasis skundas netenkintinas.

2916.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3117.

32CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

3318.

34Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams ištaisyti, teisėtumo ir pagrįstumo.

3519.

36Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai visiems asmenims užtikrinti teisę į teisminę gynybą, o kartu ir teisę į apeliaciją, nustatė minimalius kreipimosi į teismą su apeliaciniu skundu reikalavimus (apeliacinio skundo formos ir turinio), kurių nesilaikant, nustatytinas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti (CPK 115, 306, 311, 316 straipsniai). Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalies, 316 straipsnio nuostatas, jeigu apeliacinis skundas neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą trūkumams pašalinti. Apeliantui teismo nustatytu terminu pašalinus apeliacinio skundo trūkumus, apeliacinis skundas laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis, 316 straipsnio 2 dalis).

3720.

38Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas A. J. dėl Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo pateikė pirmosios instancijos teismui apeliacinį skundą, pasirašytą paties ieškovo vardu, ką pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įvertino kaip apeliacinio skundo trūkumą ir nurodė jį ieškovui ištaisyti – pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad apeliacinį skundą pasirašęs asmuo turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, arba apeliacinį skundą turi surašyti ir kartu su fiziniu asmeniu pasirašyti advokatas. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad ieškovas turėtų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir kitų duomenų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog apeliacinį skundą surašė tinkamas subjektas. Todėl teismas konstatavo šį apeliacinio skundo trūkumą ir nustatė terminą jam pašalinti.

3921.

40Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka ir konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo nurodytas trūkumas buvo konstatuotas pagrįstai. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro įvertinęs tai, kad 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimai, pagal kuriuos apeliacinės instancijos teisme įstatyme nurodytus procesinius veiksmus iš byloje dalyvaujančio asmens yra reikalaujama atlikti privalomai atstovaujamam advokato. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį – apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo. Minėtų CPK normų tikslas – užtikrinti, jog apeliacinės instancijos teismą pasiekiantys skundai būtų parengti tinkamai, juose būtų nurodyti esminiai teisiniai motyvai, kurie gali lemti ginčijamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, asmenims teismo posėdžiuose atstovautų profesionalūs atstovai.

4122.

42Apeliantas savo skundą grindžia Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta teise kreiptis į teismą.

4323.

44Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos nuostatos įtvirtina tik teisę kreiptis į teismą, bet nenustato šios teisės įgyvendinimo tvarkos. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatyta CPK ir kituose įstatymuose. Šios tvarkos nesilaikymas sukelia procesinius teisinius padarinius – civilinė byla neiškeliama, kol procesinis dokumentas neatitinka visų procesiniuose įstatymuose nustatytų procesinių dokumentų reikalavimų. Dėl to asmuo, siekiantis įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, privalo įvykdyti pareigas, susijusias su tinkamu procesinių dokumentų įforminimu. Šiuo atveju apelianto pateiktas apeliacinis skundas neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų – nėra pasirašytas advokato, apeliantas taip pat nepateikė įrodymų nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui, patvirtinančių, kad jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (CPK 306 straipsnio 3 d.), todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas ir nustatė terminą trūkumams pašalinti.

4524.

46Apelianto prašymas įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimu, prašant nustatyti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja LR CPK 306 straipsnio 3 d., netenkintinas.

4725.

48Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta teismo pareiga, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Teismas byloje iškilusį (ar bylos šalies iškeltą) klausimą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą sprendžia savo nuožiūra, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes. Įstatyme nustatytas tik vienas pagrindas, kada teismas privalo kreiptis: kai teismui konkrečioje byloje kyla pagrįstų abejonių dėl taikytino įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2007). Teismas privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą tais atvejais, kai jam kyla pagrįstų abejonių taikytino teisės akto, kurio atitikties Konstitucijai patikrinimas priklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai, konstitucingumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2012). Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog jam nekyla abejonių dėl CPK 306 straipsnio 3 dalies konstitucingumo, todėl sprendžia, kad kreiptis į Konstitucinį Teismą šiuo klausimu nėra pagrindo.

4926.

50Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme jau yra gautas 2018 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-4/2018 ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai. Tačiau teisės norma, kurios neatitinka ieškovo apeliacinis skundas (CPK 306 straipsnio 3 dalis), yra galiojanti, o aplinkybė, jog kitas teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl jos konstitucingumo, savaime nereiškia, jog ši teisės norma nustojo galioti ar prieštarauja ieškovo nurodytiems teisės principams.

5127.

52Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

53Dėl procesinės bylos baigties

5428.

55Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

57Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu... 6. 2.... 7. Ieškovas A. J. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmai 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi... 11. 3.1.... 12. Nurodo, kad apeliacinis skundas turi atitikti tiek bendruosius procesinių... 13. 3.2.... 14. Nurodo, kad apeliantas taip pat nepatenka ir į CPK 56 str. 1 dalies 4, 5, 6 ir... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. 4.... 17. Ieškovas A. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Tauragės... 18. 4.1.... 19. Apeliantas nurodo, kad CPK 306 str. 3 d. nuostata prieštarauja teisės į... 20. 4.2.... 21. Nurodo, kad advokato paslaugos kainuoja brangiai, o ieškovas tokių lėšų... 22. 4.3.... 23. Prašo įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į Lietuvos... 24. 15.... 25. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 26. Teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. 16.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 17.... 32. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 33. 18.... 34. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo nustatytas... 35. 19.... 36. Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai visiems asmenims užtikrinti teisę į... 37. 20.... 38. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas A. J. dėl Tauragės apylinkės... 39. 21.... 40. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada... 41. 22.... 42. Apeliantas savo skundą grindžia Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta... 43. 23.... 44. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog... 45. 24.... 46. Apelianto prašymas įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į... 47. 25.... 48. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje yra... 49. 26.... 50. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme jau yra gautas... 51. 27.... 52. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 53. Dėl procesinės bylos baigties... 54. 28.... 55. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad pirmosios... 56. Vadovaudamasis CPK 335 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1... 57. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų 2018 m. gegužės 31 d. nutartį...