Byla I-7518-561/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su pareiškėjų S. S., M. S. ir H. L. ieškininiu pareiškimu,

Nustatė

2teisme 2007-05-09 gautas pareiškėjų S. S., M. S. ir H. L. ieškininis pareiškimas, kuriuo prašoma sustabdyti Inturkės km., Inturkės sen., Molėtų raj. pirties privatizavimą viešaame aukcione, nes pirties įregistravimas Nekilnojamojo turto registre atliktas pažeidžiant Nekilnojamojo turto kadastro įstatymus ir nuostatus, tuo pačiu panaikinti Inturkės pirties 2001-10-02 teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre.

3Pareiškėjai 2007-05-11 atsisakė šio ieškininio pareiškimo, tačiau 2007-05-14 teismui pateikė prašymą 2007-05-09 ieškininį pareiškimą dėl Inturkės km., Inturkės sen., Molėtų raj., pirties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumo ir privatizavimo 2007-05-18 Molėtų savivaldybėje viešėjame aukcione sustabdymo nagrinėti, o pareiškimą dėl atsisakymo laikyti negaliojančiu ir leisti jį priimti. Kartu su 2007-05-14 prašymu pareiškėjai teismui pateikė pareiškimo papildymą, kuriame prašo papildyti pareiškimą reikalavimu atstatyti pirties registravimo Nekilnojamojo turto registre ieškininės senaties terminą.

4Ieškininį pareiškimą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareikštu ieškininiu pareiškimu pareiškėjai ginčija Molėtų rajono savivaldybės veiksmus privatizuojant nekilnojamąjį turtą viešojo aukciono būdu (prašo viešąjį aukcioną sustabdyti) ir valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialo veiksmus dėl nekilnojamojo turto teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre (prašo panaikinti Inturkės pirties 2001-10-02 teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre) bei atstatyti pirties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ieškininės senaties terminą.

7Bylos priskyrimo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimas sprendžiamas ne tik pagal ginčo šalių subjektus (pvz., vienas iš jų ar visi yra viešojo administravimo subjektai), bet ir pagal teisinių santykių, iš kurių kilo ginčas, pobūdį. Jeigu ginčas kyla iš civilinio teisinio santykio, nepriklausomai nuo to, kad viena ar kelios ginčo šalys yra valstybės ar savivaldybės institucijos (kaip šiuo atveju Molėtų rajono savivaldybė ir valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialas), ginčas yra civilinio teisinio, o ne administracinio teisinio pobūdžio, ir yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (LR Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d.).

8Pareiškėjų keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio, nes nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kyla dėl viešojo aukciono procedūros, t.y. dėl turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir nekilnojamojo turto registracijos Nekilnojamojo turto registre. Tokia teismo išvada grindžiama ir Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti formuojama praktika (2006-01-05 nutartis, priimta byloje V. M. v. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas ir kt.; 2006-05-02 nutartis, priimta byloje T. Z. v. VĮ Registrų centras, 2004-11-24 nutartis, priimta byloje Ž. P. v. Kėdainių rajono savivaldybė ir kt.). Civilinės prigimties ginčus nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai, todėl pareiškėjų S. S., M. S. ir H. L. administraciniam teismui pateiktas ieškininis pareiškimas negali būti priimtas nagrinėti.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

11atsisakyti priimti S. S., M. S. ir H. L. ieškininį pareiškimą.

12Išaiškinti, kad ginčas gali būti sprendžiamas, pareiškiant ieškinį bendrosios kompetencijos teisme.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai