Byla 2-6717-717/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Glaskek LT” ieškinį atsakovui UAB „Verslo” dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Glaskek LT“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Verslo“ 24400,38 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis 2013-12-09 pateikė atsakovui UAB „Verslo“ Komercinį pasiūlymą Nr. 12/09, pagal kurį pasiūlė nupirkti aliuminio profilio duris už bendrą kainą su PVM 12707,90 Lt ir metalines šiltas duris už bendrą kainą su PVM 20424,80 Lt. Atsakovas pasiūlymą priėmė, prekės jam buvo pateiktos kartu su PVM sąskaitomis faktūromis, kuriose atsakovas pasirašė, kad prekes gavo. Atsakovas už pateiktas prekes atsiskaitė tik dalies, todėl liko skolingas ieškovui 24400,38 Lt.

3Ieškovas bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, nes visi jo reikalavimai pagrįsti rašytiniais įrodymais.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 9 d. ieškovas UAB „Glaskek LT“ pateikė atsakovui UAB „Verslo“ Komercinį pasiūlymą Nr. 12/09, pagal kurį pasiūlė atsakovui nupirkti aliuminio profilio duris ir metalines šiltas duris. Atsakovas pasiūlymą priėmė, todėl atsakovui buvo išrašytos sąskaitos faktūros Nr. 00094 ir Nr. 00093. Atsakovas pagal minėtas sąskaitas faktūras atsiskaitė tik iš dalies, todėl liko skolingas ieškovui 24400,38 Lt, duomenų apie šios skolos sumokėjimą nėra.

6Atsakovas gera valia įsipareigojimo neįvykdo, todėl ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 42400,38 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 366,00 Lt žyminio mokesčio bei 1300,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

7LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Kaip matyti, atsakovas tinkamai ir nustatytu terminu prievolės nevykdė. Atsakovas skolos ieškovui negrąžino, todėl skola iš atsakovo ieškovui priteistina teismine tvarka.

9Pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d. nuostatas ieškovui iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Pagal LR CPK 88, 93 str. nuostatas iš atsakovo ieškovui priteistinas žyminis mokestis ir teisinės pagalbos išlaidos.

11Vadovaujantis LR teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymo Nr. 1R-261 – 1K-355 nuostatomis, iš atsakovo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jai tenkanti šių mokesčių dalis nesudaro 10 Lt sumos.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 424 -430 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, buveinė Projektuotojų g. 18 a, Panevėžys iš atsakovo UAB „Verslo“, įmonės kodas 302627983, buveinė Kalvarijos g. 9, Kaunas, 24400,38 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius keturis šimtus litų 38 ct) skolos, 6 (šešis) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-124 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 366,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt šešis litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 1300,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai