Byla 2VP-38969-863/2016
Dėl baudos skyrimo (duomenys neskelbtini) vadovui S. P., suinteresuoti asmenys D. S., UAB „Senamiesčio ūkis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės Nemiros Šiugždaitės pareiškimą dėl baudos skyrimo ( - ) vadovui S. P., suinteresuoti asmenys D. S., UAB „Senamiesčio ūkis“,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Nemira Šiugždaitė kreipėsi į teismą, prašydama ( - ) vadovui S. P. skirti 250 Eur baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą.

3Pareiškėja nurodo, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-34908-541/2015 dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininko D. S. išieškotojo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai. Antstolė nustatė, kad skolininkas dirba ( - ), kurios vadovas yra S. P., ir 2016 m. liepos 20 d. išsiuntė skolininko darbovietei patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, kuris įteiktas 2016 m. liepos 27 d. Kadangi skola iš skolininko nebuvo išskaitoma, antstolė 2016 m. rugpjūčio 19 d. išsiuntė patvarkymą dėl neišieškomos skolos, kuriuo įpareigojo skolininko darbovietę per 5 dienas pateikti duomenis apie skolininko darbo užmokestį, duomenis dėl skolos išskaičiavimo ir nurodyti priežastis, kodėl nevykdomi antstolės reikalavimai. Patvarkymas įteiktas 2016 m. rugpjūčio 22 d., tačiau antstolės reikalavimai neįvykdyti, todėl yra pagrindas skolininko darbovietės vadovui S. P. skirti baudą už antstolės reikalavimų nevykdymą.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi, pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė Nemira Šiugždaitė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-34908-541/2015 dėl 196,52 Eur įsiskolinimo ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. S. išieškotojo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai (v. b. l. 3-4). Atlikdama vykdymo veiksmus, antstolė nustatė, kad skolininkas D. S. nuo 2016 m. kovo 1 d. dirba ( - ) ir gauna draudžiamąsias pajamas (v. b. l. 56). Antstolė 2016 m. liepos 20 d. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo skolininko darbovietę ( - ) daryti išskaitas iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio ir išskaičiuotas sumas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą (v. b. l. 38). Minėtas patvarkymas buvo išsiųstas ( - ) buveinės adresu ( - ) ir įteiktas 2016 m. liepos 27 d. (v. b. l. 39). Skolininko darbovietei nevykdant antstolės reikalavimų, antstolė 2016 m. rugpjūčio 18 d. priėmė patvarkymą dėl neišieškomos skolos, kuriuo įpareigojo skolininko darbovietę per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti duomenis, kodėl nevykdomas išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio; kokia atlyginimo suma kas mėnesį buvo priskaičiuota skolininkui nuo vykdomojo dokumento/patvarkymo gavimo dienos; kada skolininkui buvo išmokėtas paskutinis atlyginimas; kada bus atlikta išskaita pagal vykdomąjį dokumentą, kokia suma ir kada ji bus pervesta į antstolės depozitinę sąskaitą (v. b. l. 54). Minėtas patvarkymas išsiųstas ( - ) buveinės adresu ir įteiktas 2016 m. rugpjūčio 22 d. (v. b. l. 55). Antstolė nurodo, kad skolininko darbovietė antstolės reikalavimų iki šiol neįvykdė, apie patvarkymų vykdymą teismui duomenų taip pat nėra pateikta (CPK 178 straipsnis). Juridinių asmenų registro duomenimis ( - ) vadovas nuo 2007 m. rugpjūčio 13 d. yra S. P. (v. b. l. 84).

7Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

8Atsižvelgdamas į antstoliui keliamus aukštus kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnis, kt.), teismas neturi pagrindo abejoti pareiškime išdėstytais antstolės teiginiais, kad antstolės reikalavimai iki šiol neįvykdyti (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Ginčo dėl antstolės nustatytų įpareigojimų teisėtumo nėra, vadinasi, nurodyti įpareigojimai yra galiojantys, teisėti ir vykdytini. Nagrinėjamu atveju nustatytos faktinės aplinkybės, kad skolininko darbovietės ( - ) vadovui S. P. buvo žinomas antstolės reikalavimų turinys, t. y. nustatyti įpareigojimai, jų vykdymo tvarka ir nevykdymo teisiniai padariniai (patvarkymai išsiųsti darbovietės buveinės adresu ir pasirašytinai įteikti), tačiau šie reikalavimai iki šiol neįvykdyti. Teismas neturi duomenų, dėl kokių konkrečių (finansinių, organizacinių, nenugalimos jėgos ar kt.) priežasčių skolininko darbovietė nevykdo antstolės reikalavimų. Teismui pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių antstolio nustatytų įpareigojimų neįvykdymo faktą, kaip pagrindą ( - ) vadovo S. P. procesinei atsakomybei kilti (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, pasirinkti, ar jis vykdys atitinkamus teismo ar antstolio reikalavimus, ar nevykdys (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-808-823/2012).

9Antstolė prašo ( - ) vadovui S. P. skirti 250 Eur baudą. Teismas, spręsdamas dėl prašomos paskirti baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti asmenį, todėl, spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį. Atsižvelgiant į tai, kad ( - ) vadovas S. P. nevykdė antstolės reikalavimų, numatytų 2016 m. liepos 20 d. ir 2016 m. rugpjūčio 18 d. patvarkymuose, nenurodė dėl kokių priežasčių nėra vykdomi antstolės patvarkymai, taip pat atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, į tai, kad įmonės vadovas baudžiamas pirmą kartą, į laikotarpį, kurį vengiama vykdyti antstolės reikalavimus, antstolės prašymas tenkintinas iš dalies ir ( - ) vadovui S. P. skirtina 100 Eur bauda. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

10( - ) vadovui S. P. išaiškintina, kad baudos sumokėjimas neatleidžia jo nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

11Vadovaudamasis CPK 106 straipsnio 3 dalimi, 107 straipsnio 1 dalimi, 585 straipsniu, 593 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalimis, teismas

Nutarė

12pareiškėjos antstolės Nemiros Šiugždaitės pareiškimą dėl baudos skyrimo ( - ) vadovui S. P. patenkinti iš dalies.

13Skirti ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovui S. P., asmens kodas ( - ) 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą už antstolės reikalavimų, numatytų 2016 m. liepos 20 d. ir 2016 m. rugpjūčio 18 d. patvarkymuose nevykdymą.

14( - ) vadovui S. P. išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800.

15( - ) vadovui S. P. išaiškinti, kad baudos sumokėjimas neatleidžia jo nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai