Byla 2A-508/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovo advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP atstovui advokatui Tadui Kelpšui, atsakovo Kauno technologijos universiteto atstovui advokatui Liutaurui Kinderiui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2780-510/2010 pagal ieškovo advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinį atsakovui Kauno technologijos universitetui dėl supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų pripažinimo neteisėtais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas advokatų profesinė bendrija KSP GROUP kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo Kauno technologijos universiteto supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkursas) „Teisinės paslaugos“ (pirkimas Nr. 90284) pirkimo dokumentų 3.1.7 ir 3.1.8 punktus kaip prieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – VPĮ) ir jo principams. Ieškovas nurodė, kad minėtuose punktuose nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tokie, kaip reikalavimas tiekėjui per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būti tinkamai įvykdžius bent 1 teisinių paslaugų teikimo sutartį, kurią įgyvendinant buvo suteiktos teisinės paslaugos dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų bei atstovavimo ir konsultavimo minėtoje srityje; būti atstovavus klientus ne mažiau nei 15 teisminių ginčų dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą gynimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų, neskatina konkurencijos ir diskriminuoja kitus potencialius tiekėjus, o taip pat pažeidžia Viešųjų pirkimų skaidrumo principą.

6Nepagrįstas atsakovo reikalavimas turėti patirties, ginant kliento teises tik į interneto .lt arba .eu, o ne kitų adresų sričių (pvz. .com, .net, .lv, .ru ir t. t.) (subdomeno) pavadinimą, nes tiekėjo patirtis ginant kliento teises į kitų adresų sričių (subdomeno) pavadinimus yra, ieškovo nuomone, prilygsta teisių į .lt ir .eu subdomenų gynybą.

7Reikalavimas tiekėjui būti atstovavus klientus ne mažiau nei 15 teisminių ginčų dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą gynimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų taip pat yra nepagrįstas ir perteklinis, nes Lietuvoje ginčų dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų gynimą nebuvo tiek daug, todėl, ieškovo nuomone, tokius reikalavimus galėtų atitikti tik vienas tiekėjas, kuris iki šiol atsakovui teikė tokias paslaugas Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutui. Kai perkančiosios organizacijos suformuotus minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinka vienintelis tiekėjas, tokios, ieškovo nuomone, viešojo pirkimo sąlygos akivaizdžiai neskatina konkurencijos ir diskriminuoja kitus potencialius tiekėjus. Ieškovo nuomone, reikalavimas tiekėjui turėti ne mažiau nei 15 teisminių ginčų atstovavimo patirtį, yra neaiškus ir iki galo neapibrėžtas, nes šį minimalų kvalifikacinį reikalavimą atitiktų ir asmuo, kuris ne mažiau nei 15 teisminių ginčų yra atstovavęs trečiuosius asmenis, nepareiškiančius savarankiškų reikalavimų. Tai – pasyvus savo teisių gynimas.

8Ginčijami pirkimo dokumentų punktai, ieškovo nuomone, jam sukliudė dalyvauti Konkurse, todėl 2010 m. birželio 14 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas patenkino iš dalies. Tačiau jis (atsakovas) neatsižvelgė į pretenzijoje nurodytus esminius viešojo konkurso pirkimo dokumentų neatitikimus Viešųjų pirkinių įstatymui.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimu ieškinio netenkino. Nustatė, kad atsakovo pirkimo objektas (2.1 p.) – perkančiosios organizacijos atstovavimas teismuose, susijusiuose su KTU ITPI Interneto paslaugų skyriaus vykdoma veikla; oficialių teisinių dokumentų, .lt domeno procedūrinio reglamento naujų redakcijų ir sutarčių ruošimo teisinės paslaugos; perkančios organizacijos atstovavimas tarptautiniuose Centr organizacijos organizuojamuose teisininkų susirinkimuose, ICANN bei kituose forumuose bei šioms organizacijoms iš perkančiosios organizacijos reikalingų teisnių dokumentų ruošimas; teisinės konsultavimo ir atstovavimo paslaugos (2.1.1-2.1.4 p.). Konkurso pirkimo dokumentų 3.1.7 punkte nustatyta, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną teisinių paslaugų teikimo sutartį, kurią įgyvendinant buvo suteiktos teisinės paslaugos dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų bei atstovavimo ir konsultavimo minėtoje srityje. Šių dokumentų 3.1.8 punktas nustatė reikalavimą, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būti atstovavus klientus ne mažiau nei 15 teisminių ginčų dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą gynimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad šiuose punktuose numatyti reikalavimai teikėjui neskatina konkurencijos, diskriminuoja kitus potencialius tiekėjus, galinčius dalyvauti Konkurse. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 36 str. 1 d. 1, 2, 5 p.). Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį teigė, kad reikalavimas turėti patirtį bent 15-oje teisminių ginčų ar administravimo procedūrų interneto domeno .lt arba subdomeno .eu srityje nėra didelis. Teismas tokią išvadą darė, remdamasis atsakovo atsiliepimo teiginiui, kad atsakovas dalyvavo keliasdešimtyje teisminių ar administravimo procedūrų domeno .lt srityje, ir jam (atsakovui) nėra žinoma kiek dar buvo ginčų dėl subdomeno .eu, kiek buvo ginčų teismuose, į kuriuos atsakovas nebuvo kviečiamas. Teismas sprendė, kad atsakovas objektyviai negali pateikti tikslios informacijos apie visų praeityje buvusių ginčų skaičių, nes tokios informacijos jis (atsakovas) neturi. Be to, ieškovas nurodė, kad reikalavimas tiekėjui galimai yra orientuotas į jau anksčiau paslaugas teikusius asmenis. Todėl teismas sprendė, kad pats ieškovas pripažįsta, kad jo argumentas, jog nėra daugiau subjektų, galinčių atitikti konkurso pirkimo dokumentų 3.1.7 ir 3.1.8 punktuose numatytus reikalavimus, yra tik ieškovo prielaida, o teismo sprendimas turi būti pagrįstais įrodymais, o ne prielaidomis (CPK 263 str. 2 d.). Teismas pažymėjo, kad atsakovas turėjo teisę ir pareigą nustatyti aukštus kvalifikacinius reikalavimus, nes įgyvendina ypatingos svarbos ir didžiulės apimties projektą – administruoja .lt domeną, kuris apima daugiau kaip 116 000 Lietuvos ir užsienio subdomenų, įskaitant Lietuvos Respublikos centrinės valdžios įstaigas, visų lygių teismus, savivaldybes, privačias kompanijas, užsienio kapitalo kompanijas, mokyklas, kitas įstaigas. Tokį atsakovo teiginį teismas pripažino įrodytu. Atsakovas, teismo manymu, atsižvelgdamas į perkamų paslaugų svarbą, turėjo teisę nustatyti, kad paslaugos tiekėjas turėtų didelę patirtį šioje srityje. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad subdomenas .eu srityje buvo pasirinktas kaip alternatyva domenui .lt, tam, kad nebūtų diskriminuojami tiekėjai, ir teismas su tuo sutiko, nes dėl to atsiranda galimybę, kad daugiau subjektų atitiks tiekėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

12III.

13Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas advokatų profesinė bendrija KSP GROUP prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo sprendimas yra be motyvų, nes teismas iš esmės nenurodė nesutikimo su ieškiniu motyvų, o tik pacitavo VPĮ nuostatas (CPK 270 str. 4 d. 2 p., 329 str. 2 d. 4 p.).
  2. Teismas privalėjo aiškintis pirkimo dokumentų 3.1.7 ir 3.1.8 punktuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams kriterijų tikslingumą ir pagrįstumą, atsižvelgiant į ketinamos sudaryti sutarties dalyką ir sąlygas. Perkamos teisinės paslaugos nėra tiesiogiai susijusios su pačių domenų .lt administravimu, o konkurso laimėtojo vykdomos funkcijos ir teikiamos paslaugos iš esmės neįtakotų pačių domenų .lt administravimo.
  3. Teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad paprastai atsakovas dalyvauja bylose kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, o trečiojo asmens atstovavimas nereikalauja ypatingai aukštos kvalifikacijos teisinių paslaugų. Dėl to atsakovo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra neproporcingi, neskaidrūs ir dirbtinai ribojantys galimybes konkuruoti.
  4. Teismas turėjo aiškintis, ar pirkimo dokumentų 3.1.7 ir 3.1.8 punktuose nustatyti kriterijai dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos. Ieškovo duomenimis, pasiūlymą yra pateikęs tik vienas tiekėjas, prieš tai atsakovo Informacinių technologijų plėtros institutui teikęs teisines paslaugas. Teismas nepasisakė dėl šio ieškinio argumento, nepareikalavo iš atsakovo prašomų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta, keliuose teisminiuose ginčuose, susijusiuose su subdomeno . lt gynimu, dalyvavo bei kas atsakovą atstovavo šiose bylose.
  5. Nesiaiškindamas visų aplinkybių, nustatinėtinų nagrinėjamam ginčui spręsti, teismas pažeidė viešą interesą.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas KTU prašo šį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas skundžiamą teismo sprendimą argumentavo, be to, pažymi, kad negaunant tinkamos teisinės pagalbos, nebūtų įmanoma užtikrinti subdomeno .lt administravimo, faktiškai tai yra sudėtinė visos vykdomos administravimo veiklos dalis ir užtikrinti tinkamą šios paslaugos teikimą galima tik turint specialias žinias ir patirtį šioje srityje, kurios apeliantas neturi. Atsakovo nuomone, asmenų, kurie pateikė paraiškas konkursui skaičius, kiek asmenų atitinka ir galėtų atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus, negali nurodyti, nes dalyvavimas konkurse grindžiamas savanoriškumo principu. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad jam nėra žinoma, kiek yra kilę ginčų dėl subdomenų .lt ir .eu, tačiau procesiniuose dokumentuose buvo nurodyta, kad Kauno technologijos universitetas yra dalyvavęs keliose dešimtyse tokių procedūrų.

16IV.

17Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

19Teismo sprendimas keičiamas.

20Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas bei neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, spręsdamas dėl Konkurso sąlygų 3.1.8 punkte nustatytų Minimalių kvalifikacinių reikalavimų pagrįstumo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Todėl priėmė iš dalies nepagrįstą sprendimą.

21Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms, susijusioms su atsakovo skyriaus, teikiančio internetinių paslaugą, teikti Konkurso sąlygas dėl dalies minimalių reikalavimų tiekėjams, neteisėtomis, pažeidžiančiomis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius pirkimų principus.

22Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.).Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančią organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Šių principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t.y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o Konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008 ir kt.). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (24 str.). Sprendžiant ginčą svarbu nustatyti, ar atsakovas laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų, ar nustatant ginčijami minimalūs tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai (tokia perkančios organizacijos prievolė nustatyta VPĮ 32 str.) dirbtinai neapribojo galimos tiekėjų konkurencijos, ar jie (kvalifikaciniai reikalavimai) atitiko perkamų paslaugų pobūdį.

23Iš pirkimo dokumentuose apibūdinto pirkimo objekto akivaizdu, kad perkama teisinė paslauga, susijusi su konsultavimu ir atsakovo atstovavimu teismuose, teisnių dokumentų, sutarčių paruošimu, atsakovo atstovavimu tarptautinėse organizacijose (konferencijose, forumuose) dėl atsakovo teikiamos internetinės paslaugos. Byloje turimais duomenimis atsakovas, jo Informacinių technologijų plėtros institutas, oficialiai administruoja .lt domeną (.LT domeno Procedūrinis reglamentas, 1 p.). Atsižvelgiant į perkamo objekto specifiką, numatomų darbų apimtį, teisėjų kolegija sutinka, kad perkama paslauga susijusi su gana išskirtine ir didelės apimties atsakovo veikla, dėl kurios turėjo teisę nustatyti tokius tiekėjų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie užtikrintų galimybę pasirinkti pakankamai kvalifikuotą ir profesionalų tiekėją. Todėl minimalus kvalifikacinis reikalavimas, nustatytas 3.17 punkte, kuris reikalauja, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną teisinių paslaugų teikimo sutartį, kurią įgyvendinant buvo suteiktos teisinės paslaugos dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų bei atstovavimo ir konsultavimo minėtoje srityje yra pateisinamas. Nei pasirinktas teisinių paslaugų laikotarpis, nei jų paslaugų kiekis (bent viena teisinė paslauga) nediskriminuoja tiekėjų, nepažeidžia jų lygiateisiškumo. Akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos pasirinktas teisinės paslaugos suteikimas susijęs būtent su subdomenu .lt, nes atsakovas betarpiškai administruoja aukščiausio lygio .lt domeną, kurio (administravimo) nacionalinė teisė nereglamentuoja. Pateisinamas ir teisinės paslaugos, susijusios ne su kitų šalių narių bei trečiųjų šalių atitinkamų domenų ir subdomenų, o aukščiausio lygio .eu domeno bei jo subdomeno teikimu pasirinkimas, nes būtent aukščiausio lygo .eu domeno įdiegimo, funkcionavimo bei viešosios politikos klausimai sureglamentuoti Reglamentu (EB) Nr. 733/2002 ir 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 874/2004. Be abejo, nesant nacionalinio teisinio reglamentavimo, šie Europos Sąjungos teisės aktai turės tiesioginės įtakos ne tik administruojant subdomeną .lt, bet ir teikiant su jo administravimu ir pan. susijusias teisines paslaugas.

24Problema kyla dėl Konkurso sąlygų 3.1.8 punkto, kuris nustatė reikalavimą, kad tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būti atstovavus klientus ne mažiau nei 15 teisminių ginčų dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą gynimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų. Iš šio reikalavimo akivaizdu, kad atsakovas čia išskyrė tiekėjo atstovavimą teismuose, nustatydamas apibrėžtą konkrečiu skaičiumi (15) privalomą teisminių ginčų kiekį. Kaip jau minėta, perkama paslauga gana išskirtinė ir susijusi su didelės apimties atsakovo veikla, dėl kurios atsakovas turėjo teisę nustatyti tokius tiekėjų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie užtikrintų galimybę pasirinkti pakankamai kvalifikuotą ir profesionalų tiekėją. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad tokia paslauga, nors ir išskirtinė bei pakankamai didelės apimties, tačiau neįrodyta, kad ji yra tokia sudėtinga ir skirta ypatingiems tikslams, dėl kurių perkamų teisinių paslaugų tiekėjas turėtų atitikti ypač griežtus reikalavimus. Nors pirmosios instancijos teismas ypatingą pirkimo tikslą bei administruojamo objekto sudėtingumą siejo su dideliu kiekiu (116 000) atsakovo administruojamu subdomenų Lietuvoje ir užsienyje, tačiau tokių duomenų pirmosios instancijos teisme nepateikta. Tai – tik atsakovo teiginys atsiliepime į ieškinį. Atsiliepdamas į apeliacinį skundą, atsakovas taip pat nepateikė konkrečių įrodymų, apsiribojo bendro pobūdžio teiginiais apie perkamos paslaugos didelę apimtį bei didelį kiekį teisminių ginčų, nekonkretizuodamas nei jų (ginčų) pobūdžio, nei jų kiekio. Nenurodė ir potencialių tiekėjų, atitinkančių tokį reikalavimą, bei kiek pateikta paraiškų dalyvauti ginčo Konkurse. Apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovas taip pat negalėjo pateikti konkrečių įrodymų. Tik rašytine teismo nutartimi pasiūlius pateikti papildomus įrodymus, atsakovas raštu nurodė, kad per vienerius metus dėl subdomenų .lt ir .eu buvo 12 teisminių ginčų, tačiau jų pobūdžio nekonkretizavo. Taip pat nurodė, kad paraiškas dalyvauti Konkurse pateikė du tiekėjai, tačiau ir jų nekonkretizavo. Atsakovas paaiškino, kad buvo gautos dvi pretenzijos dėl tų pačių Konkurso sąlygų. Viena pretenzija – ieškovo, kuris nebuvo pateikęs paraiškos, nes neatitiko minėtų Konkurso sąlygų, o kita – pateikusio paraišką dalyvauti Konkurse Advokatų profesinės bendrijos „Euroteisės biuras“. Abiejų tiekėjų pretenzijos patenkintos tik iš dalies. Tačiau duomenų, koks tiekėjas iki šiol teikė ir teikia atsakovui ginčo teisines paslaugas, ar jis pateikė paraišką dalyvauti Konkurse, koks dar vienas tiekėjas yra pateikęs paraišką – atsakovas duomenų nepateikė. Taigi atsakovas neatskleidė teismui visos su Konkurso ginčo sąlygomis susijusios informacijos, todėl teisėjų kolegija, įvertinusi faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, kad atsakovo organizuoto Konkurso 3.1.8 sąlygoje, nustatančioje tiekėjui vieną iš minimalių kvalifikacinių reikalavimų – per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) būti atstovavus klientus ne mažiau nei 15 teisminių ginčų dėl teisių į interneto .lt arba .eu adresų srities (subdomeno) pavadinimą gynimą ar .lt arba .eu adresų srities administravimo procedūrų, kurioje nurodytas reikalavimas, apibrėžiantis būtiną teisminių ginčų kiekį konkrečiu skaičiumi „15“, pripažįstamas kaip nepagrįstai griežtas. Ieškovas neįrodė, kad toks reikalaujamas teisminių ginčų minimalus kiekis yra protingas ir pagrįstas. Ši Konkurso sąlyga akivaizdžiai neskatina konkurencijos, diskriminuoja ne tik apeliantą, be ir potencialius Konkurso dalyvius ir nepaneigia apelianto teiginio, kad tokia sąlyga neproteguojamas konkretus tiekėjas. Kadangi atsakovas vengė teismui atskleisti visas Konkurso organizavimo faktines aplinkybes, todėl yra pagrindas išvadai, kad organizuojant Konkursą kartu pažeistas ir viešųjų pirkimų skaidrumo principas.

25Apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas be motyvų – nepagrįstas. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoji dalis nepakankamai išsami, tačiau iš jos galima padaryti išvadą, dėl ko teismas priėmė būtent tokį sprendimą. Šį aplinkybė (neišsamūs teismo sprendimo motyvai) nelaikytina absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

26Į visus kitus esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios šalies turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 79, 88, 93, 98 str.). Už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 265 Lt žyminio mokesčio (b. l. 9,62). patenkinus ieškovo (apelianto) reikalavimą iš dalies, jis (ieškovas) įgijo teisę į dalies patirtų bylinėjimosi išlaidų – 132,5 Lt, atlyginimą iš antrosios šalies – atsakovo Kauno technologijos universiteto (CPK 93 str.).

29Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimą pakeisti.

31Sprendimo dalį, kuria atmestas Advokatų bendrijos KSP GROUP ieškinys dėl atsakovo Kauno technologijos universiteto supaprastinto atviro konkurso „Teisės paslaugos“, pirkimo Nr. 90284, pirkimo dokumentų dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams 3.1.8 punkto panaikinimo, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti iš dalies: Kauno technologijos universiteto supaprastinto atviro konkurso „Teisės paslaugos“, pirkimo Nr. 90284, pirkimo dokumentų dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams 3.1.8 punktą panaikinti.

32Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

33Priteisti iš atsakovo Kauno technologijos universiteto ieškovui Advokatų bendrijai KSP GROUP 132,50 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas advokatų profesinė bendrija KSP GROUP kreipėsi į teismą su... 6. Nepagrįstas atsakovo reikalavimas turėti patirties, ginant kliento teises tik... 7. Reikalavimas tiekėjui būti atstovavus klientus ne mažiau nei 15 teisminių... 8. Ginčijami pirkimo dokumentų punktai, ieškovo nuomone, jam sukliudė... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimu ieškinio netenkino.... 12. III.... 13. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas advokatų profesinė bendrija KSP GROUP prašo... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas KTU prašo šį skundą atmesti, o... 16. IV.... 17. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 19. Teismo sprendimas keičiamas.... 20. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino viešuosius... 21. Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti supaprastinto atviro konkurso... 22. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 23. Iš pirkimo dokumentuose apibūdinto pirkimo objekto akivaizdu, kad perkama... 24. Problema kyla dėl Konkurso sąlygų 3.1.8 punkto, kuris nustatė reikalavimą,... 25. Apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas be motyvų –... 26. Į visus kitus esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta.... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš antrosios... 29. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 30. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimą pakeisti.... 31. Sprendimo dalį, kuria atmestas Advokatų bendrijos KSP GROUP ieškinys dėl... 32. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 33. Priteisti iš atsakovo Kauno technologijos universiteto ieškovui Advokatų...