Byla 2-3488-570/2012
Dėl materialinio išlaikymo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2Sekretoriaujant Rimai Gucaitienei, Sigutei Pranskevičienei,

3dalyvaujant ieškovės A. G. įstatyminei atstovei S. G.,

4institucijos teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Vaidui Zabilevičiui,

5atsakovui A. G. nedalyvaujant,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. G. atstovaujamos įstatyminės atstovės S. G. ieškinį atsakovui A. G., institucijai, teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

7Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo A. G. materialinį išlaikymą dukrai A. G., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki jos pilnametystės, nustatant vaiko motinai S. G. uzufrukto teisę į šias lėšas. Taip pat priteisti dukrai A. iš atsakovo susidariusį materialinio išlaikymo įsiskolinimą už paskutinius 36 mėn., skaičiuojant po 400 Lt kas mėnesį, kas sudaro 14400 Lt ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei. Nurodė, jog atsakovas yra jų dukros A. G. tėvas. Atsakovas visiškai neprisidėjo ir neprisideda prie jos išlaikymo, mergaite nesirūpina, nelanko. Tik šiais metais prieš rugsėjo pirmąją nupirko smulkmenų į mokyklą. Anksčiau daržovių ar mėsos iš kaimo atveždavo ir tuo juos paremdavo atsakovo tėvai, tačiau pastaruoju metu ir ši parama baigėsi. Ieškovė niekur nedirba, buvo įsiregistravusi darbo biržoje kaip ieškanti darbo, tačiau ją išbraukė iš darbo biržos, nes nesutiko dirbti pasiūlyto darbo dėl tos priežasties, kad ji neturi automobilio nuvykti į darbą užmiestyje. Jokių socialinių pašalpų negauna, nes su atsakovu santuokos nėra nutraukusi ir neregistruota darbo biržoje. Todėl praktiškai gyvena iš atsitiktinių uždarbių, talkų ir sūnaus H. 282 Lt našlaičio pašalpos. Jokio turto neturi, butą nuomojasi ir per mėnesį už buto nuomą moka 120 Lt bei visus komunalinius mokesčius. Mergaitė specialių poreikių neturi, lanko mokyklą, kur gauna nemokamą maitinimą. Ieškovės paskaičiavimu, vaiko minimaliems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga apie 800 Lt suma. Gi atsakovas yra darbingas ir fiziškai sveikas, dirba Švedijoje, todėl gali teikti savo vaikui išlaikymą. Daugiau išlaikytinių jis neturi.

8Atsakovui A. G. ieškinio kopija ir kiti procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 32), tačiau atsiliepimas negautas, į parengiamąjį ir teismo posėdį atsakovas neatvyko. Teismo šaukimas į teismo posėdį siųstas ir jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, tačiau neįteiktas, nurodyta, kad gavėjas išvykęs. LR CPK 7 str. 2 d. įtvirtinta šalies pareiga rūpintis proceso skatinimu, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, pateikti savo įrodymus ir argumentus, nedelsiant informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų vietos pasikeitimą (CPK 121 str.) Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo nesilaiko šio straipsnio 1 d. nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Atsakovas A. G. teismui ar ieškovei apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą po ieškinio priėmimo, nepranešė, todėl laikytina, kad jam teismo šaukimas yra įteiktas. Ieškovės prašymu, byla nagrinėjama iš esmės be atsakovo dalyvavimo (LR CPK 246 str. 2 d.)

9Institucijos teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (b.l.27), kur nurodė, jog galutinę išvadą pateiks po visų įrodymų ištyrimo. Atstovas V.Zabilevičius teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovės galimybės teikti išlaikymą yra labai ribotos, materialinė padėtis sunki. Tėvas jų žiniomis išlaikymo dukrai visiškai neteikia. Ieškovės prašomas priteisti materialinio išlaikymo dydis yra atitinkantis vaiko poreikius, todėl turi būti priteisiamas.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Tėvai privalo materialiai išlaikyti vaikus (LR CK 3.192 str.).

12Iš pateikto vaiko gimimo liudijimo matyti, kad atsakovas yra nepilnametės A. G., a.k( - ) gim. ( - ), tėvas. Materialinis išlaikymas vaikui nėra priteistas.

13Šiuo metu A. G. gyvena kartu su motina (b.l.6). Atsakovas prie jos išlaikymo visiškai neprisideda. LR CK 3.194 str. numato, jei nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį. Nustatant išlaikymo dydį, būtina atsižvelgti į bendras tėvų pareigas vaikui: rūpintis savo vaiko sveikata, jo dvasiniu ir moraliniu ugdymu (CK 3.165 str.1d.), sudaryti sąlygas savo vaikui mokytis iki įstatymo nustatyto amžiaus (CK 3.165 str.2d.). Vadovaujantis LR CK 3. 192 str., išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai.

14Nustatant išlaikymo dydį, būtina vadovautis LR Aukščiausiojo teismo suformuota teismų praktika, LR CK 3. 192 str., kur nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai. CK 6.461 str. 2 d. nustatyta, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuri šiuo metu yra 850 Lt per mėnesį. Šis kriterijus turi būti taikomas ir sprendžiant dėl vaikų išlaikymo.

15Iš ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad šiuo metu atsakovas dirba Švedijoje, tačiau kur ir kiek uždirba atsakovas jai informacijos neteikia. Duomenų apie kitus jo išlaikytinius byloje nėra. Kad atsakovas turėtų kokio nors nekilnojamojo turto, teismas nenustatė (b.l.10). Jo vardu 1991 m. yra įregistruota viena transporto priemonė, tačiau kokia jos vertė duomenų nėra (b.l. 9) Tačiau atsakovas yra jauno amžiaus, darbingas, todėl turi imtis visų įmanomų priemonių darbui susirasti ir savo mažametei dukrai išlaikyti, kad vaikas nepatektų į socialiniu požiūriu rizikingą situaciją, nenukentėtų jo fizinis ir psichinis vystymasis, vaikui netektų kęsti pažeminimo ar skriaudos, kad jis negali būti pakankamai apsirengęs, pavalgęs ar aprūpintas būtiniausiomis lavinimosi priemonėmis.

16Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, galimybes ir pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes, tenka patiems tėvams.

17Gi ieškovė yra nedirbanti, iki 2012-06-01 buvo registruota darbo biržoje (b.l. 7), tačiau iš jos pašalinta, kadangi dėl susisiekimo nebuvimo, nesutiko dirbti darbo užmiestyje. Jokio turto neturi, gyvena nuomojamame būste iš sūnaus H. P., gim. ( - ) gaunamos 282 Lt našlaičio pašalpos. Jokios paramos iš valstybės negauna. Todėl akivaizdu, kad ieškovės materialinė padėtis yra kritinė ir vaikas tokiu būdu gali atsidurti socialiniu požiūriu rizikingoje situacijoje, dėl to nukentėti jo sveikatos būklė, fizinis ir psichinis vystymasis

18Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistinas materialinis išlaikymas dukrai A. G., a.k( - ) gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį nuo pareiškimo padavimo dienos t.y. nuo 2012-07-23 iki jos pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, nustatant motinai S. G. a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

19Ieškovė prašė priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą už paskutinius 36 mėn., skaičiuojant po 400 Lt kas mėnesį, kas sudaro 14400 Lt, kadangi atsakovas išlaikymo dukrai neteikė pastaruosius tris metus. Ieškinys šioje dalyje taip pat tenkintinas.

20Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymo įsiskolinimas turi būti priteisiamas nuo tos dienos, kai tėvas nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti vaiką. Tačiau šis įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Toks įsiskolinimas gali būti priteisiamas CK 3.196 str. 1 d. 2,3 punktuose numatytais būdais, t.y. konkrečia pinigų suma ar priteisiant vaikui tam tikrą turtą.

21Teismas konstatuoja, jog iš ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad A. G. materialinio išlaikymo dukrai pastaruosius tris metus neteikia, šeima visiškai nesirūpina todėl priteistinas susidaręs išlaikymo įsiskolinimas 14400 Lt, už tris paskutinius metus, skaičiuojant nuo 2009-07-22 iki pareiškimo padavimo dienos, t.y. iki 2012-07-23 po 400 Lt per mėnesį.

22Ieškovei ir atsakovui išaiškintina, jog santykiai yra tęstinio pobūdžio - pasikeitus aplinkybėms, sąlygojančioms vaiko interesų užtikrinimą t.y. tėvų turtinei padėčiai ar vaiko poreikiams, tėvai gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 str.)

23Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, o ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei yra visiškai atleista, valstybei apmokant ir garantuojant 100 proc. bylinėjimosi išlaidų (b.l. 12), iš atsakovo A. G. valstybei priteistinos ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 240 Lt, 576 Lt žyminis mokestis (432 Lt, t.y. 3 proc. nuo 14400 Lt įsiskolinimo sumos bei 144 Lt (3 proc. pagal bendrą išmokų sumą už vienerius metus, t.y. 400 x 12 mėn. x 3 proc.) (LR CPK 88 str. 1 d.3 p., 96 str.).

24Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 4,65 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš pareiškėjo valstybei nepriteistinos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.194 str., CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo A. G. a.k. ( - ) gyv. ( - ) materialinį išlaikymą dukrai A. G., a.k( - ) gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį nuo pareiškimo padavimo dienos, t.y. 2012-07-23 iki jos pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, nustatant motinai S. G. a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

28Priteisti iš atsakovo A. G. a.k. ( - ) gyv. ( - ) dukrai A. G., a.k( - ) gim. ( - ) materialinio išlaikymo įsiskolinimą 14 400 Lt (keturiolika tūkstančių keturis šimtus litų), už laikotarpį nuo 2009-07-23 iki pareiškimo padavimo dienos, t.y. 2012-07-23.

29Priteisti valstybei iš atsakovo A. G. 576 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660 bei 240 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5630.

30Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

31Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. Sekretoriaujant Rimai Gucaitienei, Sigutei Pranskevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės A. G. įstatyminei atstovei S. G.,... 4. institucijos teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 5. atsakovui A. G. nedalyvaujant,... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo A. G. materialinį išlaikymą dukrai... 8. Atsakovui A. G. ieškinio kopija ir kiti procesiniai dokumentai įteikti viešo... 9. Institucijos teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Tėvai privalo materialiai išlaikyti vaikus (LR CK 3.192 str.).... 12. Iš pateikto vaiko gimimo liudijimo matyti, kad atsakovas yra nepilnametės A.... 13. Šiuo metu A. G. gyvena kartu su motina (b.l.6). Atsakovas prie jos išlaikymo... 14. Nustatant išlaikymo dydį, būtina vadovautis LR Aukščiausiojo teismo... 15. Iš ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad šiuo metu atsakovas dirba... 16. Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, galimybes... 17. Gi ieškovė yra nedirbanti, iki 2012-06-01 buvo registruota darbo biržoje... 18. Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovo... 19. Ieškovė prašė priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą už... 20. Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymo įsiskolinimas turi būti... 21. Teismas konstatuoja, jog iš ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad A. G.... 22. Ieškovei ir atsakovui išaiškintina, jog santykiai yra tęstinio pobūdžio -... 23. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, o ieškovė nuo bylinėjimosi... 24. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.194 str., CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo A. G. a.k. ( - ) gyv. ( - ) materialinį išlaikymą... 28. Priteisti iš atsakovo A. G. a.k. ( - ) gyv. ( - ) dukrai A. G., a.k( - ) gim.... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo A. G. 576 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt... 30. Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti... 31. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...