Byla 2A-638/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „South Pacific Constructions LT“ (buvęs pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Dvarčia“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4213-798/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dvarčia“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Linea“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Dvarčia“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Linea“ prašydamas priteisti iš atsakovo 117 697,84 Lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-10-03 ieškovas ir atsakovas sudarė Tiekimo sutartį Nr. DVL0609, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui jo užsakytas keramines apdailos plyteles, o ieškovas įsipareigojo jas priimti ir sumokėti. Nuo 2006-10-03 iki 2007-03-29 ieškovas su rangos darbų užsakovu UAB „Axis Industries“ (dabar AB „Axis Industries“) sudarė papildomus susitarimus Nr. 1-7 prie 2006-06-30 rangos sutarties Nr. 2006-05 ST, kuriais susitarė dėl keraminių plytelių klojimo darbų „Vichy vandens parke“. AB „Axis Industries“ užsakytiems darbams atlikti, ieškovas 2006-10-03 sudarė sutartį su atsakovu dėl plytelių tiekimo, kuria atsakovas įsipareigojo parūpinti visas ieškovo užsakytas tinkamos kokybės bei kiekio, atitinkančias visas Rangos sutarties sąlygas, prekes. Atsakovas taip pat įsipareigojo užtikrinti, kad prekės turėtų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus ir visus reikalingus kokybės dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją ir įsipareigojo, ieškovui pareikalavus, pateikti minėtą dokumentaciją per 1 mėnesį. Sutartimi šalys sulygo, kad bet koks prekių, jų dokumentacijos neatitikimas sutarties sąlygoms yra laikomas sutarties pažeidimu. Atsakovas pardavė ieškovui šias keramines plyteles: Cerdomus Kyrah Golden Green, Cerdomus Kyrah Golden Blue, Casa Dolce Casa Flagstone Black. Kadangi plytelės buvo klijuojamos specifiniame objekte, t.y. VVP esančiose baseinų zonose ir pirtyse, joms buvo keliami aukšti slidumo reikalavimai, kurie nustatomi pagal DIN 51097 standartą. Apie šiuos plytelėms keliamus aukštus specifinius reikalavimus atsakovas žinojo. Ieškovas paprašė pateikti sertifikatus, kurie paliudytų plytelių atitikimą slidumo reikalavimams. Atsakovo pateikti kokybės sertifikatai liudijo, kad visos plytelės atitinka DIN 51097 standarto klasę „C“, o Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka DIN 51097 standarto klasę „A+B“. Tačiau atlikus statybos rangos darbus ir statybos objekte suklojus plyteles, ieškovas iš užsakovo AB „Axis Industries“ gavo 2007-06-07 pretenziją Nr. 181-07ST apie įtarimus, kad plytelės neatitinka slidumo reikalavimų. Buvo užsakytos prekių slidumo klasės ekspertizės, kurias atliko Vokietijos Federacijos Reino krašto Statybinių medžiagų konsultacijų centro Statybinių medžiagų ir žaliavų cheminių + fizikinių tyrimų ir bandymų laboratorijos Inžinerinių ir ekspertų biuro ekspertas Uwe Schubert. Atlikus ekspertizę paaiškėjo, kad plytelės neatitinka DIN 51097 standartų, t.y. Cerdomus Kyrah Golden Green ir Cerdomus Kyrah Golden Blue atitinka ne „C“, o tik „A“ klasės reikalavimus; Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka ne „A+B“, o tik „A“ klasės reikalavimus. Be to, ieškovas iš UAB „Irlanda“ įsigijo Cerdomus plytelių, kurios buvo pateiktos dar vienai nepriklausomai Vokietijos federacijos tyrimo laboratorijai. Plytelių slidumas buvo testuojamas su dviem asmenimis. Pirmojo asmens tyrimo rezultatai atitiko B klasę, antrojo – A klasę. Dėl netinkamos informacijos apie plyteles pateikimo ieškovas turėjo papildomų išlaidų perkant naujas plyteles bei jas perklijuojant. Kadangi ieškovui demontuojant senas plyteles ir klojant naujas buvo reikalingos papildomos medžiagos bei įrankiai, ieškovas įsigydamas šias medžiagas taip pat patyrė papildomus nuostolius. Be to, plytelių perklijavimo darbai kainavo brangiau nei pagal atliktus pirminius paskaičiavimus.

5Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Linea“ prašė jį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinys pateiktas praleidus senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal CK 1.125 str. 8 d. reikalavimams dėl žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos, taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Jau iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad senaties terminas šioje byloje skaičiuotinas nuo (1) 2007-07-03 reikalavimui dėl žalos atlyginimo dėl neva netinkamos kokybės Cerdomus plytelių atžvilgiu; (2) 2007-07-17 reikalavimui dėl žalos atlyginimo dėl neva netinkamos kokybės Casa Dolce Flagstone Black plytelių atžvilgiu.

6Nurodė, kad nepaisant to, jog yra suėjęs ieškinio senaties terminas, ieškinys turėtų būti atmestas ir dėl to, kad nepagrįstas. Nesutiko, kad plytelės buvo nekokybiškos. Ieškovas kartu su ieškiniu pats pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad plytelės atitinka joms keliamus slydimo reikalavimus. Kartu su atsiliepimu pateikia sertifikatą, įrodantį, kad Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka A+B klasę bei keramikos ir pramonės tyrimų ir eksperimentų centro, esančio Bolonijoje, Italijoje 2008-11-13 atliktos ekspertizės aktą, patvirtinantį Cerdomus Kyrah rūšies plytelių atitikimą reikalaujamiems standartams, t.y. atitikimą A+B+C klasių slidumo reikalavimus. Iš ieškovo pateikiamų ekspertizės aktų neaišku, kokios konkrečiai plytelės buvo perduotos tirti. Be to, Vilniaus m. 1 apylinkės teisme jau buvo nagrinėjama byla pagal atsakovo ieškinį ieškovui dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Šioje byloje taip pat buvo sprendžiamas klausimas dėl pagal Sutartį parduotų plytelių kokybės, šalys teikė analogiškus įrodymus. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 23 d. priėmė sprendimą, kuriuo atsakovo UAB „Linea“ ieškinį visiškai patenkino ir nurodė, jog ieškovas UAB „Dvarčia“ neįrodė, kad plytelės buvo nekokybiškos.

7Dublike ieškovas UAB „Dvarčia“ nurodė, kad palaiko visus ieškinyje pareikštus reikalavimus atsakovui UAB „Linea“, o su pateiktu atsiliepimu nesutinka, nes jis nepagrįstas. Nurodė, kad atsakovas neteisingai interpretuoja bylos faktines aplinkybes, tokiu būdu teismui nurodo klaidingą ieškinio senaties termino eigos pradžios momentą. Ieškovas susipažinęs su AB „Axis Industries“ užsakytų ekspertizių išvadomis, 2007-07-24 raštu kreipėsi į atsakovą su reikalavimu pašalinti plytelių trūkumus, tačiau atsakovas 2007-08-08 rašte nurodė, kad neketina šalinti trūkumų. Taigi būtent 2007-08-08 yra ta diena, kada ieškovas sužinojo, jog atsakovas nepripažįsta plytelių trūkumų, todėl senaties termino pradžia negali būti pradedama skaičiuoti anksčiau nei nuo 2007-08-08. Šie argumentai patvirtina, kad ieškovas ieškinį dėl nuostolių atlyginimo pareiškė nepraleidęs senaties termino. Atkreipė dėmesį, kad nors atsakovas nurodo, kad iš pateiktų ekspertizės aktų neaišku kokios konkrečiai plytelės buvo perduotos tirti, tačiau šios plytelės buvo aiškiai apibrėžtos. Pažymėjo, kad atsiliepime atsakovas nepasisakė dėl Flagstone Black plytelių sertifikato, kuris yra subjektyvus, nes jis išduotas paties plytelių gamintojo (Casa Dolce Casa). Atsakovas pateikė ieškovui plytelių gamintojų Cerdomus ir Casa Dolce Casa sertifikatus, kurie turėjo patvirtinti, kad plytelės atitiks slydimo klases, tačiau, kaip patvirtino ekspertizių rezultatai, tiek Cerdomus, tiek Casa Dolce Casa galimtojų sertifikatuose nurodytos slidumo klasės neatitinka deklaruojamų. Ieškovas nesutiko su atsakovo argumentacija, jog šioje civilinėje byloje turi būti vadovaujamasi Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimu. Šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka.

8Triplike atsakovas UAB „Linea“ nurodė, kad ieškovas nepaneigė aplinkybių dėl to, kad yra suėjęs ieškinio senaties terminas. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas dublike nurodo, kad Reino krašto Statybinių medžiagų konsultacijos centrui buvo perduotos tirti atsakovo pagal sutartį perduotos plytelės, nurodė jų spalvas ir matmenis, tačiau, atsakovo nuomone, šie duomenys nėra pakankami, kad būtų galima daryti nedviprasmišką išvadą, jog tirtos buvo būtent atsakovo plytelės. Pažymėjo, jog kiekviena plytelių gamintojų gaminama plytelių partija turi atskirus partijos numerius. Be to, atsakovo manymu, ieškovas nepateikė įrodymų, jog ne visos atsakovo plytelės buvo suklijuotos „Vichy“ vandens parke Vilniuje. Vertino, kad bet kokioje ekspertizėje ar tyrime turi būti labai aiškiai įvardytas tiriamas objektas, o to nesant – išvada neturi jokios įrodomosios vertės. Dėl šių priežasčių atsakovui kilo abejonės ar specialistams buvo perduotos tirti būtent tos plytelės, dėl kurių kokybės kilo ginčas. Ieškovas nurodė, kad atliekant pakartotinę ekspertizę buvo tiriamos ne iš atsakovo įsigytos plytelės, tačiau tokios pačios rūšies. Atsakovo nuomone, šia ataskaita byloje neturėtų būti vadovaujamasi. Nurodė, jog ieškovo teiginiai, kad paties plytelių gamintojo išduotas sertifikatas negali būti laikomas pakankamu įrodymu plytelių kokybei patvirtinti, nepagrįsti. Be to, ieškovo teiginys, kad pats Casa Dolce Casa Flagstone Black plytelių gamintojas yra suinteresuotas bylos baigtimi, atsakovo vertinimu, prieštarauja elementariai logikai, nes minėtų plytelių gamintojas nėra šioje byloje dalyvaujantis asmuo ir priimtas sprendimas jam nesukurs jokių teisių ar pareigų.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškovo UAB „Dvarčia“ ieškinį atsakovui UAB „Linea“ dėl nuostolių atlyginimo atmetė ir iš ieškovo UAB „Dvarčia“ priteisė atsakovui UAB „Linea“ 5 469,57 Lt advokato pagalbai apmokėti.

11Atsižvelgdamas į šalių pateiktus įrodymus teismas sprendė, kad senaties terminas šioje byloje skaičiuotinas nuo 2007-07-03 reikalavimui dėl žalos atlyginimo plytelių Cerdomus Kyrah plytelių atžvilgiu ir nuo 2007-07-17 reikalavimui dėl žalos atlyginimo dėl Casa Dolce Flagstone Black plytelių atžvilgiu, nes nurodytomis dienomis ieškovas gavo ekspertizės ataskaitas, kuriomis grindė savo reikalavimą dėl plytelių nekokybiškumo, vadinasi tomis dienomis ieškovas ir sužinojo apie galimą savo teisės pažeidimą. Teismo vertinimu, minėtas aplinkybes dar patvirtina ir paties ieškovo 2007-07-24 raštas atsakovui, kuriame ieškovas nurodo, kad UAB „Axis Industries“ kilus įtarimui dėl plytelių kokybės, buvo kreiptasi į ekspertus, kurie nustatė, kad prekių kokybė neatitiko išduoto prekių kokybės sertifikato. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą pareikšti ieškiniui.

12Nepaisant to, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą pareikšti ieškiniui, teismas pasisakė ir dėl ginčo objekto. Visų pirma, teismas pažymėjo, jog pats ieškovas kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad ginčo plytelės atitinka slydimo keliamus reikalavimus, t. y. 2007-05-23 gamintojų išduotas kokybės sertifikatas dėl kompanijos Cerdomus Kyrah plytelių patvirtina, kad šių plytelių slydimo klasė yra C; iš 2006-03-13 ir 2007-05-23 bandymų ataskaitos matyti, kad Casa Dolce Flagstone Black plytelės atitinka A+B klasę. Be to, teismas nurodė, jog atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė sertifikatą, įrodantį, kad Casa Dolce Casa Flagstone Black plytelės atitinka A+B klasę bei Keramikos ir pramonės tyrimų ir eksperimentų centro, esančio Bolonijoje, Italijoje 2008-11-13 atliktos ekspertizės aktą (bandymų ataskaitą Nr.7728/08), patvirtinantį Cerdomus Kyrah rūšies plytelių atitikimą reikalaujamiems standartams, t.y. atitikimą A+B+C klasių slidumo reikalavimus, t.y. DIN 51097 standartą.

13Teismas nurodė, kad ieškovas ginčo plytelių kokybę grindžia atliktų ekspertizių išvadomis, tačiau tokie ieškovo pateikti įrodymai neatitinka ekspertizės išvadoms CPK 212-216 straipsnio keliamų reikalavimų ir yra vertintini kaip paprasti rašytiniai įrodymai. Ieškovo į bylą pateikta Vokietijos Federacijos Reino krašto Statybinių medžiagų konsultacijų centro Statybinių medžiagų ir žaliavų cheminių + fizikinių tyrimų ir bandymų laboratorijos Inžinerinių ir ekspertų biuro eksperto Uwe Schubert bandymų ataskaita/bandymų aktas, kaip rašytinis įrodymas, teismo nuomone, yra vertintinas kritiškai, nes įrodymų patvirtinančių, kad ekspertui tyrimui buvo pateiktos būtent iš atsakovo pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras įsigytos plytelės, kurios nebuvo panaudotos statybos darbams, ieškovas nepateikė. Paminėjo ir tai, kad teismas nevertino Neorganinių gamybinių medžiagų stiklo/plastiko tyrimo instituto atskaitos, nes buvo tiriamos ne iš atsakovo, o iš UAB „Irlanda“ įsigytos plytelės. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo teiginių dėl nekokybiškų prekių (plytelių Casa Dolce Casa Flagstone Black ir Cerdomus Kyrah) jam pardavimo, ir teismas vertino, kad atsakovas įrodė, kad pardavė plyteles ieškovui, atitinkančias reikalaujamus standartus pagal sulygtas sutarties sąlygas.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovas UAB „South Pacific Constructions LT“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškinį. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas. Pažymėtina, kad ieškovo rašytiniai įrodymai buvo įvertinti tik pora sakinių. Nesant išsamių motyvų (teisinių ir faktinių argumentų), kuriais grindžiamos teismo išvados dėl įrodymų nebuvimo dėl nekokybiškų plytelių, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Pagal CPK 329 str. 2 d. 4 p. teismo sprendimo motyvų nebuvimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

172. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas niekuomet neatsisakė ginti savo pažeistų teisių, patirtų nuostolių dydis paaiškėjo tik pačiam ieškovui pašalinus defektus (2008-04-04 d.), ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, sutrumpintas ieškinio senaties terminas praleistas nežymiai, o tai sudaro pagrindą teigti, kad esamu atveju teisingumo siekis nusveria teisės į teisinio stabilumo siekį. Pirmosios instancijos teismas taikydamas ieškinio senatį nevertino aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti ieškinio senaties terminą, kas lėmė, jog ieškinio senatį teismas taikė formaliai. Vertintina, kad tai yra savarankiškas pagrindas skundžiamą sprendimą panaikinti ir vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti.

183. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus:

19a. Skundžiamame sprendime nurodoma, kad eksperto Uwe Schubert bandymų ataskaitos/aktai vertintini kritiškai, kadangi nėra įrodymų, kad tyrimui buvo pateiktos būtent iš atsakovo įsigytos plytelės, kurios nebuvo panaudotos statybos darbams. Bandymų ataskaitoje/akte Nr. 52-2206/07 CPH-8899, nurodytas išspaustas užrašas Cerdomus „Made in Italy“, 300x300 mm (matmenys tokie kokie nurodyti Sutarties priede), matinės glazuruotos, pagrindinė spalva - benzino, rudai apipurkštos. Bandymų ataskaitos/akto Nr. 11-0507/07 CPH-8918 nurodytas išspaustas užrašas „Made in Italy“, matmenys 380x380 mm (matmenys tokie kokie nurodyti Sutarties priede), ekspertizės antrame paveikslėlyje išspaustas ornamentas — namas su dviem langais ir durimis, kuris yra prekinis Casa Dolce Casa (Flagstone plytelių gamintoja) prekės ženklas, nurodyta spalva - nuo šviesiai rudos, tamsiai rudos iki beveik juodos, paviršius netolygiai nudažytas ir struktūrinis. Įvertinus, jog nėra jokių kitų plytelių, kurios atitiktų būtent šių plytelių apibūdinimą, slidumo klasės ekspertizes užsakė AB „Axis Industrines“, kurie buvo užsakovai ieškovo atliktų darbų ir kurių vykdymui ieškovas pirko plyteles pagal Sutartį (nešališkas trečiasis asmuo), plytelės aiškiai identifikuotos bandymų ataskaitose/aktuose, todėl nekyla pagrįstų abejonių, jog buvo tiriamos būtent iš atsakovo įsigytos plytelės. Be to, elementari logika sudaro pagrindą manyti, jog AB „Axis Industrines“ neturėjo jokio tikslo veikiančiame vandens parke reikalauti perklijuoti plyteles, jeigu jos būtų tinkamos, ir tuo sukurti papildomą diskomfortą tiek savo verslo partneriams, tiek ir vandens parko lankytojams. Atitinkamai ir pats Ieškovas, kaip juridinis asmuo, siekiantis pelno, neturėjo jokio motyvo savo jėgomis ir už savo lėšas perkloti plyteles, kurios būtų atitikusios keliamus slidumo reikalavimus.

20b. Vichy Vandens parkas 2009-02-21 d. rašte Nr. 23 nurodo, jog nelaimingų atsitikimų skaičius laikotarpiu, kol buvo suklotos iš atsakovo įsigytos plytelės, buvo itin didelis. Tuo pačiu Vichy Vandens parko administracija pažymėjo, jog pakeitus slidžias plyteles tinkamomis, nelaimingų atsitikimų skaičius žymiai sumažėjo. Apie šį, itin svarbų rašytinį įrodymą, skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje nėra užsimenama. Tai vėlgi neginčijamai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė savo pareigą atidžiai ir visapusiškai įvertinti visus byloje esančius įrodymus, nustatyti visas bylai reikšmės turinčias aplinkybes.

21c. Sutarties 7 p. nuostatose reglamentuota, kad atsakovas garantuoja plytelių kokybę, paslėptų trūkumų nebuvimą, kad plytelės privalo turėti atitikties dokumentus. Taip pat nurodyta, kad bet koks prekių, jų dokumentacijos neatitikimas Sutarties sąlygoms yra laikomas sutarties pažeidimu (Sutarties 7.4 p.). Ir priešingai, sutartyje nėra jokių nuostatų dėl ieškovo pareigos tikrinti prekių kokybę. Iš to matyti, kad sutartimi ieškovas ir atsakovas susitarė, kad patikrinimo pareiga tenka atsakovui, o tai suponuoja CK 6.337 str. 3 d. taikymą. Kas reiškia, jog pats atsakovas turėjo įsitikinti prekių kokybe ir atitikties sertifikatų tikrumu, atlikti papildomus bandymus, tačiau to nepadarė. Taigi t

22Skundžiamame sprendime teismas pažymėjo, kad nevertina Neorganinių gamybinių medžiagų stiklo/plastiko tyrimo instituto ataskaitos, nes buvo tiriamos nei iš atsakovo, o iš UAB „Irlanda“ įsigytos plytelės. Taigi teismas darė išvadą, jog pastarojo tyrimo ataskaita negali patvirtinti plytelių neatitikimo keliamiems slidumo reikalavimams. Pastaroji teismo išvada yra nepagrįsta ir tai patvirtina toliau dėstomi argumentai. Pažymėtina, jog pastarąją tyrimo ataskaitą ieškovas užsakė siekdamas dar tvirčiau atsakovui įrodyti, kad jo parduotos prekės (Cerdomus ir Flagstone gamintojų) negali būti naudojamos pagal paskirtį, t.y. nupirko analogiškas plyteles iš kito pardavėjo - UAB „Irlanda“ ir užsakė papildomus tyrimus dar vienoje Vokietijos laboratorijoje. Tyrimo išvada dar kartą patvirtino, kad gamintojo Cerdomus KYRAH serijos plytelės neatitinka gamintojo sertifikate garantuojamų slidumo reikalavimų. Teismas atmesdamas šį įrodymą, kaip nesusijusį su nagrinėjama byla, neatsižvelgė į svarbią aplinkybę, jog tiek atsakovas, tiek UAB „Irlanda“ šias plyteles gauna iš to paties Italijos gamintojo, t.y. Cerdomus. Nekyla pagrįstų abejonių, jog to paties gamintojo tiekiamos prekės, tačiau tik skirtingiems užsakovams (pardavėjams) yra tapačios. Tokiu būdu laikytina, jog ir šiuo atveju bandomos plytelės buvo identiškos atsakovo pateiktoms plytelėms, dėl kurių kilo ginčas. Pastaroji tyrimų ataskaita tik papildomai patvirtino aptartus įrodymus, jog atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir pateikė nekokybiškas plyteles, kurių naudoti pagal paskirtį nebuvo įmanoma.

23e. Teismo išvada, neva sertifikatai patvirtina plytelių atitikimą slidumo reikalavimams, esant objektyviems įrodymams, kad plytelės neatitinka kokybės reikalavimų, dėl ko negalima jų naudoti pagal paskirtį, yra nelogiška ir padaryta ignoruojant teismo pareigą tirti bei vertinti įrodymų (sertifikatų) turinį bei įrodomąją galią.

24f. Teismas mano, kad atsakovo pateiktas sertifikatas įrodo, kad Casa Dolce Casa Flagstone plytelės atitinka A+B slidumo klasę. Su tokia teismo išvada, visų pirma, negalima sutikti dėl to, kad savaime gamintojo išduotas sertifikatas nereiškia, jog negali būti pagaminta nekokybiška prekė. Antra, šis sertifikatas, kaip rašytinis įrodymas, apskritai turi būti vertinamas kritiškai. Pažymėtina, jog vertinant šį sertifikatą negalima identifikuoti kas jį išdavė (nėra nurodomas gamintojas, sertifikatas nėra pasirašytas). Be to, šis sertifikatas patvirtina, kad neįvardinta plytelė atitinka Amerikos nacionalinio standartų instituto reikalavimus, o ne Europoje taikomą DIN 51097 standartą. Atsakovas parduodamas plytelės garantavo, kad jos atitiks būtent slidumo reikalavimus nustatomus būtent pagal DIN 51097 standartą. Kad būtent šis standartas aktualus nustatant plytelių atitikimą slidumo reikalavimams patvirtina ir paties atsakovo pateikta bandymų ataskaita Nr. 7728/08. Šie argumentai vienareikšmiškai patvirtina, kad aptariamas sertifikatas nagrinėjamu atveju negali patvirtinti ar paneigti kilusiam ginčui reikšmingų aplinkybių ir atsakovo buvo pateiktas vien tik siekiant suklaidinti teismą.

25g. Kaip įrodymą, kuris tariamai patvirtina atsakovo parduotų plytelių atitikimą slidumo reikalavimams, teismas pripažino Atsakovo pateiktą bandymų ataskaitą Nr. 7728/08, kuri patvirtina Cerdomus KYRAH serijos plytelių atitikimą A+B+C klasėms pagal DIN 51097 standartą. Tokia teismo išvada vėlgi padaryta ignoruojant pareigą tirti ir vertinti pateiktus rašytinius įrodymus. Be to, pripažindamas šį įrodymą, kaip patvirtinantį plytelių atitikimą slidumo reikalavimas, teismas pažeidė lygiateisiškumo principą. Nors bandymų ataskaitoje Nr. 7728/08 nėra jokiu užuominų, kad būtų tirtos atsakovo ieškovui perduotos plytelės, teismas šiuo atveju pripažino, jog pastaroji ataskaita patvirtina atsakovo parduotų plytelių atitikimą slidumo reikalavimams. Priešingai, nors ieškovo pateiktos bandymo ataskaitos/aktai leido pakankamai aiškiai identifikuoti tirtas plyteles, teismas nurodė, jog šie rašytiniai įrodymai negali patvirtinti, jog buvo tirtos iš atsakovo įsigytos plytelės. Papildomai pažymėtina, jog Atsakovo pateikta bandymų ataskaita Nr. 7728/08 neįrodo plytelių atitikimo keliamiems reikalavimams ir turi būti vertinama kritiškai, kadangi: (i) ji užsakyta paties plytelių gamintojo jau 2008 m. pabaigoje, todėl mažai tikėtina, jog tyrimui buvo pateiktos atsakovo ieškovui perduotos plytelės; (ii) net ir laikant, jog buvo tiriamos atsakovo ieškovui parduotos plytelės, ji patvirtina, jog tirtos plytelės atitinka A+B+C slidumo klases, kai atsakovas buvo įsipareigojęs pateikti Cerdomus KYRAH serijos plyteles atitinkančias slidumo C klasę. Kiti argumentai, patvirtinantys, jog bandymų ataskaita Nr. 7728/08 turėtų būti vertinama kritiškai yra išdėstyti dubliko 4.3. p., todėl nėra kartojami.

26Atsakovas UAB „Linea“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja savo argumentus, išdėstytus pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, ir skundžiamame sprendime išdėstytus argumentus. Papildomai atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

271. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-862-600/2010 atsakovas pareiškė reikalavimą ieškovui sumokėti skolą už pagal sutartį perduotas plyteles. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo reikalavimu, gynėsi tokiais pačiais kaip ir šioje byloje argumentais, teigdamas, kad atsakovo ieškovui perduotos plytelės neatitiko kokybės reikalavimų. 2010 m. vasario 19 d. ieškovas minėtoje byloje pateikė priešieškinį, kurį buvo atsisakyta priimti 2010 m. kovo 4 d. nutartimi, kurios ieškovas neskundė. Be to, ieškovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo posėdžiuose nedalyvavo. Dėl šių priežasčių galima pagrįstai teigti, kad ieškovas savo teises galėjo apginti laiku, tačiau to nepadarė, nes netiesiogiai pripažino atsakovo ieškinio reikalavimus, atitinkamai pripažindamas ir tai, kad atsakovo ieškovui perduotos plytelės atitiko sutartyje įtvirtintus kokybės reikalavimus. Taigi šios aplinkybės iš esmės rodo tik tai, kad ieškovas visuomet siekė tik vieno tikslo - vilkinti skolos priteisimo procesą. Šį teiginį dar labiau patvirtina ta aplinkybė, kad ieškovui Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, tad atsiskaityti su atsakovu ieškovas turi labai ribotas galimybes. Apibendrinant nurodytas faktines aplinkybes, darytina išvada, jog ieškinio senaties taikymas nagrinėjamojoje byloje nepaneigia teisingumo principo. Priešingai, ieškinio senaties taikymas šioje konkrečioje situacijoje ir yra teisingumo principo įgyvendinimas, kadangi pritaikius ieškinio senaties terminą, užkertamas kelias ieškovui nepagrįstai piktnaudžiauti ir reikalauti ginti savo tariamai pažeistas teises, nesilaikant galiojančiuose teisės aktuose nustatytų tokių teisių gynimo terminų bei savo veiksmais kitose bylose netiesiogiai pripažįstant savo paties reikalavimų nepagrįstumą. Papildomai pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog ieškovui yra iškelta bankroto byla, nėra reikšminga nagrinėjamu atveju ir juo labiau nesudaro pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes byloje kilęs ginčas prasidėjo dar iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui ir šis ginčas niekaip nėra susijęs su ieškovo nemokumu.

282. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas neva nepagrįstai nevertino „Vichy“ vandens parko 2009-02-21 rašto Nr. 23, tariamai patvirtinančio atsakovo ieškovui pagal sutartį perduotų plytelių nekokybiškumą. Tokiu būdu, ieškovo nuomone, Vilniaus apygardos teismas pažeidė pareigą visapusiškai ištirti visus į bylą pateiktus įrodymus. Ieškovo teiginiai akivaizdžiai nepagrįsti. Visų pirma, ieškovas savo reikalavimą atsakovui iš esmės grindė „ekspertizėmis“, o „Vichy“ vandens parko 2009-02-21 raštą Nr. 23 pateikė kaip papildomą įrodymą, neva papildomai patvirtinantį jau įrodytas faktines aplinkybes. Dėl šios priežasties Vilniaus apygardos teismas, pasisakęs dėl bylos esmės ir papildomai nenurodęs, kad „Vichy“ vandens parko 2009-02-21 raštas Nr. 23 taip pat neįrodo ieškovo nurodytų aplinkybių, nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių. Antra, „Vichy“ vandens parko 2009-02-21 raštu Nr. 23, įrodinėjant tariamą atsakovo ieškovui pateiktų plytelių neatitikimą kokybės reikalavimams, vadovautis negalima, nes nėra aišku kuo remiantis buvo padaryta išvada, kad nelaimingi atsitikimai įvyko būtent išimtinai dėl slidžios dangos, kuriai iškloti buvo naudojamos atsakovo ieškovui perduotos plytelės. Pabrėžtina, kad viešose maudymosi vietose nelaimingi atsitikimai dažniausiai įvyksta ne dėl kokio nors objekto trūkumo, tačiau pirmiausia dėl jais besinaudojančių asmenų neatsargumo, nepaisymo įspėjamųjų ženklų ir kt. Taigi vien subjektyvi paties „Vichy“ vandens parko nuomonė, nepagrįsta jokiais įrodymais, per se nėra pagrindas teigti, kad nelaimingus atsitikimus sukėlė neva slidi parko danga, kuriai iškloti buvo panaudotos atsakovo ieškovui perduotos plytelės.

293. Ieškovo samprotavimai apie tai, jog neva Vilniaus apygardos teismo padarytos išvados reiškia, kad plytelių gamintojai negali pagaminti, o atsakovas ieškovui ir kitiems pirkėjams perduoti nekokybiškų plytelių, atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Tokia galimybė yra visiškai reali, tačiau ieškovas, teigdamas, kad atsakovas jam pardavė nekokybiškas plyteles, privalo šį teiginį įrodyti (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju, kaip ne kartą paaiškinta šiame apeliaciniame skunde, ieškovas to neįrodė. Taigi ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių ieškovo ieškinio reikalavimus ir nenuginčijus atsakovo pateiktų įrodymų, daryti išvados, kad atsakovas ieškovui perdavė nekokybiškas plyteles, nėra pagrindo. Atitinkamai nėra pagrindo teigti, kad Vilniaus apygardos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas ir/arba priėmė sprendimą, pagrįstą prielaidomis.

304. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad „Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, kai sprendimas (nutartis) yra visiškai be motyvų. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (CPK 328 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2009; kt.). Kitoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Ta aplinkybė, kad teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, neaiškūs, galėtų būti pagrindu naikinti teismo sprendimą kasacine tvarka tik tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad tokie neišsamūs ar neaiškūs teismo sprendimo motyvai iš tiesų yra pseudomotyvai, t. y. tokie teiginiai, kuriais remiantis negalima nustatyti, kokiais faktiniais ir teisiniais argumentais remdamasis teismas priėmė sprendimą ar nutartį.“ (LAT CBS 1999-04-07, c. b. Nr. 3K-3-62/1999). Nagrinėjamu atveju skundžiamame sprendime yra aptarti motyvai, kuriais vadovaujantis atmestas ieškovo ieškinys. Nors sprendime išdėstyti motyvai yra glausti, bet visiškai pakankami teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui priimti. Tačiau net ir tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas spręstų, kad buvo padaryti kokie nors įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimai, atsakovo argumentai pagrindžia, jog teismo išvados yra pagrįstos ir teisėtos, todėl, vadovaujantis CPK 328 str., Vilniaus apygardos teismo 2011-05-03 sprendimas negali būti naikinamas.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas netenkintinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

34Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nepraleido ieškinio senaties termino, nes patirtą nuostolių dydį dėl atsakovo atsisakymo pakeisti nekokybiškas plyteles sužinojo tik 2008 m. balandžio 4 d.

35Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuluodamas teismų praktiką dėl ieškinio senaties termino pradžios nustatymo, pažymėjo, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie jo teisės pažeidimą. Asmuo apie savo teisės pažeidimą gali suvokti tą pačią dieną, kai ji buvo pažeista, tačiau šis momentas gali ir nesutapti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-304/2008).

36Paties ieškovo pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad ieškinio senaties terminas šioje byloje turi būti skaičiuojamas nuo 2007 m. liepos 3 d. reikalavimui žalai atlyginti dėl netinkamos plytelių Cerdomus kokybės ir nuo 2007 m. liepos 17 d. reikalavimui žalai atlyginti dėl netinkamos Casa Dolce Casa Flagstone Black plytelių kokybės, nes būtent šiomis dienomis ieškovas gavo duomenis, kuriais grindžia atsakovo pateiktų plytelių nekokybiškumą (b. l. 58-76, T. 1). Šios aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, nes ieškinį šioje byloje pareiškė praėjus daugiau nei trejiems metams nuo momento, kada sužinojo apie tariamą savo teisės pažeidimą.

37Apeliantas pabrėžia nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso svarbą, nes ieškovas yra bankrutuojanti įmonė. Ieškovui UAB ,,South Pacitic Constructionn LT“ bankroto byla iškelta 2011 m. sausio 31 d., tuo metu, kai buvo pareikštas ieškinys, ieškovas nebuvo bankrutuojanti įmonė, t. y. ginčas nebuvo susijęs su jo nemokumu. Klausimas dėl ieškinio termino atnaujinimo svarstytinas tuo atveju, jeigu būtų galimybė ieškinį tenkinti.

38Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas pateikė nekokybiškas prekes – grindų plyteles Cerdomus Kyrah ir Casa Dolce Casa Flagstone Black.

39Pagal CPK 178 str. reikalavimus ieškovas turėjo pagrįsti įrodymais savo reikalavimus, kad atsakovas pardavė jam nekokybiškas plyteles.

40Pažymėtina, kad pats apeliantas ieškinyje nurodė, kad pirkėjas, atsižvelgdamas į plytelių slidumo klasei keliamus reikalavimus bei rodydamas tinkamą apdairumą, paprašė pardavėjo pateikti sertifikatus, kurie paliudytų plytelių atitikimą slidumo reikalavimams. Atsakovo ieškovui pateikti kokybės sertifikatai liudijo, kad visos Cerdomus plytelės, neatsižvelgiant į spalvą, atitinka DIN 51097 standarto klasę ,,C“, o Casa Dolce Casa Flagstone Blac atitinka DIN 51097 standarto klasę ,,A+B“. Taigi ieškovas ieškinyje pripažino, kad atsakovas pateikė sertifikatus, patvirtinančius, kad atsakovo ieškovui pagal sutartį perduotos plytelės atitiko slydimo reikalavimus (b. l. 5, T. 1).

41Ieškovas taip pat nurodė, kad, atlikus statybos darbus ir objekte paklojus plyteles, paaiškėjo, kad jos neatitinka slidumo reikalavimų, nurodytų pardavėjo pateiktuose sertifikatuose. Pagrįsdamas šį teiginį jis vadovavosi Vokietijos Reino krašto statybinių medžiagų konsultacijų centro specialisto atliktomis plytelių kokybės ekspertizėmis (b. l. 53- 62, 64-76, T. 1).

42Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teisminio nagrinėjimo metu gali būti naudojami kaip įrodymai rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio, t.y. gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialiąsias žinias. Tai turto įvertinimo, defektų nustatymo, įrengimų ir mechanizmų ištyrimo ar kitokie aktai, kurie yra surašyti atitinkamą kvalifikaciją turinčių asmenų po ištyrimo. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje taip pat pažymima, kad jeigu toks tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai, nepaisant jo tiriamojo-mokslinio pobūdžio, gauta išvada laikoma ne daugiau kaip rašytiniu įrodymu, nes jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2005).

43Be to, atliekant tyrimą ar ekspertizę turi būti aiškiai įvardintas tiriamasis objektas, tačiau nagrinėjamoje byloje tai padaryta nebuvo.

44Kiekviena atsakovo ieškovui gamintojų perduota plytelių partija turi atskirus numerius, kurie būtent ir yra skirti konkrečios partijos plytelėms identifikuoti. Pabrėžtina, kad atsakovas ieškovo pirktos rūšies plyteles parduoda ir kitiems asmenims, todėl nenustačius tirtų plytelių partijos numerio, išvada, jog Uwe Schuber ataskaitose nurodytos (ir atitinkamai tirtos) plytelės yra būtent atsakovo ieškovui pagal sutartį perduotos plytelės, yra negalima. Vien tik duomenys apie keramikinės plytelės matmenis ir spalvą yra nepakankami padaryti išvadai, kad tirtos tos pačios plytelės. Savo paskirtimi keramikinė plytelė yra masinės gamybos produktas, nurodyti duomenys standartiniai, tokias pačias plyteles gali užsisakyti ir įsigyti bet koks fizinis ar juridinis asmuo, tad akivaizdu, kad matmenys ir spalva nėra ir negali būti pakankami konkrečią plytelių partiją identifikuojantys duomenys.

45Vertinant minėtą ieškovo pateiktą rašytinį įrodymą, svarbu kokių duomenų pagrindu buvo padarytos išvados, ar tyrimui buvo pateiktos plytelės, kurias atsakovas UAB ,,Linea“ pateikė ieškovui UAB ,,South Pacitic Constructions LT“, ypač svarbu, ar šiam tyrimui atlikti buvo paimta plytelių pavyzdžių, kurios buvo paklotos ,,Vichy“ vandens parke, ar paimant pavyzdžius tyrimui dalyvavo atsakovo atstovas.

46Ieškovas nurodė, kad visas vandens parke paklotas atsakovo jam perduotas plyteles sunaikino (išdaužė) ir suklijavo naujas, akivaizdu, kad atliekant tyrimą šie naudotų plytelių pavyzdžiai tyrimui pateikti nebuvo, Statybinių medžiagų konsultacijos centrui tyrimui buvo perduotos visai kitos plytelės, todėl sutiktina su atsakovo vertinimu, kad nenustačius, kad buvo tirtos būtent jo ieškovui perduotos plytelės, rašytiniai įrodymai yra teisiškai nereikšmingi ir todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jais nesivadovavo, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo pateikti įrodymai neatitinka CPK 212-216 str. keliamų reikalavimų.

47Atitinkamai yra nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ,,Vichy“ vandens parko 2009 m. vasario 29 d. rašto, kuris patvirtina, kad paklotos grindų plytelės buvo nekokybiškos, nes jos iš esmės nebuvo tyrimui pateiktos kartu su duomenimis kiek laiko jos buvo naudotos, ar naudojamų plytelių kokybei turėjo įtakos pašaliniai faktoriai, pavyzdžiui drėgmė, temperatūrų svyravimai. Ieškovui nepateikus objektyvaus tyrimo duomenų nėra pagrindo konstatuoti, kad nelaimingi atsitikimai vandens parke įvyko dėl dangos, kuriai iškloti panaudotos atsakovo pateiktos plytelės, kurias atsakovas pateikė sutarties pagrindu.

48Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino Neorganinių gamybinių medžiagų stiklo/plastiko tyrimo instituto ataskaitos vien tuo pagrindu, kad buvo tirtos ne atsakovo ieškovui pagal sutartį perduotos plytelės, o iš UAB ,,Irlanda“ įsigytos plytelės. Ieškovo nuomone, tokiu būdu teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

49Kaip minėta, bet kokioje ekspertizėje ar tyrime turi būti labai aiškiai įvardintas ir apibūdintas tiriamasis objektas, tačiau nagrinėjamu atveju pats ieškovas pripažino, kad buvo tirtos ne atsakovo ieškovui perduotos plytelės, tačiau įsigytos iš UAB ,,Irlanda“. Dėl šios priežasties vadovautis Neorganinių gamybinių medžiagų stiklo/plastiko tyrimo instituto ataskaitos duomenimis nėra pagrindo. Teismas pagrįstai nevertino šio įrodymo kaip turinčio teisinės reikšmės galutinei išvadai dėl plytelių kokybės. Pažymėtina, kad tokią išvadą padarė ir Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Linea“ ieškinį atsakovui UAB „Dvarčia“ dėl skolos priteisimo (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civ. b. Nr. 2A-1796-450/2011).

50Apelianto požiūriu skundžiamas sprendimas yra nepakankamai motyvuotas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis argumentas nepagrįstas.

51Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai ( Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis P. Š. v. A. D. byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“ byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011).

52Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakė į visus esminius ieškinyje keliamus klausimus, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

53Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus atsakovui UAB „Linea“, kuris prašo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 889,74 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 163-166, T. 2). Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punktu, atsakovui UAB „Linea“ yra priteistina 1 275 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą.

58Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „South Pacific Constructions LT“ (j. a. k. 225481390, buveinės adresas Keramikų g. 2, Vilnius) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Linea“ (j. a. k. 125286998, buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius) 1 275 Lt (tūkstantį du šimtus septyniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Dvarčia“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Linea“ prašė jį atmesti bei... 6. Nurodė, kad nepaisant to, jog yra suėjęs ieškinio senaties terminas,... 7. Dublike ieškovas UAB „Dvarčia“ nurodė, kad palaiko visus ieškinyje... 8. Triplike atsakovas UAB „Linea“ nurodė, kad ieškovas nepaneigė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškovo UAB... 11. Atsižvelgdamas į šalių pateiktus įrodymus teismas sprendė, kad senaties... 12. Nepaisant to, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą pareikšti... 13. Teismas nurodė, kad ieškovas ginčo plytelių kokybę grindžia atliktų... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovas UAB „South Pacific Constructions LT“ pateikė apeliacinį skundą... 16. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra tinkamai motyvuotas.... 17. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį. Byloje... 18. 3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus:... 19. a. Skundžiamame sprendime nurodoma, kad eksperto Uwe Schubert bandymų... 20. b. Vichy Vandens parkas 2009-02-21 d. rašte Nr. 23 nurodo, jog nelaimingų... 21. c. Sutarties 7 p. nuostatose reglamentuota, kad atsakovas garantuoja plytelių... 22. Skundžiamame sprendime teismas pažymėjo, kad nevertina Neorganinių... 23. e. Teismo išvada, neva sertifikatai patvirtina plytelių atitikimą slidumo... 24. f. Teismas mano, kad atsakovo pateiktas sertifikatas įrodo, kad Casa Dolce... 25. g. Kaip įrodymą, kuris tariamai patvirtina atsakovo parduotų plytelių... 26. Atsakovas UAB „Linea“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 27. 1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 28. 2. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas neva... 29. 3. Ieškovo samprotavimai apie tai, jog neva Vilniaus apygardos teismo... 30. 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad „Pagal Lietuvos... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nepraleido ieškinio senaties... 35. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę... 36. Paties ieškovo pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad ieškinio senaties... 37. Apeliantas pabrėžia nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso... 38. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 39. Pagal CPK 178 str. reikalavimus ieškovas turėjo pagrįsti įrodymais savo... 40. Pažymėtina, kad pats apeliantas ieškinyje nurodė, kad pirkėjas,... 41. Ieškovas taip pat nurodė, kad, atlikus statybos darbus ir objekte paklojus... 42. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teisminio nagrinėjimo... 43. Be to, atliekant tyrimą ar ekspertizę turi būti aiškiai įvardintas... 44. Kiekviena atsakovo ieškovui gamintojų perduota plytelių partija turi... 45. Vertinant minėtą ieškovo pateiktą rašytinį įrodymą, svarbu kokių... 46. Ieškovas nurodė, kad visas vandens parke paklotas atsakovo jam perduotas... 47. Atitinkamai yra nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos... 48. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino Neorganinių... 49. Kaip minėta, bet kokioje ekspertizėje ar tyrime turi būti labai aiškiai... 50. Apelianto požiūriu skundžiamas sprendimas yra nepakankamai motyvuotas.... 51. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad... 52. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsakė į visus esminius... 53. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 57. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d.... 58. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės...